Deel

Lezers met een mening: Teuntje van Os

Baas in eigen woning!

Lezers met een mening: Teuntje van Os

Het (demissionair!) college laat zich voor het karretje spannen van de Recron, Dit is de belangen organisatie van vakantieparken. Recron klaagt dat zij hun inkomsten zien dalen door particulieren die hun huizen voor niet permanente verhuur aanbieden en zij vindt dat de gemeente daar paal en perk aan moet stellen door nieuwe regelgeving. Vanuit het standpunt van de Recron te begrijpen maar zij zal moeten accepteren dat tijden veranderen, en natuurlijk moet daar op geanticipeerd worden, maar niet door te klagen en andere te willen beperken in hun mogelijkheden.

Tegenwoordig verblijft een groot gedeelte van de toeristen niet meer in een recreatiepark, ze gaan liever naar een particulier adres, waar zij meer sfeer vinden, meer authenticiteit en een leuker persoonlijk contact! Dat is de reden waarom Airbnb en andere platforms wereldwijd zo groot zijn geworden. Het is een onstuitbare ontwikkeling die de gemeente Bergen niet zou moeten willen tegenhouden. De consument bepaalt, zij laat zich niet dwingen, en de markt volgt.

En eigenlijk is het ook weer niet geheel een nieuwe ontwikkeling want particuliere verhuur in onze badplaatsen is er altijd al geweest. Het is, sinds het begin van de 20e eeuw, gemeengoed in onze samenleving.
Ondanks dat dit soms gesuggereerd wordt is het beslist niet illegaal om je huis gedurende een of meerdere periodes van het jaar te verhuren. Het is wettelijk toegestaan! De overheid heeft hier ook rekening mee gehouden – de belastingdienst heeft er een hoofdstuk aan gewijd: “Hoe geef ik mijn tijdelijke verhuur inkomsten aan op mijn inkomstenbelasting formulier”. Ook de gemeente Bergen maakt gebruik van de particuliere verhuur. De particulier verhuurder betaalt gewoon toeristenbelasting, net als de ondernemer!
In sommige wereldsteden is grootschalige particuliere verhuur via internet platforms een probleem geworden. De vraag naar particuliere appartementen is daar zo groot dat hierdoor het hele straatbeeld is veranderd met de daarbij behorende overlast. Op uitdrukkelijk verzoek van de inwoners zijn hier en daar regels en beperkingen ingevoerd, maar dit speelt niet in de gemeente Bergen, noch in de kernen noch in het buitengebied.

Het college maakt zichzelf belachelijk door te denken dat we hier dezelfde problemen hebben als Amsterdam, Venetië, Barcelona en andere grote steden en dat er daarom regels moeten komen. En, let wel, als er regels komen moet er gehandhaafd worden, gecontroleerd, aanschrijvingen met dwangsommen, verweer en rechtszaken gevoerd worden, en dus uitbreiding van het ambtenaren apparaat. Dat wil toch niemand.
Een groot gedeelte van de inkomsten van de gemeente Bergen komt uit het toerisme. Het gemeentelijk beleid stimuleert dan ook groei van de toeristische sector.

Zie Economische Visie Bergen 2017-2030:
Bergen wil economisch vitaal blijven door in te spelen op de groei van vrije tijd, recreatie en toerisme. Met inachtneming van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wil zij meedenken en ruimte bieden voor vernieuwing en uitbreiding van het toeristisch aanbod. Een open en gastvrije bevolking is een blijvende voorwaarde voor economisch succes.
De gastvrije particulier met zijn eigen woning kan aan deze verdere groei een waardevolle bijdrage leveren.
Gemeente, waardeer dat potentieel, juich het toe! Laat burgerparticipatie niet alleen een modewoord zijn! Er is geen enkele reden om het gebruik eigen woningbezit, waar al genoeg gemeentelijke lasten op drukken, nu ook nog verder te willen beperken met nieuwe regels. We hebben de lasten en willen de lusten behouden!
De Gemeente stelt zonder enige onderbouwing dat, door deze tijdelijke verhuur, starters van de woningmarkt worden verdreven. www.bergen-nh.nl/ nieuwsbericht/spelregels-voor-recreatieve-verhuur/ Bij een gemiddelde huizenprijs in de gemeente Bergen van 463.000,- lijkt dat een drogreden. Voor starters moet gebouwd worden en niet gedroomd dat door regelgeving de huizen in Bergen in voldoende mate binnen hun bereik zullen komen.

Wat gaat de gemeente doen?
Het (demissionaire) college heeft aangekondigd dat er de komende tijd gesprekken gevoerd gaan worden met recreatieondernemers en met inwoners-organisaties om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en de knelpunten die worden ervaren. (Met welke organisaties, wie, waar en wanneer gaan die gesprekken gevoerd worden? Data graag???)
De Recron organisatie heeft al uitvoerig van zich laten horen, nu wij nog!
De gemeente wil alleen met organisaties om de tafel. Terwijl het juist de particulier is die de klos zal zijn. Dus als wij, als particuliere eigenaar, iets willen inbrengen moeten wij ons organiseren want alleen dan zullen we door het college gehoord worden. En denk nu niet “ik verhuur niet, het maakt mij niet uit” – dat kan misschien nu zo zijn maar omstandigheden kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, kinderen uit huis, met pensioen en lekker 3 maanden naar het buitenland? Dan is het heerlijk als andere mensen met heel veel plezier gebruik kunnen maken van jouw huis. Het geeft vrijheid en mogelijkheden. Het is dus belangrijk dat iedere huiseigenaar en toekomstig huiseigenaar van zich laat horen. Regelgeving die beperkingen legt op het gebruik van de eigenwoning geeft ook een waarde vermindering van dat onroerend goed en daar zitten we ook niet op te wachten. En als regels eenmaal zijn ingevoerd is terug draaien vaak niet meer mogelijk, verzwaren en uitbreiden wel.

Heel vreemd tenslotte is, dat er nu al een college standpunt is, nog vóór de aangekondigde verkennende gesprekken gevoerd zijn. Immers, het college kondigt aan maatregelen te gaan nemen en verwacht deze gefaseerd in te voeren rond zomerseizoen 2019!
Zijn deze maatregelen dus al achter de schermen genomen? Staan ze al op een lijstje en is, zoals we gewend zijn van dit college, inspraak alleen geregeld voor de bühne?
Het lijkt er op dat alles al is besloten zonder enig overleg en wel door een college dat door de laatste verkiezingen buiten spel is gezet en dus nu eigenlijk alleen geacht wordt nog even op de winkel te passen!
Wil je geen nieuwe regels die het gebruik van je eigenwoning kunnen beperken? Stuur dan een mail naar [email protected]

Als het nodig blijkt te zijn een organisatie te vormen nemen wij daarover weer contact op. Op deze manier kunnen wij er allemaal aan meewerken de recreatiecultuur van onze mooie gemeente niet alleen in stand te houden maar ook mee te laten gaan in de ontwikkelingen die passen bij deze tijd.

Teuntje van Os

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Lezers leveren suggesties aan: Stemmen mannen en vrouwen hetzelfde? Nee, de verschillen zijn groot

23 augustus 2019

Door: Hans Haring

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Hun stem maakt een groot verschil, want vrouwen stemmen anders dan mannen...

Het giftige discussieklimaat maakt dat ik minder rouwig ben dat dit mijn laatste column is

23 augustus 2019

Volkskrant columnist: René Cuperus

Met het boerkaverbod en de zaak van de zoon van Femke Halsema hebben we net weer een paar naargeestige voorbeelden achter de rug van hoe de discussie in Nederland steeds giftiger...

Bergen in de media: Schneiders zet tanden in Bergen

16 augustus 2019

Eerste onderzoek bestuurscultuur was vernietigend

In een artikel afgelopen woensdag in het NHD waarin de mededeling staat dat Bernt Schneiders voor zijn onderzoek naar de...

Onderzoek naar top-ambtenaar E.v.H. duurt voort

16 augustus 2019

Mogelijk eind oktober duidelijkheid

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onderzoek door de rijksrecherche naar de handel en wandel...

Reactie Gemeentebelangen op commotie rond wethouder Valkering

9 augustus 2019

Volgens de wethouder is er geen omgevingsvergunning nodig

Afgelopen maandag heeft wethouder Klaas Valkering (CDA) in het Noord-Hollands Dagblad een interview gegeven...

Bergen in de media: Wethouder Klaas Valkering noemt Fred Vos van ‘Samen Bergen Verzetten’ verwarde man

9 augustus 2019

Valkering is het modder gooien zat!

Aanleiding is het opzichtig stalken met verrekijkers van Vos en een aantal medestanders van zijn zuster die mantelzorger is voor haar schoonmoeder.

Wat is het beleid t.a.v. zorgmijders in de gemeente Bergen?

2 augustus 2019

Vrouw 71 jaar dood aangetroffen in woning aan de Van Blaaderenweg

Na een melding van vermoeden van overlijden van de vrouw in een woning aan de Van Blaaderenweg is in de nacht van zondag op maandag de politie ter plekke gekomen...

Bergen in de media: KHN... Particuliere verhuur maximaal 60 dagen in gemeente Bergen

2 augustus 2019

KHN is tevreden met de uitkomst van de lobby

Om de particuliere verhuur in de gemeente Bergen in goede banen te leiden, heeft KHN de afgelopen jaren gelobbyd voor duidelijke maatregelen.

Lezers met een mening: Wim van Lijnschoten

26 juli 2019

Er mag een verdieping worden gebouwd op de stolpboerderij?!

Met verbijstering las ik dat de Raad van State gaat beslissen of "er een verdieping mag worden gebouwd op de stolpboerderij aan de Karel de Grotelaan...

Raad Bergen: recreatief verhuur binnen venster van zestig dagen

26 juli 2019

Reguleren recreatieve verhuur woonhuizen voor behoud leefbaarheid

Om de leefbaarheid terug te brengen en de woningkrapte in de gemeente Bergen aan te pakken, stelt het college maatregelen voor...

Ook bij laadpalen geldt nu betaald parkeren

26 juli 2019

De borden waren nog niet aangepast

Wie de e-auto bij een oplaadpaal parkeert, moet sinds juni ook parkeergeld betalen, net zoals dat geldt op andere parkeerplekken.

Lezers met een mening: Ruud Jongedijk

26 juli 2019

Streng handhaven van burgers in plaats van reguleren

De reactie van Jantina Bruin in Flessenpost heeft mij over de streep getrokken: ik ga reageren op het aanstaande beleid m.b.t. het verhuren van woningen in de recreatieve sector.

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

19 juli 2019

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan.

De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester Bernt Schneiders in een interview in de Volkskrant

19 juli 2019

Sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid

De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps...

Voetbal bij de buren...

19 juli 2019

Stand van zaken Project Voetbalfusie Egmond

De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.

Staatsbosbeheer trekt vergunning boskap in

19 juli 2019

Er wordt gewerkt aan een compromis waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven

Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Terug