Deel

advertentie

Neelie Kroes inspireert inwoners uit Egmond, Bergen en Schoorl

In de Engelse pers zijn er twee vrouwen die een ‘stevige’ bijnaam hebben. De eerste is ‘The Iron Lady’: Margaret Thatcher. De andere is Neelie

Neelie Kroes inspireert inwoners uit Egmond, Bergen en Schoorl

Afgelopen dinsdagavond ging voormalig eurocommissaris en minister Neelie Kroes in gesprek met inwoners van de gemeente Bergen. Er werd gesproken over nieuw leiderschap, vertrouwen in de politiek, vrouwen aan de top en natuurlijk vele anekdotes die haar uitzonderlijke carrière rijk zijn.

Liselotte Verwaaijen vertelt over het initiatief. ‘Als kandidaat-raadslid van de VVD wil je met iedereen in gesprek. Het is goed om vanuit verschillende perspectieven elkaar te spreken. Daarom hebben wij Neelie Kroes uitgenodigd. Zij is een rolmodel voor vrouwen en heeft bijna alles meegemaakt in de nationale en internationale politiek.’
Neelie Kroes is begonnen als raadslid in Rotterdam, was staatssecretaris en minister van Verkeer en Waterstaat en vice-president van de Europese Commissie.

Politiek
Neelie Kroes opende de avond met een pleidooi om politiek actief te worden. Kroes zegt hierover: ‘ Als je de samenleving wilt veranderen dan moet je stemmen of, nog beter, actief worden in de politiek. Dat is de plek waar je het verschil kan maken. Wat je schrijft op Facebook is een mening. Als je de politiek ingaat,  wordt zoiets een standpunt. Dat is het begin van beleid en verandering.’

Vertrouwen
Wethouder van den Beld noemde het beestje bij de naam. ‘Het vertrouwen in de Bergense politiek is 15%. Dat is heel laag.’  Daarop werd aan Neelie gevraagd hoe je vertrouwen terug wint. Kroes maakt een korte opsomming: ‘Allereerst, wees eerlijk. Oftewel, vertel het hele verhaal. Ten tweede, ga op de mensen af en luister. Neem daarna de mensen mee in alles wat je doet. Zo maak je dingen transparant.’

Social media
Kroes was vanuit verschillende functies nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze online wereld. Over onze sociale media zegt ze: ‘Online kan je anoniem een mening geven en roept niemand je ter verantwoording. Dat kan niet. Online moeten we hetzelfde gedrag gaan vertonen als offline. Ook daar moeten we respect hebben voor elkaar.’

De Bergense politiek
Vanuit de zaal wordt gezegd dat de Bergense politiek uit twee kampen bestond. Bergen werd daardoor moeilijk bestuurbaar. Van den Beld geeft aan dat de VVD twee jaar geleden toenadering heeft gezocht om te komen tot een betere samenwerking. Dit was een intensief traject. De rust is nu wedergekeerd maar broos. Het blijft hard werken. Fractievoorzitter en lijsttrekker Meis de Jongh vraagt Neelie om een reactie. Daarop antwoordt Kroes: ‘Je moet elkaar wat gunnen. Dat is lastig als er weinig vertrouwen is. Daarnaast moet je geen spelletjes spelen en eerlijk naar elkaar zijn. Houd altijd voor ogen dat je het voor de inwoners doet.’ 

Vrouwen in de tech-wereld
Er zitten veel jonge vrouwen in de zaal. Een jonge tech-ondernemer neemt het woord. Ze vraagt Neelie: ‘Hoe hou ik mij staande in een door mannen gedomineerde tech-wereld?’ Kroes adviseert als voormalig gezant van de Startup Delta: ‘Vrouwen zijn vaak te bescheiden. Ook zijn ze nogal eens risicomijdend. Daarnaast vind ik dat vrouwen elkaar veel meer ondersteunen. En vooral doorzetten, met een olifantenhuid. En als laatste overtuig met argumenten.’

‘Steelie Neelie’ met rode nagellak
Over een olifantenhuid gesproken… In de Engelse pers zijn er twee vrouwen die een ‘stevige’ bijnaam hebben. De eerste is ‘The Iron Lady’: Margaret Thatcher. De andere is Neelie. Zij bond als eurocommissaris de strijd aan met Microsoft. Dat heeft haar een bijzondere bijnaam opgeleverd: ‘Steelie Neelie’. Neelie lacht om deze bijnaam en relativeert: ‘Mijn kleindochter van zes jaar zei tijdens een speelafspraak tegen haar vriendinnetje dat ik vice-president van Europa was. Daarop antwoordde het vriendinnetje, Hoe word je dat? Waarop mijn kleindochter zei: Dat komt omdat ze altijd rode nagellak draagt.’

VVD nieuwe stijl
De avond was uitverkocht met een zeer gemêleerd gezelschap, jong en oud, uit de dorpen maar ook ver daarbuiten. De bezoekers verlieten aan het eind van de avond geïnspireerd de zaal. Dit succes smaakt naar meer en het format zal doorgezet worden. In het voorjaar wordt wederom een bekende politicus uitgenodigd om ervaringen en inzichten te delen met onze inwoners. De Jongh: ‘We hebben een nieuwe frisse ploeg, dit format past daar goed bij. We brengen de landelijke politiek naar Bergen. Dit doen we niet alleen voor VVD-leden maar voor iedereen met een interesse in politiek.’

Meer informatie: [email protected]

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Neelie Kroes inspireert inwoners uit Egmond, Bergen en Schoorl
advertentie

Meer 'Politiek':

De Flessenpost ging in gesprek met wethouder Yvonne Roos-Bakker (filmpje)

2 juni 2023

De plannen voor het centrum van Bergen...

Wat kunnen de inwoners van Bergen en bezoekers op korte én langere termijn verwachten?

De aanbesteding van de Harmonielocatie is van start gegaan

2 juni 2023

Namens: Stichting Mooier Bergen & Bewonersvereniging Bergen Centrum

We zijn verheugd dat na lang wachten nu de eerste stap in de aanbestedingsprocedure is gezet. De komende weken kunnen ontwikkelaars hun belangstelling kenbaar maken via het nationaal aanbestedingsplatform TenderNed.

Het Paddenpad is weer open voor publiek

2 juni 2023

De werkzaamheden aan het Paddenpad zijn afgerond...

Het pad is geasfalteerd en verbreed om het toegenomen aantal fietsers meer ruimte te geven. Naast het pad is een apart voetpad aangelegd voor wandelaars.

Verdeling extra geld voor gemeenten in de strijd tegen energiearmoede

2 juni 2023

Met deze middelen kunnen gemeenten kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen extra ondersteunen met energiebesparende maatregelen

Het ministerie van BZK stelt in 2023 € 185 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten voor maatregelen tegen energiearmoede.

Camera waakt over veiligheid bezoekers bij strandopgang Bergen aan Zee

2 juni 2023

Burgemeester Lars Voskuil neemt maatregel na eerdere incidenten

Bij de strandopgang aan de C.F. Zeiler Boulevard in Bergen aan Zee, richting strandpaviljoen De Jongens, wordt vanaf 27 mei tot en met 3 september cameratoezicht ingesteld.

Vervolgproces fietspad Eeuwigelaan

26 mei 2023

In de uitvoeringsagenda van het beleidsplan is dan ook opgenomen dat de fietsvoorziening langs de Eeuwigelaan moet worden verbeterd

Op 26 april heeft de Raad van State het hoger beroep van de Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. inzake de realisatie van het tweede fietspad gegrond verklaard.

Verslag van de motie terrasverruiming donderdagavond 25 mei

26 mei 2023

Kijk naar wat er wél kan in plaats van dingen te beperken of af te wijzen...

De VVD heeft gisteravond aan het einde van de raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de vergadering ingediend om een terrasverruiming in 2023 te mogen doorzetten.

Banenbeurs in De Beeck voor Oekraïense inwoners was succes

26 mei 2023

Zo’n 40 Oekraïners bezochten de beurs...

Zaterdag 20 mei vond in Sportcentrum De Beeck in Bergen een banenbeurs voor Oekraïners plaats. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo konden kennismaken met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus.

Noord-Holland vraagt aan Rijk 1,2 miljard voor landelijk gebied

26 mei 2023

Het is mede aan ons om onze prachtige provincie te behouden voor toekomstige generaties...

Herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovatie bij veehouderijen om stikstofuitstoot te laten afnemen, bescherming van goede landbouwgrond en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden.

Provincie licht gemeenten door: informatiebeheer Bergen ‘onvoldoende’

19 mei 2023

De provincie oordeelt op vier 'risicodomeinen': financiën, archief & informatiebeheer, huisvesting van verblijfsgerechtigden en omgevingsrecht

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht op de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen binnen haar bereik.

Particuliere opvang Oekraïners in het zonnetje gezet

19 mei 2023

Burgemeester Lars Voskuil en het projectteam Oekraïne waren aanwezig om de gastgezinnen in het zonnetje te zetten

De Oekraïense hapjes en drankjes stonden klaar en Oekraïense livemuziek schalde door de boxen.

Provincie betaalt 86.000 euro aan kustbus

12 mei 2023

Van juli tot en met augustus...

De provincie Noord-Holland draagt 86.180 euro bij aan de kustbus, de verbinding die de afgelopen zomers toeristen vervoerde langs verschillende regio's van de Noordzeekust.

De stand van zaken op het Dorpsplein Bergen

12 mei 2023

Uitgangspunt is dat het op het Plein veilig en prettig verblijven is...

In het centrum van Bergen ontwikkelen we het Dorpsplein Bergen. Dit is onderdeel van Mooi Bergen.

Afsluitende bijeenkomst Groen in de Buurt

12 mei 2023

Voor wie zelf een idee heeft om een wijk groener en mooier te maken, is dit dé kans om inspiratie op te doen...

Dinsdagavond 16 mei is de afsluiting van het project ‘Groen in de Buurt’. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Wie zelf een idee heeft voor een groene buurt, kan hier inspiratie opdoen.

Tegelophaalservice onverwacht succes

12 mei 2023

Tegels eruit en vervangen door groen, daar gaan we voor tijdens het NK Tegelwippen...

De handige tegelophaalservice van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vormde de aftrap. Inwoners gingen enthousiast aan de slag. In totaal werden meer dan 150 Big Bags aangevraagd voor deze actie. De Big Bags - gevuld met tegels - werden daarna weer opgehaald. De gewipte tegels worden hergebruikt in de wegenbouw.

Gemeenten willen rol pakken in gebiedsprocessen

28 april 2023

Gemeenten willen bijdragen aan de rijksdoelen door deze slim te verbinden met de wensen die in de eigen regio leven

Om ook in de toekomst een vitaal landelijk gebied te behouden, is het hard nodig dat gemeenten hun bijdragen kunnen en gaan leveren om te komen tot een duurzaam en samenhangend perspectief in hun regio’s. Gemeenten willen die rol pakken en zoeken daarbij de onderlinge samenwerking.

Raad van State vernietigt uitspraak rechtbank over Eeuwigelaan en draagt college op huiswerk over te doen

28 april 2023

Plan terug bij af...

Het college heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat het belang van de verkeersveiligheid voor fietsers is gediend met het verkeersbesluit en heeft geen evenwichtige belangenafweging gemaakt.

Koninklijke onderscheiding voor VVD-raadslid Kees van Leijen

21 april 2023

Raadsleden komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als ze twaalf jaar of langer raadslid zijn geweest

Vanwege zijn jarenlange inzet als gemeenteraadslid is Kees van Leijen tijdens de raadsvergadering koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lars Voskuil reikte het lintje met de bijbehorende versierselen aan hem uit.

Provincie stelt: duinbos Bergen aan Zee aangetast door honingzwam

21 april 2023

De kap (13.000 bomen) is bedoeld om de verzuring van de grond door stikstof tegen te gaan, zo meldt Gedeputeerde Staten

Het gaat om 16,2 hectare bosgebied ten noordoosten van Bergen aan Zee. Een deel van de 13.000 bomen is aangetast door de honingzwam.

Plan van aanpak Vitale Kernen (Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet) is gereed

21 april 2023

Wethouder Yvonne Roos is blij met de voortgang

Het college heeft een plan van aanpak laten opstellen voor een onderzoek naar leefbaarheid in de Egmonden en Groet.

Dertig kilometer in de gehele bebouwde kom, graag ook in Bergen!

21 april 2023

Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte...

Veilig Verkeer Nederland heeft gemeenten opgeroepen een maximumsnelheid van 30 km in alle wijken in te voeren. Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte en wil nog een stapje verder gaan door de maatregel ook in te voeren op de zogenoemde doorgaande routes. Dus binnen de gehele bebouwde kom van alle kernen.

Bergenaren met een mening: Jan Roos

14 april 2023

Nieuwe catch22-soap in Bergen: afval

Mensen op een bovenwoning in het centrum van Bergen hebben een schrijven van de gemeente ontvangen met het verzoek stickers op hun grijze en oranje afvalbakken te plakken, zodat die voor eeuwig opgehaald kunnen worden.

Second opinion over proces VVGB Plein Bergen als hamerstuk naar raad van 20 april

17 april 2023

Het college heeft eerder aangekondigd de VVGB te willen terugtrekken en het Plein gezamenlijk met het winkelhart opnieuw vorm te geven

“Jammer dat de andere partijen deze second opinion zien als instemming op de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), terwijl het alleen gaat over een onderzoek over het gelopen bestuurlijke proces”, zegt Klaas vd Kaaij, raadslid D66 en mede-opsteller en indiener van dit raadsinitiatiefvoorstel.

In maart is de sloop van de Bakemaflat afgerond

14 april 2023

De gemeente streeft ernaar om het Plein rond 1 juni weer te openen

De gemeente maakt een aantrekkelijk Plein waarbij we rekening houden met het tijdelijke karakter.

Wethouder Marco Wiesehahn ziet dat (nog) geen gebruik wordt gemaakt van het zogenaamde saneringskrediet voor mensen die met schulden zitten

14 april 2023

Sinds 1 januari 2023 wel een optie, maar nog niet gebruikt

Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten neemt met een saneringskrediet de schulden over van mensen die ze zelf niet meer kunnen aflossen. Het resultaat is dat de schuldenaren met slechts één schuldeiser te maken hebben: de gemeente. "Dat scheelt ze veel stress", zegt het Waarborgfonds Saneringskredieten.

Brief van het college aan de raad, op 5 april 2023

7 april 2023

Vervolg projecten Hotel Nassau en Dorpsplein

Op 8 maart 2023 hebben wij de uitspraak van de Raad van State inzake de acht beroepen die zijn ingesteld tegen de besluiten op vergunning voor Hotel Nieuw Nassau ontvangen.

Partij ONS DORP wijst een second opinion van de hand

7 april 2023

Participatie met bewoners, belanghebbenden en deskundigen is niet verlopen volgens democratische weg

Partij ONS DORP vindt de plannen voor de invulling van het Plein in Bergen centrum onacceptabel. Het bouwplan voldoet niet aan het vigerende bestemmingsplan. Ook wordt de footprint uit de door de raad in oktober 2015 vastgestelde Contourenkaart ruimschoots overschreden.

Geen tegels maar planten in je tuin…

7 april 2023

Tegel-ophaalservice voor inwoners

In april starten de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo weer een tegelwip-actie om tegels op te halen bij inwoners in de wijk.

Bergenaren in de media: rechter geeft gemeente gelijk: terechte dwangsom voor Amandy’s limonade- en wijnproeverij

6 april 2023

'Er is sprake van betaling voor het verstrekken van spijzen en directe consumptie'

Amandy de Ruijter moet stoppen met haar limonade- en wijnproeverij aan huis in Schoorl. Na het kort geding heeft de bestuursrechter besloten dat de dwangsom van 10.000 euro terecht is opgelegd en dus blijft gelden. "Het schriftelijk akkoord van een wethouder is in de gemeente Bergen niets waard."

Partij Ons Dorp
close-link
Terug