Deel

Lezers met een mening: Teuntje van Os

Baas in eigen woning!

Lezers met een mening: Teuntje van Os

Het (demissionair!) college laat zich voor het karretje spannen van de Recron, Dit is de belangen organisatie van vakantieparken. Recron klaagt dat zij hun inkomsten zien dalen door particulieren die hun huizen voor niet permanente verhuur aanbieden en zij vindt dat de gemeente daar paal en perk aan moet stellen door nieuwe regelgeving. Vanuit het standpunt van de Recron te begrijpen maar zij zal moeten accepteren dat tijden veranderen, en natuurlijk moet daar op geanticipeerd worden, maar niet door te klagen en andere te willen beperken in hun mogelijkheden.

Tegenwoordig verblijft een groot gedeelte van de toeristen niet meer in een recreatiepark, ze gaan liever naar een particulier adres, waar zij meer sfeer vinden, meer authenticiteit en een leuker persoonlijk contact! Dat is de reden waarom Airbnb en andere platforms wereldwijd zo groot zijn geworden. Het is een onstuitbare ontwikkeling die de gemeente Bergen niet zou moeten willen tegenhouden. De consument bepaalt, zij laat zich niet dwingen, en de markt volgt.

En eigenlijk is het ook weer niet geheel een nieuwe ontwikkeling want particuliere verhuur in onze badplaatsen is er altijd al geweest. Het is, sinds het begin van de 20e eeuw, gemeengoed in onze samenleving.
Ondanks dat dit soms gesuggereerd wordt is het beslist niet illegaal om je huis gedurende een of meerdere periodes van het jaar te verhuren. Het is wettelijk toegestaan! De overheid heeft hier ook rekening mee gehouden – de belastingdienst heeft er een hoofdstuk aan gewijd: “Hoe geef ik mijn tijdelijke verhuur inkomsten aan op mijn inkomstenbelasting formulier”. Ook de gemeente Bergen maakt gebruik van de particuliere verhuur. De particulier verhuurder betaalt gewoon toeristenbelasting, net als de ondernemer!
In sommige wereldsteden is grootschalige particuliere verhuur via internet platforms een probleem geworden. De vraag naar particuliere appartementen is daar zo groot dat hierdoor het hele straatbeeld is veranderd met de daarbij behorende overlast. Op uitdrukkelijk verzoek van de inwoners zijn hier en daar regels en beperkingen ingevoerd, maar dit speelt niet in de gemeente Bergen, noch in de kernen noch in het buitengebied.

Het college maakt zichzelf belachelijk door te denken dat we hier dezelfde problemen hebben als Amsterdam, Venetië, Barcelona en andere grote steden en dat er daarom regels moeten komen. En, let wel, als er regels komen moet er gehandhaafd worden, gecontroleerd, aanschrijvingen met dwangsommen, verweer en rechtszaken gevoerd worden, en dus uitbreiding van het ambtenaren apparaat. Dat wil toch niemand.
Een groot gedeelte van de inkomsten van de gemeente Bergen komt uit het toerisme. Het gemeentelijk beleid stimuleert dan ook groei van de toeristische sector.

Zie Economische Visie Bergen 2017-2030:
Bergen wil economisch vitaal blijven door in te spelen op de groei van vrije tijd, recreatie en toerisme. Met inachtneming van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wil zij meedenken en ruimte bieden voor vernieuwing en uitbreiding van het toeristisch aanbod. Een open en gastvrije bevolking is een blijvende voorwaarde voor economisch succes.
De gastvrije particulier met zijn eigen woning kan aan deze verdere groei een waardevolle bijdrage leveren.
Gemeente, waardeer dat potentieel, juich het toe! Laat burgerparticipatie niet alleen een modewoord zijn! Er is geen enkele reden om het gebruik eigen woningbezit, waar al genoeg gemeentelijke lasten op drukken, nu ook nog verder te willen beperken met nieuwe regels. We hebben de lasten en willen de lusten behouden!
De Gemeente stelt zonder enige onderbouwing dat, door deze tijdelijke verhuur, starters van de woningmarkt worden verdreven. www.bergen-nh.nl/ nieuwsbericht/spelregels-voor-recreatieve-verhuur/ Bij een gemiddelde huizenprijs in de gemeente Bergen van 463.000,- lijkt dat een drogreden. Voor starters moet gebouwd worden en niet gedroomd dat door regelgeving de huizen in Bergen in voldoende mate binnen hun bereik zullen komen.

Wat gaat de gemeente doen?
Het (demissionaire) college heeft aangekondigd dat er de komende tijd gesprekken gevoerd gaan worden met recreatieondernemers en met inwoners-organisaties om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en de knelpunten die worden ervaren. (Met welke organisaties, wie, waar en wanneer gaan die gesprekken gevoerd worden? Data graag???)
De Recron organisatie heeft al uitvoerig van zich laten horen, nu wij nog!
De gemeente wil alleen met organisaties om de tafel. Terwijl het juist de particulier is die de klos zal zijn. Dus als wij, als particuliere eigenaar, iets willen inbrengen moeten wij ons organiseren want alleen dan zullen we door het college gehoord worden. En denk nu niet “ik verhuur niet, het maakt mij niet uit” – dat kan misschien nu zo zijn maar omstandigheden kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, kinderen uit huis, met pensioen en lekker 3 maanden naar het buitenland? Dan is het heerlijk als andere mensen met heel veel plezier gebruik kunnen maken van jouw huis. Het geeft vrijheid en mogelijkheden. Het is dus belangrijk dat iedere huiseigenaar en toekomstig huiseigenaar van zich laat horen. Regelgeving die beperkingen legt op het gebruik van de eigenwoning geeft ook een waarde vermindering van dat onroerend goed en daar zitten we ook niet op te wachten. En als regels eenmaal zijn ingevoerd is terug draaien vaak niet meer mogelijk, verzwaren en uitbreiden wel.

Heel vreemd tenslotte is, dat er nu al een college standpunt is, nog vóór de aangekondigde verkennende gesprekken gevoerd zijn. Immers, het college kondigt aan maatregelen te gaan nemen en verwacht deze gefaseerd in te voeren rond zomerseizoen 2019!
Zijn deze maatregelen dus al achter de schermen genomen? Staan ze al op een lijstje en is, zoals we gewend zijn van dit college, inspraak alleen geregeld voor de bühne?
Het lijkt er op dat alles al is besloten zonder enig overleg en wel door een college dat door de laatste verkiezingen buiten spel is gezet en dus nu eigenlijk alleen geacht wordt nog even op de winkel te passen!
Wil je geen nieuwe regels die het gebruik van je eigenwoning kunnen beperken? Stuur dan een mail naar baas@ineigenwoning.nl

Als het nodig blijkt te zijn een organisatie te vormen nemen wij daarover weer contact op. Op deze manier kunnen wij er allemaal aan meewerken de recreatiecultuur van onze mooie gemeente niet alleen in stand te houden maar ook mee te laten gaan in de ontwikkelingen die passen bij deze tijd.

Teuntje van Os

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

advertentie

Meer 'Politiek':

CDA vraagt aandacht voor gastvrij parkeren en gemak bij nieuw parkeerbeleid

15 oktober 2021

Het CDA wil de papieren bezoekerskaarten voor de parkeerduur van maximaal vier uur handhaven

In het voorgestelde nieuwe parkeerbeleid door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente ziet het CDA de noodzaak niet voor het invoeren van betaald parkeren in de wintermaanden in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee.

Onderzoek naar impact coronamaatregelen op cultuursector

15 oktober 2021

Voor het derde kwartaal is € 51,5 miljoen gereserveerd voor schade en inkomstenderving van de culturele sector

De VNG heeft met het ministerie van BZK afgesproken onderzoek te laten doen over deze periode om beter inzicht te krijgen. Dit is nodig om de gereserveerde middelen ook daadwerkelijk te krijgen.

Onenigheid bij Gemeentebelangen over genomen besluit

15 oktober 2021

In de ALV van 11 oktober werd onvoldoende duidelijk hoe het verkiezingsprogramma van Partij Ons Dorp eruit komt te zien

Er werd door oprichter van de nieuwe partij Ons Dorp, Henk Borst tijdens een bijeenkomst geen inzicht gegeven in het partijprogramma, kieslijst en bestuursamenstelling.

Partij i.o. gaat de verkiezing in als ONS DORP (presentatiefilmpje)

15 oktober 2021

Partij 'Ons Dorp', een nieuw geluid voor Bergen, Egmond en Schoorl

Sinds de lancering van ons initiatief hebben we veel positieve reacties en ideeën gekregen. Veel van die ideeën kunnen we doorvertalen naar ons verkiezingsprogramma dat we verder samen met de bewoners van onze dorpen zullen uitwerken. Dit gaan we doen tijdens “inloop-inspraak sessies” die in november plaatsvinden. De exacte planning wordt via social media gedeeld en uiteraard ook op onze website www.partijonsdorp.nl

Gemeentebelangen Bergen treedt toe tot nieuwe partij ONS DORP

13 oktober 2021

Het opgaan van de fractie in ONS DORP is de enige en juiste keuze

De fractie van Gemeentebelangen (GB) heeft tijdens de ALV van deze op 11 oktober jl. medegedeeld dat zij de overstap zullen maken naar Partij ONS DORP. En ook namens deze nieuwe partij aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zullen deelnemen.

College Bergen kiest voor rust en reuring

8 oktober 2021

Wethouder Klaas Valkering: “In onze aantrekkelijke kustgemeente vinden we reuring in het hart van onze kernen met voorzieningen voor jong en oud, voor bewoners en bezoekers

Het college heeft ingestemd met de Omgevingsvisie 2040. “In deze omgevingsvisie wordt die stip op de horizon omschreven”, zegt wethouder Klaas Valkering. “De keuzes die daarvoor worden gemaakt hebben te maken met de balans tussen rust en reuring, met respect tonen en ruimte geven.”

College Bergen presenteert sluitende begroting 2022

8 oktober 2021

“De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht”, aldus wethouder Arend Jan van den Beld.

De begroting 2022 van de gemeente Bergen heeft een omvang van € 83 miljoen euro. Net als vorig jaar is de begroting structureel sluitend. “De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht”, aldus wethouder Arend Jan van den Beld.

VVD benoemt Dirk Haarsma tot Lid van Verdienste

1 oktober 2021

Foto uitreiking met v.l.n.r. Meis de Jongh, Dirk Haarsme, Cees Roem

Bergens VVD-lid, oud-commissie en raadslid de heer ing. Dirk Haarsma is op de afgelopen ALV van 29 september 2021 benoemd tot Lid van Verdienste van de VVD BUCH.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

1 oktober 2021

Ruud Bredewold interviewt wethouder Klaas Valkering

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder wethouder Klaas Valkering van het CDA. Opnamedag donderdag 20 september 2021. Locatie: de in aanbouw zijnde Beeck. Wanneer Is de opening eigenlijk? De heren hoefden geen helm te dragen op de veilige locatie van het interview.

Veel inzendingen over lokale wateroverlast in juni

1 oktober 2021

Wat doet de gemeente?

Naar aanleiding van de wateroverlast in juni in had de gemeente een oproep gedaan om zoveel mogelijk beelden met locatie toe te sturen. Die oproep heeft heel veel reacties opgeleverd. Ruim 400 meldingen kwamen bij de gemeente binnen.

College wil afvalinzameling vanaf 2023 in eigen beheer

1 oktober 2021

Wethouder Erik Bekkering: “We hebben hoge ambities wanneer het gaat om het terugbrengen van onze kilo’s restafval en het hergebruiken van grondstoffen

Het college van B & W wil het huishoudelijk afval vanaf 2023 laten inzamelen door de werkorganisatie BUCH. Het huidige contract met HVC loopt eind 2022 af. Beide partijen deden een aanbod voor de dienstverlening vanaf 1 januari 2023. Het college koos daarop voor de aanbieding van de werkorganisatie. Niet alleen is het aanbod financieel gunstiger, ook de lokale kennis en de korte lijnen met andere taken van de BUCH-werkorganisatie -zoals wijkbeheer en handhaving- zijn voor het college belangrijke pluspunten.

Geen uitzonderingspositie voor toeristische verhuur in Bergen aan Zee en Terrasflat

1 oktober 2021

Meer permanente bewoning en betere leefbaarheid...

Het college van de gemeente Bergen wil de toeristische verhuur van (tweede) woningen in Bergen aan Zee en de Terrasflat in Egmond aan Zee net als in de rest van de gemeente maximaal 63 nachten per jaar toestaan. Het college heeft een eerder voorstel op verzoek van de gemeenteraad aangepast, maar die aanpassingen hebben niet geleid tot een andere conclusie. Het nieuwe voorstel wordt in oktober behandeld door de gemeenteraad. Uitgewerkt voorstel na motie....

Wijziging bestemmingsplan Manege De Duinrand in Egmond-Binnen

22 september 2021

Ingrid Schouw mag eindelijk boven haar manege gaan wonen

Het college heeft dinsdag ingestemd met het bestemmingsplan Herenweg 37 Egmond-Binnen. Het bestemmingsplan lag de afgelopen weken ter visie en er zijn geen zienswijzen ingediend. In het plan wordt onder meer de bedrijfswoning in Manege De Duinrand formeel toegestaan.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

17 september 2021

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66. Opnamedag maandag 13 september 2021. Lokatie: museum Egmond aan Zee.

Veel draagvlak voor realisatie nieuwe beweegplek in Schoorl

17 september 2021

Een gecombineerde beweegplek waar met name jongeren tussen de 13 en 18 jaar kunnen sporten

In de afgelopen periode is vanuit het Sportakkoord Bergen, dat is opgesteld door sport- en zorgaanbieders, welzijn, onderwijs, de buurtsportcoach vanuit Holland Sport, maatschappelijke partners en de gemeente Bergen, onderzoek gedaan naar de beweegbehoeften van de inwoners van de dorpskernen in Schoorl. Uit het onderzoek blijkt dat

Wonen toestaan in recreatiewoningen: hoe bepaal je dat als gemeente?

17 september 2021

Een van de uitkomsten na het maken van de afweging is dat bewoning toegestaan kan worden...

Gemeenten kunnen vanaf nu een handig afwegingskader gebruiken als ze erover denken om wonen toe te staan in recreatiewoningen. Wanneer vakantieparken niet vitaal zijn is het interessant om deze afweging te maken. Het mogelijk maken van permanente bewoning helpt lokaal de druk op de woningmarkt te verlichten. Ook kan de gemeente besluiten om het vakantiepark te vitaliseren. Dan wordt de toeristische functie nieuw leven ingeblazen.

VVD Bergen feliciteert Frits David Zeiler met zijn Muzepenning

17 september 2021

Zijn tomeloze inzet in woord en geschrift over de historie van Bergen NH verdient het en kwam in de gemeenteraad dikwijls goed van pas!

Tijdens de Open Monumentendag afgelopen week is oud-collega raadslid Frits David Zeiler begiftigd met de Muze penning van de gemeente Bergen nh voor zijn niet aflatende inzet op het terrein van ons historisch erfgoed. De VVD Bergen nh feliciteert Frits David met deze erkenning en overhandigde hem nadien in bijzijn van VVD raadslid Cees Roem een heerlijke fles cava.

Lokale politieke partij “Behoorlijk Bestuur Bergen” integreert in een nieuwe partij (In Oprichting).

10 september 2021

Koos Bruin fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen: (filmpje)

“Een aantal Inwoners uit de gemeente Bergen heeft besloten een nieuwe lokale politieke partij (Partij i.o.) op te richten die aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gaat meedoen. Behoorlijk Bestuur Bergen zal in Partij i.o. opgaan omdat we denken dat we op deze wijze onze doelen beter bereiken.

Gemeente en sportraad tekenen overeenkomst

10 september 2021

Gezamenlijke aanpak om inwoners met plezier te laten sporten en bewegen

Gemeente Bergen en de sportraad BES (Bergen- Egmond-Schoorl) willen graag dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak nodig. Daarom tekenden wethouder Antoine Tromp en de voorzitter van de sportraad, Marten Nijdam, op donderdag 9 september een overeenkomst waarin deze gezamenlijk aanpak is vastgelegd.

Gemeente Bergen laat op diverse plekken op de stranden AED’s plaatsen

10 september 2021

Eerste AED onthuld bij strandpaviljoen Hargen

Donderdagmiddag onthulde dorpswethouder Arend Jan van den Beld de eerste Automatische Externe Defibrillator (AED) bij strandpaviljoen Hargen in Hargen aan Zee. In totaal gaat de gemeente negen AED’s plaatsen bij diverse strandpaviljoens langs de kust.

Gemeente Bergen wil jeugdlintje voor jonge helden en heldinnen

10 september 2021

De gemeenteraad buigt zich eind september over het raadsvoorstel

Een lintje voor kinderen of jongeren uit de gemeente Bergen die iets bijzonders hebben gedaan. Bijvoorbeeld kinderen die iets goeds hebben gedaan voor hun vrienden, familie, een vereniging, goed doel of de buurt. Zo’n lintje was er nog niet in de gemeente Bergen. Het college van Bergen heeft vorige week besloten dat dat jeugdlintje er moet komen voor deze helden en heldinnen.

Vijvers en laanstructuur buitenplaats ‘t Oude Hof worden in oude luister hersteld

10 september 2021

Beschoeiing en bomenlaan aangepakt

De monumentale buitenplaats ’t Oude Hof aan de Eeuwigelaan wordt weer in ere hersteld. Het college van Bergen heeft besloten om beschermende beschoeiingen te plaatsen, omdat de vijvers en hun waterkanten aan het vervallen zijn.

Hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire in de gemeente Bergen

10 september 2021

Er is nog een groep mensen die wél schade heeft geleden door de toeslagenaffaire, maar die niet bekend is bij de gemeente

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gaan ouders helpen die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. Dit zijn mensen die onterecht kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen aan de belastingdienst.

Provinciale Staten vergaderen 13 september in Egmond aan Zee

10 september 2021

In Zuiderduin kunnen alle statenleden tegelijkertijd vergaderen volgens de coronarichtlijnen

Provinciale Staten van Noord-Holland vergaderen 13 september 2021 weer fysiek. In hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee hebben zij een geschikte locatie gevonden om live in debat te gaan.

College schenkt € 5000,- aan Stichting Veteranen Search Team na zoekactie

7 september 2021

Wethouder Arend Jan van den Beld was aanwezig bij de zoekactie naar mevrouw Peijs

De Stichting Veteranen Search Team (VST) zet zich in om op een gestructureerde manier gebieden te doorzoeken. Het team bestaat uit getrainde manschappen met een militaire achtergrond die werkten in crisisgebieden in de wereld. Het zijn allen vrijwilligers. Dit veteranenteam heeft in juli 2021 mee helpen zoeken naar een vermist persoon in het duingebied van Bergen.

Elise Zandstra is deze week begonnen als interim algemeen directeur van werkorganisatie de BUCH

10 september 2021

Met Elise Zandstra heeft de BUCH een ervaren managing consultant binnengehaald

Ze pakt de leiding van de organisatie op en gaat aan de slag als secretaris van het BUCH-bestuur. Ze gaat ook verder met het doorontwikkelen van de organisatie op basis van de aanbevelingen uit de Berenschot-evaluatie en de bestuursopdracht.

Gemeentelijke inzet op Global Goals nog weinig verankerd

3 september 2021

Ook in de begrotingen wordt nog maar weinig expliciet gerefereerd aan de Global Goals

Er is bij gemeenten groeiende aandacht voor de Global Goals, maar in het algemeen is de verankering nog niet sterk. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen bij 25 gemeenten, in opdracht van de Foundation for Global Goals en met steun van de VNG.

Ruud Bredewold in gesprek met initiatiefnemer Henk A.J. Borst over zijn Partij I.O. (in oprichting)

3 september 2021

Wat zijn de plannen en wie sluit zich aan?

Meer weten over de Partij I.O. gemeente Bergen die graag volgend jaar wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Ruud Bredewold sprak met Henk A.J. Borst, initiatiefnemer van deze partij.

De nieuwe burgemeester van Bergen, Lars Voskuil wordt op 8 september geïnstalleerd

3 september 2021

De Flessenpost heeft komende week een 'introductie'interview met de nieuwe burgemeester

Voskuil is uit 38 kandidaten gekozen door de gemeenteraad. Op 8 september zal de 53-jarige inwoner van Naarden worden geïnstalleerd.

Nieuwe partij in oprichting voor Bergen, Egmond en Schoorl

27 augustus 2021

We vinden het tijd voor een bestuurlijke omslag in onze gemeente

Een nieuwe lokale politieke partij in de gemeente Bergen die in maart 2022 aan de gemeenteraadsverkiezingen wil deelnemen.

Bergen stimuleert energiebesparing met duurzaamheidslening

27 augustus 2021

Met een duurzaamheidslening worden woningeigenaren sneller over de streep getrokken om tot actie over te gaan

Het college van Bergen wil de verduurzaming door inwoners stimuleren. Niet voor iedere woningeigenaar is het nemen van duurzame maatregelen financieel haalbaar. Met een duurzaamheidslening worden woningeigenaren sneller over de streep getrokken om tot actie over te gaan.

Actualisatie parkeerbeleid na uitgebreid participatietraject

1 september 2021

Inwoners en ondernemers centraal in nieuw parkeerbeleid

Het Bergense college heeft afgelopen dinsdag ingestemd met de actualisatie van het Parkeerbeleid plus de uitvoeringsagenda. “Door de maatregelen in het nieuwe parkeerbeleid wordt de leefbaarheid in de dorpen vergroot en de parkeeroverlast verkleind zonder dat dit ten koste gaat van bewoners en ondernemers in de dorpen”, aldus wethouder Erik Bekkering.

Experimenten met nieuw stembiljet bij raadsverkiezingen maart 2022

27 augustus 2021

Het kabinet wil bij drie achtereenvolgende verkiezingen experimenten mogelijk maken in vier (kleinere) gemeenten

Er komen experimenten met een nieuw stembiljet. Een stembiljet dat makkelijker, sneller en ook elektronisch telbaar is. De VNG en de NVVB dringen erop aan om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022...

Zelfstandig ondernemer, kan Halte Werk u helpen?

20 augustus 2021

Wacht niet te lang, en meld u aan voor een vrijblijvend gesprek...

Bevindt uw bedrijf zich door de coronacrisis in zwaar weer?

Terug