Oproep aan Bergense inwoners…

De aangekondigde boskap nadert uw achtertuin

PWN is van plan om 16,2 hectare bos te kappen om het zand te laten stuiven, wat het ook zeker zal gaan doen. Het Europese fietspad zal hierdoor nog meer hinder ondervinden dan het al doet. De fietsbond en ANWB hebben een petitie: Behoud de duinfietspaden: Kattendel en Blijdensteinsweg – Petities.nl

De Duinstichting is tegen de boskap omdat deze niet alleen vérstrekkende gevolgen zal hebben voor de huidige, aanwezige natuur (o.a. havik, eekhoorn, boommarter, bunzing, dennenorchis, wespendief). De begroeiing die zou moeten terugkomen, zal er de eerste decennia nog niet zijn, maar is voor een verre toekomst door PWN en provincie besteld, als ware het een Bol.com bestelling. De Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied heeft juridische hulp van advocate Anneke Wezel die bezwaar heeft aangetekend tegen deze boskap in Bergen aan Zee.

Aanwezigheid van publiek naar de hoorzitting op maandag 5 juni om 13.15 uur om steun te betuigen aan onze actie in het gemeentehuis Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar, is van harte welkom.
Op maandag 19 juni om 13.00 uur spreekt de stichting zich uit tegen boskap in onze gebieden bij de Provinciale Staten te Haarlem. De bedoeling is dat er een bus vol die kant opgaat om een signaal af te geven.

Als u zich aanmeldt, kunt u gratis meereizen naar Haarlem op 19 juni.
Geef u op via [email protected]

Stichting ter behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied
www.schoorlsebosmoetblijven.nl en www.duinstichting.nl