Minister Hugo de Jonge komt op 13 maart naar Bergen

En... iedereen is uitgenodigd om erbij te zijn...

Hugo de Jonge, CDA-minister van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening komt maandagavond 13 maart samen met lijsttrekker voor Provinciale Staten Dennis Heijnen naar Bergen NH voor een regionale bijeenkomst over woningbouw rondom dorpen en kleinere kernen.

Het CDA Bergen organiseert samen met het CDA Noord-Holland een avond met het volgende thema:
Wettelijke dwang noodzakelijk voor bouwen in buitengebieden!
We zijn het zat in de kop van Noord-Holland!

In Noord-Holland zijn de plattelandsgemeenten het zat om voortdurend teruggefloten te worden vanuit het provinciaal bestuur. Dorpen verschralen, voorzieningen vallen weg en een toekomst voor de jeugd is er nauwelijks.
Hugo de Jonge wordt uitgedaagd om met landelijke maatregelen te komen na bijna vier jaar stilstand. Vele schrijnende situaties zoals in Egmond vragen om radicale maatregelen waardoor gemeentebesturen actie kunnen ondernemen.
Provinciaal lijsttrekker Dennis Heijnen: ‘Het is bizar dat het provinciebestuur de dorpen al jaren op slot zet en als museum behandeld. Het CDA heeft hier vanuit de oppositie jarenlang aandacht voor gevraagd. Ik wil deze avond graag horen wat de problemen zijn en er samen voor zorgen dat de provincie in beweging komt. Desnoods met landelijke dwang via de minister.’

Wie zijn er welkom?
Alle betrokken inwoners van de plattelandsgemeenten in NH, wijkverenigingen, gedupeerde jongeren, scholieren, verenigingen met bouwplannen, regionale en lokale bestuurders, raadsleden, woningbouwverenigingen, en iedereen die in het thema is geïnteresseerd.

Geïnteresseerde die zeker willen zijn van een plaats kunnen zich aanmelden op: [email protected]

Tijdstip en locatie
Om 18:00 uur is men welkom en om 18:30 uur start de avond onder leiding van Patricia Wouda. Nadat Hugo de Jonge en Dennis Heijnen een korte inleiding hebben gegeven, is het woord aan de aanwezigen. Deze krijgen ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen. De avond eindigt rond 20:00 uur waarna tijd is voor een borrel en nagepraat kan worden.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Ruïnekerk (centrum), Raadhuisstraat 1, 1861 LK BERGEN NH