Deel

Nieuwe wethouders gemeente Bergen beëdigd, maar wie is nu wie?

V.l.n.r: Jan Houtenbos voor de VVD, Burgemeester Hetty Hafkamp, Frits Westerkamp voor Gemeentebelangen, Yolan Koster voor GroenLinks en Michiel van den Busken voor Behoorlijk Bestuur Bergen

Nieuwe wethouders gemeente Bergen beëdigd, maar wie is nu wie?

Op de foto onder: v.l.n.r. de afscheid nemende wethouders. Peter van Huisstede, Odile Rasch, Jan Mesu en Hugo Snabili.

Met de kandidatuur van Jan Houtenbos zet de VVD in op kwaliteit en senioriteit van bestuur. Jan: “Ik ben geboren in 1956 in de kern Bergen, ben ongehuwd en vader van drie kinderen: Twee zoons (Paul en Alex) en één dochter (Maaike). Sinds 19 februari van dit jaar ben ik opa van een kleindochter (Tess). Vanaf 1989 ben ik woonachtig in de Egmonden en ik woon nu met mijn jongste zoon Alex in Egmond aan den Hoef. Ik heb bijna 25 jaar gewerkt bij diverse gemeenten in Noord- en Zuid-Holland en altijd op een afdeling financiën. In de periode 1990 tot 1998 was ik wethouder in de gemeente Egmond. In 2006 ben ik weer raadslid geworden in de gemeente Bergen omdat de plaatselijke politiek mij boeit. Van 1999 tot 2011 ben ik directeur geweest bij ‘Haute Equipe’, een adviesbureau voor interim financieel specialisten bij de overheid. Sinds 2011 heb ik een eigen adviesbureau van waaruit ik allerlei werkzaamheden verricht voor gemeenten en provincies. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij verzorgingstehuis Oudtburgh en lid van het buurtcomité Mosselaan. Ik heb veel hobby’s: natuurlijk mijn (klein)kinderen, mijn beesten (tropische vogels, kat, konijnen, kippen, etc.), voetbalclub AZ en in het voorjaar ben ik schapenverloskundige.”

Met Frits Westerkamp als kandidaat-wethouder zet Gemeentebelangen in op democratische vernieuwing en bestuurlijke ervaring. Tijdens de formatie-onderhandelingen heeft Gemeentebelangen een vacature uitgezet voor een wethouderskandidaat. De keuze viel op Westerkamp. “Ik ben in 1958 geboren in Alkmaar, woon in Oudkarspel, ik ben alleenstaand en heb vijf kinderen en drie kleinkinderen”, vertelt Frits. “Vanuit de zorgsector ben ik doorgegroeid naar de wereld van veiligheid. Ik begon mijn loopbaan als HBO verpleegkundige, belandde als beleidsmedewerker bij de veiligheidsregio en heb me daar ontwikkeld tot specialist op terrein veiligheidsaspecten, crisis en rampenbestrijding. Ik heb die functie met veel plezier en succes invulling gegeven, maar ik kon de vraag om wethouder te worden niet weerstaan. In de gemeente Langedijk werd ik in 2011 wethouder, in 2014 werd ik wethouder in Hollands Kroon. Ik heb zin om in de mooie gemeente Bergen aan de slag te gaan met als uitgangspunt: een sterke, flexibele lokale politiek waarmee inwoners zich verwant voelen. Enerzijds voelen inwoners zich steeds minder gehoord, anderzijds hebben lokale politici en bestuurders behoefte aan meer betrokkenheid van inwoners. Hoe we die ontwikkelingen kunnen vormgeven, staat niet vast. Er is geen blauwdruk voor. Maar ik vind het inspirerend om mensen in hun kracht te zetten, om hen zelf te laten ontdekken waar toe zij in staat zijn. Zo kunnen overheid en inwoners met elkaar de samenleving vormgeven.”

GroenLinks kandidaat-wethouder Yolan Koster is een rasbestuurder die bewezen heeft verandering handen en voeten te kunnen geven. Yolan: “Ik ben 66, sinds 2015 weduwe, heb geen kinderen maar wel een hond en 2 katten. Ik woon in Harmelen. Afgelopen 12 jaar politiek actief in de gemeente Woerden; eerst als fractievoorzitter en sinds 2014 als wethouder. Ik heb sociale wetenschappen en filosofie gestudeerd (MSc Sociale Interventie) en was, voordat ik wethouder werd, o.a. directeur van een veranderkundig programma van het ministerie van Sociale Zaken. Naast mijn werk ben ik voorzitter van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens en vanaf zomer 2018 lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mozaïek te Gouda. Wat mijn drijfveren betreft: Ik heb vertrouwen in mensen; mensen deugen tot dat het tegendeel is bewezen. Politiek is het vinden van wilsovereenkomst tussen mensen die dat soms niet zoeken. Dus altijd het gesprek aangaan en waar nodig ‘water in de wijn doen’ mits mijn opvattingen over humaniteit niet fundamenteel in gevaar komen. Als wethouder zal ik er alles aan doen om samenleving en gemeenteraad een context te bieden om die verschillen te kunnen waarderen.”

Tot slot; Michiel van den Busken uit Bergen als kandidaat-wethouder voor Behoorlijk Bestuur Bergen. Momenteel is Van den Busken werkzaam als chef-redactie bij Holland Media Combinatie; onder meer uitgever van het Noordhollands Dagblad. Daarnaast is hij voorzitter van de Ondernemingsraad en lid van de Centrale Ondernemingsraad van Telegraaf Media Groep N.V. Michiel: “Ik ben in 1955 geboren in Haarlem en heb tot mijn achtentwintigste in Zandvoort gewoond. Ik studeerde Economisch Sociale geschiedenis maar rolde het journalistieke vak in. Na mijn middelbare school ben ik al als freelancejournalist begonnen, onder andere als regionaal correspondent bij de Trouw. Mijn grootste hobby is, dat ik bondsscheidsrechter ben bij de heren hockey 3e klasse en bij de dames in de 1e klasse van Noord-Holland. En ik ben vader van vier kinderen en twee kleinkinderen. Mijn motivatie om de lokale politiek in te gaan komt door ‘Code Oranje’. Ik volg voor mijn werk de landelijke, provinciale en lokale politiek. Bij alle drie mis ik wel eens dat men er niet voor zichzelf zit, maar voor de inwoners. ‘Code Oranje’ spreekt mij aan vanwege de wijze waarop je inwoners kunt betrekken bij het openbaar bestuur en de wijze waarop je transparant kunt werken. Ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat politiek weer wordt teruggebracht bij de inwoners. Maar dat initiatief moet ook van de politieke partijen komen.”

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Nieuwe wethouders gemeente Bergen beëdigd, maar wie is nu wie? Nieuwe wethouders gemeente Bergen beëdigd, maar wie is nu wie?

Meer 'Politiek':

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking...Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin, "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie ( Kies Lokaal, D’66, PvdA , CDA GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Voorstel college: recreatieve verhuur van juni tot en met augustus met mogelijkheid tot ontheffing

31 mei 2019

Periode opgerekt van twee naar drie maanden

Om de leefbaarheid en het woningtekort in de gemeente Bergen aan te pakken stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen.

College stelt borgstelling Tennis Club Bergen voor aan raad

24 mei 2019

Renovatie van één van de grootste verenigingen van Bergen

Het tenniscomplex van Tennis Club Bergen is na 37 jaar aan een renovatie toe. De totaalsom van de renovatie staat begroot op € 615.000,-

Ondernemers komen in opstand tegen afsluiting Kerkstraat tijdens zaterdagmarkt

Voor én tegenstanders

Een aantal ondernemers is een petitie gestart tegen het afsluiten van de Kerkstraat op zaterdagen tijdens de markt rond de Ruïnekerk.

Open brief wethouders aan partijgenoten in kabinet

24 mei 2019

Door de tekorten in de jeugdzorg en GGZ is een 'onverantwoorde' situatie ontstaan

276 wethouders die lid zijn van coalitiepartijen CDA, VVD, CU en D66 vragen hun partijgenoten in het kabinet om 'de handschoen op te pakken...

Een dag na besluit van de gemeenteraad op 9 mei jl. vraagt Lidl alsnog een vergunning aan

24 mei 2019

Wethouder Valkering: " We waren dus net op tijd als gemeente." Lidl: "We waren wel op tijd!"

Volgens Lidl Nederland is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een supermarkt op het Plein in Bergen NH wel op tijd gedaan.

Terug