Deel

advertentie

Oud-wethouder Klaas Valkering verdacht van sjoemelen met ondertekening…

Mocht het tot een schadeclaim komen van Het Bijzondere Huis, dan zal Bergen die verhalen bij Valkering

Oud-wethouder Klaas Valkering verdacht van sjoemelen met ondertekening…

In tegenstelling tot hoe voormalig wethouder Klaas Valkering het beleefde, intentieovereenkomsten (iok) aangaan zonder een onderbouwd collegebesluit daaraan ten grondslag, is zeker niet gewoon. Dat was wat gemeentesecretaris Martijn Schroor en burgemeester Lars Voskuil de onderzoekscommissie maandag verzekerden.

Onderzoekscommissie
In de ochtend was voormalig wethouder Klaas Valkering aan de beurt om ondervraagd te worden door de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Bergen. Het ging over de gevolgde procedure met betrekking tot de door Valkering ondertekende intentieovereenkomst die de gemeente Bergen is aangegaan met Het Bijzondere Huis. Dat laatste is een zorginstelling voor mensen met een meervoudige handicap die de locatie van de Mytylschool in Bergen voor ogen had voor een onderkomen. De vragen die aan de orde kwamen, draaiden onder meer om de datum van ondertekening, de tekenbevoegdheid van Valkering, de beslissingsbevoegdheid van Valkering en de mogelijke gevolgen voor de gemeente – en voor Het Bijzondere Huis – van de gevolgde werkwijze.

Na een dag lang verhoren kwam het beeld naar boven van een weliswaar hardwerkende wethouder, maar wel een solist, een die wel erg veel op eigen houtje deed; een college dat in behoorlijke animositeit moest proberen samen te werken en een grote politieke verdeeldheid in de raad waar men vooral elkaar afrekende. Voeg daarbij de aarzeling bij de burgemeester en gemeentesecretaris om de raad te informeren over de intentieovereenkomst, omdat veel over de iok nog onduidelijk was, en de chaos is compleet. ‘Niet dat er helemaal nooit een intentieovereenkomst zonder collegebesluit tot stand komt, maar gewoon is het zeker niet’, aldus Schroor. ‘In principe gaat alles via het college.’ Volgens Valkering was ‘zijn werkwijze’ echter eerder regel dan uitzondering. ‘Bij De Beeck en Dorp & Duin is het bijvoorbeeld ook zo gegaan. Daar is ook geen sprake van een expliciet collegebesluit geweest en zit de ondertekening intrinsiek in de andere handelingen rond zo’n project.’

‘Absurditeit’
‘De absurditeit van deze intentieovereenkomst ‘die de indruk wekt even door de wethouder te zijn geregeld’ drong misschien niet goed tot ons door’, aldus de gemeentesecretaris in zijn antwoorden aan de commissie. ‘Er stonden bepalingen in deze overeenkomst die daar nooit in hadden mogen staan en er normaal ook nooit in zouden hebben gestaan als het document volgens de juiste procedure tot stand zou zijn gekomen. Er stond onder meer in dat sprake was van een resultaatverplichting voor de gemeente in plaats van een inspanningsverplichting en het zogenaamde Didam-arrest (over regels bij verkoop van gemeentelijk vastgoed, red.) stond ook – op zijn minst – op gespannen voet met wat in deze overeenkomst stond. Valkering daarover: ‘Die verzwaring is aangebracht om de initiatiefnemer van Het Bijzondere Huis wat comfort te bieden. De komst van de BSG op die locatie zou immers hun plannen met twee jaar vertragen. Daarom is die passage ingevoegd.’ Dat de BSG tijdelijk op de locatie Mytylschool zou komen, kwam eind 2022 aan de orde doordat er verbouwd moest worden op de locatie waar de BSG gevestigd is.

Ondertekening op 8 maart
Wat Valkering wel direct onder ede verklaarde op een van de eerste vragen van de commissie, was dat de ondertekening op 8 maart 2022 had plaatsgevonden. Dat wist hij absoluut zeker. Er waren namelijk wel wat zaken die ‘niet meer helemaal scherp waren’ of ‘niet meer helder voor de geest stonden’ of ‘ik heb gedurende zo’n drie jaar 16 gesprekken per dag gehad, die kan ik me echt niet meer allemaal letterlijk herinneren.’ Maar dat gold niet voor de ondertekening op 8 maart. ‘In die tijd was het heel druk, ik heb een paar nachten achter elkaar doorgewerkt, maar ik weet zeker dat ik voor het collegeoverleg van 8 maart heb getekend, dus dan moet het ergens op een moment in die nacht ervoor zijn geweest.’

Over de tekendatum was namelijk discussie, want op 11 maart nam hij (noodgedwongen) ontslag als wethouder na gebruik van het gemeentelogo op een brief voor de verkiezingscampagne van het CDA. Per die datum was hij dus geen wethouder meer. In de maand erna gebeurde er van alles: de intentieovereenkomst moest nog naar Het Bijzondere Huis, Valkering moest ‘zijn gemeentezaken’ inleveren en dossiers moesten worden overdragen. Dat lag ook nog iets ingewikkelder dan normaal, want Valkering zou aanblijven als raadslid, verklaarde de gemeentesecretaris in de middag. ‘Toegang tot informatie in het raadsinformatiesysteem hield hij dus gewoon, want dat is ook voor de raadsleden beschikbaar.’

Afwachten is het credo
Na de (separate) verhoren van de gemeentesecretaris en de burgemeester in de middag werd duidelijk dat de rest van het college op dat moment nog niets wist van die overeenkomst, laat staan dat die getekend was en mogelijk (grote) gevolgen zou kunnen hebben voor de gemeente Bergen. Schroor: ‘Ik hoorde over die intentieovereenkomst, maar aangezien ik geen idee had waar die over ging en wat er precies in stond, heb ik besloten af te wachten totdat ik het document zou hebben.’ Toen die getekende intentieovereenkomst dus uiteindelijk (eind juni) op het bureau van de secretaris kwam, was deze verbijsterd. Hij lichtte per ommegaande de burgemeester in. Vervolgens was er de aarzeling bij beiden om actie te ondernemen. Iets waarmee de commissie grote moeite had. ‘Waarom lichtte u bijvoorbeeld niet het presidium in, of de gehele raad?’

Gevoelig
Dat lag bijzonder gevoelig, meldden zowel Schroor als Voskuil. ‘Het waren politiek roerige tijden. De term ‘vechtcollege’ was meer dan eens genoemd en de politieke verdeeldheid was groot. Bovendien wisten we op dat moment niet precies wat de juridische status van deze overeenkomst was’, liet Schroor, zowel als later ook Voskuil, de commissie weten. ‘Daarover wilden we eerst meer duidelijkheid hebben. Deze zaak zou op dat moment wellicht voor nog meer onderlinge verdeeldheid hebben gezorgd. Onze inschatting was dat een nieuw college naar verwachting nog voor de zomer aangesteld zou worden.’

‘Wij kwamen daarom tot de conclusie dat het beter was om het dossier aan de toekomstige portefeuillehouder over te dragen’, vulde Voskuil een paar uur later in zijn verhoor aan. Dat college liet echter langer op zich wachten dan gedacht en kwam er uiteindelijk pas op 29 september 2022. Er werd toen direct een juridisch advies gevraagd, dat in concept eind december 2022 werd afgeleverd. Zo ongeveer in het kerstreces en het was nog niet afgerond. Echter, op het moment dat de raad op een juridisch onderzoek aandrong, inmiddels is het dan januari 2023, besloot men maar om meteen een heel nieuw tweede juridisch onderzoek te starten, uitgevoerd door een specialist op dit onderwerp.

Voskuil: ‘Niet dat het eerste niet goed was, maar dat advies gaf ons geen antwoord op alle vragen. Daarom, toen de raad daarom vroeg, besloten we om een geheel nieuw onderzoek te laten uitvoeren.’ Ook dat was voor de commissie een beetje een open wond: ‘Dat onderzoek had toch veel eerder gekund? Nu werd het een kip-ei verhaal: we hebben geen inzicht in de juridische consequenties dus we lichten de raad nog maar niet in, maar de raad kan niets doen omdat die niet is ingelicht…’

Zaken hadden zeker anders gekund, en gemoeten
Terugkijkend concludeerden beiden dat diverse onderdelen van het proces anders hadden gekund en ook hadden gemoeten. Zo dacht zelfs Valkering erover: ‘Met de kennis van nu zijn er beslissingen geweest en stappen gezet die anders hadden gekund, zeker, maar maakt dat het proces zoals dat is gegaan onrechtmatig?’ was zijn wedervraag.

Of er daadwerkelijk sprake is geweest van antedateren van de intentieovereenkomst, zoals misschien werd gedacht, is niet aan te tonen, liet Voskuil de commissie ’s middags weten op de vraag of is overwogen om aangifte te doen tegen Valkering. ‘Dat is een strafrechtelijke procedure en als je die niet kunt onderbouwen met hard bewijs dan wordt het heel moeilijk. Een aansprakelijkheidsprocedure zou misschien een andere zaak zijn.’

Maar de aangifte is (in ieder geval tot nog toe) niet gedaan
Binnenkort komt de commissie met haar bevindingen en conclusies. Op welke termijn is nog niet helemaal duidelijk, maar zoals ook tijdens de verhoren meermaals werd aangehaald: het is een complexe zaak.

John de Waard

advertentie

Meer 'Politiek':

Drukte op de stranden verwacht…

19 juli 2024

Reis met de (huur)fiets, bromfiets, ga lopen, of neem de Kustbus

De komende dagen is de weersvoorspelling dat het zonnig en warm wordt. We verwachten daarom drukte op de stranden in Egmond, Bergen, Schoorl, Camperduin en Hargen. 

Waarschuwing: oplichting door nep-agenten

19 juli 2024

Hoe werkt de oplichting...

Er zijn meerdere meldingen van nep-agenten die een poging doen inwoners op te lichten. Deze oplichters doen zich voor als politieagent en proberen mensen zowel aan de deur als telefonisch te misleiden en geld of persoonlijke gegevens te ontfutselen.

Natuurbegraven biedt nieuwe kansen voor gemeenten

19 juli 2024

Mogelijkheden van natuurbegraafplaats...

De VNG, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland presenteren vandaag een handreiking over de mogelijkheden en voordelen van natuurbegraafplaatsen voor gemeenten. De handreiking is een stapsgewijze gids voor gemeenten die een natuurbegraafplaats willen realiseren.

Actiewebsite is online: www.MooiDorpspleinBergen.nl

19 juli 2024

Bewonersvereniging Bergen Centrum in actie tegen plannen BOT BOUW

Tijdens de zeer informatieve en succesvolle bijeenkomst in de Ruïnekerk, op maandag 8 juni, met maar liefst 230 bezoekers, is besloten om alle Bergenaren optimaal te gaan informeren over de plannen die BOT BOUW met het Plein heeft.

Minder papierverspilling door ja-sticker

28 juni 2024

Regeling gaat in per 1 juli a.s.

Per 1 juli 2024 mag ongeadresseerd reclamedrukwerk in de gemeente Bergen alleen nog bezorgd worden bij een woning of bedrijf met een ja-sticker op de brievenbus. Voor de huis-aan-huisbladen verandert er niets.

Gratis met de kustbus naar Bergen aan Zee deze zomer

28 juni 2024

Wethouder Ernest Briët licht toe: "Het is voor ons van groot belang dat Bergen aan Zee goed bereikbaar is, zeker tijdens de zomervakantie...

Bergen aan Zee is deze zomervakantie goed bereikbaar dankzij de gratis kustbus. Van zaterdag 6 juli tot en met zondag 1 september 2024 rijdt de shuttlebus dagelijks tussen 11.00 en 19.30 uur van Bergen Plein naar Bergen aan Zee en terug. De bus rijdt elke 30 minuten volgens een vaste dienstregeling.

Uitbreiding mogelijkheden gespreid betalen voor gemeentelijke belastingen

24 juni 2024

Ondernemers uit de gemeente klopten aan bij de gemeente Bergen om deze normen te verruimen....

Een veelgebruikte betaalmethode voor de jaarlijkse gemeentelijke belastingen is gespreid betalen in termijnen.

Aangepaste plannen voor Plein Bergen alsnog (nipt) door de raad

21 juni 2024

In plaats van net niet, nu net wel…

Met wat aanpassingen die grotendeels toe te schrijven zijn aan de technische sessie van de raad met de initiatiefnemer en het college komen er toch Verklaringen van Geen Bedenkingen voor de plannen van het Plein in Bergen.

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor dorpsfeesten en -evenementen

21 juni 2024

Voor 2025 moet de aanvraag uiterlijk 1 september 2024 zijn ingediend

Er zijn nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar voor dorpsfeesten en -evenementen die de leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen versterken.

Kadernota 2025: blijven bouwen aan vertrouwen

21 juni 2024

Uitgangspunt: financiële zekerheid op lange termijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2025 aan de gemeenteraad aangeboden.

Eerste stap gezet richting de realisatie van 32 grondgebonden woningen binnen het plan Parck de Beeck in Bergen

18 juni 2024

Gemeente Bergen wijst Ooms Bouw & Ontwikkeling en Nova Zembla Lofts aan als winnaars

Begin dit jaar heeft de gemeente Bergen een prijsvraag uitgeschreven voor de realisatie van 32 grondgebonden woningen binnen het plan Parck de Beeck in Bergen. Met trots kunnen wij melden dat Ooms Bouw & Ontwikkeling uit Scharwoude, in samenwerking met Nova Zembla Lofts uit Amsterdam, de prijsvraag heeft gewonnen.

Dienstverlening wordt gewaardeerd, maar gemeente wil volgende stap zetten

14 juni 2024

Er liggen nog best wat uitdagingen...

Het college vindt de kwaliteit van het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heel belangrijk. Inwoners van de gemeente waarderen de dienstverlening aan de balies van burgerzaken met gemiddeld een 8,6. Het aantal klachten dat binnenkomt is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022, ook een positieve ontwikkeling, zo ziet het college.

Lezers met een mening: heeft de gemeente geld te veel? Het lijkt er wel op…

14 juni 2024

Door: Gerard Schiering

Om de kruising Landweg en Kerkedijk wat veiliger te maken, zijn er een half jaar geleden drempels aan gebracht. Dit na diverse ongelukken in de laatste jaren. Ook was het een iets veiliger oversteek geworden voor de fietsers van de BSG.  

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen in Groet en Schoorl

14 juni 2024

In Groet werd symbolisch het groen gesnoeid op de locatie van de voormalige Petrusschool...

Wethouder Yvonne Roos-Bakker (links op de foto) en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, zetten hun handtekening onder de anterieure overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van beide nieuwbouwprojecten.

Reactie Partij Ons Dorp op het vertrek van Jan Houtenbos

14 juni 2024

De fractie van ONS DORP is teleurgesteld maar heeft aangegeven liever in kleiner comité door te gaan dan met iemand waar ze niet op kunnen vertrouwen...

Het aangekondigde vertrek van raadslid Jan Houtenbos uit de fractie heeft Partij ONS DORP totaal verrast. Houtenbos neemt zijn zetel tegen alle door hem onderschreven afspraken mee. 

POD-raadslid Jan Houtenbos loopt per direct over naar Kies Lokaal

13 juni 2024

Partijvoorzitter van POD, oprichter en lijstduwer Henk Borst zegt verbijsterd te zijn...

Jan Houtenbos van Partij Ons Dorp heeft in een formele brief aan de griffie en aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Lars Voskuil, zijn collega’s in de lokale politiek laten weten per direct over te stappen naar de fractie van KIES Lokaal.

Hoge opkomst. En zo stemde de gemeente Bergen

10 juni 2024

GL-PvdA verliest, maar blijft grootste partij. PVV wint

24.555 kiesgerechtigden. Opkomst 58.4%.

Lezers met een mening: Het lijkt op een Bermuda driehoek…

7 juni 2024

Door: Hans Peter Corbee

Het blijft fascinerend te zien hoe het centrum van Bergen de lokale politiek domineert in welk politiek proces dan ook. Het lijkt op een Bermuda driehoek waarin alle energie verdwijnt. En dat al jaren lang.

Achttien jaar geworden én meteen je stem uit brengen (filmpje)

7 juni 2024

Charlotte hield een helder betoog waarom stemmen zo van belang is...

De Bergense Charlotte werd 6 juni achttien jaar én ging na het eten van een taartje met burgemeester Lars Voskuil en zijn vouw Priska Voskuil-van Dijk direct door naar 't Oude Raethuys om haar stem uit te brengen. En vanmiddag ook nog eens examen moeten doen. Sterkte en succes Charlotte!

Lezers met een mening: bomen en bebouwing op het Plein

7 juni 2024

Door: Jan de Boer

Toen ik als inspreker op 23 mei jl. tijdens de algemene commissievergadering mijn bezwaren tegen met name het “P gebouw” op het Plein uitte, kreeg ik een vraag van de heer Peter van Huissteden van de PvdA.

Inzet drone bij natuurbrandmeldingen en nieuwe uniformen voor Bergense brandweer

7 juni 2024

Afgelopen donderdag 6 juni: we trainden vrijwilligers tot observator...

Het moderniseren van onze brandweerzorg is essentieel omdat de uitdagingen in onze moderne samenleving steeds veranderen. We kijken daarom naar innovatieve methoden, zoals drones, kunstmatige intelligentie en data-analyse, die iets toevoegen aan de inzet van onze brandweer.

Wie wordt onze kinderburgemeester in schooljaar 2024-2025?

31 mei 2024

Kinderen uit groep 7 kunnen tot 24 juni a.s. solliciteren naar de rol van kinderburgemeester van de gemeente Bergen

Op dit moment vervult Tygo Fontijn van basisschool De Windhoek nog met vol enthousiasme de rol van kinderburgemeester in de gemeente Bergen. Na de zomervakantie gaat hij naar de middelbare school en zit zijn periode van een jaar als kinderburgemeester erop. Het is daarom tijd om een opvolger te zoeken! 

Doe mee aan de Week tegen Eenzaamheid

31 mei 2024

Honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen...

Dat is de Week tegen Eenzaamheid, die dit jaar loopt van 26 september tot en met 2 oktober. Het ministerie van VWS faciliteert de Week als onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

En nu gaan wij écht bouwen voor onze jongeren. Doe jij mee?

31 mei 2024

Door: Philip, raadslid GroenLinks Bergen

Raadslid en jongere Philip Garcia Hoogland heeft een plan om snel tijdelijke jongerenwoningen te realiseren. Deze sociale huurwoningen zijn bedoeld om de druk op de woningmarkt voor jongeren te verlichten. Nu zoekt Philip naar input van jonge woningzoekenden om het project verder te ontwikkelen.

Dorpsplein moet!

31 mei 2024

Sinds de jaren negentig zit ons dorp wat woningbouw betreft op slot...

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2024 heeft de fractie van het CDA een krachtig pleidooi gehouden om na vijftig jaar de inwoners perspectief te bieden!

Nieuwe energiecoaches gezocht

31 mei 2024

Energiecoaches zijn lokale vrijwilligers die bruikbare tips over energiebesparing geven aan mede-inwoners

De gemeente Bergen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten als energiecoach. Dit vanwege het grote succes van het energiecoach-initiatief, waarbij inwoners gratis een energiegesprek aan huis kunnen aanvragen. Binnenkort start er een nieuwe opleidingsronde voor energiecoaches om het team te versterken.

Getuigen uitgenodigd voor de verhoren van de onderzoekscommissie gemeente Bergen NH

24 mei 2024

Een van getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering

In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente.

Recreatiestrand Hondsbossche duinen voorlopig behouden

24 mei 2024

Wethouders Marco Wiesehahn-Vrijman (gemeente Bergen) en Simco Kruijer (gemeente Schagen) lichten toe...

De toekomst van het recreatieve strand bij de Hondsbossche duinen is onzeker. Een vooroeversuppletie door Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt ervoor dat het strand voorlopig breed genoeg blijft voor de vele strandbezoekers.

In gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

24 mei 2024

Onderwerpen: de Europese verkiezingen op 6 juni a.s.

Afgelopen woensdag 22 juni sprak Harry Steunenberg van de Flessenpost met burgemeester Lars Voskuil in het pittoreske Witte Kerkje in Groet.

Gemeenten en Kennemer Wonen ondertekenen convenant voor Toekomstbestendige Woningbouw

24 mei 2024

Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, legt uit: Kennemer Wonen gaat hier nieuwe sociale huurwoningen bouwen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben samen met Wooncorporatie Kennemer Wonen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend.

Als u stemt, bepaalt u mee wie de komende vijf jaar lid is van het Europees Parlement

24 mei 2024

Zo heeft u invloed op de besluiten die Europa neemt. Gebruik de stemwijzer!

Op 6 juni zijn de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Burgemeester Lars Voskuil roept alle stemgerechtigde inwoners op om naar de stembus te gaan. Fotografie: Ernest Selleger.

De zwijgende meerderheid wil woningen in centrum Bergen, aldus D66

24 mei 2024

Luister naar onze nieuwe generatie en laat de bouw van de woningen in het centrum van Bergen eindelijk doorgang vinden!

Vanuit de gehele gemeente waren er inwoners die niet meer zwijgend wilden afwachten wat de raad zou besluiten over de nieuwe woningen in het centrum van Bergen. Vele insprekers eisten donderdagavond 23/5 "doorbreking van de impasse" tijdens de Algemene Raadscommissievergadering.

Onderzoekscommissie gaat openbare verhoren houden in onderzoek naar intentieovereenkomst tussen Bergen en ‘Het Bijzondere Huis’

17 mei 2024

Openbare verhoren...

De gemeenteraad van Bergen heeft op 6 juli 2023 een onderzoekscommissie opdracht gegeven om een raadsonderzoek uit te voeren. Deze commissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende.

De Blauwe Vlag wordt weer gehesen: veilig genieten van schone stranden in de gemeente Bergen

17 mei 2024

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin wappert ook dit jaar de Blauwe vlag. Alle stranden in de gemeente ontvingen dit jaar een Blauwe Vlag.

Straatnamen in nieuwe woonwijk De Beeck vernoemd naar bekende Bergense vrouwen

17 mei 2024

De bouw van ruim 150 woningen in Park de Beeck is inmiddels gestart

Wie straks een woning betrekt in het in aanbouw zijnde Park de Beeck, komt te wonen aan straten die genoemd zijn naar vrouwen die voor Bergen een bijzondere betekenis hebben.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl

17 mei 2024

‘Een levendige, groene entree voor het duindorp’

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Lezers met een mening: ook aan de rand van Bergen ervaart men overlast…

10 mei 2024

Door: Edo, Heleen en Reinder. Evenementen Geestmerambacht

'Het was 00.00 uur, eindelijk was de diepe dreun die vanaf het middaguur hoor- en voelbaar was, over. Om 01.00 uur schrik ik wakker, vertrekkende bezoekers toeteren nog even naar elkaar.'

Lezers met een mening: de drempels kruispunt Landweg – Kerkedijk – Koninginneweg – Russenweg

10 mei 2024

Door: Mark Elzinga, vader van twee schoolgaande kinderen

Ik schrijf deze brief als vader van twee schoolgaande kinderen van negen en elf jaar oud, mijn kinderen zitten op de Willem Alexander School, Kapelweidtje 2 in Bergen. Wij zelf wonen op de Emmalaan, aan de buitenzijde van de Koninginneweg, ik noem het ook wel de buitenring van Bergen.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl ‘een levendige, groene entree voor ons duindorp’

10 mei 2024

Wethouder Ernest Briët opent de tijdelijke inrichting van de Paardenmarkt in Schoorl op maandag 13 mei

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Provincie maakt meer ruimte voor woningbouw mogelijk

10 mei 2024

In Noord-Holland zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig

Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden.

Terug