Nienke van Oene uit Groet heeft zich aangemeld als klimaatburgemeester van de gemeente Bergen

Workshop klimaat en emoties tijdens de nationale klimaatweek...

Van 31 oktober t/m 6 november 2022 wordt weer de nationale klimaatweek: https://nkw2022.nl georganiseerd. “Van overheid tot bedrijfsleven en van burgers tot scholieren, iedereen kan bijdragen aan een duurzamer Nederland. Een beter klimaat begint vandaag. Doe jij ook mee?”

Dit is hét moment om nog bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer (energie) te besparen. Dat is goed voor ons allemaal, een groener Nederland én onze portemonnee.
Voor deze week kon een ieder die zich aangesproken voelde zich opgeven als ‘klimaatburgemeester’. Nienke van Oene, uit Groet, heeft zich aangemeld voor de gemeente Bergen.
Nienke, deelnemer aan het inwonerspanel klimaat van de BUCH, heeft zich de afgelopen jaren als student Environment and resource management (VU) verdiept in zogenaamde eco of klimaatemoties en eco-rouw. Want naast praktische veranderingen in onze levensstijl zijn veel mensen, waaronder Nienke zelf, ook emotioneel betrokken bij de opwarming van de aarde en de verdwijnende biodiversiteit.

Wereldwijd onderzoek gaf in 2021 al aan dat 84% van de ondervraagden zich (ernstige) zorgen maakt over de leefbaarheid van onze planeet voor de nabije toekomst. Meer dan de helft van de respondenten deelde zelfs dat de negatieve consequenties van klimaatverandering hun dagelijks functioneren en hun gedachten beheerst. Ook de IPCC spreekt in hun laatste rapport ( mei 2022) van een grote toename van problemen voor de geestelijke gezondheidszorg mede door klimaat-angst. De IPCC geeft ook aan dat we met elkaar in gesprek zouden moeten gaan over deze zorgen juist omdat klimaatverandering ons allemaal raakt.

Echter
Waar in de klimaatweek genoeg aandacht wordt besteed aan technische en economische transformaties worden de mogelijkheden die onze (emotionele) innerlijke transformatie kan bieden nog te weinig benut. Als we ons dan echt zorgen maken om klimaatverandering, ons schuldig voelen over onze CO2 uitstoot of verdriet voelen over verdwijnende diersoorten of de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, waarom hebben wij het hier dan zo weinig over, waarom lopen we veelal weg van deze gevoelens in plaats van ze samen te doorleven? Onze klimaat-emoties kunnen ons juist een ingang geven om ons op een meer positieve en liefdevolle manier met onze omgeving te verbinden.

De afgelopen jaren heeft Nienke, soms in samenwerking met andere welzijnsorganisaties in binnen- en buitenland, online en offline eco-rouwcirkels georganiseerd, geïnspireerd onder andere op “The work that reconnects” van Joanna Macy en op het boek “The wild edge of sorrow” van Francis Weller.
Als sociaal werker in de ggz, ervaringsdeskundige en rouwcoach heeft ze al langere tijd ervaring met het bespreekbaar maken van ongemakkelijke onderwerpen en weet ze hoe ‘negatieve’ emoties juist tot iets positiefs kunnen leiden. Deelnemers aan de cirkels geven aan hoe blij en opgelucht ze zich voelen dat ze een plek hebben gevonden om hun pijn en liefde voor de wereld te kunnen delen en hoe het hen heeft geholpen motivatie te vinden voor een duurzamer leven. Tijdens de klimaatweek en daarna organiseert Nienke klimaat-emotie cirkels in Bergen. De eerste vindt plaats op woensdagavond 2 november.

Een vrijwillige bijdrage voor deelname is welkom maar in principe zijn de workshops gratis. Voor meer informatie en opgave, mail naar Nienke: [email protected]