Na herten staan nu ook geiten ter discussie

Jaarlijks veel incidenten door hoorns

Na het toekomstig verbod op herten in het hertenkamp, staat nu ook het houden van geiten ter discussie. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Veehouderij zou het niet langer verantwoord zijn geiten in een hertenkamp onder te brengen. Dit heeft te maken met de veiligheid. Volgens experts vormen de hoorns van een geit een veiligheidsrisico, met name voor kleine kinderen, die op ooghoogte met de dieren staan.

Het ministerie haalt een rapport aan uit 2022, waaruit zou blijken dat er in het jaar 2021 ten minste 340 incidenten plaatsvonden waarbij iemand gewond raakte door een ‘charge’ van een geit. 84% van de slachtoffers waren kinderen.

Er wordt, net als bij herten, gesproken over een ‘uitsterfbeleid’ in de hertenkampen. Het is nog niet duidelijk per wanneer dit ingaat.