Deel

advertentie

Misschien toch nog nieuwe woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

Gedeputeerde Cees Loggen: 'Er is geen enkel taboe.'

Misschien toch nog nieuwe woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

Het uitgestelde werkbezoek van gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland bracht (onverwacht) toch wat hoop in de harten van de inwonersvertegenwoordigers uit Groet en Egmond-Binnen. Woningbouw in een BPL wordt niet op voorhand uitgesloten.

Meevaller
Dat was zowel voor Paul Ruis (Groet) als voor Els Mizee en Theo van Velzen (Egmond-Binnen) een meevaller. ‘ We hebben nu in ieder geval weer het gevoel dat de deur toch nog op een kier staat’, aldus dit trio dat de inwoners van respectievelijk Groet en Egmond-Binnen vertegenwoordigde bij het gesprek.

Frustraties begrijpelijk
Gedeputeerde Cees Loggen heeft begrip voor de frustraties van deze inwoners. ‘Als je je zo inzet om iets voor elkaar te krijgen en je hebt het gevoel dat de deur voor je neus wordt dichtgegooid, kan ik me daar alles bij voorstellen. Maar daar staat tegenover dat het maken van dit soort ingrijpende plannen wel in samenspraak met betrokkenen hoort te gaan. Daar hoort de Provincie ook bij, zeker als het, zoals in dit geval, om een plan in een Buitengewoon Provinciaal Landschap (BPL) gaat.’

‘Ontgrenzen’
In zo’n BPL is een aantal waarden samengevoegd: van ecologische waarde tot aardkundige waarde en van natuurlijke waarde tot landschappelijke en archeologische waarde. Maar Loggen wil daarmee niet op voorhand al zeggen dat niets mogelijk is in zo’n aangewezen BPL. ‘Er is een mogelijkheid om zo’n gebied te ‘ontgrenzen’. Maar daarvoor moeten dan goede argumenten worden aangegeven. En alle argumenten en belanghebbenden moeten worden meegewogen.’

‘Verzoek tot wijziging’
Er bestaat namelijk een mogelijkheid tot een zogenaamd ‘verzoek tot wijziging’ van de Omgevingsverordening NH2020. Dat is het document waarin voor onze provincie alles is vastgelegd. Tenminste, het document waarin de visie van de Provincie op onze leefomgeving is geformuleerd, gebaseerd op alle input, inclusief alle van bovenaf opgelegde regels. Loggen: ‘Wij gaan niet over al die waarden in zo’n BPL bijvoorbeeld. Zo’n verzoek tot wijziging kan worden ingediend als het bijvoorbeeld gaat om een ‘groot openbaar belang’, er ‘geen (goed) alternatief’ bestaat en er ‘gecompenseerd’ kan worden. Dan zou het mogelijk kunnen zijn om van een BPL-bestemming af te wijken. Dat gaan we nu gezamenlijk bekijken.’

Is wonen dan niet heel duidelijk zo’n groot, openbaar belang?
Loggen: ‘Wonen is zeker een groot belang, maar ‘ook openheid van het landschap’ wordt zeer gewaardeerd, net als een waardering als ‘weidevogelgebied’. Met sommige waarden kunnen we net iets flexibeler omgaan dan met andere. Het is en blijft echter een lastige afweging van al die diverse, uiteenlopende belangen. Ik ga er echter van uit dat mijn opvolger bij de Provincie met de gemeente Bergen en (vertegenwoordigers van) de inwoners samen om tafel gaan om alle aspecten te bezien en tot een conclusie te komen. Dan kan het nog steeds zo zijn dat het niet doorgaat, maar dan hebben we wel alles nog eens bekeken en afgewogen.’

De Provincie hecht in haar communicatie aan de slogan ‘sterke kernen, sterke regio’s’. Maar als er straks geen supermarkt meer zou kunnen zijn, omdat er niet genoeg mensen meer wonen – want er zijn geen huizen bijgebouwd –  wat blijft er dan nog van de kern Egmond-Binnen over?
Loggen: ‘Samen met de gemeente gaan we daar onze visie op formuleren en duidelijk maken. Samen optrekken is het credo. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

Er zijn dus nog wel wat randvoorwaarden, maar desalniettemin lijkt de deur voor woningbouw voor Egmond-Binnen en Groet op een kier te staan. Het is echter wel een klein kiertje…

Het bezoek van gedeputeerde Cees Loggen was nog een voortvloeisel van een eerder wegens ziekte afgezegd bezoek. Deze keer was er niet genoeg tijd om bijvoorbeeld een rondje Egmond te maken, maar Loggen heeft wel uitgebreid de tijd genomen en gesproken met de vertegenwoordigers uit Egmond-Binnen en Groet. Na de verkiezingen komt Loggen overigens niet meer terug als statenlid; hij is niet meer verkiesbaar.

Foto (redactie):
1. Van links naar rechts: Lars Voskuil, Yvonne Roos-Bakker, Theo van Velzen, Cees Loggen, Els Mizee en Paul Ruis.
2. Gedeputeerde Cees Loggen (midden) met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Yvonne Roos-Bakker.

Klik op de foto voor een uitvergroting.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Misschien toch nog nieuwe woningbouw in Egmond-Binnen en Groet Misschien toch nog nieuwe woningbouw in Egmond-Binnen en Groet
advertentie

Meer 'Politiek':

Dialoogtafel over Bergens duingebied: is er een zaadje geplant?

31 maart 2023

De dialoogtafel die werd opgezet op initiatief van de raad van Bergen mag best een succes worden genoemd

Niet dat iedereen het aan het eind van de avond met elkaar eens was, maar de aanwezigen hadden tenminste wel - ongestoord - hun verhaal kunnen vertellen en kunnen aanhoren wat 'die anderen' eigenlijk precies vonden en waarom.

Nieuwe regels geheimhouding per 1 april van kracht

31 maart 2023

Mogelijkheid tot optreden tegen schenden geheimhoudingsplicht...

In de Gemeentewet staan de regels over besloten raadsvergaderingen en het opleggen van geheimhouding. Per 1 april zijn nieuwe bepalingen voor geheimhouding van kracht, deze volgen uit de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur.

CDA tegen slechts twee in plaats van acht woningen!

31 maart 2023

Gemiste kans...

De raad van de gemeente Bergen was gisteren bijeen om een besluit te nemen over een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Duinweg 21 te Schoorl. Daarmee is het mogelijk om op de locatie twee woningen te realiseren in de rijksmonumentale bollenschuur in combinatie met een nieuwe vrijstaande woning aan de zuidzijde van het perceel. Het oude bestemmingsplan staat acht woningen in de schuur toe.

Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens met een laag inkomen

31 maart 2023

Wie kan het aanvragen...

Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen nu terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit landelijke noodfonds betaalt voor huishoudens een deel van de energierekeningen van oktober 2022 tot en met maart 2023. Het Noodfonds Energie is er om te voorkomen dat mensen energieschulden opbouwen.

Gemeentediensten gesloten

31 maart 2023

Op tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag

Op 10 april (tweede paasdag), 27 april (Koningsdag), 18 mei (Hemelvaartsdag) en 29 mei (tweede pinksterdag) zijn het gemeentehuis (inclusief balies en receptie) en onze milieustraten gesloten. Ook de milieustraten in de buurgemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn die dag dicht. Wij zijn op die dagen alleen telefonisch bereikbaar.

Klanten van Zaffier met bijstandsuitkering krijgen voortaan de individuele inkomenstoeslag automatisch

24 maart 2023

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor inwoners die al minstens drie jaar van een minimuminkomen leven

Wetten en regels kunnen ingewikkeld zijn. Dat geldt ook voor veel inwoners in een financieel kwetsbare situatie. Hierdoor maken zij niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen waar ze wel recht op hebben.

Start werkzaamheden vernieuwing Paddenpad in Bergen

24 maart 2023

Tijdens het inloopspreekuur zijn de projectleider en aannemer aanwezig om u meer te vertellen over de planning...

Op dinsdag 11 april starten de werkzaamheden voor de vernieuwing van het Paddenpad (het fietspad tussen de Meerweg en de Sluislaan) in Bergen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting (afhankelijk van het weer) drie weken. Het Paddenpad moet vernieuwd worden omdat het niet meer veilig en van slechte kwaliteit is.

Tegemoetkoming energiekosten MKB en verenigingen in de gemeente Bergen

24 maart 2023

De TEK is open van 21 maart tot en met 2 oktober 2023

Gaat minimaal zeven procent van de omzet naar energiekosten, dan komen bedrijven en wellicht verenigingen en stichtingen in aanmerking voor de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling wordt een deel van het bedrag dat meer wordt betaald voor energie teruggestort.

Pop-up galerie Klein Zwitserland moet mogelijk plaatsmaken voor Oekraïense vluchtelingen

22 maart 2023

De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar van het pand...

Er is volgens burgemeester Lars Voskuil meer capaciteit nodig om Oekraïners in de gemeente onderdak te bieden. Op dit moment zitten er zo'n 350 vluchtelingen in hotels, pensions en bij mensen thuis in tuinhuizen en vakantiewoningen.

Bergen in de media: hoteliers blijken zonder medeweten van gemeenten te worden benaderd voor asielopvang

23 maart 2023

Burgemeester Lars Voskuil: "wanneer gemeenten en inwoners ’voor het blok worden gezet’ zal dit eerder leiden tot weerstand dan draagvlak"

Hoteleigenaren in Noord-Holland Noord worden geregeld benaderd door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om vluchtelingen onderdak te bieden.

Leden BBC stemmen unaniem tegen tekenen ‘VVGB’ Dorpsplein Bergen

17 maart 2023

Op korte termijn alle partijen bijeen brengen om zo spoedig mogelijk te komen tot een eerste aanzet voor een totaalplan voor Bergen Centrum

De algemene ledenvergadering van de Bewonersverenging Bergen Centrum heeft met een motie de gemeenteraad van Bergen opgeroepen om géén zogenaamde ‘Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven voor de bouwplannen voor Dorpsplein Bergen.

Gemeente Bergen ondertekent Woondeal 2.0 NH Noord voor meer én betaalbare woningen

17 maart 2023

In 2030 moeten er maar liefst 40.000 nieuwe woningen bijkomen...

Afgelopen woensdag zette wethouder Yvonne Roos-Bakker (Ruimtelijke Ordening en Wonen) namens gemeente Bergen haar handtekening onder de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord voor meer én betaalbare woningen.

Dialoogtafel over duingebied

17 maart 2023

Deze avond vindt plaats op 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal in De Beeck

Ons mooie duingebied ligt vele inwoners en organisaties na aan het hart. Vanuit die gedachte organiseert de gemeenteraad op 28 maart een dialoogtafel. U kunt deze bijeenkomst live volgen via www.raadbergen-nh.nl.

Start renovatie Hoeve Overslot Egmond aan den Hoef

17 maart 2023

De renovatie duurt ongeveer een jaar...

De gemeente wil van het Slotkwartier een aantrekkelijk gebied maken, waar de belangrijke geschiedenis van deze locatie en de betekenis ervan tot leven wordt gebracht. Omdat Hoeve Overslot een Rijksmonument is, is er in de voorbereiding van de restauratie intensief contact geweest met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Verder is er afgestemd met de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. In juni vorig jaar verstrekte de gemeente de omgevingsvergunning.

Vandaag 18 geworden… en meteen stemmen (filmpje)

15 maart 2023

Kobe van der Laarse werd opgehaald door burgemeester Lars Voskuil

Vandaag werd Kobe opgehaald door burgemeester Lars Voskuil vanuit Egmond aan Zee. Ze wilde graag in Bergen stemmen en wel in 't Oude Raedhuys.

Minister (woningbouw) Hugo de Jonge en CDA-statenlid Dennis Heijen bezochten Bergen (filmpje)

14 maart 2023

Krachtige oproep: provincie moet voet van het woningbouw rempedaal halen

Ondernemers en bewoners van de gemeente Bergen luidden de noodklok over het tekort aan woningen in hun dorpen. Dat deden ze in de Ruïnekerk tijdens een CDA-bijeenkomst waarbij Noord-Hollands statenlid Dennis Heijen en minister Hugo de Jonge het woord voerden en vragen beantwoordden.

VVD-coryfee Ed Nijpels bezoekt *restaurant Merlet in Schoorl

10 maart 2023

Door: Rob van de Pas

Soms heb je van die bijeenkomsten die als een prachtige puzzel naadloos in elkaar vallen. Afgelopen woensdag 8 maart was er zo een. In sterrenrestaurant Merlet in Schoorl was Martin van Bourgonje gastheer voor de lokale VVD.

Ineke Aronds, “We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentiehotel met appartementen, van de baan is”

10 maart 2023

De gemeente Bergen is hard afgestraft voor...

Advocatenkantoor vanEijck/Heslinga heeft aangegeven dat de gemeente Bergen nu aan zet is voor een betere regeling in plaats van grote/kleine plannen.

Energiecoaches van start

10 maart 2023

Vraag een gratis energiegesprek bij de gemeente aan

Woningeigenaren in Bergen kunnen vanaf nu een gratis energiegesprek aanvragen met een energiecoach. De vrijwillige energiecoaches van de Noord-Hollandse Energiecoöperatie hebben onlangs een opleiding gevolgd, en staan klaar om hun dorpsgenoten tips te geven over energiebesparing in woningen.

Reactie Bergens college op uitspraak Raad van State inzake Hotel Nassau

8 maart 2023

De Raad van State geeft aan dat de gemeente een procedurefout heeft gemaakt

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State inzake Hotel Nassau in Bergen aan Zee vanmorgen. Het plan voorziet in het vervangen van het huidige hotel door een nieuw hotel met 60 hotelkamers en 21 appartementen.

College verleent omgevingsvergunningen Eyssenstein en Hotel Prins Maurits Bergen aan Zee

8 maart 2023

Bouw bijna zeventig recreatieappartementen Bergen aan Zee is stap dichterbij

Tot en met 12 oktober 2022 lagen de ontwerpbesluiten voor de vergunningen voor Hotel Prins Maurits en voor Eyssenstein Appartementen ter inzage. Hierop zijn vijf zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Met het vaststellen van de Nota van Zienswijzen door het college zijn de vergunningen nu verleend. Het gaat om de omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan en het aanleggen van een uitrit.

Geen stem wijzer…

10 maart 2023

Column: JoMo

Wat en wie moet je kiezen bij de Provincie en het Waterschap? Ik heb verschillende stemwijzers ingevuld en geprobeerd om een beetje uit het midden weg te blijven.

Centrum van duindorp Schoorl wordt vernieuwd

3 maart 2023

Uitvoering van de plannen zal naar verwachting vanaf 2024 plaatsvinden

Het centrum van het Noord-Hollandse dorp Schoorl staat aan de vooravond van een grootschalige vernieuwing. Er komen 150 nieuwe woningen, het aantal vierkante meters aan winkelruimte wordt teruggeschroefd.

Landelijke Opschoondag op 18 maart

3 maart 2023

Opschoonpakket krijgt u van de gemeente

De gemeente Bergen ondersteunt ook dit jaar weer van harte de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart.

Schoorl krijgt er zestien huurwoningen bij

3 maart 2023

Op het terrein van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg

Er komen zestien woningen bij in Schoorl. Kennemer Wonen laat twee blokken van acht huurhuizen bouwen op de plek van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg.

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

3 maart 2023

Verkiezingen: wat, wie en hoe?

Op wie kan ik stemmen?

Grensaanpassingen van het natuurnetwerk in Noord-Holland ter inzage

24 februari 2023

De grensaanpassingen liggen van 1 maart tot en met 11 april 2023 ter inzage

Om te komen tot een aaneengesloten natuurnetwerk heeft Noord-Holland een concept-besluit genomen over 61 verzoeken om de grenzen aan te passen.

Beter omgaan met mislukkingen in gemeenten…

24 februari 2023

Waarom mislukken projecten?

De faalpatronen van eerdere mislukkingen vormen een bron van kennis voor controllers en risicomanagers.

Bergense ondernemers… komt u ook mee discussiëren op 13 maart?

24 februari 2023

Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de Ruïnekerk

Maandagavond 13 maart komt Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, naar Bergen om in een speciale bijeenkomst in gesprek te gaan over woningbouw. Immers dorpen verschralen, voorzieningen vallen weg en een toekomst voor de jeugd is er nauwelijks.

Jeugdlintje aanvragen kan tot 1 maart a.s.

17 februari 2023

Helden tussen de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd, kunnen een jeugdlintje krijgen

Dit moet aangevraagd worden voor 1 maart 2023. Het lintje wordt dan met de lintjesregen rond Koningsdag uitgereikt. 

Update: herinrichting Schoorl-Centrum

17 februari 2023

We verplaatsen de informatieavond, die eerst dit voorjaar gepland stond, naar het najaar

Het centrum van Schoorl wordt opnieuw ingericht en vriendelijker en gezelliger gemaakt. We geven je graag een update over de laatste stand van zaken en nieuwe planning.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug