Militaire oefening in en rond Bergen op 22 en 23 maart

Op deze dagen houdt het ministerie van Defensie een militaire oefening onder andere in onze gemeente

Op 22 maart verzamelen de militairen zich rond 08.00 uur bij mobilisatiecomplex Bergen, Kolonel Sneepweg 1-1, 1861 PJ Bergen.
Honderd deelnemers van de Nationale Reserve (Natres) zijn aanwezig met in totaal twaalf voertuigen. Op beide dagen verplaatsen de militairen zich, groepsgewijs, te voet naar locaties in de omgeving waar ze opdrachten uitvoeren.

De eenheid gebruikt alleen openbare wegen, paden en terreinen. Bij uitzondering hierop vragen ze vooraf toestemming aan de eigenaar of beheerder. Ook doet de eenheid er alles aan om overlast en hinder te voorkomen. Ze gebruiken (oefen)munitie. De Natres bewaakt en beveiligt onder andere het Nederlandse grondgebied en bestaat (landelijk) uit ongeveer 3000 militairen. Zij doen dit naast hun normale werk of studie.