Deel

advertentie

Neelie Kroes inspireert inwoners uit Egmond, Bergen en Schoorl

In de Engelse pers zijn er twee vrouwen die een ‘stevige’ bijnaam hebben. De eerste is ‘The Iron Lady’: Margaret Thatcher. De andere is Neelie

Neelie Kroes inspireert inwoners uit Egmond, Bergen en Schoorl

Afgelopen dinsdagavond ging voormalig eurocommissaris en minister Neelie Kroes in gesprek met inwoners van de gemeente Bergen. Er werd gesproken over nieuw leiderschap, vertrouwen in de politiek, vrouwen aan de top en natuurlijk vele anekdotes die haar uitzonderlijke carrière rijk zijn.

Liselotte Verwaaijen vertelt over het initiatief. ‘Als kandidaat-raadslid van de VVD wil je met iedereen in gesprek. Het is goed om vanuit verschillende perspectieven elkaar te spreken. Daarom hebben wij Neelie Kroes uitgenodigd. Zij is een rolmodel voor vrouwen en heeft bijna alles meegemaakt in de nationale en internationale politiek.’
Neelie Kroes is begonnen als raadslid in Rotterdam, was staatssecretaris en minister van Verkeer en Waterstaat en vice-president van de Europese Commissie.

Politiek
Neelie Kroes opende de avond met een pleidooi om politiek actief te worden. Kroes zegt hierover: ‘ Als je de samenleving wilt veranderen dan moet je stemmen of, nog beter, actief worden in de politiek. Dat is de plek waar je het verschil kan maken. Wat je schrijft op Facebook is een mening. Als je de politiek ingaat,  wordt zoiets een standpunt. Dat is het begin van beleid en verandering.’

Vertrouwen
Wethouder van den Beld noemde het beestje bij de naam. ‘Het vertrouwen in de Bergense politiek is 15%. Dat is heel laag.’  Daarop werd aan Neelie gevraagd hoe je vertrouwen terug wint. Kroes maakt een korte opsomming: ‘Allereerst, wees eerlijk. Oftewel, vertel het hele verhaal. Ten tweede, ga op de mensen af en luister. Neem daarna de mensen mee in alles wat je doet. Zo maak je dingen transparant.’

Social media
Kroes was vanuit verschillende functies nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze online wereld. Over onze sociale media zegt ze: ‘Online kan je anoniem een mening geven en roept niemand je ter verantwoording. Dat kan niet. Online moeten we hetzelfde gedrag gaan vertonen als offline. Ook daar moeten we respect hebben voor elkaar.’

De Bergense politiek
Vanuit de zaal wordt gezegd dat de Bergense politiek uit twee kampen bestond. Bergen werd daardoor moeilijk bestuurbaar. Van den Beld geeft aan dat de VVD twee jaar geleden toenadering heeft gezocht om te komen tot een betere samenwerking. Dit was een intensief traject. De rust is nu wedergekeerd maar broos. Het blijft hard werken. Fractievoorzitter en lijsttrekker Meis de Jongh vraagt Neelie om een reactie. Daarop antwoordt Kroes: ‘Je moet elkaar wat gunnen. Dat is lastig als er weinig vertrouwen is. Daarnaast moet je geen spelletjes spelen en eerlijk naar elkaar zijn. Houd altijd voor ogen dat je het voor de inwoners doet.’ 

Vrouwen in de tech-wereld
Er zitten veel jonge vrouwen in de zaal. Een jonge tech-ondernemer neemt het woord. Ze vraagt Neelie: ‘Hoe hou ik mij staande in een door mannen gedomineerde tech-wereld?’ Kroes adviseert als voormalig gezant van de Startup Delta: ‘Vrouwen zijn vaak te bescheiden. Ook zijn ze nogal eens risicomijdend. Daarnaast vind ik dat vrouwen elkaar veel meer ondersteunen. En vooral doorzetten, met een olifantenhuid. En als laatste overtuig met argumenten.’

‘Steelie Neelie’ met rode nagellak
Over een olifantenhuid gesproken… In de Engelse pers zijn er twee vrouwen die een ‘stevige’ bijnaam hebben. De eerste is ‘The Iron Lady’: Margaret Thatcher. De andere is Neelie. Zij bond als eurocommissaris de strijd aan met Microsoft. Dat heeft haar een bijzondere bijnaam opgeleverd: ‘Steelie Neelie’. Neelie lacht om deze bijnaam en relativeert: ‘Mijn kleindochter van zes jaar zei tijdens een speelafspraak tegen haar vriendinnetje dat ik vice-president van Europa was. Daarop antwoordde het vriendinnetje, Hoe word je dat? Waarop mijn kleindochter zei: Dat komt omdat ze altijd rode nagellak draagt.’

VVD nieuwe stijl
De avond was uitverkocht met een zeer gemêleerd gezelschap, jong en oud, uit de dorpen maar ook ver daarbuiten. De bezoekers verlieten aan het eind van de avond geïnspireerd de zaal. Dit succes smaakt naar meer en het format zal doorgezet worden. In het voorjaar wordt wederom een bekende politicus uitgenodigd om ervaringen en inzichten te delen met onze inwoners. De Jongh: ‘We hebben een nieuwe frisse ploeg, dit format past daar goed bij. We brengen de landelijke politiek naar Bergen. Dit doen we niet alleen voor VVD-leden maar voor iedereen met een interesse in politiek.’

Meer informatie: [email protected]

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Neelie Kroes inspireert inwoners uit Egmond, Bergen en Schoorl
advertentie

Meer 'Politiek':

Meis de Jongh neemt afscheid als VVD raadslid

6 februari 2023

De Jongh: ‘Met veel enthousiasme heb ik mij onder andere ingezet voor bouwen en duurzaamheid...

Raadslid Meis de Jongh zal in februari 2023 haar rol als lid van de Bergense gemeenteraad beëindigen. Het is een persoonlijk besluit van Meis. Meis geeft aan dat het raadslidmaatschap niet meer te combineren is met haar drukke gezinsleven en nieuwe baan. Meis was raadslid en fractievoorzitter voor de VVD. Haar aandacht ging vooral uit naar de portefeuille ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Rectificatie-aanvulling vitaal dorpscentrum voor Duindorp Schoorl

3 februari 2023

De aanleiding...

Op 26 januari was de raad van de gemeente Bergen bijeen om een besluit te nemen over de Stedenbouwkundige Visie voor Schoorl-Centrum.

Thea Leijen en Frank van der Pol versterken de CDA-fractie in Bergen

3 februari 2023

Op 26 januari zijn Thea Leijen-Veldt en Frank van der Pol door burgemeester Lars Voskuil geïnstalleerd als burgerraadslid voor het CDA

De fractie bestaat nu uit 6 personen waarvan 3 raadsleden en 3 burgerraadsleden.

Energietoeslag bereikt 90% van inwoners met laag inkomen

3 februari 2023

Gemeenten zijn in 2022 voortvarend aan de slag gegaan om de energietoeslag te verstrekken aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Gemeenten hebben ongeveer 90% van de inwoners met een laag inkomen weten te ondersteunen met de energietoeslag. Uit de peiling van Divosa blijkt verder dat bijna de helft van de gemeenten niet uitkomt met de middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld.

Gemeenten heroverwegen stedenrelaties met China

3 februari 2023

De betrekkingen met China zijn de laatste jaren complexer geworden...

Verschillende gemeenten hebben recent hun stedenrelatie met Chinese steden heroverwogen of opgezegd.

Vitaal dorpscentrum voor Duindorp Schoorl

27 januari 2023

Wat waren de vragen bij het CDA?

De raad van de gemeente Bergen was gisteren bijeen om een besluit te nemen over de Stedenbouwkundige Visie voor Schoorl-Centrum. Een gebied dat een impuls kan gebruiken.

Uitstel besluit dorpsplein Bergen

27 januari 2023

De gemeenteraad van Bergen nam afgelopen donderdagavond geen besluit over het dorpsplein in Bergen-Centrum

Er was heel wat publiek op de tribune bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Een groot deel kwam voor het besluit over het Plan Centrum Bergen.

Digitale terinzagelegging vanaf 1 juli 2023 verplicht

27 januari 2023

Wijze publicatie in elektronische gemeenteblad

Documenten die ter kennisgeving of mededeling vooralsnog fysiek ingezien mogen worden, moeten vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze vereiste uit de Wet elektronische publicaties (Wep) was uitgesteld om betrokkenen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden.

Provincie investeert 14 miljoen euro in verkeersveiligheid lokale wegen en fietspaden

27 januari 2023

De provincie streeft naar nul verkeersslachtoffers in 2050

De provincie Noord-Holland levert in 2023 een bijdrage van 14 miljoen euro aan verschillende lokale verkeersprojecten die zorgen voor veiligere wegen en betere fietspaden.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart a.s.

27 januari 2023

De lijst van stembureaus kunt u bekijken op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd bent – uw stem uitbrengen voor:

Regels woningen voor toeristische verhuur

27 januari 2023

Sinds 1 april 2021 kunnen woningeigenaren voor een periode van 63 nachten hun woning toeristisch verhuren...

In de gemeente Bergen is een enorm tekort aan woningen. Het reguleren van de toeristische verhuur draagt bij aan de oplossing voor woningschaarste. Er komen op deze manier woningen beschikbaar voor permanente bewoning en de leefbaarheid voor de buurt verbetert.

Bot Bouw schrijft brandbrief aan gemeenteraadsleden

20 januari 2023

Deel gemeenteraad ligt dwars...

Geachte leden van de gemeenteraad,

Sloop Bakemaflat gaat binnenkort van start (filmpje)

20 januari 2023

Wethouder Yvonne Roos geeft uitleg...

De gemeente Bergen informeert inwoners over het sloopproces van de Bakemaflat in het centrum van Bergen. De sloop start op 30 januari. Op deze locatie wordt nieuwbouw gerealiseerd.

Bergense begroting 2023 in één oogopslag

20 januari 2023

Naast de begroting voor 2023 maakt de gemeente ook een financieel overzicht voor de komende jaren...

Ook dit jaar hebben we alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Bergen weergegeven in een infographic: een visuele weergave die een kijkje geeft in het financiële reilen en zeilen van de gemeente. De Begroting 2023 heeft een omvang van circa € 92 miljoen. Dat is een fors bedrag. Dat bedrag geven we uit aan de dienstverlening aan u en andere inwoners en wordt verworven via lokale belastingen en geld dat we krijgen van de Rijksoverheid om rijkstaken mee uit te voeren.

Bergenaren met een mening (2) Mark Elzinga

20 januari 2023

Met schrik vernam ik via uw Flessenpost wat de plannen zijn voor ons Bergense Plein...

Een enorm groot gebouw welke totaal niet past binnen de typerende laagbouw die onze dorpskern haar charme geeft. Bergen staat bij de bewoners, bezoekers uit de regio en vele buitenlandse toeristen synoniem aan authentiek, lommerrijk, waarbij het dorpscentrum haar aantrekkelijkheid mede ontleent aan het feit dat het voornamelijk bestaat uit veelal gerenoveerde laagbouw welke vaak al dateert uit begin 1900!

D66 wil uitstel bomenkap Bergen aan Zee, uitstel beslissing kapvergunning van 18 januari naar 17 februari

13 januari 2023

Uitstel tot archeologisch onderzoek bij Het Lange Vlak in Bergen aan Zee...

Voorgenomen kapvergunning wordt genomen door het college van Bergen over 16,2 hectare dennenbos nabij Bergen aan Zee, wat betekent dat 13.000 naaldbomen zullen verdwijnen in 2023. Door een verordening uit 2019 heeft de raad daar geen invloed meer op.

Update: veel reacties van lezers… Bergenaren met een mening: familie J.C. Roos

13 januari 2023

Geef een Bergenaar die al heeft bewezen dorps te kunnen bouwen een kans...

De nieuwbouwplannen op het plein zijn al door diverse mensen besproken en daaruit blijkt dat Bergenaren niet gecharmeerd zijn van dit plan, maar ook duidelijk niet op de manier hoe het tot stand is gekomen. De animaties die we te zien krijgen van dit plan, platte tekeningen ingevoegd of zogenaamde mooie manier om deze panden te showen, maakt niets uit. Het is en blijft te groot, te log, te hoog en bovenal verschrikkelijk lelijk.

Uitnodiging: inloopbijeenkomst sloop Bakemaflat

6 januari 2023

dinsdag 17 januari 2023 om 19.30 uur - 21.00 uur Plein 7

De sloopvergunning voor de Bakemaflat in Bergen Centrum is onherroepelijk. Het betekent dat kan worden gestart met de sloop.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

6 januari 2023

Waar en wanneer: Hotel Zuiderduin Egmond aan Zee op maandag 9 januari a.s.

Het college van Bergen nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 9 januari 2023.

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen NH (filmpje)

10 januari 2023

Burgemeester Lars Voskuil over 2022: trots op saamhorigheid!

Afgelopen maandag 9 januari kwamen enkele honderden gasten naar Egmond om samen met burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker (11) het nieuwe jaar in te luiden. Beiden gaven een gloedvolle toespraak. Het was een sfeervolle en ontspannen avond.

Gewijzigde betaalperioden parkeren in Schoorl, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee

6 januari 2023

Per 1 januari 2023 zijn de parkeerperioden waarop moet worden betaald in Schoorl, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee gewijzigd

In Schoorl is het aantal dagen waarop parkeergeld moet worden betaald verminderd.

Wat gaat er allemaal veranderen in het nieuwe jaar…

4 januari 2023

Alles overzichtelijk op een rij

Zoals ieder jaar verandert er weer van alles per 1 januari. Dit nieuwe jaar gaat onder meer het prijsplafond voor energie in, verdwijnt de 'jubelton', wordt lachgas verboden en gaat de helmplicht voor snorfietsen in.

Een eerlijke afvalstoffenheffing

23 december 2022

De extra opbrengst van € 100.000 komt beschikbaar voor toekomstige investeringen...

De gemeenteraad stemt in met het amendement van het CDA voor een eerlijke verdeling van de afvalstoffenheffing! Vakantiewoningen en tweede woningen betalen vanaf 2023 hetzelfde tarief voor afvalstoffenheffing als meerpersoonshuishoudens woonachtig in de gemeente. De extra opbrengst van € 100.000 komt beschikbaar voor toekomstige investeringen in de gemeente zoals Dorpshuis de Schulp of Duinrand S.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

16 december 2022

Wanneer: maandag 9 januari 2023

Het college van Bergen nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 9 januari 2023. De receptie is van 19.00 tot 21.00 uur in de zaal The Ritz in Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL, Egmond aan Zee. DE ZAAL GAAT OM 18.30 UUR OPEN. U bent van harte welkom om te komen proosten op het nieuwe jaar: wat gaat het ons brengen? En wat heeft het oude jaar ons gebracht?

Bergen breidt vuurwerkvrije zones uit

16 december 2022

In Bergen maar vooral de Egmonden...

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 13 december negen gebieden aangewezen waar het verboden is om met de komende jaarwisseling vuurwerk af te steken.

Gemeente Bergen wil parkeren en toerisme duurder maken

9 december 2022

De andere belastingen stijgen met maar twee procent...

Het tarief voor parkeren wordt in de hele gemeente Bergen gelijkgetrokken, maar ook verhoogd. De parkeerders betalen volgend jaar € 2,20, een verhoging van 7 procent. Ook toeristen gaan meer belasting betalen.

Lezers met een mening: hoe is dit nu dan toch mogelijk?

9 december 2022

Al jaren een doorn in het oog...

Inwoners van Bergen vragen zich inmiddels al jaren af hoe het toch kan dat achter Albert Heijn en de Harmonielocatie zo'n enorme puinhoop kan ontstaan. Wil en of kan de Bergense politiek dit nu eindelijk eens gaan aanpakken?

Samen op weg naar een betere afvalscheiding

9 december 2022

Het beleidsplan van gemeente Bergen is tot stand gekomen na inspraak van eigen inwoners, via een enquête en een inwonerpanel

Het programma Van Afval naar Grondstof (VANG Huishoudelijk afval) is een landelijk programma dat het doel heeft om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen van gemiddeld ruim 200 kilo naar 30 kilo vanaf 2025.

Politiek Café JA21 daverend succes

Het was een beetje uitproberen, dat politiek café afgelopen donderdag 1 december in het Sancti Adalberti proeflokaal in Egmond aan den Hoef.

Pionier in circulair maakonderwijs op de basisschool

25 november 2022

Foto: de Bergense wethouder Ernest Briët, met dol enthousiaste basisschoolleerlingen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn in Nederland pionier met het aanbod van een circulair maakonderwijs-programma voor basisscholen. Het programma wordt goed ontvangen door leerkrachten en leerlingen. De gemeenten werken hierin samen met veel lokale partijen.

Ambassadeurs zijn klaar om gemeenten en omroepen te steunen

25 november 2022

'Het is beslist in het belang van gemeenten dat er een sterke lokale omroep is'

Burgemeesters Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden), Marianne Besselink (Bronckhorst) en Marieke Moorman (Bernheze) gaan nieuwe invulling geven aan hun ambassadeurschap voor lokale omroepen namens de VNG.

Stichting Bergen aan Zee vraagt uw steun

18 november 2022

Laatste nieuws over de voorgenomen, grootschalige nieuwbouw Hotel Nassau in Bergen aan Zee.

Het is zover! De Raad van State heeft zich verdiept in de verleende omgevingsvergunning door de gemeente Bergen voor de nieuwbouw Hotel/Appartementen Nassau in Bergen aan Zee.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug