Ondanks rechtszaak kapt PWN versneld door in bosgebied Bergen aan Zee

Komende dinsdag buigt de rechter zich over de zaak, toch wordt de bomenkap in de tussentijd niet stilgelegd...

De Duinstichting, een groep verontruste inwoners die zich hard maken voor het behoud van het bos, is opnieuw naar de rechter gestapt om de kap te stoppen: PWN zou de benodigde papieren niet op orde hebben. Het deel van het duingebied waar gekapt wordt, is volgens Stephen Toom van de Duinstichting essentieel voor de kustveiligheid en daar is een vergunning voor nodig. “Het gaat hier om een primaire waterkering die ons beschermd tegen hoogwater, daar kun je niet zomaar bomen weghalen.”

Komende dinsdag buigt de rechter zich over de zaak, toch wordt de bomenkap in de tussentijd niet stilgelegd. “Dat vind ik echt schokkend.”

Ondanks een ingediend handhavingsverzoek door de advocate van onze Stichting op 29 december jl. naar aanleiding van het afwijzen van een eerder ingediend handhavingsverzoek d.d. 19 december, wacht PWN niet op de uitkomst hiervan. Ze is versneld met meer materieel aan het kappen begonnen. Vanavond komt er nog groter materieel om de kap zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Niels Hogeweg liet weten dat het hem “niet snel genoeg kon gaan”.
Het handhavingsverzoek is namens onze Stichting ingediend omdat er kapwerkzaamheden binnen de beschermingszone A van de waterkering zijn. Omdat ook de wortels worden verwijderd, kan er onherstelbare schade ontstaan aan de waterkering. Hoogheemraadschap erkende dat er geen vergunning was, maar dat deze inmiddels in orde werd gemaakt. De nadruk ligt bij Hoogheemraadschap op de vergunning en niet op de eventuele verzwakking van de kustveiligheid. Verder onderzoek is niet gedaan met betrekking tot de veiligheid om in zone A van de waterkering dergelijke ingrepen te doen.

Door het Hoogheemraadschap werd het handhavingsverzoek afgewezen. Daarop is namens de Stichting aan de rechtbank een verzoek tot voorlopige voorziening aangevraagd. Ondanks de urgentie van dit verzoek wordt deze zaak pas volgende week dinsdag 9 januari a.s. behandeld.
Als die zijn werk vanavond of morgenvroeg doet, is de ravage niet te overzien.