Natte voeten voor IVN in Parnassiapark en Kerkstraat Bergen aan Zee. Gemeente zoekt naar oplossingen…

Al sinds eind november is het Parnassiagebouwtje niet langs de gewone paden te bereiken

Natte voeten voor IVN in Parnassiapark en Kerkstraat Bergen aan Zee. Gemeente zoekt naar oplossingen…

De hoge grondwaterstand in het Noordhollands Duinreservaat is ook goed te merken in het Parnassiapark in Bergen aan Zee. Sinds 1977 wordt het oorspronkelijke duinmuseum in het park gebruikt door het Instituut voor Natuureducatie IVN Noord-Kennemerland als uitgangspunt voor duin- en strandexcursies en voor natuurlessen aan schoolklassen uit Bergen en omgeving.

Rond het gebouwtje Parnassia ligt een heemtuin met een vijver. In lijn met de ideeën van mevrouw Van Reenen-Völter representeert de begroeiing van de heemtuin die van de kalkarme en kalkrijke duinen bij Bergen aan Zee. Momenteel weerspiegelt de heemtuin en eigenlijk het hele Parnassiapark echter de extreem natte situatie in de duinen. Al sinds eind november is het Parnassiagebouwtje niet langs de gewone paden te bereiken, alle toegangswegen staan onder water. De heemtuin is een grote vijver geworden. Gelukkig had mevrouw Van Reenen een vooruitziende blik en is het gebouwtje op een kleine terp gebouwd en staat het zelf niet onder water.

Is deze uitzonderlijke situatie, het water in de duinen heeft sinds het begin van de metingen nog nooit zo hoog gestaan, een gevolg van de veranderingen in ons klimaat? Eenmalige weersomstandigheden zijn natuurlijk nog geen bewijs dat het klimaat verandert. Maar er zijn zoveel andere weersextremen in de afgelopen jaren die passen bij de veranderingen op langere termijn – het klimaat – dat we wellicht mogen verwachten dat zo’n extreme situatie met veel regenval en hoge waterstanden in de duinen zich in de komende jaren vaker zal voordoen.

Wilt u meer weten over het klimaat en de veranderingen daarin? IVN Noord-Kennemerland organiseert in samenwerking met de bibliotheek Kennemerwaard vestiging Alkmaar Centrum een klimaatcursus in maart en april. Tijdens deze cursus worden verschillende aspecten van het weer en klimaat besproken, kijken we naar de wisselwerking tussen mens en klimaat, en bespreken we mogelijkheden om ook persoonlijk bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. We bezoeken ook enkele bedrijven of organisaties die stappen zetten naar een meer duurzame samenleving.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden voor de cursus, kijk op onze website (https://www.ivn.nl/afdeling/noord-kennemerland/) of stuur een e-mail naar [email protected]


Drie waterpompen zorgen hopelijk voor droge voeten in Bergen aan Zee
Begin januari stond na hevige regenval de Kerkstraat blank met zo’n dertig centimeter water. Naast de pompen zoekt de gemeente ook nog andere, meer structurele oplossingen.
De pompen zijn geplaatst langs de Zeeweg, de Paulineweg en ten noorden van de rotonde Van der Wijckplein. De machines zijn met elkaar verbonden en pompen het regenwater de zee in.
Daarnaast gaat Bergen ook gesprekken voeren met het hoogheemraadschap en duinbeheerder PWN. De gemeente kon nog niet zeggen of er bij die partijen al ideeën zijn over de aanpak van de overlast.