Deel

advertentie

Officiële opening wandelroute Zanegeest

Rondje Zanegeest weer mogelijk na sanering voormalige vuilstort

Officiële opening wandelroute Zanegeest

Weidevogels, de eeuwenoude strandwal, iconische stolpboerderijen: wandelaars genieten van natuur en historie in het weidegebied tussen de wijk Zanegeest en de Oosterdijk. Jarenlang was deze wandeling onderbroken vanwege de sanering van het voormalige vuilstortterrein aan de Oosterdijk. Nu de saneringswerkzaamheden zijn afgerond, heeft wethouder Erik Bekkering op 20 december de wandelroute weer officieel geopend. Met het onthullen van een bord aan de Oosterdijk geeft hij de wandelroute terug aan natuurliefhebbers uit Bergen – en ver daarbuiten.

Rondje Zanegeest
Het ‘rondje Zanegeest’ leidt vanuit de wijk Zanegeest via het Zakedijkje langs de polders en waterberging van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waar wulp, grutto en kievit zich thuis voelen. De route biedt dus een bijzondere gelegenheid om vogels te spotten. De route vervolgt richting Oosterdijk.

Onderbroken
Jarenlang was het niet mogelijk om de route volledig af te lopen, omdat het wandelpad stopte op de plek van een voormalige vuilstortplaats. Ter hoogte van de Oosterdijk moest de deklaag verbeterd worden, en zijn maatregelen genomen om het grondwater te reinigen en verspreiding van verontreinigd grondwater tegen te gaan.

Wethouder Erik Bekkering: “Met de opening van het wandelpad is het einde van de sanering in zicht. Mede dankzij de provincie kunnen wij dit mooie stukje landschap weer teruggeven aan de inwoners en ze er van laten genieten.’’

Nu er ook hekken zijn geplaatst om het wandelpad te scheiden van de weidepercelen en het vee, is het ‘rondje Zanegeest’ weer mogelijk.

Van vuilstort …
De vuilstortplaats aan de Oosterdijk was van 1968 tot 1974 in gebruik. Na sluiting werd de locatie afgedekt met aarde en gebruikt als weiland. Koeien, schapen en paarden graasden er, totdat bleek dat de deklaag niet meer voldeed. Op sommige plaatsen was afval aan de oppervlakte gekomen. Een andere zorg was dat het grondwater vervuild bleek. Er werden te hoge concentraties benzeen gemeten op de plaats van de voormalige vuilstort maar ook daarbuiten. Deze verontreiniging zit in het diepere grondwater (ca. 6-8 m diep) en heeft verder geen risico’s voor het gebruik van de grond of het water in de sloten.

… naar weiland
Mede dankzij de financiële steun van de provincie heeft de gemeente Bergen de afgelopen jaren geïnvesteerd om de vuilstort weer te kunnen gebruiken als weiland en de grondwaterverontreiniging terug te dringen. Hiervoor zijn deklagen voldoende dik gemaakt door het uitvullen en aanbrengen van een dikke laag schone grond. Ook zijn er sloten gegraven en het waterpeil is gelijk gemaakt om de verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan. Tenslotte is in september 2018 gestart met het aanbrengen van filters ter plaatse van de grondwaterverontreiniging. De laatste filters zijn in december 2018 aangebracht. Deze filters gebruiken zuurstof om de afbraak van benzeen te stimuleren en zo het grondwater weer schoner te maken. Ze blijven naar verwachting anderhalf jaar tot en met de zomer van 2020 in de grond. Er wordt regelmatig onderzocht of het gewenste resultaat behaald is.

Foto: bord met wandelroute Zanegeest onthuld door wethouder Erik Bekkering.
Op de foto staan ook projectleider Ilse Vegt (gemeente Bergen) en dochter Tessa Mes.

advertentie

Meer 'Politiek':

Milieustraten te druk en afval naast containers

Buitendienst werkt hard om onderhoud groen en omgeving netjes te houden

De gevolgen van het coronavirus in de samenleving zijn ingrijpend. De gezondheid van iedereen staat daarbij voorop.

Raadsbrede steun opvang kwetsbare vluchtelingenkinderen uit Griekse opvangkampen

3 april 2020

Peter van Huissteden: “Ik ben er zeker ook trots op dat de hele gemeenteraad en het college hierin gezamenlijk willen optrekken.”

Het college van B&W heeft dinsdag 31 maart besloten een positief antwoord te geven op vragen van de Partij van de Arbeid. Deze partij had het college verzocht om aan het kabinet...

Burgerzaken en vitale processen

3 april 2020

Deze belangrijke processen zijn vaak onzichtbaar maar het raakt ons allemaal als dit stil komt te liggen

Door het coronavirus zijn cruciale beroepsgroepen zichtbaarder dan ooit; ziekenhuispersoneel, leerkrachten en iedereen die in de voedselketen of...

BUCH-gemeenten lanceren pakket noodmaatregelen

1 april 2020

Individuele ondernemers kunnen een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering als zij met hun bedrijf te weinig inkomsten genereren

De BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) komen met een gezamenlijk aanvullend pakket aan maatregelen om inwoners, ondernemers...

Gemeente wil lagune Camperduin openhouden

31 maart 2020

Wethouder Erik Bekkering: ‘De lagune is een welkome aanvulling op het toeristisch aanbod van onze gemeente gebleken'

Na dit jaar stopt het onderhoud van de lagune op het strand van Camperduin. Om te voorkomen dat de lagune verdwijnt, grijpt de gemeente Bergen in.

Akkoord over nieuw hotel Nassau Bergen aan Zee

31 maart 2020

Kleinschalig hotel met openbare wellness en herstel van kwetsbaar duingebied

Na jaren van overleggen, ontwerpen en onderhandelen ligt er een akkoord over de nieuwbouwplannen van hotel Nassau in Bergen aan Zee.

Meedenken over de toekomst van onze gemeente

30 maart 2020

Enquête is anoniem. “Ga met ons mee op tijdreis naar de gemeente Bergen in 2040"

Wie denkt er mee over de toekomst van onze gemeente? Inwoners en ondernemers van de gemeente Bergen kunnen tot en met 6 april...

Voorrang voor huurders die doorstromen. Hoe zit dat?

27 maart 2020

Van groot naar kleiner... of van klein naar groter

Huurders van corporatiewoningen in de regio Alkmaar kunnen voortaan voorrang krijgen als ze verhuizen naar een woning...

Belangrijk bericht voor Bergense ondernemers en zelfstandigen

27 maart 2020

Hebt u vragen over of problemen met het betalen van de gemeentelijke belastingen?

In verband met het coronavirus heeft het kabinet extra economische maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en werkgevers.

Maatregelen nodig om ambitie 30 kilo restafval te halen

27 maart 2020

Wethouder Erik Bekkering: “We zijn een hele groene gemeente, maar we hebben nog een slag te maken"

Betere milieustraten, de afvalinzameling weer in eigen beheer en een nieuw grondstoffenplan. Met deze drie ontwikkelingen wil het college ervoor zorgen dat Bergen...

Omgaan met geld in crisistijden

27 maart 2020

De Geldkrant is een uitgave van de gemeente Bergen en het Nibud. De krant wordt huis aan huis verspreid

Binnenkort valt de nieuwe Geldkrant ‘goed omgaan met geld, dat is goud waard’, bij u op de deurmat.

Kom niet naar het gemeentehuis

27 maart 2020

Regel het online of mail en bel met ons

De deuren van het gemeentehuis zijn even dicht. Sorry. Wij vinden uw gezondheid en die van onze eigen medewerkers erg belangrijk.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

20 maart 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp met o.a. vragen over het coronavirus

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Gemeente geeft ondernemers uitstel van betaling

18 maart 2020

Het gaat dan met name om bedrijven die afhankelijk zijn van het toerisme

De door het rijk ingestelde coronamaatregelen hebben grote impact op de Bergense samenleving. Meerdere ondernemers hebben bij het college en raadsleden aangegeven...

Alleen naar het gemeentehuis en de milieustraat als het écht moet

18 maart 2020

Regel zoveel mogelijk online, beperkte openingstijden en alleen op afspraak

Kom alleen naar het gemeentehuis als het écht moet. Huis opgeruimd? Laat je spullen even thuis. Breng ze later naar de milieustraat.

VVD dringt aan op maatregelen ter ondersteuning van ondernemers in Bergen, Egmonden en Schoorl in verband met coronavirus

20 maart 2020

Ook lokaal is het mogelijk om onze ondernemers een steun in de rug te geven

Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Zo kunnen ondernemers die in de financiële problemen...

Afgelopen woensdag was de laatste gespreksavond over het nieuwe parkeren in Bergen

Wethouder Bekkering praat bij over het nieuwe parkeerplan

Dit keer was Egmond aan Zee aan de beurt. In Bergen en Schoorl waren al eerder gespreksavonden geweest.

Persverklaring: Na negen maanden is het dan eindelijk gelukt…

13 maart 2020

Het 'MANIFEST nieuw vertrouwen' wordt binnenkort in de raad van Bergen besproken

Hier zijn we enorm blij mee. Want de twaalf punten uit het MANIFEST komen niet uit de lucht vallen. We maken ons al geruime tijd grote zorgen over...

Update coronavirus door burgemeester Peter Rehwinkel – Gemeente Bergen NH

16 maart 2020

Interview: Ruud Bredewold, camera: Nils Blom

Het zijn heftige tijden. Het coronavirus heeft grote gevolgen en treft onze samenleving diep.

Donderdag 19 maart a.s. opname nieuwe aflevering ‘Prangende Vragen’ met wethouder Antoine Tromp voor FlessenpostTV

13 maart 2020

U kunt uw vragen mailen naar [email protected]

De uitzending is op vrijdag 20 maart a.s. vanaf 12.00 uur.

Burgemeester Peter Rehwinkel ziet af van portefeuille handhaving

13 maart 2020

College volgt daarmee advies op van Hetty Hafkamp

Naast zijn al drukke portefeuilles neemt wethouder Klaas Valkering deze taak op zich. Sinds het door zijn eigen partij gedwongen opstappen van VVD-wethouder...

VVD Bergen geeft gastles op BSG

13 maart 2020

Op de foto VVD-raadslid Meis de Jongh en enkele jongeren

VVD-raadsleden Meis de Jongh en Kees van Leijen waren op 9 maart jl. aanwezig op de Berger Scholengemeenschap.

PvdA Bergen vraagt college kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen

13 maart 2020

Op enkele Griekse eilanden (waaronder Lesbos) worden grote groepen vluchtelingen die naar Europa willen tegengehouden en opgevangen.

De fractie van de PvdA is geschrokken van de alarmerende berichtgeving over de mensonterende omstandigheden in de vluchtelingenkampen op enkele Griekse eilanden.

Wat vind jij? Moet de Lagune van Camperduin open blijven of niet?

6 maart 2020

De gemeente moet hier binnenkort over besluiten

Lees er meer over en geef je mening via de onderstaande peiling. De Lagune van Camperduin. Een uniek meertje op het strand waar je kunt zonnen en pootje baden.

Verbetering verkeersveiligheid na herinrichting Oude Bergerweg: College stelt definitief ontwerp vast

6 maart 2020

Verbeteren verkeersveiligheid

De Oude Bergerweg tussen de Bergerweg en Oosterweg krijgt een nieuw rioolsysteem. Het huidige riool is verouderd en aan vervanging toe.

Plan Slotkwartier Egmond aan den Hoef is stap verder

6 maart 2020

College geeft Stichting Hafre drie maanden extra de tijd om haar plannen voor Museumhoeve Overslot in te dienen.

Nadat de gemeenteraad eind vorig jaar het uitvoeringskader voor het Slotkwartier heeft vastgesteld, is direct gestart met de uitwerking.

Lezers met een mening: Gonny van Oudenallen

6 maart 2020

Grafmonument Piet Boendemaker verkeert in slechte staat

Vele museumdirecteuren hebben toen en thans plezier van Piet Boendermaker’s verzameldrift gehad: van het Stedelijk Museum Amsterdam...

Taqa wil meer gas opslaan in gasopslag Bergermeer

6 maart 2020

Inloopbijeenkomst op woensdag 18 maart van 17.00u tot 20.00u in Dorpscentrum De Blinkerd

Mijnbouwbedrijf TAQA heeft in 2018 een aanvraag gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om meer gas op te mogen slaan in Gasopslag Bergermeer.

Provincie brengt complimenten over voor aanpak illegale bewoning

28 februari 2020

"Persoonlijk vind ik het fijn dat we deze opgave nog tijdens mijn ambtsperiode kunnen afronden”, aldus burgemeester Hetty Hafkamp

Project ‘handhaving illegale bewoning recreatiewoningen’ is met de complimenten voor de voortvarende aanpak afgesloten. Dat heeft de provincie Noord-Holland bij brief...

Fractievoorzitter Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen (BBB) wil gesprek in raad over Manifest

28 februari 2020

Initiatiefnemers spraken elkaar in de Taverne

Bruin heeft een initiatiefvoorstel ingediend om het manifest 'Nieuw Vertrouwen' van de vijf initiatiefgroepen in de gemeenteraad van 5 maart te behandelen.

Peter Rehwinkel treedt 3 maart a.s. aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Bergen

28 februari 2020

Op 5 maart stelt FlessenpostTV 'Prangende vragen' aan de zojuist aangetreden burgemeester

Iedere inwoner van Bergen, Egmond of Schoorl kan zijn vragen indienen via: [email protected]

Woningcrisis…in Bergen? Waar liggen de mogelijkheden en oplossingen?

21 februari 2020

Op 14 maart is in De Blinkerd te Schoorl een openbare discussiebijeenkomst

Het huidige gemeentebestuur wil de komende jaren plannen ontwikkelen voor zo’n 1200 woningen en liefst zo snel mogelijk starten met bouwen.

Gespreksavond over parkeerbeleid gemeente Bergen

21 februari 2020

Waar en wanneer: Bibliotheek in Bergen op maandag 24 februari van 19:00-21:30 uur

U komt toch ook? Praat en denk mee over ons parkeerbeleid op maandag 24 februari.

Bergenaren met een mening: Ineke Krijgsman

21 februari 2020

Ook ik zit niet te wachten om van Bergen en Bergen aan Zee spookdorpen te maken

Mijn vader is in Bergen geboren. Zijn ouders verhuurden vanaf begin vorige eeuw hun woning aan toeristen en trokken met tien kinderen...

Terug