Op safari in eigen dorp…

Jammer van de weidevogels maar wel een prachtig schouwspel

Moervos met zes welpen in de Zuurvenspolder in Bergen.

Omstreeks 1968 dook de vos op in de duinen van Noord- Holland. Binnen vijftien jaar veroverde hij de gehele duinstreek van het vasteland, van Hoek van Holland tot Den Helder. Het beheer van een groot deel van de Hollandse duinstreek is in handen van waterleidingbedrijven. Deze bedrijven organiseerden in de afgelopen 25 jaar diverse onderzoeken naar de ecologie van de duinvossen. Onlangs werd de daarbij verzamelde kennis bijeengebracht in een VZZ-rapport. Heeft al dat onderzoek ook meer inzicht opgeleverd in de zin en de doelmatigheid van het beheer van vossen?

Onbejaagde vossen in de duinen en implicaties voor vossenbeheer
Van 1979 tot 1984 deed PWN bij Castricum voor het eerst onderzoek naar vossen, eerst een onderzoek naar het voedsel van de vos, later een diepgaande studie naar de leefwijze van de vossen en hun invloed op fazanten  en wulpen. Een tweede onderzoek door PWN duurde van 1995-1998 en werd onder andere ondernomen vanwege klachten uit de omgeving over schade door vossen aan schapen en andere dieren. Mede naar aanleiding van dit hernieuwde vossenproject besloot ook DZH tot een intensief onderzoek van de vossenpopulatie van Meijendel, bij Wassenaar, dat plaatsvond van 1997-1999. Intussen was er ook door Waternet in de Amsterdamse Waterleidingduinen, tussen Zandvoort en Noordwijkerhout, enig onderzoek naar de vos verricht.

Zo’n twee jaar geleden is dat vossenonderzoek in de duinen op een rij gezet en onderling vergeleken, waarbij veel van de oorspronkelijke gegevens opnieuw werden uitgewerkt.
In dit artikel zijn de belangrijkste resultaten samengevat.

Foto’s: Jos de Moel

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.