Deel

advertentie

Overhandiging petitie motorgeluidsoverlast in Den Haag

Geachte leden van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat...

Overhandiging petitie motorgeluidsoverlast in Den Haag

Met deze brief vragen wij (gemeente Bergen, Bloemendaal en Krimpenerwaard) uw aandacht voor de noodzaak om de geluidsoverlast door motorvoertuigen via toegesneden wet- en regelgeving te beteugelen. Deze vorm van geluidsoverlast is een groeiend probleem waarmee wij en andere gemeenten in ons land worden geconfronteerd. Het ontbreekt ons echter tot op heden aan een goed instrumentarium, anders dan het afsluiten van wegen, om deze vorm van overlast goed aan te pakken. Wij ontvangen elk jaar steeds meer klachten van inwoners over geluidsoverlast door onder andere motorfietsen.

Oorzaken van geluidsoverlast
De achterliggende oorzaken van dit probleem zijn meerledig. Deels is het een kwestie van gedrag bij (een deel van) de berijders van een voertuig. Deze gebruikers ervaren deze vorm van excessief geluid kennelijk als behorend bij de rijstijl en de uitstraling van hun voertuig. Vaak worden de zogenoemde dB-killers uit de uitlaat verwijderd, juist met als doel om extra geluid voort te brengen.
In veel andere gevallen worden – na verwijdering van de fabrieksuitlaten – speciale uitlaten gemonteerd die er specifiek op gericht zijn extra geluid te produceren. Personenauto’s  worden voorzien van zogenoemde ‘pretuitlaten’, bedoeld om juist opvallend veel extra geluid uit te stoten.

Deels is deze geluidsoverlast ook toe te schrijven aan de almaar groeiende verkoopcijfers van motorfietsen (zie recente cijfers BOVAG). Steeds meer motorrijders bevolken, vaak groepsgewijs en vaak juist in de weekenden en op andere vrije en feestdagen, in groten getale de wegen en weggetjes in onze gemeenten.
Het probleem is dat tot nog toe veel van de motorfietsen niet, zoals bijvoorbeeld personenauto’s, behoeven te voldoen aan geluid begrenzende Euronormen. En waar dat wel het geval is, ligt die toegestane Euronorm voor motorfietsen aanzienlijk hoger dan die voor personenauto’s. Dit betekent dat het merendeel van de motorfietsen meer lawaai mag maken dan maatschappelijk aanvaardbaar en acceptabel is.

Handhaving
Voor de handhaving betekent dit dat de gemeenten tot dusverre juridisch met lege handen staan als het gaat om het beteugelen van deze vorm van geluidsoverlast. Eigenlijk is de enige uitweg voor gemeenten nu om bepaalde wegen of weggedeelten al dan niet tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. In de praktijk betekent dit vaak echter vooral een verschuiving van de problematiek en ongemakken voor de inwoners. Handhaving is op basis van het huidige juridisch instrumentarium en met de huidige krapte aan handhavers vrijwel onbegonnen werk.

Verzoek om maatregelen
Er is naar onze mening nog een dwingende andere reden om nu op korte termijn tot een set van juridische maatregelen te komen. Die reden hangt direct samen met de relatief hoge uitstoot van fijnstof, koolmonoxide en stikstofoxide door motoren. Tal van onderzoeksrapporten van gerenommeerde instituten zoals bijvoorbeeld RIVM, TNO en Europese Commissie bevestigen dit onomstotelijk. Juist in het licht van de urgentie om stikstof uitstoot te verminderen, zie kabinetsbeleid voor stikstof, is het niet langer houdbaar om de motorfietsen buiten beschouwing te laten. Ook die categorie weggebruikers zal haar bijdrage moeten gaan leveren. En de huidige praktijk wijst uit dat dit alleen zal gebeuren als daar een goede wettelijke basis voor komt/is.

Het leggen van die wettelijke basis ligt in uw handen als Tweede Kamer, dan wel bij het kabinet. Binnen een dergelijk juridisch instrumentarium zou in onze optiek ook het invoeren van een verplichte jaarlijkse APK voor motorfietsen een plek dienen te krijgen. Bovendien zou de Omgevingswet een aanvulling moeten krijgen die provincies en gemeenten concreet de mogelijkheden gaat geven om paal en perk te stellen aan de geluidsoverlast en schadelijke uitstoot door motorfietsen en daarmee de veiligheid en leefbaarheid [wordt] verbeterd.

Voorkomen van lappendeken aan maatregelen
Wij doen deze oproep aan uw Commissie ook, omdat wij inmiddels berichten ontvangen dat bepaalde gemeenten nu – noodgedwongen – hun eigen instrumentarium gaan opzetten. Op zichzelf zijn dat logische en prima initiatieven, om daarmee tegemoet te komen aan de klachtenstroom van omwonenden. Wij juichen dergelijke initiatieven toe, maar hopen tegelijkertijd dat er landelijk geen lappendeken aan maatregelen per gemeente gaat ontstaan. Ook daarom zijn wij van mening dat dit probleem nu met grote urgentie door de rijksoverheid dient te worden opgepakt.

Oproep aan de Commissie
Wij roepen uw Commissie op om bij het kabinet op korte termijn aan te dringen met maatregelen [komen] die dit groeiende probleem terug kunnen dringen en vragen u ons te informeren over de door u ondernomen stappen.

Deze brief en ons initiatief wordt onderschreven door de in de bijlage genoemde gemeenten.

advertentie

Meer 'Politiek':

Voor de eerste keer stemmen… (filmpje)

24 november 2023

Een nieuwe Bergenaar neemt gebakjes mee naar het stemlokaal

Negen jaar geleden gevlucht uit Syrië en drie weken geleden de nationalisatieceremonie en nu Bergenaar. En meteen met burgemeester Lars Voskuil naar de stembus.

Bergens Harmonie neemt juridische stappen tegen betonblokken-beleid gemeente Bergen

24 november 2023

Kortgeding in aantocht...

Tot mij wendde zich de vereniging Bergens Harmonie, gevestigd te Bergen, met het verzoek haar belangen te behartigen.

VVD blijft grootste partij in gemeente Bergen, maar levert flink in… (4386)

23 november 2023

PVV tweede partij

De getoonde uitslagen zijn voorlopig en zijn gebaseerd op de eerste ronde tellingen door gemeenten. Deze data zijn door het ANP gepubliceerd. Op dit moment (donderdag 23 november 2023, 08:15 uur) is de voorlopige uitslag voor 335 van de 342 gemeenten waar verkiezingen zijn gehouden bekend. De gegevens worden bijgewerkt zodra er nieuwe uitslagen bekend zijn.

Mentale gezondheid jongeren en inclusiviteit centraal bij bezoek onderwijsminister (filmpje)

21 november 2023

“We hadden als raad en college van Bergen écht wat te vertellen aan de minister,” stelt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman"

Op uitnodiging van het college van B&W reisde demissionair minister Mariëlle Paul afgelopen maandag 20 november af naar Bergen.

Banenbeurs voor Oekraïense inwoners groot succes

17 november 2023

Meedraaien in de maatschappij...

Voor de tweede keer dit jaar organiseerden de BUCH-gemeenten een banenbeurs voor Oekraïners. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo maakten op 8 november kennis met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus. 

Dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op Broekakkers in Egmond-Binnen

17 november 2023

U kunt met ze kennismaken...

De groep meisjes wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving.

Veiligheid in uw buurt…

17 november 2023

Dit najaar vroegen wij inwoners om hun mening over de veiligheid in de gemeente Bergen

Tijdens drie inwonersavonden en met een online vragenlijst stelden wij vragen als: Voelt u zich veilig? Hoe kan de gemeente de veiligheid verbeteren?

Leerlingen Adriaan Roland Holstschool in debat met de burgemeester en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (filmpje)

17 november 2023

Onder andere over het verbod op mobiele telefoons

De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool gingen afgelopen maandag in debat met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Onderwijs).

Vrijwilligers bedankt! (filmpjes)

10 november 2023

Burgemeester Lars Voskuil bedankte een groep vrijwilligers in De Beeck in Bergen...

Afgelopen week werden vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Harmonielocatie in Bergen centrum, tweede fase verkoopprocedure

10 november 2023

Wilt u meedenken over de Harmonielocatie?

Op 31 oktober heeft de gemeente de leidraad aan drie geselecteerde ontwikkelaars verstuurd.

Groen in de Buurt gaat verder…

10 november 2023

Tot donderdag 23 november kunnen inwoners hun plannen verder uitwerken of nog indienen

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

Gemeente Bergen is geluidsoverlast van met name motoren in de zomer helemaal zat…

10 november 2023

Maar hoe pak je dat aan?

Tot de mogelijkheden behoort een speciaal opgeleide BOA, die met meetapparatuur kan constateren of een motor teveel lawaai maakt.

Tweede Kamerverkiezing 22 november

10 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Klimaat- en Energiekieskompas is gestart

10 november 2023

Klimaat en energie zijn niet meer weg te denken uit het politieke debat...

Sinds deze week staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl. Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen.

Bijna 2 miljard aan bijzondere bijstand in 2022

3 november 2023

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen de belangrijkste verklaring van de stijging...

Vorig jaar gaven gemeenten 1.972 miljoen euro uit aan bijzondere bijstand. Dat is ruim driemaal zoveel als in 2021, toen was dat 647 miljoen euro. 

Partij ONS DORP stelt vragen over bewoning Bergen Centrum

3 november 2023

Als de uitlatingen van de woordvoerster op een vergissing berusten, heeft de gemeente dit ter rectificatie aan de Raad van State vermeld?

In het Noordhollands Dagblad van 28 oktober staat een verslag van de rechtszaak tussen de heer Kat en mevrouw Wallagh m.b.t. Breelaan 21A.

Feestelijke openingsweek buurtcentrum T&O in Bergen

3 november 2023

Het is een prachtig gebouw geworden, dat beheerd wordt door Welzijn Bergen en waar zeven dagen in de week de gezellige buurtkamer geopend wordt

Op maandag 13 november 2023 opent het nieuwe buurtcentrum Tuin- en Oostdorp (T&O) aan de Jaap Veldheerhof 1 in Bergen zijn deuren!

Lezers met een mening: blokkade erf Harmoniegebouw

3 november 2023

Door: Jan Apotheker

De gemeente Bergen heeft zonder enige nadere toelichting de toegang tot het erf van het Harmoniegebouw geblokkeerd.

Kijkje achter de schermen bij Hoeve Overslot en Slotweg 44

3 november 2023

De gemeente maakt het Slotkwartier tot een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en toeristen

De gemeente Bergen houdt woensdag 22 november van 15.00 tot 17.00 uur weer een inloopmoment bij het Slotkwartier.

Tweede Kamerverkiezing 22 november a.s.

3 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Werken aan een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Bergen

3 november 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het bereikbaar, leefbaar en tegelijkertijd ook veilig houden van de verschillende dorpen in onze gemeente is van groot belang

Een veilige, leefbare én duurzaam bereikbare gemeente voor iedereen. Hoe gaan we hiervoor zorgen en wat is hiervoor nodig? Denk mee!

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen Elkshove in Bergen

30 oktober 2023

De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw is dan in het najaar van 2025...

Een nieuwe fase voor de ontwikkeling en bouw van elf sociale huurwoningen aan de Elkshove in Bergen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, hebben hun handtekening gezet onder de anterieure overeenkomst.

Meedenkagenda 2023

27 oktober 2023

Denkt u graag constructief mee over grote en kleine uitdagingen?

Denk, schrijf en doe mee! Contact? Mail naar [email protected]

Tweede Kamerverkiezing 2023 – StemWijzer is nu online

27 oktober 2023

Mocht je nog twijfels hebben... Ga goed voorbereid stemmen!

Eerder deze week is in Nieuwspoort de StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november gelanceerd. Verschillende lijsttrekkers en andere partijprominenten mochten als eerste de StemWijzer invullen.

Eenmalige subsidie voor maatschappelijke organisaties in financiële nood

27 oktober 2023

Regeling voor maatschappelijke organisaties met geldproblemen

Vier van de vijf maatschappelijke organisaties in de gemeente Bergen blijken in financiële nood te verkeren door de gestegen energiekosten.

Leerlingen Matthieu Wiegmanschool ontbijten met burgemeesters gemeente Bergen

25 oktober 2023

De kinderen en burgemeesters kregen een ontbijt dat is samengesteld door de diëtiste en dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum

Om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken, ontbeten burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn afgelopen week samen met kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de Matthieu Wiegmanschool in de raadzaal in De Beeck.

Wijziging betaald parkeren Bergen aan Zee en Egmond aan Zee

20 oktober 2023

In de winter niet meer gratis...

In Bergen aan Zee en Egmond aan Zee zijn per 1 januari 2023 de regels voor betaald parkeren veranderd. Van november tot en met januari moet er hier op zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 uur parkeergeld betaald worden. Voorheen was dat in de wintermaanden gratis.

Lezers met een mening: Kranenburgh: “Het Bergense COBRA?”

20 oktober 2023

Door: Haye van der Werf

Binnenkort (19-10, 02-11) behandelt de gemeenteraad van Bergen de begroting 2024.

Voorbereidingen bouw Park de Beeck gestart

13 oktober 2023

Er komen 32 woningen te koop voor maximaal 400.000 euro

Op de oude sportaccommodatie verrijst over enige tijd een compleet nieuwe woonwijk. Een duurzame, groene en waterrijke wijk met 42 huizen en vijf woongebouwen met totaal 110 appartementen.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 9: Fractie Bruin (gemeente Bergen)

13 oktober 2023

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

Bergense begroting 2024 in een oogopslag

13 oktober 2023

Het jaarlijkse overzicht van inkomsten en uitgaven van de gemeente Bergen

De begroting voor 2024 wordt op 19 oktober besproken in de Algemene Raadscommissie en op 2 november in de gemeenteraad. Net als voorgaande jaren is de begroting sluitend. “De gemeente Bergen is vooralsnog financieel gezond”, aldus wethouder Marco Wiesehahn (Financiën en Sociale en Economische Zaken).

Kennemer Wonen en BUCH-gemeenten gaan samen de strijd aan tegen woonfraude

13 oktober 2023

“Oneigenlijk gebruik van de woning zoals het ‘niet-bewonen’ van de gehuurde woning en deze leeg laten staan, onderverhuur en hennepkwekerijen, dat kun je melden

De woningnood is hoog. Het duurt jaren voordat woningzoekenden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug