Deel

advertentie

Lezers met een mening: verhuur-bemiddelingsbedrijven

Beste bewoners, horeca en winkeliers (middenstand) van gemeente Bergen...

Lezers met een mening: verhuur-bemiddelingsbedrijven

Via dit bericht willen wij (verhuur-bemiddelingsbedrijven) jullie informeren over de actualiteit rondom het verhuren van woningen ten behoeve van recreatie.

Op dinsdag 11 december 2018 zijn veel verhuur-bemiddelingsbedrijven door de gemeente Bergen NH uitgenodigd voor een gesprek met betrekking tot dit onderwerp. De uitnodiging was als volgt:

Zoals u wellicht vernomen heeft via de (sociale)media, is de gemeente Bergen bezig met het opstellen van beleid rondom de recreatieve verhuur van woningen (met de bestemming wonen).

Op verzoek van de gemeenteraad is het college vanaf december 2017 aan het onderzoeken op welke manier de onttrekking van reguliere woningen aan de woningvoorraad door recreatieve verhuur gereguleerd kan worden. Tijdens het overleg van Burgemeester en Wethouders op 13 november jl. heeft het college van B&W ingestemd met bijgaande notitie ‘Project onttrekking’. De raad heeft aangegeven deze lijn te volgen en zal besluiten na het aanbieden van het definitieve beleid. In hoofdzaak is hiermee de volgende lijn gekozen:

-nu niet handhaven op totaalverbod (0 dagen)
-besluiten tot regulering (de maanden juli en augustus)

Verder is met het college van B&W afgesproken om gesprekken te voeren met de inwoners/dorpsraden/RECRON en de verhuur-bemiddelingswebsites.

Op de website van de gemeente Bergen NH is meer informatie te vinden: www.bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/verhuur-woning-voor-recreatie/.
De gemeente Bergen gaat in het voorjaar 2019 een voorstel doen aan de raad.

Verschillende partijen (o.a. Belvilla, Rentals Egmond, B-Home with Us, Fijn op Vakantie, Goudkust Vakantiewoningen en StrandBergen) hebben de bijeenkomst op 11 december 2018 van de gemeente Bergen NH, met betrekking tot recreatieve verhuur van woningen, bijgewoond.

Samenvatting van het gesprek op 11 december 2018:
De eerder verstuurde notitie zal worden vertaald naar een raadsvoorstel welke door de B&W aan de raad wordt voorgelegd. In principe worden de uitgangspunten zoals hierin opgenomen niet gewijzigd.
Het voorstel komt voort uit vastgesteld beleid, creëren van starterswoningen, klachten van RECRON, overleggen met dorpsraden en bewonersbijeenkomsten. De Dorpsraad van Egmond was hierbij wel uitgenodigd maar niet aanwezig.
De bedoeling is dat het nieuwe beleid in mei 2019 wordt vastgesteld.
Er wordt nog een voorstel uitgewerkt voor een overgangsperiode voor 2019.
Er zijn bewonersbijeenkomsten gepland op 15, 22 en 7 februari.

Genoemde weerstand vanuit de verhuur-bemiddelingsorganisaties:
-Venstertijd te krap.
-Gevolg leegstand.
-Geen resultaat in toename aan beschikbaarheid (starters)woningen.
-Economische consequenties voor middenstand, horeca en de gehele gemeenschap.
-Klachten zijn niet bekend bij verhuurbemiddelingsorganisaties.
– Bed and Breakfast is toegestaan onder vastgestelde voorwaarden.

Het komt er in het kort op neer dat dit beleid grote (economische) gevolgen zal hebben voor de gemeenschap, dat alleen de legale recreatiewoningen nog het gehele jaar verhuurd mogen worden en de particuliere huizen alleen nog maar in de maanden juli en augustus (buiten deze periode heb je toestemming nodig van de gemeente, en zonder toestemming worden er hoge boetes uitgedeeld aan de huiseigenaren).

Als de (decennia terugkerende) toeristen buiten deze twee zomermaanden alleen nog maar terecht kunnen in de bestaande hotels en/of de legale recreatiewoningen, betekent het automatisch dat het aantal bezoekers aan de gemeenschap Bergen flink zal afnemen.
De toeristen kunnen door dit beleid straks niet meer binnen de gemeente Bergen verblijven omdat de hotels en legale recreatiewoningen te weinig aanbod hebben en/of omdat niet iedere toerist ervoor kiest om in een hotel of legale recreatiewoning te verblijven (denk aan: gezinnen, hoger segment verhuur e.d.).

De toeristen zullen om bovengenoemde redenen genoodzaakt zijn elders te verblijven met als gevolg dat zij niet tot nauwelijks gebruik meer zullen maken van de middenstand in de gemeente Bergen. Deze ontwikkeling mag wat ons betreft als belanghebbenden en bewoners geen doorgang krijgen.

Wie het niet eens is met dit beleid verzoeken wij daarom dus zelf actie te ondernemen!
(K.N.H. heeft te kennen gegeven dat zij in deze niet de natte horeca behartigt omdat zij voor de belangen van de hotels gaan).

Gemeente Bergen heeft drie informatieavonden gepland waarvan er al twee (Bergen en Schoorl) hebben plaatsgevonden.

Zoals de Alkmaarsche Courant na de bijeenkomst in Bergen de daarop volgende dag d.d. 16 januari 2019 schreef, struikelden er in deze bijeenkomst veel aanwezigen over het aan banden leggen van de recreatieve verhuur. Het argument van veel aanwezigen dat de horeca hieronder gaat lijden, vond geen weerklank. “Als horeca dat had gevonden, dan had die zich wel gemeld”, zei burgemeester Hafkamp daarop.

Het bericht van de gemeente met de daarin geplande informatieavonden is als volgt:

Informatieavonden

De gemeente Bergen wil de recreatieve verhuur van woonhuizen binnen de perken houden. Daarom worden er in januari 2019 drie avonden georganiseerd om met geïnteresseerden de spelregels en de stappen die de komende tijd genomen worden toe te lichten. Deze spelregels zijn opgesteld in samenspraak met partijen die een rol spelen op de woningmarkt of betrokken zijn bij recreatieve verhuur van woningen.

De informatieavond ‘De Egmonden’ moet nog plaatsvinden, iedereen mag binnen lopen, aanmelden is niet verplicht!
Donderdag 7 februari 2019
Van 20.00 tot 21.00 uur
Dorpshuis Hanswijk (Egmond aan den Hoef)

Wij verzoeken elke bewoner, winkelier en/of horecaondernemer in de gemeente Bergen om de laatste bovengenoemde informatieavond d.d. 7 februari 2019 om 20.00 uur in Egmond bij te wonen, in ieder geval actie te ondernemen en jullie stem te laten horen en meetellen. Wacht er niet mee want over een aantal weken liggen de plannen klaar, gaat de raad stemmen en kan dit een definitief gevolg hebben voor de gehele gemeenschap.

Met vriendelijke groet,
Belanghebbende Bergen

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Verslag ARC Huisvestingsverordening recreatieve verhuur

5 juni 2020

Iets wat velen binnen de gemeente Bergen bezig houdt

Dinsdag 2 juni werd de Huisvestingsverordening recreatieve verhuur uitgebreid besproken tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC).

Komt u naar het gemeentehuis? Maak dan eerst even een afspraak

5 juni 2020

Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uittreksel nodig of geboorte aangifte doen?

Het mag weer! Het kon altijd al, maar we hadden het tijdelijk beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf nu wel net even anders:

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

5 juni 2020

Corona-actueel: Hoe verliep het afgelopen maandag in de horeca en hoe denkt u over de demonstratie op de Dam?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Prangende vragen voor de nieuwe VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

5 juni 2020

Heeft u vragen? Stuur ze naar de redactie van de Flessenpost uit Bergen

Ruud Bredewold stelt binnenkort prangende vragen aan wethouder Arend Jan van den Beld. Tot dinsdag 9 juni 12.00 uur kunt u uw vragen inzenden aan [email protected] De uitzending is vanaf vrijdag 19 juni 12.00 te zien op FlessenpostTV.

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Terug