Ook burgemeester Lars Voskuil maakt statement naar Den Haag

'Open' in plaats van 'dicht'

Na twee jaar wordt het tijd voor een ander, en vooral een écht lange termijn perspectief. Voor de cultuursector, het onderwijs, de zorg, de (horeca-)ondernemers, de sportclubs en het verenigingsleven, het sociale leven, voor de jongeren, voor onze ouderen… voor ons allemaal.

Burgemeesters: kabinet moet coronabeleid fundamenteel herzien
Ruim dertig burgemeesters, onder wie die van alle grote steden, uiten stevige kritiek op het coronabeleid van het kabinet en op het parlement.

Snel wisselende ad-hocmaatregelen ondergraven volgens de burgemeesters het vertrouwen in het openbaar bestuur en maken burgers moedeloos. Zij signaleren dat de overheid vaker kiest voor repressie waardoor de overheid meer en meer tegenover haar eigen burgers is komen te staan. Ook zij die aanvankelijk van goede wil waren om de coronaregels na te leven.

‘Juist nu veel burgers het water aan de lippen staat mag het coronabeleid niet verder bezwijken voor de repressieve verleiding. Dan brokkelt het gezag juist verder af om maatregelen – waar nodig – nog wel dwingend op te kunnen leggen en ontstaat er een vertrouwensprobleem’, schrijven de burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam) en Paul Depla (Breda) in een opiniestuk in de Volkskrant.

De burgemeesters dringen aan op fundamentele herzieningen van het coronabeleid en stellen drie stappen voor: met voorrang ontwikkelen van een langetermijnperspectief, regels bedenken die voorspelbaar, logisch en redelijk zijn en stoppen met ongelijke en selectieve handhaving. De oproep wordt onder meer gesteund door alle burgemeesters die betrokken zijn bij de uitvoering van het coronabeleid in het Veiligheidsberaad.

Klik hier om verder te lezen.

Bron. www.volkskrant.nl