Deel

advertentie

Nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen (BES) geïnstalleerd

En de naam is... Mariëlla van Kranenburg

Nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen (BES) geïnstalleerd

Afgelopen donderdag werdt Mariëlla van Kranenburg na de gebruikelijke plichtplegingen tijdens de raadsvergadering in De Blinkerd in Schoorl geïnstalleerd. De afscheid nemende fractievoorzitter Hans Haring gaf niet thuis… terwijl er een koninklijke onderscheiding op hem lag te wachten (want twaalf jaar in de gemeenteraad) en kon worden opgespeld door burgemeester Hetty Hafkamp. Maar… hij wil dat liever opgespeld krijgen tijdens Koningsdag a.s.

NHNieuws maakte een filmisch verslag met raadsleden Meis de Jongh en Kees van Leijen die overstapten naar de VVD.

Mariëlla van Kranenburg van Gemeentebelangen ziet overigens de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. “We blijven ons inzetten voor onze kiezers en de inwoners van de Egmonden, Schoorl en Bergen.” De eenmans/vrouw fractie is de enige oppositiepartij in de Bergense gemeenteraad. Overigens is Mariëlla tevens columnist onder de pseudo ‘Kraantje’ in de Flessenpost.

Foto: Burgemeester Hetty Hafkamp heeft zojuist een kleurrijk boeket overhandigd aan de nieuwe fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg.

Er was deze avond geen tijd voor haar maidenspeech. U kunt het hier lezen:

Geachte voorzitter, college, raadsleden en toehoorders,

Vandaag heb ik de eer toe te treden tot het gezelschap van inwoners die binnen ons democratisch bestel de nobele taak heeft volksvertegenwoordiger te zijn via het Raadlidmaatschap.

Ik sta hier in het wit gekleed om mijn eer te bewijzen aan de vrouwen die ruim honderd jaar geleden voor mij het pad geëffend hebben en er voor zorgde dat vrouwen in 1919 het actieve kiesrecht kregen. Vrouwen zoals Aletta Jacobs: o.a. Oprichtster van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, sociaal gedreven, onvermoeibaar ondanks tegenslagen op haar pad liet zij zich nooit kisten.
Suze Groeneweg; het allereerste vrouwelijke Tweede Kamerlid. Dankzij haar inspanningen werd het vanaf 1931 mogelijk vrouwelijke burgemeesters te benoemen.
Wilhelmina Hofman-Poot, in 1919 de eerste vrouw die wethouder werd in Oostzaan.
En om te eindigen; Mathilde Haan in 1919 het eerste vrouwelijke raadslid in Nederland.

In mijn geboortejaar bijna een half decennium later was slechts 4 procent van de raadsleden vrouw. En als ik nu hier om mij heen kijk bestaat meer dan de helft van onze Raad uit vrouwen. Wat is er veel bereikt in honderd jaar.
Met het algemeen kiesrecht hebben alle stemgerechtigde inwoners het recht van vertegenwoordiging gekregen.

Graag wil ik verder gaan in het heden.
We horen telkens berichten in de media dat onze democratie onder druk staat en dat kiezers niet meer weten wie te geloven.
Recent heeft u allen aan de inwoners bekend gemaakt dat u graag met elkaar verder wil in nieuw vertrouwen.
Dit vertrouwen heeft met de gebeurtenissen van afgelopen week, ook in de ogen van veel inwoners van onze gemeente een forse deuk opgelopen. Kiezers hebben vertrouwen verloren. Kiezers zijn bedrogen.

Het huidige kiesstelsel laat inderdaad toe dat Raadsleden kunnen opstappen, overlopen naar een andere partij en hun zetels meenemen. Maar zoals minister Ollongren van Binnenlandse Zaken al eerder vaststelde “ het is onwenselijk als politici afsplitsen vanwege persoonlijke ambities of belangen.”

Met het opstappen en meenemen van twee zetels van Gemeentebelangen naar de fractie van de VVD, zijn 20 procent van de kiezers in onze gemeente bedrogen, door twee volksvertegenwoordigers die gezamenlijk nog niet eens 1 procent van alle stemmen in onze gemeente trokken.

Als wij als volksvertegenwoordigers het vertrouwen in ons bestel en het geloof in lokale democratie willen versterken is dit NIET de wijze waarop dat moet gebeuren. Deze handelswijze is mijn inziens een vorm van minachting naar de kiezers toe. Wat je als inwoner ook kiest in goed vertrouwen, kan door deze daden zo maar omslaan in wantrouwen. Wat voor vertrouwen kan een kiezer dan nog hebben in dit bestel?

Het feit dat er naar eigen zeggen van een van mijn voormalige fractieleden meerdere gegadigden naar zijn hand hebben gedongen geeft dit schouwspel nog een extra bittere nasmaak.

Als dit de wijze is waarop u met elkaar vertrouwen vorm geeft dan is het inderdaad maar beter dat mijn fractie hier geen deel van uit maakt. Ik ga dan ook maar uit van verantwoord vertrouwen.

Ik sta daarom ook in het wit, niet om de overgave van mijn fractie te symboliseren maar als symbool van hoop en van een nieuw begin van mijn relatie met inwoners en de kiezers die mijn fractie oprecht vertrouwen hebben geschonken. Ik hoop zelf oprecht, dat ik mag bijdragen aan een mooier Bergen.

Graag eindig ik met de woorden van Aletta Jacobs:
Uit (de) strijd valt heel veel leering te trekken. Duidelijk toont hij aan, dat een strijd voor ene grote, rechtvaardige zaak niet door tegenkanting gedood kan worden. Hoogstens kan men den voortgang bemoeilijken en het eindpunt verschuiven.

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Gemeentelijke noodmaatregelen

1 mei 2020

Betalingsregelingen en tegemoetkomingen

De gemeente Bergen heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Herstelfonds om economie na corona op gang te krijgen

28 april 2020

Taskforce voor Bergen, de Egmonden en Schoorl. 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen

Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen...

Digitale participatie voor structuurvisie en bestemmingsplan Bergen

24 april 2020

Op dit moment liggen twee belangrijke besluiten ter inzage

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

24 april 2020

De stand van zaken in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Terug