Omkijken naar elkaar en zorg nabij…

Maandag 20 februari zijn de handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor De Kloosterhof aan de Mericilaan in Bergen

Samenwerking tussen kerkelijke instelling Sint Joseph, Magentazorg en Kennemer Wonen voor Wonen en Zorg. Woonvorm in De Kloosterhof met aandacht voor elkaar en zorg nabij.
Maandag 20 februari zijn de handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor De Kloosterhof aan de Mericilaan in Bergen. Het voormalig klooster dat enkele jaren geleden is omgebouwd tot 54 appartementen, blijft een plek om prettig te wonen, met zorg en ontmoeting nabij. De Kloosterhof is daarmee een plek waar men naar elkaar omziet, respect heeft voor elkaar en zorg kan ontvangen als dat nodig is. “Mensen worden ouder en blijven langer dan voorheen zelfstandig thuis wonen. Dit vraagt om andere woonvormen, waarbij niet alleen de woning levensloopgeschikt is, maar waarbij ook de inrichting van de woonomgeving en de nabije voorzieningen bijdragen om langer thuis te kúnnen blijven wonen”, aldus Jeannette Fornerod, manager Klant & Markt bij Kennemer Wonen.

Omkijken naar elkaar en zorg nabij
Op dit moment worden de 54 appartementen bewoond door de Zusters Ursulinen van Bergen, reguliere huurders van 65 jaar en ouder en leden van Woongroep Feniks, een woongroep voor senioren. Door de samenwerking met elkaar aan te gaan, ontstaat een gemeenschap waar men naar elkaar omkijkt. Suzan Ernst, directeur Zorg aan Huis van Magentazorg: “Voor sommige ouderen betekent langer thuis blijven wonen dat er meer ondersteuning nodig is. Het netwerk speelt hierbij een enorm belangrijke rol. De activiteiten in een gemeenschappelijke ruimte, een spreekuur van een wijkverpleegkundige of een plek om samen te lunchen. De Kloosterhof heeft verschillende ruimten die in de toekomst geschikt gemaakt kunnen worden voor bijvoorbeeld ontmoeting, activiteiten en voorlichting. De ondersteuning om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, kan uiteindelijk bestaan uit zorg, begeleiding of ondersteuning aan huis. Magentazorg kan 24 uur zorg op deze locatie en omgeving leveren.”

Plek voor ontmoeting
De Kloosterhof wordt daarmee een plek waar betrokken bewoners en bewoners uit de directe omgeving elkaar kunnen ontmoeten. Jules Post, algemeen overste van de Zusters Ursulinen van Bergen en voorzitter van de Katholieke Instelling Sint Joseph: “Deze manier van samenleven, garandeert dat de zusters in een religieuze gemeenschap voorzien van goede zorg kunnen blijven leven en het geeft vorm aan de maatschappelijke bewogenheid die de zusters altijd gekenmerkt heeft. Het is een mooie invulling van het voormalige klooster van de zusters.”

Wonen in De Kloosterhof
Alle appartementen in De Kloosterhof zijn sociale huurwoningen. Er zijn drie mogelijkheden voor het huren van een appartement op deze locatie.

1. Woningen met zorg
Heeft u een zorgindicatie en wilt u huren? Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Magentazorg via 072 575 31 30 of [email protected].

2. Reguliere huurwoningen
Reguliere huurwoningen worden geadverteerd op de website van SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland) via www.svnk.nl.

3. Woongroep Feniks
Wonen in een woongroep? Voor meer informatie gaat u naar www.woongroepfeniks.com. De woningen worden geadverteerd via de website van SVNK.

Met het tekenen van deze intentieovereenkomst is de eerste stap gezet naar een duurzame samenwerking. Betrokken partijen kijken uit naar voortzetting van de prettige samenwerking om dit initiatief tot een succes te maken.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.