Nieuws over de Van Reenenschool

Inmiddels is de petitie “Van Reenenschool Blijft” met 440 handtekeningen aan wethouder M.Wiesehahn-Vrijburg en fracties van de gemeenteraad aangeboden

Nieuws over de Van Reenenschool

Afgelopen schooljaar, juni 2023, kende een roerig einde met de aankondiging van ISOB dat zij de Van Reenenschool willen fuseren met de Lucebertschool en dat de voorgenomen fusie zal plaatsvinden in het gebouw van de Lucebertschool. Als dat door zou gaan, zou dat het einde betekenen van de Van Reenenschool in het karakteristieke gebouw aan het Spaansche Pad.
De aankondiging van de ISOB heeft veel onrust veroorzaakt onder de ouders en het team. Een aanzienlijk aantal ouders heeft besloten hun kind van school te halen. Maar er is sindsdien nog veel meer gebeurd.

Inmiddels is de petitie “Van Reenenschool Blijft” met 440 handtekeningen aan wethouder M.Wiesehahn-Vrijburg en fracties van de gemeenteraad aangeboden. Deze petitie is onderdeel van een informatiebrochure over de historie van de Van Reenenschool. Tevens heeft de Stichting Behoud Van Reenenschool argumenten aangedragen om de school in het pand te houden en op deze fantastische plek!
Het doel van de stichting is: om op te komen voor de belangen van de ouders, kinderen, personeel, goed onderwijs dichtbij het dorpshart, de maatschappelijke functie van de Van Reenenschool en de maatschappelijke en historische waarde van dit unieke gebouw en tevens Rijksmonument te behouden.

Inmiddels is er nu ook een comité van aanbeveling met klinkende namen en zeer positief over de Van Reenenschool:
Carry Slee: schrijfster en oma van een leerling
Frits David Zeiler: historicus en oud-leerling
Omar Munie: modeontwerper en oud-leerling
Bianca Meijer: onderwijskwaliteit expert en oud-leerling
Linda Gelauff: dirigent en oud-leerling
Engelse Wijnsma: dominee Ruïnekerk
Jerome Bech: kunstenaar en gastdocent Van Reenenschool

De belangrijkste gebeurtenissen op een rij:
13 juni – ISOB kondigt voorgenomen fusie aan tussen Van Reenenschool en Lucebertschool.
6 juli – In de gemeenteraad worden vragen gesteld aan de wethouder van onderwijs over de voorgenomen fusie.
juni/juli – Diverse lokale media berichten over de voorgenomen fusie en de zorgen van ouders hierover.
25 juli – De Stichting Behoud Van Reenenschool wordt opgericht. De Stichting heeft als doel de Van Reenenschool te behouden als basisschool. Hiervoor heeft zij onderwijskundige, maatschappelijke en cultuurhistorische argumenten. De stichting heeft inmiddels twee gesprekken gevoerd met de wethouder van onderwijs en de ISOB. Naar aanleiding van de gesprekken met de Stichting kondigt de wethouder een onafhankelijk onderzoek aan naar de kosten voor verduurzaming en renovatie van de Van Reenenschool
14 augustus – Start van het nieuwe schooljaar met circa 70 kinderen.