Deel

advertentie

Nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen (BES) geïnstalleerd

En de naam is... Mariëlla van Kranenburg

Nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen (BES) geïnstalleerd

Afgelopen donderdag werdt Mariëlla van Kranenburg na de gebruikelijke plichtplegingen tijdens de raadsvergadering in De Blinkerd in Schoorl geïnstalleerd. De afscheid nemende fractievoorzitter Hans Haring gaf niet thuis… terwijl er een koninklijke onderscheiding op hem lag te wachten (want twaalf jaar in de gemeenteraad) en kon worden opgespeld door burgemeester Hetty Hafkamp. Maar… hij wil dat liever opgespeld krijgen tijdens Koningsdag a.s.

NHNieuws maakte een filmisch verslag met raadsleden Meis de Jongh en Kees van Leijen die overstapten naar de VVD.

Mariëlla van Kranenburg van Gemeentebelangen ziet overigens de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. “We blijven ons inzetten voor onze kiezers en de inwoners van de Egmonden, Schoorl en Bergen.” De eenmans/vrouw fractie is de enige oppositiepartij in de Bergense gemeenteraad. Overigens is Mariëlla tevens columnist onder de pseudo ‘Kraantje’ in de Flessenpost.

Foto: Burgemeester Hetty Hafkamp heeft zojuist een kleurrijk boeket overhandigd aan de nieuwe fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg.

Er was deze avond geen tijd voor haar maidenspeech. U kunt het hier lezen:

Geachte voorzitter, college, raadsleden en toehoorders,

Vandaag heb ik de eer toe te treden tot het gezelschap van inwoners die binnen ons democratisch bestel de nobele taak heeft volksvertegenwoordiger te zijn via het Raadlidmaatschap.

Ik sta hier in het wit gekleed om mijn eer te bewijzen aan de vrouwen die ruim honderd jaar geleden voor mij het pad geëffend hebben en er voor zorgde dat vrouwen in 1919 het actieve kiesrecht kregen. Vrouwen zoals Aletta Jacobs: o.a. Oprichtster van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, sociaal gedreven, onvermoeibaar ondanks tegenslagen op haar pad liet zij zich nooit kisten.
Suze Groeneweg; het allereerste vrouwelijke Tweede Kamerlid. Dankzij haar inspanningen werd het vanaf 1931 mogelijk vrouwelijke burgemeesters te benoemen.
Wilhelmina Hofman-Poot, in 1919 de eerste vrouw die wethouder werd in Oostzaan.
En om te eindigen; Mathilde Haan in 1919 het eerste vrouwelijke raadslid in Nederland.

In mijn geboortejaar bijna een half decennium later was slechts 4 procent van de raadsleden vrouw. En als ik nu hier om mij heen kijk bestaat meer dan de helft van onze Raad uit vrouwen. Wat is er veel bereikt in honderd jaar.
Met het algemeen kiesrecht hebben alle stemgerechtigde inwoners het recht van vertegenwoordiging gekregen.

Graag wil ik verder gaan in het heden.
We horen telkens berichten in de media dat onze democratie onder druk staat en dat kiezers niet meer weten wie te geloven.
Recent heeft u allen aan de inwoners bekend gemaakt dat u graag met elkaar verder wil in nieuw vertrouwen.
Dit vertrouwen heeft met de gebeurtenissen van afgelopen week, ook in de ogen van veel inwoners van onze gemeente een forse deuk opgelopen. Kiezers hebben vertrouwen verloren. Kiezers zijn bedrogen.

Het huidige kiesstelsel laat inderdaad toe dat Raadsleden kunnen opstappen, overlopen naar een andere partij en hun zetels meenemen. Maar zoals minister Ollongren van Binnenlandse Zaken al eerder vaststelde “ het is onwenselijk als politici afsplitsen vanwege persoonlijke ambities of belangen.”

Met het opstappen en meenemen van twee zetels van Gemeentebelangen naar de fractie van de VVD, zijn 20 procent van de kiezers in onze gemeente bedrogen, door twee volksvertegenwoordigers die gezamenlijk nog niet eens 1 procent van alle stemmen in onze gemeente trokken.

Als wij als volksvertegenwoordigers het vertrouwen in ons bestel en het geloof in lokale democratie willen versterken is dit NIET de wijze waarop dat moet gebeuren. Deze handelswijze is mijn inziens een vorm van minachting naar de kiezers toe. Wat je als inwoner ook kiest in goed vertrouwen, kan door deze daden zo maar omslaan in wantrouwen. Wat voor vertrouwen kan een kiezer dan nog hebben in dit bestel?

Het feit dat er naar eigen zeggen van een van mijn voormalige fractieleden meerdere gegadigden naar zijn hand hebben gedongen geeft dit schouwspel nog een extra bittere nasmaak.

Als dit de wijze is waarop u met elkaar vertrouwen vorm geeft dan is het inderdaad maar beter dat mijn fractie hier geen deel van uit maakt. Ik ga dan ook maar uit van verantwoord vertrouwen.

Ik sta daarom ook in het wit, niet om de overgave van mijn fractie te symboliseren maar als symbool van hoop en van een nieuw begin van mijn relatie met inwoners en de kiezers die mijn fractie oprecht vertrouwen hebben geschonken. Ik hoop zelf oprecht, dat ik mag bijdragen aan een mooier Bergen.

Graag eindig ik met de woorden van Aletta Jacobs:
Uit (de) strijd valt heel veel leering te trekken. Duidelijk toont hij aan, dat een strijd voor ene grote, rechtvaardige zaak niet door tegenkanting gedood kan worden. Hoogstens kan men den voortgang bemoeilijken en het eindpunt verschuiven.

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Aangepast bestemmingsplan voor Aldi Bergerweg

19 november 2020

Wethouder Valkering geeft aan te hopen dat alle punten van de provincie goed zijn verwerkt

Het college heeft dinsdag ingestemd met een gewijzigd bestemmingsplan voor de locatie Bergerweg 125, de huidige locatie van horecagroothandel Scholten.

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering?

20 november 2020

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Heeft u vragen aan de wethouder? Mail naar: [email protected] en Ruud Bredewold stelt ze!

Natuurorganisaties met een mening: Oproep gemeente Bergen: geen grootschalige herbouw Hotel Nassau

20 november 2020

Grootste bouwproject sinds jaren

Vier natuurorganisaties roepen het college van B&W van de gemeente Bergen op geen vergunning te verlenen waardoor Hotel Nassau in...

Inwonersenquête over kunst, cultuur en erfgoed

20 november 2020

www.ikdenkmeeoverbergen.nl

De gemeente start binnenkort met het opstellen van een nieuwe Kunst&Cultuurnota en een nieuwe Erfgoednota. We willen in deze nota’s...

Handhaving regels recreatieve verhuur woningen vanwege corona uitgesteld

19 november 2020

Wethouder Valkering geeft aan voor zorgvuldigheid boven snelheid te kiezen

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad besloten dat huizenbezitters vanaf 2021 hun woning voor een periode van maximaal 63 dagen voor...

Ook Bergen gaat de strijd aan tegen drugscriminaliteit!

20 november 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel zette zijn handtekening voor de gemeente Bergen

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het

Participatie in gemeente Bergen: iedereen mag meedoen!

20 november 2020

Participatiewethouder Arend Jan van den Beld, "samen bouwen aan vertrouwen"

De visie en het beleid op participatie in de gemeente Bergen is vastgesteld door het college. Een leidraad, gemaakt door en voor inwoners in de afgelopen maanden.

Bergen in de media: Gemeente Bergen wil vertrouwensbreuk met inwoners herstellen

13 november 2020

Mareike Naumann, woordvoerder van de initiatiefnemers van het manifest spreekt over een 'belangrijke stap'

Geen woorden maar daden. Deze leus klonk gisteravond vaak tijdens de raadsvergadering in Bergen.

College stelt bouwlocaties Egmonden veilig

13 november 2020

Het college benadrukt dat het niet gaat om nieuwe bouwplannen

Als antwoord op de aanhoudende woningnood in de gemeente heeft het college van de gemeente Bergen besloten enkele bouwlocaties veilig te stellen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college (filmpje)

13 november 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Klaas Valkering

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Klaas Valkering (CDA)

Bergenaren met een mening: Haye van der Werf

13 november 2020

Participatie én een beetje cachet

Geachte raadsleden.

Lezers met een mening: Bewoners Kerkedijk zijn overlast verkeer zat

6 november 2020

De bewoners van de Kerkedijk roepen de gemeente op om nu snel in actie te komen

De discussie in de gemeenteraad over het plan Bergen-Oost (wat eigenlijk moet heten Oudburgerpolder want Bergen-Oost althans op ons kompas ligt ergens anders) duurt voort.

De ambtelijke organisatie de BUCH moet ontslagen ambtenaar 40.000 euro schadevergoeding betalen

6 november 2020

Het op staande voet ontslaan van de ambtenaar wegens fraude was onterecht, meent de rechter (brief)

De BUCH had een ambtenaar in juni niet op staande voet mogen ontslaan wegens fraude met facturen. Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank in Haarlem.

Corona actueel…

6 november 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

De nieuwe tijdelijke lockdown, de situatie in onze gemeente en de burgemeester is op zoek naar een collega kinderburgemeester...

Gemeente Bergen draagt parkeertaken over aan Coöperatie ParkeerService

6 november 2020

Wethouder Bekkering: “Aansluiting bij ParkeerService zorgt voor meer efficiëntie"

Betaald parkeren en parkeerhandhaving worden met ingang van 1 november 2020 uitgevoerd door Coöperatie ParkeerService.

Gemeente Bergen lanceert nieuwe website sportenbewegeninbergen.nl

6 november 2020

Rijk aanbod voor sporters in Bergen in één overzicht

Ben je geïnteresseerd in het sportaanbod in de gemeente Bergen? Dan kun je vanaf nu terecht op de speciaal ingerichte website www.sportenbewegeninbergen.nl

Bergen op weg naar een schuldenvrije gemeente (met pdf voor uitleg)

3 november 2020

Wethouder Klaas Valkering, "We weten dat in onze gemeente ongeveer driehonderd kinderen opgroeien in armoede"

Op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden; op weg naar een schuldenvrij Bergen! Dit is de ambitie van de gemeente Bergen bij de uitvoering van de Actie-agenda...

Gemeente wil herplant van gekapte bossen

30 oktober 2020

De gemeente Bergen wil dat Staatsbosbeheer alle bomen die zij in Schoorl wil kappen ook weer herplant in de gemeente

De gemeente vindt het belangrijk dat de totale oppervlakte bos niet afneemt. Daarom heeft het college aan het omvormen van 7,6 hectare dennenbos tot duingrasland in de Schoorlse...

Ook Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet

30 oktober 2020

Meer ruimte voor lokaal maatwerk en betrokkenheid gemeenteraad

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm). Een ruime meerderheid van de senaat steunt de wet...

Ondernemen met oog voor een gezonde toekomst

30 oktober 2020

Sven Kraakman is eigenaar van manege Van Poelenburgh aan de duinrand tussen Schoorl en Bergen

De Provincie Noord-Holland en adviesbureau Over Morgen werken samen aan een duurzame toekomst door ervoor te zorgen dat er meer zonne-energie wordt opgewekt in de provincie.

Manifest voor beter bestuur Bergen eindelijk besproken in de raad

30 oktober 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel, "Integriteit moet een basishouding zijn, vertrouwen een uitgangspunt."

"Ik zie de littekens uit het verleden en wij willen er alles aan doen om het nieuwe vertrouwen tot stand te brengen,” aldus burgemeester Peter Rehwinkel tijdens de Algemene Raadscommissie over het manifest.

Bomenkap van het Dr. van Steijnbos in de Schoorlse Duinen

30 oktober 2020

De komende tijd zal de stichting het effect van de boskap op plant en dier vaststellen

Vorige week heeft Staatsbosbeheer aangekondigd vanaf 26 oktober de zichtbare voorbereidingen te starten voor de kap van het Dr. van Steijnbos in de Schoorlse Duinen.

Bergen NIET in de media: Noord-Hollandse gemeenten en provincie houden steeds meer documenten geheim

23 oktober 2020

In onze provincie houden overheden steeds meer documenten geheim

Hierdoor worden onderwerpen steeds vaker achter gesloten deuren besproken. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws, waarvoor een beroep werd gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Informatiebijeenkomst over pleegzorg

23 oktober 2020

Informatiebijeenkomst over pleegzorg op 10 november 19.30 uur

Onze wereld werd begin dit jaar onverwacht door corona een stuk kleiner. Maar voor veel kinderen is een veilig en stabiel thuis helemaal...

Groenlinks-Bergen staat achter bewoners Bergen Noordoost

17 oktober 2020

Bewoners van het gebied menen dat zij onvoldoende of niet zijn geïnformeerd over aantallen woningen

De fractie van GroenLinks trekt zich de forse kritiek aan van bewonersorganisaties in Bergen Noordoost over de ontwikkeling van nieuwbouw in hun wijk.

Lezers met een mening: Bewoners oneens met bouwplannen Bergen-Oost

16 oktober 2020

De bezwaren richten zich op de belangrijke toename van verkeer door buitensporige bouwambities

Op 14 oktober hebben zij in de Ruïnekerk in Bergen in aanwezigheid van leden van de gemeenteraad en wethouder Valkering deze bezwaren toegelicht en hun eigen plannen ontvouwd.

Meer gemeenten sluiten aan bij Collectief Schuldregelen

16 oktober 2020

Eén regeling met schuldeisers

Steeds meer huishoudens hebben schulden. De coronacrisis maakt dit probleem alleen maar groter.

Corona actueel… geen Sint Maarten en Sinterklaas dit jaar, maar…

22 oktober 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

Impressies herontwikkeling Scholtenlocatie Bergen

23 oktober 2020

Gemeente Bergen heeft een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de nieuwe Aldi op het terrein van horecagroothandel Scholten

Het ontwerp voorziet in de ontwikkeling van 36 woningen en een Aldi-supermarkt aan de Bergerweg op 50 meter buiten het dorp Bergen.

Noodsteun voor culturele organisaties

16 oktober 2020

Er is nog meer financiële ruimte om andere culturele instellingen tegemoet te komen

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met financiële noodsteun aan Kranenburgh.

Verplicht mondkapjes in gemeentehuis voor burgers en medewerkers

16 oktober 2020

Bij de ingang worden mondkapjes uitgedeeld

Medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis van de gemeente Bergen NH zijn verplicht om een mondkapje te dragen in de publieke ruimten. Zonder mondkapje mag niemand naar binnen. Aan de deur worden mondkapjes uitgedeeld.

Heb je plannen om in 2021 een evenement te organiseren?

16 oktober 2020

Vergeet dan niet om dit evenement uiterlijk 25 oktober 2020 aan te melden

Voorlopig is het nog steeds noodzakelijk om een ‘Coronaplan’ in te leveren als onderdeel van uw aanvraag evenementenvergunning.

Zorginstelling Prins Hendrik in Egmond zwaar getroffen door corona (filmpje)

10 oktober 2020

Burgemeester Rehwinkel spreekt inwoners, familie en zorgmedewerkers toe

College en gemeenteraad leeft mee.

Strandsuppletie Camperduin en uitgraven van de lagune

9 oktober 2020

Sportpaviljoen DJUS en de strandpaviljoens Hargen aan Zee en Luctor et Emergo blijven bereikbaar

Combinatie Zwakke Schakels Noord Holland (Van Oord/Boskalis) is in de eerste week van september gestart met vooroeversuppleties ter hoogte van...

Terug