Ondernemers stemmen voor Bedrijven Investeringszone (BIZ) in Duindorp Schoorl

Initiatiefnemer Pelle Nijdam: “We zijn erg verheugd dat de ondernemers uit de dorpen de samenwerking formaliseren met deze nieuwe BIZ Duindorp Schoorl

Maar liefst 78% van uitgebrachte stemmen koos voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in Duindorp Schoorl. Daarmee is er voldoende draagvlak onder de ondernemers. Het betekent dat er een volgende stap gezet gaat worden met het BIZ-plan en ondernemers samen gaan investeren in de kwaliteit van de omgeving.

Initiatiefnemer Pelle Nijdam: “We zijn erg verheugd dat de ondernemers uit de dorpen de samenwerking formaliseren met deze nieuwe BIZ Duindorp Schoorl! We willen
graag gezamenlijk een aantal zaken oppakken om het gebied te verbeteren en in de toekomst aantrekkelijk te houden. En de tradities behouden, zoals Koningsdag en
braderieën. In de vorm van de BIZ betaalt iedereen daaraan mee en zijn we een natuurlijke gesprekspartner voor de gemeente.”

Resultaten draagvlakmeting
Tenminste de helft van de ondernemers binnen het BIZ-gebied moest een stem uitbrengen. Van de 119 aangeschreven ondernemers brachten 64 ondernemers hun stem uit. Daarvan stemden 50 voor, 14 tegen. Wethouder Marco Wiesehahn, verantwoordelijk voor economische zaken, is erg blij met het draagvlak voor de BIZ: “Het college was al gecharmeerd van het BIZ-plan en het doet mij goed dat zoveel ondernemers dit ook inzien.”

Samenwerking verbeteren
De ambitie van de BIZ Duindorp Schoorl is een betere leefbaarheid en economische versterking van het gebied. Er kan meer geprofiteerd worden van de vele bezoekers die het gebied heeft. Hier is een vijfjarenplan voor gemaakt dat de komende tijd verder vorm krijgt. Wethouder Wiesehahn: “Veel uitdagingen kunnen we alleen in goede samenwerking tussen overheid, ondernemers en inwoners oplossen. De BIZ Duindorp Schoorl gaat hier een belangrijke rol in spelen.”

Klik op de foto voor een uitvergroting.