Deel

advertentie

Lezers met een mening: Tamia Peereboom, 23 jaar

Aan de gemeenteraad van Bergen...

Lezers met een mening: Tamia Peereboom, 23 jaar

Vandaag, 14 maart 2022, heb ik voor het eerst mijn stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Bergen NH

Alhoewel ik een geboren en getogen Bergenees ben, was ik de afgelopen 4 jaar woonachtig in Amstelveen en Amsterdam en heb me dus nooit echt bewust bezig gehouden met de politiek in onze gemeente.
Afgelopen december ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen in Bergen. De overkokende woningmarkt in Amsterdam maakte het mij onmogelijk om daar nog langer te blijven wonen. Op mezelf gaan wonen in de Gemeente Bergen is ook een bijna-onmogelijke opgave: de woningmarkt hier is voor mijn gevoel zo mogelijk nóg ontoegankelijker dan in Amsterdam, waar er door illegale verkamering en onderverhuur toch nog een aantal semi-acceptabele opties zijn voor studenten en starters. Daarnaast sta ik bij de SVNK met 5 jaar inschrijftijd ook niet hoog genoeg, zelfs niet voor woningen in andere gemeentes als Alkmaar en Castricum.

Politiek heeft mij sinds jongs af aan erg geboeid, en ik ben tijdens mijn tijd in Amsterdam ook altijd erg betrokken geweest. Toen een goede vriendin mij wees op het lijsttrekkersdebat in de Ruïnekerk van maandag 7 maart, voelde ik het als mijn plicht om daar aanwezig te zijn. Zelf zei zij hierover: “Ze zullen blij zijn met je aanwezigheid en je brengt de gemiddelde leeftijd ernstig omlaag”.

Dat laatste had ze niet overdreven. We zijn niet voor niets de meest-vergrijsde gemeente van Nederland. Mijn inschatting is dat er die avond precies 3 personen onder de 50 waren, waaronder ik (23) en lijsttrekker Valkering van het CDA (28). Behalve dit schokkende feit was de avond zelf, in mijn beleving, heel inspirerend. Door bij dit debat aanwezig te zijn, was de uiteindelijke keuze maken een stuk makkelijker dan wanneer ik alleen de verkiezingsprogramma’s had gelezen. Alles kwam tot leven. Vooral in de lokale politiek geloof ik dat het niet alleen om de standpunten of de partij draait, maar ook om de personen zelf.

Daarnaast gaf deze avond mij de kans om met anderen, vreemden, te spreken over de Bergense politiek. De veelal 70+ mannen die ik die avond heb gesproken vonden het allemaal erg interessant dat het woonprobleem voor mij zo persoonlijk was, zij konden dat zelf niet voorstellen en refereerde vooral naar de overwaarde die zij hadden bemachtigd door “slim te investeren in vastgoed op jonge leeftijd”. Ik vond het erg interessant dat zij zo van mijn situatie stonden te kijken.

Waar ik en de heren het wel over eens waren was dat dit debat ons allemaal hoop had gegeven in de lokale politiek en had gezorgd voor meer vertrouwen. Vaak komt gemeentepolitiek alleen in de belangstelling wanneer dingen slecht gaan, waardoor er een verkeerd beeld ontstaat bij de inwoners. Bij dit debat konden we met eigen ogen zien dat de lijsttrekkers betrokken en gepassioneerd waren, of je het nu met ze eens bent of niet.
Nadat ik bij dit debat de basis informatie had bemachtigd, was het makkelijker om mij verder te verdiepen. Via dit debat, veel googlen en spreken met mensen in mijn eigen omgeving die op een één of andere manier te maken hebben met de politiek, ben ik me wel bewust geworden van iets. Naast politieke standpunten hoop ik dat de Bergense mensen stemmen op een nette vorm van politiek. Ik heb politici gesproken die respectvol blijven ten opzichte van hun tegenstanders. Ik heb helaas ook gezien hoe bepaalde politici helemaal opgaan in een soort van vijandig sentiment, iets wat mij oprecht pijn doet. Ik vind het moeilijk om te zien dat sommige mensen in onze dorpen toch zó erg van het slechtste uitgaan met betrekking tot hun (toekomstige) collega’s en vooral medebewoners.

Nu staat de gemeente Bergen wel bekend om haar gedoe, want zelfs voordat ik mij hierin ging verdiepen was ik al half-bekend met bijvoorbeeld facebook pagina’s waar een dagelijkse stroom slecht-geformuleerde kritiek op te vinden is. Ook al ben ik 100% voor betrokken en kritische burgers, geloof ik toch wel in objectief en constructief kritiek, niet moddergooien. Nog problematischer wordt het wanneer bepaalde politieke partijen zich in die discussies gaan mengen. Ik hoop dat de aankomende vier jaar alle partijen positief maar vooral professioneel kunnen blijven. Overigens zag ik tijdens de fragmentjes op straat van het finale lijstrekkersdebat van RTV80 en de Flessenpost dat blijkbaar de gemiddelde persoon in de Gemeente Bergen niet zo ontevreden en boos is als soms lijkt. Toch weer een troost.

Het laatste aspect dat ik nog wil noemen is iets dat mij vanochtend opviel. Ik keek het RTV80/Flessenpost debat vanochtend terug voordat ik ging stemmen. Om voor mezelf wat context te zoeken ging ik naar de site van de Gemeente Bergen om even te kijken wie nou precies onze wethouders zijn. Toen schrok ik. Vaak horen we dat er te weinig vrouwen in de politiek zitten. Tijdens de lijstrekkersdebatten dacht ik dat dit in onze gemeente mee viel, omdat we toch wel een aantal vrouwelijke lijsttrekkers hebben (3 van de 8). Toch blijken de burgermeester en alle wethouders man te zijn. Hoewel ik zelf niet een voorstander ben van quota’s, omdat ik voor kwaliteit boven identiteit ben, vind ik het als socioloog toch interessant en problematisch om te zien dat geen enkele vrouw in deze groep zit. Ik neem aan dat er genoeg competente vrouwen zijn die deze functies zouden kunnen vervullen en ik hoop dan ook dat we dat de aankomende vier jaar terug zullen zien in de samenstelling van wethouders

Ik wil graag concluderen met een oproep voor de aankomende vier jaar
In het algemeen hoop ik dat de politici, maar ook de burgers, vooral het goede in elkaar blijven zien en van het goede uitgaan. Ik hoop op oprechte communicatie en niet elkaar zwart maken. Ik hoop op een professionele gemeenteraad waar we trots op kunnen zijn.
Voor mij persoonlijk hoop ik op een gemeente die plaatst maakt voor mensen zoals ik, omdat ik geloof dat deze gemeente mooier zou kunnen zijn als niet alles zou draaien om oudere mensen met veel geld.
Ik wens de nieuwe raadsleden en wethouders veel sterkte, succes en plezier de aankomende vier jaar. Een publiek figuur zijn is in deze gemeente niet altijd makkelijk en ik spreek dan ook graag mijn waardering uit naar diegenen die zich voor ons inzetten.

Ook waardering voor de lokale media, die onze politici scherp, aansprakelijk en verantwoordelijk houden.

Tamia Peereboom, 23 jaar

advertentie

Meer 'Politiek':

Lezers met een mening: oud PvdA-man Haye G.H. van der Werf

1 juli 2022

Kom op: 'forget the past' en aan het werk...

Is er nu niemand in of rond het gemeentehuis (de burgemeester voorop) die tegen de raadsleden zegt:

Theo van Eijk, formateur gemeente Bergen, over het formatieproces tot nu toe (filmpje)

1 juli 2022

Interview na de gemeenteraadsvergadering van 23 juni 2022

Vorming nieuw college Bergen pas na de zomervakantie.

Gezocht: doeners met groene vingers voor meer groen in de buurt…

27 juni 2022

Groen kapitaal gaat ook in Bergen aan de slag

Wie groene vingers heeft en een idee heeft hoe z’n buurt wel een oppepper kan gebruiken, kan van de gemeenten Bergen en Heiloo hulp én een budget krijgen.

Bewonersvereniging Bergen Centrum stuurt stevige brief aan Bergense politiek

24 juni 2022

De leden en het bestuur zijn uitermate teleurgesteld over de gang van zaken bij de totstandkoming van dit besluit waarbij de gemeenteraad totaal niet betrokken is geweest

Tijdens de buitengewone ledenvergadering van de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC), maandag 20 juni jongstleden, hebben de leden unaniem besloten om middels een brief aan het college van B&W en alle leden van de gemeenteraad te reageren op de bouwontwikkelingen in het centrum van Bergen. De stevige en volledige brief is in handen van de redactie van De Flessenpost en beschikbaar voor belangstellenden.

Lezers met een mening: Ed Bausch

24 juni 2022

Alsjeblieft, offer niet de weinige openbare ruimte op

Sinds ik hoor over de sloop van het Bakema-complex, de woonflat op palen, het voormalige VVV-gebouwtje, de overkapte gebiedjes, de witte winkelstrip met de brede luifels (NB even schuilen bij regen, hittestress) in twee delen, denk ik maar steeds: wat vreselijk zonde zou dat zijn.

Brief burgemeesters NHN inzake crisisnoodopvang

10 juni 2022

Ook de burgemeester van Bergen, Lars Voskuil heeft de brief ondertekend

De burgemeesters van de gemeenten binnen Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord hebben gezamenlijk een brief verzonden aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Factsheet: goede dialoog helpt bij beter aanbesteden

3 juni 2022

Het doel is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor ondernemers en aanbestedende diensten

Een goede dialoog tussen aanbestedende diensten en marktpartijen leidt tot meer begrip, waardering en vertrouwen. Dat is essentieel voor het slagen van een aanbesteding. Het programma Beter Aanbesteden verzamelde de voordelen van en mogelijkheden voor een goede dialoog in één overzichtelijk A4.

Showroom Duurzaam Bouwloket op de zaterdagmarkt in Bergen

3 juni 2022

Hoe ziet een warmtepomp of infraroodverwarming eruit?

De showroom van Duurzaam Bouwloket staat zaterdag 11 juni op de markt in Bergen. In deze showroom is te zien hoe duurzame en energiebesparende maatregelen eruit zien en werken, zoals zonnepanelen en infraroodverwarming.

Start de zomer goed en maak gebruik van het budget uit het Maatschappelijk Sportakkoord gemeente Bergen!

3 juni 2022

Juist na de afgelopen lockdown periode is het misschien zo dat je als sportaanbieder of organisatie mooie nieuwe plannen hebt

In de gemeente Bergen gaat in juni 2022 de tweede en tevens laatste ronde van het Maatschappelijk Lokale Sportakkoord van start. Dit lokale Sportakkoord heeft als doel dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben.

Plan voor nieuw tennispark in Oudburgerpolder

1 juni 2022

Vanaf 2019 zijn er gesprekken met TC Bergen en BSV Tennis geweest over een verhuizing naar één nieuw tennispark voor beide verenigingen

Dit park komt, als alles doorgaat, in de Oudburgerpolder aan de Oudtburghweg. Uit de gesprekken is uiteindelijk een mooi plan gekomen, dat past binnen de structuurvisie voor de Oudburgerpolder. Dit plan wordt door het college van Bergen op 2 juni voorgelegd aan de algemene raadscommissie van de gemeenteraad.

Oud-VVD raadslid/wethouder Cees Roem ontvangt hoge onderscheiding landelijk VVD Hoofdbestuur

27 mei 2022

De fractie van de VVD Bergen NH is reuze trots op Cees

Recent heeft voormalig VVD raadslid/wethouder Cees Roem afscheid genomen van de Bergense politiek en is hij toegetreden tot het verenigingsbestuur van de VVD Bergen Uitgeest Castricum Heiloo.

Bekijk de video over Geweld hoort nergens thuis (filmpje)

27 mei 2022

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen overal voor...

Het programma 'Geweld hoort nergens thuis' liep van 2018 tot en met 2021. Er werd gestart met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de laatste rapportage (december 2021) bleek dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

Centrumvisie Schoorl gepresenteerd

20 mei 2022

Afgelopen jaren is veel gesproken, meegedacht en meegepraat

Tijdens een drukbezochte inwonersbijeenkomst in Dorpscentrum De Blinkerd op woensdag 11 mei is het ontwerp stedenbouwkundige visie, ofwel de Centrumvisie voor Schoorl gepresenteerd. Inwoners en ondernemers konden de plannen via een maquette en informatiepanelen bekijken en hierover vragen stellen. Na afloop kon iedereen een formulier invullen of een reactie geven op de plannen.

Uitvoeringsagenda parkeerbeleid naar gemeenteraad

20 mei 2022

Hoe wordt het parkeerbeleid uitgevoerd en wat kan verbeterd worden?

Het college heeft op 10 mei 2022 besloten om de uitvoeringsagenda parkeerbeleid ter vaststelling aan de raad aan te bieden. In de uitvoeringsagenda staat beschreven hoe en wanneer het parkeerbeleid stap voor stap uitgevoerd wordt en wat verbeterd kan worden.

Extra gft-inzamelrondes in voor- en najaar

20 mei 2022

Naast de vier extra gft-rondes besloot het college eerder om dertig bladkorven te plaatsen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om vier extra inzamelrondes voor de gft-container in te voeren: twee in het voorjaar en twee in het najaar.

KiesLokaal wethouder Erik Bekkering stopt met zijn functie

13 mei 2022

Drie mooie, constructieve en intensieve jaren als wethouder...

Niet lang na mijn begin als wethouder in maart 2019, met als portefeuilles duurzaamheid, mobiliteit, recreatie en toerisme, strand, buitenruimte en dienstverlening, schreef ik een column in de Gemeentekrant over Beppie.

Veel meer plastic ingezameld sinds PMD-container

13 mei 2022

Dit blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal verstrekt door HVC

Sinds de komst van de container voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) in januari, is de hoeveelheid ingezameld PMD-afval spectaculair toegenomen.

Energietoeslag kan worden aangevraagd

20 mei 2022

Wanneer komt u in aanmerking voor de toeslag?

De energieprijzen stijgen. Het betekent dat u veel meer moet betalen voor gas en elektra. De gemeente geeft daarom één keer een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. De hoogte van het bedrag is maximaal € 800 netto per huishouden. Veel mensen met een laag inkomen, die bij de gemeente bekend zijn, hebben de toeslag reeds uitgekeerd gekregen.

De detailhandel in kernen staat sterk onder druk…

13 mei 2022

Dit heeft structurele leegstand tot gevolg, verloedering ligt op de loer

Met de Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk stimuleren dat binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis.

Aandacht voor zorgen digitale parkeervergunningen

6 mei 2022

Omgaan met digitaal parkeren gaat vaak goed, maar er zijn nog problemen

Na een uitstel van twee maanden was 1 mei 2022 de start van het digitaal parkeren voor inwoners een feit. Het betekent dat vergunninghouders een digitale parkeervergunning hebben en hiervoor gebruikmaken van het parkeersysteem van Coöperatie ParkeerService (CPS), een organisatie waar dertien gemeenten bij zijn aangesloten.  

Inwoners gezocht voor klimaatpanel

6 mei 2022

Inwoners worden via het inwonerspanel gevraagd om hun kennis te delen en hun mening te geven over conceptplannen op het thema Klimaat

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zoeken voor een gezamenlijk inwonerspanel Klimaat nieuwe leden. Het klimaatpanel bestaat inmiddels ruim een jaar en na de periode van voornamelijk digitaal overleg door de coronatijd, is het tijd voor een nieuwe stap. Uitbreiding van de groep is dan ook gewenst.

Woningen voor jonge gezinnen; hoe dan?

29 april 2022

D66 Bergen ziet het aantrekken van jonge gezinnen als absolute noodzaak voor het vitaal houden van onze kernen

De teleurstelling is daarom groot dat woningbouwprojecten nu stil liggen. D66 Bergen wil daarom er echt alles aan doen deze eerder genomen besluiten toch doorgang te laten vinden.

Regierol gemeenten bij ondernemers met financiële zorgen

29 april 2022

Voorkomen van toename ondernemers met schulden

Een verkennend onderzoek van de Nationale ombudsman over toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandigen.

Woningbouw in de knel na nieuwe stikstofuitspraak rechter

29 april 2022

In Egmond aan den Hoef zouden 163 van die woningen komen, maar de rechtbank Noord-Holland vernietigde vorige week de vergunning

Opnieuw ligt de vergunningverlening van woningbouwprojecten stil vanwege het stikstofprobleem. Ook is er onduidelijkheid over de geldigheid van tienduizenden al uitgegeven vergunningen.

Het regende Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Bergen

26 april 2022

Maar liefst achttien lintjes zijn opgespeld, waaronder een jeugdlintje!

Burgemeester Lars Voskuil feliciteerde op dinsdag 26 april 2022 maar liefst vijftien inwoners van de gemeente Bergen omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Theo van Eijk aan de slag als formateur

22 april 2022

De nieuwe partij ONS DORP heeft hem gevraagd om deze beslissende fase zo snel en realistisch mogelijk in goede banen te leiden

Van Eijk, die in het verleden onder meer (waarnemend) burgemeester was in Medemblik, Hollands Kroon, Aalsmeer en Uitgeest en wethouder was in Hoorn, volgt Leontien Kompier op die als informateur na de verkiezingen gesprekken heeft gevoerd met de verschillende partijen in Bergen.

D66 wethouder Tromp ruilt Bergen in voor Heiloo

22 april 2022

Daarvoor was hij gemeenteraadslid en wethouder in Uitgeest

Antoine Tromp is de kandidaat van D66 voor het wethouderschap in Heiloo. Uiteraard onder voorbehoud dat D66 in de coalitie komt en een wethouder kan gaan leveren. Tromp (46) was de afgelopen drie jaar wethouder voor onder andere het sociaal domein in de gemeente Bergen. Daarvoor was hij gemeenteraadslid en wethouder in Uitgeest.

Belangrijke stap in het formatieproces in de gemeente Bergen

22 april 2022

Op weg naar een pragmatisch en realistisch coalitieakkoord

In een constructieve sfeer is op Goede Vrijdag tussen de vertegenwoordigers van de zeven partijen in de gemeente Bergen een belangrijke stap gezet hoe de nieuwe bestuurscultuur en het herstel van vertrouwen gerealiseerd kunnen worden.

Raadsleden kunnen baat hebben bij social media…

15 april 2022

Raadsleden die slim gebruik maken van sociale media zijn beter zichtbaar.

Zij kunnen hun standpunten voor het voetlicht brengen zoals zij dat willen, zonder dat daar direct een journalist of krant voor nodig is. De do's en don'ts.

Hoe krijgen gemeenten vat op online aangejaagde ordeverstoringen?

15 april 2022

Noord-Holland Samen Veilig ontwikkelt praktische handvaten voor gemeenten

Rellen, uit de hand gelopen demonstraties, brandstichtingen bij 5G-masten en illegale feesten; met de uitbraak van het coronavirus zijn Nederlandse gemeenten vaker geconfronteerd met openbare ordeverstoringen.

Kabinet wil dat gemeenten meer huizen kunnen reserveren voor eigen inwoners

15 april 2022

Gemeenten kunnen op dit moment al de helft van de huurwoningen toewijzen op basis van economische of maatschappelijke binding

Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om woningen toe te wijzen aan inwoners die binnen de gemeente willen verhuizen of aan mensen met een vitaal beroep, vindt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Hij heeft een wetsvoorstel daarover naar de Raad van State gestuurd.

Informateur Leontien Kompier heeft advies aan alle zeven in de Bergense raad vertegenwoordigde partijen uitgebracht

8 april 2022

Op Goede Vrijdag verder met elkaar in gesprek...

Op verzoek van ONS DORP als grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen om een eerste ronde informatiegesprekken te houden met alle zeven gekozen partijen, heeft Leontien Kompier zaterdag 2 april 2022 gesprekken met deze partijen gevoerd.

Structurele oplossing nodig voor hogere energiekosten

8 april 2022

Inwoners zijn steeds meer kwijt aan energie, wonen en zorg, waardoor velen niet meer kunnen rondkomen

Inwoners zijn steeds meer kwijt aan energie, wonen en zorg, waardoor velen niet meer kunnen rondkomen. Gemeenten keren de energietoeslag uit, maar willen ook een structurele oplossing. Er is geen tijd te verliezen om de verduurzaming van woningen op te pakken om zo de energielasten permanent te verlagen.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug