Deel

Lezers met een mening: verhuur-bemiddelingsbedrijven

Beste bewoners, horeca en winkeliers (middenstand) van gemeente Bergen...

Lezers met een mening: verhuur-bemiddelingsbedrijven

Via dit bericht willen wij (verhuur-bemiddelingsbedrijven) jullie informeren over de actualiteit rondom het verhuren van woningen ten behoeve van recreatie.

Op dinsdag 11 december 2018 zijn veel verhuur-bemiddelingsbedrijven door de gemeente Bergen NH uitgenodigd voor een gesprek met betrekking tot dit onderwerp. De uitnodiging was als volgt:

Zoals u wellicht vernomen heeft via de (sociale)media, is de gemeente Bergen bezig met het opstellen van beleid rondom de recreatieve verhuur van woningen (met de bestemming wonen).

Op verzoek van de gemeenteraad is het college vanaf december 2017 aan het onderzoeken op welke manier de onttrekking van reguliere woningen aan de woningvoorraad door recreatieve verhuur gereguleerd kan worden. Tijdens het overleg van Burgemeester en Wethouders op 13 november jl. heeft het college van B&W ingestemd met bijgaande notitie ‘Project onttrekking’. De raad heeft aangegeven deze lijn te volgen en zal besluiten na het aanbieden van het definitieve beleid. In hoofdzaak is hiermee de volgende lijn gekozen:

-nu niet handhaven op totaalverbod (0 dagen)
-besluiten tot regulering (de maanden juli en augustus)

Verder is met het college van B&W afgesproken om gesprekken te voeren met de inwoners/dorpsraden/RECRON en de verhuur-bemiddelingswebsites.

Op de website van de gemeente Bergen NH is meer informatie te vinden: www.bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/verhuur-woning-voor-recreatie/.
De gemeente Bergen gaat in het voorjaar 2019 een voorstel doen aan de raad.

Verschillende partijen (o.a. Belvilla, Rentals Egmond, B-Home with Us, Fijn op Vakantie, Goudkust Vakantiewoningen en StrandBergen) hebben de bijeenkomst op 11 december 2018 van de gemeente Bergen NH, met betrekking tot recreatieve verhuur van woningen, bijgewoond.

Samenvatting van het gesprek op 11 december 2018:
De eerder verstuurde notitie zal worden vertaald naar een raadsvoorstel welke door de B&W aan de raad wordt voorgelegd. In principe worden de uitgangspunten zoals hierin opgenomen niet gewijzigd.
Het voorstel komt voort uit vastgesteld beleid, creëren van starterswoningen, klachten van RECRON, overleggen met dorpsraden en bewonersbijeenkomsten. De Dorpsraad van Egmond was hierbij wel uitgenodigd maar niet aanwezig.
De bedoeling is dat het nieuwe beleid in mei 2019 wordt vastgesteld.
Er wordt nog een voorstel uitgewerkt voor een overgangsperiode voor 2019.
Er zijn bewonersbijeenkomsten gepland op 15, 22 en 7 februari.

Genoemde weerstand vanuit de verhuur-bemiddelingsorganisaties:
-Venstertijd te krap.
-Gevolg leegstand.
-Geen resultaat in toename aan beschikbaarheid (starters)woningen.
-Economische consequenties voor middenstand, horeca en de gehele gemeenschap.
-Klachten zijn niet bekend bij verhuurbemiddelingsorganisaties.
– Bed and Breakfast is toegestaan onder vastgestelde voorwaarden.

Het komt er in het kort op neer dat dit beleid grote (economische) gevolgen zal hebben voor de gemeenschap, dat alleen de legale recreatiewoningen nog het gehele jaar verhuurd mogen worden en de particuliere huizen alleen nog maar in de maanden juli en augustus (buiten deze periode heb je toestemming nodig van de gemeente, en zonder toestemming worden er hoge boetes uitgedeeld aan de huiseigenaren).

Als de (decennia terugkerende) toeristen buiten deze twee zomermaanden alleen nog maar terecht kunnen in de bestaande hotels en/of de legale recreatiewoningen, betekent het automatisch dat het aantal bezoekers aan de gemeenschap Bergen flink zal afnemen.
De toeristen kunnen door dit beleid straks niet meer binnen de gemeente Bergen verblijven omdat de hotels en legale recreatiewoningen te weinig aanbod hebben en/of omdat niet iedere toerist ervoor kiest om in een hotel of legale recreatiewoning te verblijven (denk aan: gezinnen, hoger segment verhuur e.d.).

De toeristen zullen om bovengenoemde redenen genoodzaakt zijn elders te verblijven met als gevolg dat zij niet tot nauwelijks gebruik meer zullen maken van de middenstand in de gemeente Bergen. Deze ontwikkeling mag wat ons betreft als belanghebbenden en bewoners geen doorgang krijgen.

Wie het niet eens is met dit beleid verzoeken wij daarom dus zelf actie te ondernemen!
(K.N.H. heeft te kennen gegeven dat zij in deze niet de natte horeca behartigt omdat zij voor de belangen van de hotels gaan).

Gemeente Bergen heeft drie informatieavonden gepland waarvan er al twee (Bergen en Schoorl) hebben plaatsgevonden.

Zoals de Alkmaarsche Courant na de bijeenkomst in Bergen de daarop volgende dag d.d. 16 januari 2019 schreef, struikelden er in deze bijeenkomst veel aanwezigen over het aan banden leggen van de recreatieve verhuur. Het argument van veel aanwezigen dat de horeca hieronder gaat lijden, vond geen weerklank. “Als horeca dat had gevonden, dan had die zich wel gemeld”, zei burgemeester Hafkamp daarop.

Het bericht van de gemeente met de daarin geplande informatieavonden is als volgt:

Informatieavonden

De gemeente Bergen wil de recreatieve verhuur van woonhuizen binnen de perken houden. Daarom worden er in januari 2019 drie avonden georganiseerd om met geïnteresseerden de spelregels en de stappen die de komende tijd genomen worden toe te lichten. Deze spelregels zijn opgesteld in samenspraak met partijen die een rol spelen op de woningmarkt of betrokken zijn bij recreatieve verhuur van woningen.

De informatieavond ‘De Egmonden’ moet nog plaatsvinden, iedereen mag binnen lopen, aanmelden is niet verplicht!
Donderdag 7 februari 2019
Van 20.00 tot 21.00 uur
Dorpshuis Hanswijk (Egmond aan den Hoef)

Wij verzoeken elke bewoner, winkelier en/of horecaondernemer in de gemeente Bergen om de laatste bovengenoemde informatieavond d.d. 7 februari 2019 om 20.00 uur in Egmond bij te wonen, in ieder geval actie te ondernemen en jullie stem te laten horen en meetellen. Wacht er niet mee want over een aantal weken liggen de plannen klaar, gaat de raad stemmen en kan dit een definitief gevolg hebben voor de gehele gemeenschap.

Met vriendelijke groet,
Belanghebbende Bergen

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Lezers leveren suggesties aan: Stemmen mannen en vrouwen hetzelfde? Nee, de verschillen zijn groot

23 augustus 2019

Door: Hans Haring

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Hun stem maakt een groot verschil, want vrouwen stemmen anders dan mannen...

Het giftige discussieklimaat maakt dat ik minder rouwig ben dat dit mijn laatste column is

23 augustus 2019

Volkskrant columnist: René Cuperus

Met het boerkaverbod en de zaak van de zoon van Femke Halsema hebben we net weer een paar naargeestige voorbeelden achter de rug van hoe de discussie in Nederland steeds giftiger...

Bergen in de media: Schneiders zet tanden in Bergen

16 augustus 2019

Eerste onderzoek bestuurscultuur was vernietigend

In een artikel afgelopen woensdag in het NHD waarin de mededeling staat dat Bernt Schneiders voor zijn onderzoek naar de...

Onderzoek naar top-ambtenaar E.v.H. duurt voort

16 augustus 2019

Mogelijk eind oktober duidelijkheid

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onderzoek door de rijksrecherche naar de handel en wandel...

Reactie Gemeentebelangen op commotie rond wethouder Valkering

9 augustus 2019

Volgens de wethouder is er geen omgevingsvergunning nodig

Afgelopen maandag heeft wethouder Klaas Valkering (CDA) in het Noord-Hollands Dagblad een interview gegeven...

Bergen in de media: Wethouder Klaas Valkering noemt Fred Vos van ‘Samen Bergen Verzetten’ verwarde man

9 augustus 2019

Valkering is het modder gooien zat!

Aanleiding is het opzichtig stalken met verrekijkers van Vos en een aantal medestanders van zijn zuster die mantelzorger is voor haar schoonmoeder.

Wat is het beleid t.a.v. zorgmijders in de gemeente Bergen?

2 augustus 2019

Vrouw 71 jaar dood aangetroffen in woning aan de Van Blaaderenweg

Na een melding van vermoeden van overlijden van de vrouw in een woning aan de Van Blaaderenweg is in de nacht van zondag op maandag de politie ter plekke gekomen...

Bergen in de media: KHN... Particuliere verhuur maximaal 60 dagen in gemeente Bergen

2 augustus 2019

KHN is tevreden met de uitkomst van de lobby

Om de particuliere verhuur in de gemeente Bergen in goede banen te leiden, heeft KHN de afgelopen jaren gelobbyd voor duidelijke maatregelen.

Lezers met een mening: Wim van Lijnschoten

26 juli 2019

Er mag een verdieping worden gebouwd op de stolpboerderij?!

Met verbijstering las ik dat de Raad van State gaat beslissen of "er een verdieping mag worden gebouwd op de stolpboerderij aan de Karel de Grotelaan...

Raad Bergen: recreatief verhuur binnen venster van zestig dagen

26 juli 2019

Reguleren recreatieve verhuur woonhuizen voor behoud leefbaarheid

Om de leefbaarheid terug te brengen en de woningkrapte in de gemeente Bergen aan te pakken, stelt het college maatregelen voor...

Ook bij laadpalen geldt nu betaald parkeren

26 juli 2019

De borden waren nog niet aangepast

Wie de e-auto bij een oplaadpaal parkeert, moet sinds juni ook parkeergeld betalen, net zoals dat geldt op andere parkeerplekken.

Lezers met een mening: Ruud Jongedijk

26 juli 2019

Streng handhaven van burgers in plaats van reguleren

De reactie van Jantina Bruin in Flessenpost heeft mij over de streep getrokken: ik ga reageren op het aanstaande beleid m.b.t. het verhuren van woningen in de recreatieve sector.

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

19 juli 2019

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan.

De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester Bernt Schneiders in een interview in de Volkskrant

19 juli 2019

Sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid

De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps...

Voetbal bij de buren...

19 juli 2019

Stand van zaken Project Voetbalfusie Egmond

De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.

Staatsbosbeheer trekt vergunning boskap in

19 juli 2019

Er wordt gewerkt aan een compromis waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven

Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Terug