Na rechtszaak: Taqa kan ruim een miljard kuub gas extra opslaan in Bergermeer

Taqa stelt dat de berekende grens van de maximale beving van 3,9 op de schaal van Richter naar beneden kan worden bijgesteld

Taqa mag de druk van de gasopslag in de Bergermeer verhogen tot 150 bar. Het beroep van de gemeente Bergen tegen dit besluit van Economische Zaken sneuvelde eerder deze week bij de rechtbank in Den Haag.

In het veld tussen Bergen en Alkmaar werd gas gewonnen van 1971 tot en met 2007. De oorspronkelijke druk in het gasveld was 228 bar; na de winning is die verlaagd tot 15 bar. Daarna is het veld een gasopslag geworden, waarin de druk langzaam werd verhoogd. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) ging daarmee akkoord, met als voorwaarde dat de druk niet hoger werd dan achtereenvolgens 35 bar (vanaf 2008), 80 bar (vanaf 2010) en 133 bar (2011).
EZ ging vervolgens twee jaar geleden akkoord met een druk tot 150 bar, waardoor de hoeveelheid gas die kon worden opgeslagen verder steeg van 4,1 miljard kuub naar 5,3 miljard. Die druk van 150 bar is het maximum waarvoor de gasopslag is ontworpen. Er hoeft niets te worden gewijzigd aan de installatie. Taqa heeft in haar nieuwe opslagplan ingezet op een maximale druk van 205 bar.
De gemeente Bergen heeft gesteld dat het verhogen van de druk leidt tot maatschappelijke onrust en gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Maar dat kan de rechtbank niet bij de overwegingen betrekken, omdat die niet onder de bezwaargronden valt.
Bergen is verder bang voor gaslekken bij de opslag, maar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat het veilig kan.

Taqa stelt dat de berekende grens van de maximale beving van 3,9 op de schaal van Richter naar beneden kan worden bijgesteld, maar SodM en TNO vinden dat niet. Bij 3,9 kan er mogelijk lichte schade ontstaan aan gebouwen.