Lintjesregen 2022 begint in Schoorl

Bergenaar Karel Bosschieter is Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen 2022 begint in Schoorl

Burgemeester Lars Voskuil heeft zondagmiddag 24 april  in aanwezigheid van 60 gasten in de Hervormde Kerk van Schoorl het eerste lintje van Koningsdag 2022 uitgereikt. Bergenaar Karel Bosschieter werd door hem, namens koning Willem-Alexander, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Karel en Jannie Bosschieter waren door een paar goede vrienden uitgenodigd voor een lunch in het naastgelegen restaurant Merlet. Voorafgaande aan de lunch vroeg gastheer Martin van Bourgonje het gezelschap ‘om nog even mee te lopen naar de kerk voor een speciaal charitatief project’.
In de kerk werden de totaal verraste Bosschieters met een luid applaus ontvangen door de 60 aanwezige vrienden, relaties en familie. Ceremoniemeester en vriend Rob van de Pas heette Karel en zijn vrouw van harte welkom en na een korte inleiding gaf hij het woord aan burgemeester Lars Voskuil.

Voskuil roemde in een beknopte speech de bijzondere verdiensten van Karel Bosschieter op het gebied van zijn internationale onderneming AFPRO Filters, zijn jarenlange inzet voor de VVD in Sint Pancras, Langedijk en daarna in Bergen. Ook zijn inzet om samen met de Koninklijke DSM, de Koninklijke Auping en AFPRO Filtertechniek in een consortium te stappen om tijdens het begin van de coronacrisis in 2020 medische mondmaskers te maken voor de gezondheidszorg was het Koninklijk Huis niet onopgemerkt gebleven. Op dinsdag 12 mei stond Hare Majesteit Koningin Máxima voor een werkbezoek bij AFPRO Filters in Alkmaar voor de deur. Redenen genoeg om Karel Bosschieter voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding.
Burgemeester Lars Voskuil sprak daarom ook de volgende woorden uit: “Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander der Nederlanden behaagd om Karel Bosschieter uit Bergen op zondag 24 april 2022, bij Koninklijk Besluit, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.”

Hierna speldde Voskuil de zichtbaar geëmotioneerde Karel Bosschieter de koninklijke versierselen op zijn jasje. Na het applaus zong de Alkmaarse zangeres Kim de Boer voor Karel en Jannie Bosschieter het eerste en zesde couplet van Het Wilhelmus.

Rob van de Pas mocht de bijeenkomst in de kerk vanaf de kansel afsluiten met een persoonlijk woord voor ridder Karel en zijn jonkvrouwe Jannie. Hij refereerde aan het bijzondere proces om een lintje voor iemand te kunnen organiseren, de professionele ondersteuning daarbij vanuit het gemeentehuis en de inzet van Karel voor de VVD in zijn vorige woonplaatsen en als laatste in Bergen.
Tenslotte wees Van de Pas de kersverse ridder Karel met een dikke knipoog op zijn nieuwe verantwoordelijkheden met bijbehorende ridderlijke gedragscode:
Barmhartigheid, Nederigheid, Eer, Opoffering,  Godvrezendheid, Trouw  en Rechtschapenheid…

Na de bijeenkomst in de kerk werd op het terras van Restaurant Merlet met champagne getoast en geproost op Ridder Karel Bosschieter van Bergen in de Orde van Oranje Nassau. Het werd een zeer bijzondere en memorabele middag.

Foto: Ernest Selleger