Lezers met een mening: overlast evenementen Geestmerambacht

Echter, het festival terrein wil uitbreiden...

Lezers met een mening: overlast evenementen Geestmerambacht

‘Het was 00.00 uur, eindelijk was de diepe dreun die vanaf het middag uur hoor- en voelbaar was, over. Om 01.00 uur schrik ik wakker, vertrekkende bezoekers toeteren nog even naar elkaar’. Deze ervaring is geen uitzondering voor omwonenden van het evenemententerrein Geestmerambacht. Net als kotstende bezoekers, het vele afval en verkeersgevaarlijke situaties. Zo’n 10 dagen per jaar is er een festival waar ruim 100.000 bezoekers genieten van hun evenement. Het wordt ze van harte gegund. De beat en dronken bezoekers nemen omwonenden die dagen voor lief. Niet leuk, maar ergens moet een festivalterrein zijn. Vooraf is een festival bekend, en sommige bewoners gaan dan een weekend weg.

Echter, het festivalterrein wil uitbreiden. Ondanks onderzoeken (waarbij een beperkt aantal omwonenden zijn uitgenodigd) van de gemeente worden de bezwaren en aanbevelingen van omwonenden niet meegenomen in het locatieprofiel dat nu ter tafel ligt. De gemeente wil van 10 naar 30 dagen festival en van 100.000 naar 500.000 bezoekers. Het is in tegenspraak met wat de wethouder cultuur John Does benadrukt: “Evenementen en activiteiten zijn belangrijk, want ze dragen bij aan de leefbaarheid, de dynamiek en de identiteit van wijken en dorpen. De gemeente moedigt inwoners en organisatoren aan activiteiten en evenementen te blijven organiseren, want het zorgt voor verbinding en brengt mensen met elkaar in contact.”
Bij het evenemententerrein Geestmerambacht is daar totaal geen sprake van. Wat men vergeet is dat per evenement 2 weken op-en afbouw is, d.w.z .30 i.p.v. 10 weken zoals nu. Daarnaast, het zijn grote (inter)nationale evenementen en er is geen verbinding met omwonenden of ondernemers in het gebied.
Door omwonenden Edo Doeve, Heleen Wouters en Reinder Kooistra is een zienswijze ingediend waarin een tegenvoorstel staat voor de gemeente. Een zienswijze die zelfs verder gaat dan het huidige officiële beleid. De zienswijze is te lezen via http://tinyurl.com/4tmxu3kx.

Iniatiefnemers stellen vast: “In de nieuwe situatie is er sprake van een onacceptabele verruiming van de evenementen, zowel qua aantal bezoekers als aantal dagen/weekenden en de opgerekte periode van versterkte muziek en geluid. Dit staat haaks op de visie van leefbaarheid. Dit staat ook haaks op de visie van het ontlasten van de druk op de Schoorlse duinen waar het recreatieschap Geestmerambacht ook voor bedoeld is. Het is schadelijk en stressvol voor de omwonenden in een wijde omtrek, het schaadt onnodig de rust in en rond het recreatiegebied waar meer dan 200 vogelsoorten leven. In getallen: i.p.v. 13 evenementsdagen worden 30 dagen als maximum aangegeven, i.p.v. om 24 uur stilte mag 10 dagen lang tot 3 uur max. 65dB geluid geproduceerd worden, i.p.v. 100.000 bezoekers per jaar mogen er 500.000 bezoekers per jaar komen, i.p.v. 10 weken gaat het naar 30 weken op- en afbouw per jaar. We roepen Burgemeester en Wethouders dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen en de grenzen NIET te verleggen. In de breed gedragen zienswijze, inmiddels ruim 400x getekend, lichten wij toe wat haalbaar is voor een leefbare omgeving van het Evenemententerrein en het Geestmerambacht. Onder het motto: Leven en laten leven!”

We vragen u om de zienswijze te lezen en te ondertekenen als u achter het voorstel van de initiatiefnemers staat. Hoe meer mensen deze zienswijze ondertekenen, hoe meer we samen de politiek laten zien dat we meedenken met de ontwikkeling van het evenemententerrein en het recreatiegebied. We kunnen dan niet genegeerd worden.
http://tinyurl.com/4tmxu3kx

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Lezers met een mening: overlast evenementen Geestmerambacht Lezers met een mening: overlast evenementen Geestmerambacht