Deel

Nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen (BES) geïnstalleerd

En de naam is... Mariëlla van Kranenburg

Nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen (BES) geïnstalleerd

Afgelopen donderdag werdt Mariëlla van Kranenburg na de gebruikelijke plichtplegingen tijdens de raadsvergadering in De Blinkerd in Schoorl geïnstalleerd. De afscheid nemende fractievoorzitter Hans Haring gaf niet thuis… terwijl er een koninklijke onderscheiding op hem lag te wachten (want twaalf jaar in de gemeenteraad) en kon worden opgespeld door burgemeester Hetty Hafkamp. Maar… hij wil dat liever opgespeld krijgen tijdens Koningsdag a.s.

NHNieuws maakte een filmisch verslag met raadsleden Meis de Jongh en Kees van Leijen die overstapten naar de VVD.

Mariëlla van Kranenburg van Gemeentebelangen ziet overigens de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. “We blijven ons inzetten voor onze kiezers en de inwoners van de Egmonden, Schoorl en Bergen.” De eenmans/vrouw fractie is de enige oppositiepartij in de Bergense gemeenteraad. Overigens is Mariëlla tevens columnist onder de pseudo ‘Kraantje’ in de Flessenpost.

Foto: Burgemeester Hetty Hafkamp heeft zojuist een kleurrijk boeket overhandigd aan de nieuwe fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg.

Er was deze avond geen tijd voor haar maidenspeech. U kunt het hier lezen:

Geachte voorzitter, college, raadsleden en toehoorders,

Vandaag heb ik de eer toe te treden tot het gezelschap van inwoners die binnen ons democratisch bestel de nobele taak heeft volksvertegenwoordiger te zijn via het Raadlidmaatschap.

Ik sta hier in het wit gekleed om mijn eer te bewijzen aan de vrouwen die ruim honderd jaar geleden voor mij het pad geëffend hebben en er voor zorgde dat vrouwen in 1919 het actieve kiesrecht kregen. Vrouwen zoals Aletta Jacobs: o.a. Oprichtster van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, sociaal gedreven, onvermoeibaar ondanks tegenslagen op haar pad liet zij zich nooit kisten.
Suze Groeneweg; het allereerste vrouwelijke Tweede Kamerlid. Dankzij haar inspanningen werd het vanaf 1931 mogelijk vrouwelijke burgemeesters te benoemen.
Wilhelmina Hofman-Poot, in 1919 de eerste vrouw die wethouder werd in Oostzaan.
En om te eindigen; Mathilde Haan in 1919 het eerste vrouwelijke raadslid in Nederland.

In mijn geboortejaar bijna een half decennium later was slechts 4 procent van de raadsleden vrouw. En als ik nu hier om mij heen kijk bestaat meer dan de helft van onze Raad uit vrouwen. Wat is er veel bereikt in honderd jaar.
Met het algemeen kiesrecht hebben alle stemgerechtigde inwoners het recht van vertegenwoordiging gekregen.

Graag wil ik verder gaan in het heden.
We horen telkens berichten in de media dat onze democratie onder druk staat en dat kiezers niet meer weten wie te geloven.
Recent heeft u allen aan de inwoners bekend gemaakt dat u graag met elkaar verder wil in nieuw vertrouwen.
Dit vertrouwen heeft met de gebeurtenissen van afgelopen week, ook in de ogen van veel inwoners van onze gemeente een forse deuk opgelopen. Kiezers hebben vertrouwen verloren. Kiezers zijn bedrogen.

Het huidige kiesstelsel laat inderdaad toe dat Raadsleden kunnen opstappen, overlopen naar een andere partij en hun zetels meenemen. Maar zoals minister Ollongren van Binnenlandse Zaken al eerder vaststelde “ het is onwenselijk als politici afsplitsen vanwege persoonlijke ambities of belangen.”

Met het opstappen en meenemen van twee zetels van Gemeentebelangen naar de fractie van de VVD, zijn 20 procent van de kiezers in onze gemeente bedrogen, door twee volksvertegenwoordigers die gezamenlijk nog niet eens 1 procent van alle stemmen in onze gemeente trokken.

Als wij als volksvertegenwoordigers het vertrouwen in ons bestel en het geloof in lokale democratie willen versterken is dit NIET de wijze waarop dat moet gebeuren. Deze handelswijze is mijn inziens een vorm van minachting naar de kiezers toe. Wat je als inwoner ook kiest in goed vertrouwen, kan door deze daden zo maar omslaan in wantrouwen. Wat voor vertrouwen kan een kiezer dan nog hebben in dit bestel?

Het feit dat er naar eigen zeggen van een van mijn voormalige fractieleden meerdere gegadigden naar zijn hand hebben gedongen geeft dit schouwspel nog een extra bittere nasmaak.

Als dit de wijze is waarop u met elkaar vertrouwen vorm geeft dan is het inderdaad maar beter dat mijn fractie hier geen deel van uit maakt. Ik ga dan ook maar uit van verantwoord vertrouwen.

Ik sta daarom ook in het wit, niet om de overgave van mijn fractie te symboliseren maar als symbool van hoop en van een nieuw begin van mijn relatie met inwoners en de kiezers die mijn fractie oprecht vertrouwen hebben geschonken. Ik hoop zelf oprecht, dat ik mag bijdragen aan een mooier Bergen.

Graag eindig ik met de woorden van Aletta Jacobs:
Uit (de) strijd valt heel veel leering te trekken. Duidelijk toont hij aan, dat een strijd voor ene grote, rechtvaardige zaak niet door tegenkanting gedood kan worden. Hoogstens kan men den voortgang bemoeilijken en het eindpunt verschuiven.

 

Meer 'Politiek':

Bergen in de media: Schneiders zet tanden in Bergen

16 augustus 2019

Eerste onderzoek bestuurscultuur was vernietigend

In een artikel afgelopen woensdag in het NHD waarin de mededeling staat dat Bernt Schneiders voor zijn onderzoek naar de...

Onderzoek naar top-ambtenaar E.v.H. duurt voort

16 augustus 2019

Mogelijk eind oktober duidelijkheid

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onderzoek door de rijksrecherche naar de handel en wandel...

Reactie Gemeentebelangen op commotie rond wethouder Valkering

9 augustus 2019

Volgens de wethouder is er geen omgevingsvergunning nodig

Afgelopen maandag heeft wethouder Klaas Valkering (CDA) in het Noord-Hollands Dagblad een interview gegeven...

Bergen in de media: Wethouder Klaas Valkering noemt Fred Vos van ‘Samen Bergen Verzetten’ verwarde man

9 augustus 2019

Valkering is het modder gooien zat!

Aanleiding is het opzichtig stalken met verrekijkers van Vos en een aantal medestanders van zijn zuster die mantelzorger is voor haar schoonmoeder.

Wat is het beleid t.a.v. zorgmijders in de gemeente Bergen?

2 augustus 2019

Vrouw 71 jaar dood aangetroffen in woning aan de Van Blaaderenweg

Na een melding van vermoeden van overlijden van de vrouw in een woning aan de Van Blaaderenweg is in de nacht van zondag op maandag de politie ter plekke gekomen...

Bergen in de media: KHN... Particuliere verhuur maximaal 60 dagen in gemeente Bergen

2 augustus 2019

KHN is tevreden met de uitkomst van de lobby

Om de particuliere verhuur in de gemeente Bergen in goede banen te leiden, heeft KHN de afgelopen jaren gelobbyd voor duidelijke maatregelen.

Lezers met een mening: Wim van Lijnschoten

26 juli 2019

Er mag een verdieping worden gebouwd op de stolpboerderij?!

Met verbijstering las ik dat de Raad van State gaat beslissen of "er een verdieping mag worden gebouwd op de stolpboerderij aan de Karel de Grotelaan...

Raad Bergen: recreatief verhuur binnen venster van zestig dagen

26 juli 2019

Reguleren recreatieve verhuur woonhuizen voor behoud leefbaarheid

Om de leefbaarheid terug te brengen en de woningkrapte in de gemeente Bergen aan te pakken, stelt het college maatregelen voor...

Ook bij laadpalen geldt nu betaald parkeren

26 juli 2019

De borden waren nog niet aangepast

Wie de e-auto bij een oplaadpaal parkeert, moet sinds juni ook parkeergeld betalen, net zoals dat geldt op andere parkeerplekken.

Lezers met een mening: Ruud Jongedijk

26 juli 2019

Streng handhaven van burgers in plaats van reguleren

De reactie van Jantina Bruin in Flessenpost heeft mij over de streep getrokken: ik ga reageren op het aanstaande beleid m.b.t. het verhuren van woningen in de recreatieve sector.

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

19 juli 2019

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan.

De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester Bernt Schneiders in een interview in de Volkskrant

19 juli 2019

Sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid

De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps...

Voetbal bij de buren...

19 juli 2019

Stand van zaken Project Voetbalfusie Egmond

De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.

Staatsbosbeheer trekt vergunning boskap in

19 juli 2019

Er wordt gewerkt aan een compromis waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven

Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Terug