Maak jij het verschil in jouw buurt?

Aankomend voorjaar start er een nieuwe basistraining...

Bemiddelaars bemiddelen bij buren die een verstoorde relatie of conflict hebben en hier samen niet meer uitkomen. De overlast kan onder andere gaan over geluid, huisdieren, tuin en erfafscheiding, kinderen, pesterijen en verschil in dagritme.

Bemiddelaars die actief zijn bij De Bemiddelingskamer zijn vrijwillig, betrokken, communicatief en professioneel getraind. Met veel passie ondersteunen zij buren om de onderlinge communicatie te verbeteren. Welk communicatief talent kun jij inzetten?
Aankomend voorjaar start er een nieuwe basistraining. Wil je daar graag bij aansluiten als een van onze nieuwe bemiddelaars? Neem dan contact met ons op!
Om de verdeling binnen onze teams optimaal te houden, hebben we op dit moment iets meer ruimte voor mannelijke kandidaten maar vrouwelijke kandidaten zijn uiteraard ook van harte welkom!

Bemiddelaar Stef: “Het is ontzettend mooi en dankbaar werk. Je leert er veel van en krijgt professionele trainingen en ondersteuning via intervisie. Het is flexibel (dus je kunt aangeven nu even niet, tijdens een drukke periode) en je hebt er een leuk stel collega’s bij!”

Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van de gemeente en wordt uitgevoerd door De Bemiddelingskamer. Tips en informatie zijn te vinden op: www.debemiddelingskamer.nl, 06 – 41 466 450, [email protected]