Mogelijk moeten verhuurders miljarden terugbetalen aan huurders…

De Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, zegt dat de huren in de vrije sector de afgelopen jaren te hard zijn gestegen

Grote verhuurders van vrijesectorhuurwoningen vrezen een miljardenstrop door uitspraken van rechters die een streep zetten door hun huurverhogingen van de afgelopen jaren. Dat bevestigt brancheorganisatie IVBN na berichtgeving van het FD.
Deze verhuurders hebben in hun contracten zogeheten huurverhogingsbedingen staan. Daarin staat met hoeveel ze jaarlijks maximaal de huur verhogen. Dat is meestal de inflatie plus nog een paar procent daarbovenop. Maar in verschillende rechtszaken hebben kantonrechters in individuele gevallen geoordeeld dat zo’n huurverhogingsbeding in strijd is met een Europese richtlijn, over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Die richtlijn regelt dat een huurverhoging niet te nadelig mag zijn voor een huurder.

Tot 6,4 miljard terug
En daar was volgens rechters dus wel sprake van. Dat zou uiteindelijk kunnen betekenen dat jarenlange huurverhogingen teruggedraaid moeten worden en consumenten te veel betaalde huur moeten terugkrijgen.
Zo ver is het nog lang niet. Verhuurders zijn namelijk in hoger beroep gegaan. En een rechter heeft ook aan de hoogste rechter van het land, de Hoge Raad, gevraagd hoe die hiertegenaan kijkt. Maar mocht de Hoge Raad uiteindelijk de verhuurders in het ongelijk stellen, dan moeten ze mogelijk tot wel 6,4 miljard euro aan huur terugbetalen over de afgelopen 15 jaar. Dat berekende vastgoedadviesbedrijf CBRE in opdracht van IVBN, de belangenbehartiger van institutionele beleggers in huurwoningen. Mocht de inflatiecorrectie wel standhouden bij de Hoge Raad, maar de opslag daarbovenop niet, dan is de schade maximaal 1,7 miljard.
Volgens IVBN zullen terugbetalingen leiden tot financiële problemen bij verhuurders en een forse schadepost voor pensioendeelnemers. Pensioenfondsen investeren namelijk veel in huurwoningen.

Eerlijker huurprijs
De Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, zegt dat de huren in de vrije sector de afgelopen jaren te hard zijn gestegen. De bond vindt de uitspraken “een aanknopingspunt voor een eerlijker huurprijs“. “Wij hebben er ook geen belang bij dat grote verhuurders omvallen”, aldus een woordvoerder.

Jaarlijkse huurverhogingen in de vrije sector worden overigens al sinds 2021 bij wet beperkt. Sindsdien bepaalt de overheid de maximale verhoging. Dat is de inflatie of de gemiddelde cao-loonstijging plus enkele procenten. Voor 2024 is die 5,5 procent (4,5 procent inflatie plus 1).