Deel

Nieuwe wethouders gemeente Bergen beëdigd, maar wie is nu wie?

V.l.n.r: Jan Houtenbos voor de VVD, Burgemeester Hetty Hafkamp, Frits Westerkamp voor Gemeentebelangen, Yolan Koster voor GroenLinks en Michiel van den Busken voor Behoorlijk Bestuur Bergen

Nieuwe wethouders gemeente Bergen beëdigd, maar wie is nu wie?

Op de foto onder: v.l.n.r. de afscheid nemende wethouders. Peter van Huisstede, Odile Rasch, Jan Mesu en Hugo Snabili.

Met de kandidatuur van Jan Houtenbos zet de VVD in op kwaliteit en senioriteit van bestuur. Jan: “Ik ben geboren in 1956 in de kern Bergen, ben ongehuwd en vader van drie kinderen: Twee zoons (Paul en Alex) en één dochter (Maaike). Sinds 19 februari van dit jaar ben ik opa van een kleindochter (Tess). Vanaf 1989 ben ik woonachtig in de Egmonden en ik woon nu met mijn jongste zoon Alex in Egmond aan den Hoef. Ik heb bijna 25 jaar gewerkt bij diverse gemeenten in Noord- en Zuid-Holland en altijd op een afdeling financiën. In de periode 1990 tot 1998 was ik wethouder in de gemeente Egmond. In 2006 ben ik weer raadslid geworden in de gemeente Bergen omdat de plaatselijke politiek mij boeit. Van 1999 tot 2011 ben ik directeur geweest bij ‘Haute Equipe’, een adviesbureau voor interim financieel specialisten bij de overheid. Sinds 2011 heb ik een eigen adviesbureau van waaruit ik allerlei werkzaamheden verricht voor gemeenten en provincies. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij verzorgingstehuis Oudtburgh en lid van het buurtcomité Mosselaan. Ik heb veel hobby’s: natuurlijk mijn (klein)kinderen, mijn beesten (tropische vogels, kat, konijnen, kippen, etc.), voetbalclub AZ en in het voorjaar ben ik schapenverloskundige.”

Met Frits Westerkamp als kandidaat-wethouder zet Gemeentebelangen in op democratische vernieuwing en bestuurlijke ervaring. Tijdens de formatie-onderhandelingen heeft Gemeentebelangen een vacature uitgezet voor een wethouderskandidaat. De keuze viel op Westerkamp. “Ik ben in 1958 geboren in Alkmaar, woon in Oudkarspel, ik ben alleenstaand en heb vijf kinderen en drie kleinkinderen”, vertelt Frits. “Vanuit de zorgsector ben ik doorgegroeid naar de wereld van veiligheid. Ik begon mijn loopbaan als HBO verpleegkundige, belandde als beleidsmedewerker bij de veiligheidsregio en heb me daar ontwikkeld tot specialist op terrein veiligheidsaspecten, crisis en rampenbestrijding. Ik heb die functie met veel plezier en succes invulling gegeven, maar ik kon de vraag om wethouder te worden niet weerstaan. In de gemeente Langedijk werd ik in 2011 wethouder, in 2014 werd ik wethouder in Hollands Kroon. Ik heb zin om in de mooie gemeente Bergen aan de slag te gaan met als uitgangspunt: een sterke, flexibele lokale politiek waarmee inwoners zich verwant voelen. Enerzijds voelen inwoners zich steeds minder gehoord, anderzijds hebben lokale politici en bestuurders behoefte aan meer betrokkenheid van inwoners. Hoe we die ontwikkelingen kunnen vormgeven, staat niet vast. Er is geen blauwdruk voor. Maar ik vind het inspirerend om mensen in hun kracht te zetten, om hen zelf te laten ontdekken waar toe zij in staat zijn. Zo kunnen overheid en inwoners met elkaar de samenleving vormgeven.”

GroenLinks kandidaat-wethouder Yolan Koster is een rasbestuurder die bewezen heeft verandering handen en voeten te kunnen geven. Yolan: “Ik ben 66, sinds 2015 weduwe, heb geen kinderen maar wel een hond en 2 katten. Ik woon in Harmelen. Afgelopen 12 jaar politiek actief in de gemeente Woerden; eerst als fractievoorzitter en sinds 2014 als wethouder. Ik heb sociale wetenschappen en filosofie gestudeerd (MSc Sociale Interventie) en was, voordat ik wethouder werd, o.a. directeur van een veranderkundig programma van het ministerie van Sociale Zaken. Naast mijn werk ben ik voorzitter van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens en vanaf zomer 2018 lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mozaïek te Gouda. Wat mijn drijfveren betreft: Ik heb vertrouwen in mensen; mensen deugen tot dat het tegendeel is bewezen. Politiek is het vinden van wilsovereenkomst tussen mensen die dat soms niet zoeken. Dus altijd het gesprek aangaan en waar nodig ‘water in de wijn doen’ mits mijn opvattingen over humaniteit niet fundamenteel in gevaar komen. Als wethouder zal ik er alles aan doen om samenleving en gemeenteraad een context te bieden om die verschillen te kunnen waarderen.”

Tot slot; Michiel van den Busken uit Bergen als kandidaat-wethouder voor Behoorlijk Bestuur Bergen. Momenteel is Van den Busken werkzaam als chef-redactie bij Holland Media Combinatie; onder meer uitgever van het Noordhollands Dagblad. Daarnaast is hij voorzitter van de Ondernemingsraad en lid van de Centrale Ondernemingsraad van Telegraaf Media Groep N.V. Michiel: “Ik ben in 1955 geboren in Haarlem en heb tot mijn achtentwintigste in Zandvoort gewoond. Ik studeerde Economisch Sociale geschiedenis maar rolde het journalistieke vak in. Na mijn middelbare school ben ik al als freelancejournalist begonnen, onder andere als regionaal correspondent bij de Trouw. Mijn grootste hobby is, dat ik bondsscheidsrechter ben bij de heren hockey 3e klasse en bij de dames in de 1e klasse van Noord-Holland. En ik ben vader van vier kinderen en twee kleinkinderen. Mijn motivatie om de lokale politiek in te gaan komt door ‘Code Oranje’. Ik volg voor mijn werk de landelijke, provinciale en lokale politiek. Bij alle drie mis ik wel eens dat men er niet voor zichzelf zit, maar voor de inwoners. ‘Code Oranje’ spreekt mij aan vanwege de wijze waarop je inwoners kunt betrekken bij het openbaar bestuur en de wijze waarop je transparant kunt werken. Ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat politiek weer wordt teruggebracht bij de inwoners. Maar dat initiatief moet ook van de politieke partijen komen.”

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Nieuwe wethouders gemeente Bergen beëdigd, maar wie is nu wie? Nieuwe wethouders gemeente Bergen beëdigd, maar wie is nu wie?
advertentie

Meer 'Politiek':

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Gemeentelijke noodmaatregelen

1 mei 2020

Betalingsregelingen en tegemoetkomingen

De gemeente Bergen heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Herstelfonds om economie na corona op gang te krijgen

28 april 2020

Taskforce voor Bergen, de Egmonden en Schoorl. 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen

Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen...

Digitale participatie voor structuurvisie en bestemmingsplan Bergen

24 april 2020

Op dit moment liggen twee belangrijke besluiten ter inzage

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

24 april 2020

De stand van zaken in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

24 april 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Klaas Valkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

17 april 2020

De stand van zaken in tijden van de corona-crisis

Hoe staat het er nu voor in de gemeente Bergen met betrekking tot de coronacrisis?

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Klaas Valkering?

17 april 2020

Aankomende week is er weer een interview met Ruud Bredewold

U kunt uw vragen mailen naar [email protected]

Terug