Onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl 16 t/m 25-jarigen uit de regio Noord-Holland Noord

GGD Hollands Noorden zoekt ruim 5000 jongvolwassenen voor invullen online vragenlijst

Tot eind juli voert GGD Hollands Noorden voor de vijfde keer een grootschalig online onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar. Iedereen van deze leeftijd uit Noord-Holland Noord kan nu de online vragenlijst invullen via www.JVmonitor.nl. De resultaten zijn bedoeld om gemeenten, de GGD en het programma In Control of Alcohol en Drugs te ondersteunen bij het gezondheidsbeleid gericht op jongvolwassenen.

Waarom een Jongvolwassenenmonitor?
In de leeftijdsfase van puber naar volwassene verandert er van alles. Jongeren experimenteren, zoeken een plek in de maatschappij en bepalen wat wel en niet bij ze past. Veranderingen treden op in bijvoorbeeld de relatie met ouders, opleiding, woonsituatie, arbeidsmarkt, relaties en seksualiteit, vriendschappen, financiën en gezond gedrag. Gemeenten hebben in toenemende mate behoefte aan informatie over de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat steeds meer jongvolwassenen kampen met psychische klachten, eenzaamheid, stress en gedachten over zelfdoding. Ook is het alcoholgebruik onder de jongvolwassenen hoog. Allemaal redenen om een vinger aan de pols te houden en deze doelgroep goed te blijven monitoren. Die informatie kan vervolgens gebruikt worden om beleid en interventies op in te richten en aan te passen.

Deelname aan onderzoek
Voor het onderzoek is een online vragenlijst samengesteld waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: gezondheid (psychisch en lichamelijk), welzijn, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, relaties en identiteit, bewegen, HPV-vaccinatie, eenzaamheid, mantelzorg, gehoorschade, sociale media gebruik, gamen en financiën. De vragen gaan specifiek in op de situatie van deze leeftijdsgroep. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem. Jongvolwassenen worden actief benaderd om de vragenlijst in te vullen via o.a. sociale media, school/opleiding, flyers, posters en via leeftijdsgenoten. Deelnemers maken kans op een bol.com bon van € 10 (winkans 1 op 10) en één van de vijf JBL charge 5 bluetooth speakers. 

Resultaten en meer informatie
De resultaten van de Jongvolwassenenmonitor 2023 verschijnen in het najaar.
Resultaten van de eerdere onderzoeken en meer informatie is te vinden op www.ggdhn.nl/JVmonitor.