Meer huidkanker aan de Noord-Hollandse kust

GGD en KWF investeren in lokale zonbeschermingsaanpak

Meer huidkanker aan de Noord-Hollandse kust

Hollands Noorden krijgt, samen met GGD Kennemerland en de Zeeuwse GGD, ruim € 2 miljoen financiering van KWF voor een 4-jarig project voor betere zonbescherming. Hiermee kunnen inwoners van de Noord-Hollandse gemeenten beter worden beschermd tegen huidkanker. Langs de Noord-Hollandse kust komt deze vorm van kanker namelijk bovengemiddeld vaak voor, zo bleek uit de in januari gepresenteerde Kankeratlas van IKNL. In totaal investeert KWF € 6 miljoen in 10 projecten verspreid over Nederland.

“Mede dankzij de Nederlandse Kankeratlas weten we dat huidkanker meer voorkomt in de kustgemeenten, waar meer zonuren zijn en een sterkere zonkracht”, zegt Carla van Gils, directeur van KWF. “Dat geldt ook voor de Noord-Hollandse kustgebieden. Dankzij deze financiering kunnen de GGD’en nu nog intensiever aan de slag met gerichte interventies. Met als doel dat minder mensen in deze regio huidkanker krijgen.”

Voorlichting, zonnebrand en schaduw
Gelukkig kun je zelf veel doen om de schadelijke invloeden van de zon te beperken. Het advies is: regelmatig zonnebrand smeren, beschermende kleding dragen (UV-werende kleding, zonnebril of hoofddeksel) en de zon weren bij sterke zonkracht door bijvoorbeeld binnen te blijven tussen 12-15 uur. In de zomer van 2022 zijn leden van het gezondheidspanel van GGD Hollands Noorden gevraagd hoe zij zichzelf beschermen tegen de zon. Bijna 40 procent smeert zich vaak of altijd in met zonnebrandcrème als zij naar buiten gaan op zonnige dagen en slechts 1 op de 5 smeert zich nooit of zelden in.

Driekwart van de inwoners van NHN blijft in de schaduw om de zon te weren. Samen met de twee andere GGD’en zetten we ons in om inwoners te faciliteren om nog beter te smeren, kleren en weren, door samen met de gemeenten in onze regio meer schaduwrijke plekken te creëren en zonnebranddispensers op openbare plekken mogelijk te maken.

12 GGD’en aan de slag
Naast dit project financiert KWF nog 9 projecten, uitgevoerd door in totaal 12 GGD’en verspreid over Nederland. Vier projecten richten zich op stoppen met roken, en zes op zonbescherming. De toegekende projecten worden uitgevoerd door: GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Flevoland, GGD Fryslân, GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid- Limburg en GGD Kennemerland samen met GGD Hollands Noorden en GGD Zeeland.

GGD GHOR Nederland, de branchevereniging van GGD’en, is blij met de financiering. André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland: “We gaan aan de slag op plaatsen waar mensen het meest blootgesteld worden aan risicofactoren van kanker. Vandaar dat 10 projecten starten in 12 regio’s waar long- of huidkanker meer voorkomen dan in de rest van Nederland. Preventie is hierbij essentieel. Dicht bij de mensen, en doelgericht. Met de KWF-projectfinanciering kunnen GGD’en meer doen aan de preventie van long- en huidkanker in hun regio, naast lopende projecten zoals Rookvrije omgeving en de Wijkaanpak Rookvrij leven voor iedereen. Daar zijn we heel blij mee.”