Lezers met een mening: Pleinplicht, naar aanleiding van de column van Rob van de Pas

Door: Dick van Hoeve

Lezers met een mening: Pleinplicht, naar aanleiding van de column van Rob van de Pas

Als inmiddels terugtredend bestuurslid van de BBC heb ik al eerder op persoonlijke titel enige kanttekeningen geplaatst bij de ontwikkeling van het Plein. De discussie over wat het uiteindelijk moet worden, woedt nog steeds voort. Vandaar een aanvulling op wat Rob van de Pas in zijn column van vrijdag 19 april “claimangst” noemde. Bijna twee jaar terug heb ik in het stuk “pleinvrees” kortgezegd uiteengezet dat de sloop van de Bakemaflat stedenbouwkundige mogelijkheden bood, zij het op dorpse schaal, om tot een modern en karakteristiek centrumplein te komen. In een volgend stuk ruim een jaar terug heb ik dat op een wat speelse wijze uitgewerkt tot “een pleindroom”.
Het ging daarbij op dat de noord- en zuidzijde een evenwichtige uitstraling zouden krijgen.
Waarbij de architectuur best een wat afwijkend karakter mag hebben. Eigenzinnige diversiteit zonder dat het een ratjetoe wordt. Ik zag een plint voor mij die hintte naar Bello.
Beter dan het allemansvriendelijke of Labradorgevoel van de Botbouwvoorstellen, nog los gezien van de massaliteit van de ontworpen plannen. Inmiddels weten we wat Henselmans kan gaan bouwen aan de zuidzijde.

Dit plan is voortgekomen uit een “tenderprocedure.” Zo zou dat ook moeten gaan bij de noordzijde. Als de gemeenteraad zorgt dat er een bestemmingsplan komt voor het geheel van de Breelaan tot aan het pand Nieuw Bergen. Hierbij moeten de diverse eigenaren wel bereid zijn om samen te werken. Waarbij elke ontwikkelaar een gelijk speelveld krijgt. Bijzonder is dat wij, toen ik nog bestuurder was van de BBC, te horen kregen dat met name de voormalige brandweerkazerne zelf brandgevaarlijk was en na de jaarwisseling zou worden gesloopt. Dit kwam van de projectleider Tanne van Nispen. Die echter zelf aan de kant is gezet. Het wachten is op wanneer het terrein bouwrijp zal worden gemaakt. Interessant is wat er dan gaat gebeuren met de milieuplek. De papiercontainers zijn een inkomstenbron voor de Harmonie. Wordt dan de locatie op het Binnenhof uitgebreid?
Deze zit nu al regelmatig aan zijn “taks”. Dit ter illustratie van dat er veel haken en ogen zitten aan als we gaan “veranderen”.
Aan de noordzijde heeft Rob van de Pas de stand van zaken in zijn column van 19 april beschreven. Het college vraagt de raad alsnog een VVGB ( Verklaring van geen bedenkingen ) af te geven. Dit vanwege een voorlopige uitspraak van de Raad van State.

Als er ooit bedenkingen zijn dan liggen die voor het oprapen. Een raad die een VVGB afgeeft, bevestigt de vervreemding van bestuurders van de politieke realiteit. Ten eerste heeft het vorige college het democratische proces ontlopen door een anterieure overeenkomst te tekenen met een ontwikkelaar zonder dat anderen de gelegenheid hadden gekregen om ook te kijken of dit voor hen mogelijkheden bood. Niels Leijen heeft hierover zijn beklag gedaan in het NHD. Dat kwam doordat het plan zogenaamd was opgeknipt in kleine plannen, waarbij geen raadsbesluit of participatie nodig was. Dit is het belangrijkste bezwaar van de Raad van State. Schrijnend is dat dit gebeurde vlak voor dat er een arrest kwam waarbij duidelijk werd dat als er gemeenschapsgeld aan de orde is dit ook openbaar moet worden aanbesteed. De term onbehoorlijk bestuur is bestemd voor als de overheid tijdens het spel de regels verandert. Wat mij betreft ook op zijn plaats als bestuurders vooraf doet aan “vals” spelen.
Ten tweede ook al door Rob van de Pas aangegeven, is dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden door een juridisch bureau dat tot de slotsom kwam dat, om zoveel mogelijk problemen te voorkomen, het beste het geheel moet worden overgedaan.
Rob van de Pas geeft al aan dat naast de invulling van de Bakemaflat ook de rest van de plint van Bakema rijp is voor de sloop, als mede het voormalige bankgebouw.

Wat een werkelijke bedenking moet zijn is dat, als je Botbouw de gelegenheid geeft zijn twee panden neer te zetten, je voor de rest van deze eeuw het dorp weer opzadelt met iets dat niet past en de andere eigenaren dwingt tot versnippering als zij willen ontwikkelen c.q. bouwen ten oosten van het Bakematerrein. In de door ons gehouden enquête waren er nauwelijks voorstanders te vinden voor een invulling zoals die van Botbouw. Het college heeft van ons onderzoek kennisgenomen.
Blijkbaar is participatie die ontbroken heeft voor het college geen aanleiding dit dan zelf te doen. Als een raad, waarvan een groot deel bij de verkiezingen claimde dat er beter geluisterd moet worden naar de burgers, bevolking etc. dit bij een dergelijk belangrijk plan niet van belang vindt, is zeer bedenkelijk. De wens van de meerderheid in het onderzoek wijst er op dat het Plein open moet blijven.
Dat de gemeenschap vindt dat het best wat mag kosten om tot een aantrekkelijke omgeving te komen. Hopelijk steken partijen de hand in eigen boezem en rekenen ze af met de oude politiek die bij de planvorming rond het Plein voortdurend voor vertraging heeft gezorgd. Niet zoals het stuitende doek van Botbouw zegt dat één bezwaar de bouw blokkeert.

Zelden gezien dat zo’n verdraaiing van de feiten de gelegenheid krijgt om het zicht langdurig te bederven. Wij, en dat zijn vele burgers in onze kern, blijven hopen dat via een nieuw bestemmingsplan en een democratische tender met participatie er een monumentaalwaardige nieuwbouw komt. Met bovenop een, door samenwerking van gemeente en investeerders, gerealiseerde ondergrondse service-voorziening voor parkeren; fietsenstalling; openbare toiletten; kluisjes afhaalpunten of wat dan ook, een groene intieme openbare verblijfsruimte. Dat is de “plicht” die de volksvertegenwoordigers ter harte moeten nemen.