Overhandiging petitie ‘Stop grootschalige bomenkap’ LNBBB 30 januari aan Commissie LNV

Dit jaar is door de huidige minister en Staatsbosbeheer uitgeroepen als: ‘Het Jaar van de Bossen’

Het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming (LNBBB) overhandigt op dinsdag 30 januari om 13.30 uur aan Commissie van LNV in Den-Haag de petitie: ‘Stop grootschalige bomenkap; een ander, duurzamer natuurbeleid’. Deze is ondertekend door 36.048 burgers.

Bij dit Landelijk Netwerk zijn 49 organisaties aangesloten die schoon genoeg hebben van de ontbossing in ons land. Door de vele brieven die het LNBBB hieromtrent stuurde naar de LNV-commissieleden, provincies en gemeenten, nam minister Schouten in 2019 het initiatief om een Bossenstrategie te ontwikkelen om hiermee de onrust bij de burgers weg te nemen. Haar projectmanagers hebben diverse keren overleg gehad met het LNBBB, maar dit bleek uiteindelijk meer om het vinkje ‘burgers gehoord’ te kunnen plaatsen. Na slechts twee maanden werd aan de minister al een concept overhandigd, met als gevolg dat zij direct met grote spoed ‘herstel’-werkzaamheden uitvaardigde, die niet veel anders betekenden dan boskap in mooie natuurgebieden en vele bospercelen gingen voor de bijl.
De Bossenstrategie is intussen nog nooit door de Tweede Kamer goedgekeurd. Wat het LNBBB en haar deskundigen betreft, is deze huidige Bossenstrategie juist zeer schadelijk voor de bossen en gebaseerd op drijfzand. De onrust die de minister wilde wegnemen, is hierdoor alleen maar groter geworden. Want het zijn de bos exploiterende partijen die door haar gehoord zijn, terwijl onafhankelijke deskundigen stelselmatig door de minister terzijde werden geschoven, waardoor de schadelijke, vergunningsvrije, zelfs ongelimiteerde kap van 0.5 ha bos namens deze Bossenstrategie ondertussen desastreuze gevolgen heeft voor onze biodiversiteit en hierdoor kwetsbare ecosystemen worden vernietigd.

Dit jaar is door de huidige minister en Staatsbosbeheer uitgeroepen als: ‘Het Jaar van de Bossen’ en daarmee een uitgelezen moment om aandacht voor onze huidige bossen te vragen, die onder andere zèker niet ‘van Brussel’ vanuit N2000 gekapt hoeven te worden! N2000 eist juist: “Behouden en beschermen wat is, vooral bossen voor de samenhang van een ecologisch en biodivers netwerk!”

Het LNBBB pleit dus voor ander en een Beter Natuurbeleid!

https://bos-en-bomenbescherming.nl/

Blogjes – Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming (bos-en-bomenbescherming.nl)