Nieuwe Hotel Nassau stap dichterbij

‘Veel aandacht voor milieu en klimaat’

Nieuwe Hotel Nassau stap dichterbij

‘De prognose is dat we over circa drie jaar kunnen beginnen met bouwen.’ Zegt Henk Deen, mede-initiatiefnemer nieuwe Hotel Nassau in Bergen aan Zee. Hij baseert zijn voorspelling op de laatste (nieuwe) ontwikkelingen. ‘Dat de gemeente Bergen, na een aanpassing, vergunning heeft verleend voor Nieuw Hotel Nassau, ligt ten grondslag aan mijn optimisme.’ Belangrijk: ‘De nieuwe vergunning schept duidelijkheid voor iedereen, onder wie ook de bewoners van het dorp.’

Niet gewijzigd
Het plan van Bjarne Mastenbroek van Search Architecten is volgens Deen in zijn oorspronkelijke vorm en omvang niet gewijzigd. ‘Inclusief een mogelijke gang naar de Raad van State, rekenen we op een tijdsbestek van circa een jaar voordat de volgende fase aanbreekt. Deze bestaat uit het definitief ontwerp, gevolgd door de aanvraag voor de omgevingsvergunning.’

Definitieve sloop
Geschatte duur van deze twee fases is anderhalf jaar. Voorbereiding van sloop en nieuwbouw vragen daarna nog eens zes maanden. ‘Na voltooiing van alle voorbereidingen staat de definitieve sloop globaal over drie jaar gepland. De laatste fase – sloop en nieuwbouw – neemt volgens Deen dan nog één tot anderhalf jaar in beslag. ‘We kijken uit naar het moment dat we kunnen aanvangen met de eerste sloopwerkzaamheden.’

Doorvoeren innovaties
Belangrijk aspect voor de komende jaren: ‘Tot op heden hebben we alle klimaat- en milieuaspecten volledig geoptimaliseerd. Mochten zich gaandeweg nieuwe innovaties voordoen, dan voeren wij die – indien relevant – ook nog door voor onze nieuwbouw. Op het gebied van milieu en klimaat werken wij zo actueel mogelijk. Dat zien wij als een verplichting.’

Rode Plein
Over de ontwikkelingen rond het Rode Plein: ‘Met de ondernemers is overeenstemming bereikt over de oplevering van de gehuurde panden en grond. De afspraak is dat ze plaats maken zodra het tijdsbestek aanbreekt waarin de realisatie van de plannen aanvangt.’

Vluchtelingen
In de tijdsplanning spelen ook de huidige gasten van het hotel een rol – Oekraïense vluchtelingen. ‘Volgens de planning en de gesloten contracten blijven deze bewoners drie jaar in Nassau gehuisvest. Precies tot aan de sloop van het oude hotel,’ zo verwacht Deen.

Door: Rob van de Pas