Lezers met een mening: om te huilen…

Het Provinciaal Waterleiding Net mag doorgaan met de voorbereidingen om in het najaar 13.000 bomen te gaan kappen in de duinen ten noorden van Bergen aan Zee

Lezers met een mening: om te huilen…

Hoe kort is het nog geleden dat de storm Poly hier kon gaan huishouden? In Alkmaar meer dan duizend bomen om, de schade dient nog steeds hersteld te worden, restanten wachten tot het moment waarop ze opgeruimd kunnen gaan worden en van werkzaamheden is men verzekerd. Ook de verzekeringsmaatschappijen zijn nog aan het werk om uitkeringen naar voren te brengen. Maar er is altijd wel weer sprake van een overtreffende trap. Neem nu als voorbeeld Bergen, dat Loempi liet verdwijnen en op het punt staat meer dan 13.000 bomen om te gaan kappen. Dennenbomen weliswaar, dewelke in het verleden garant stonden voor de mijnbouw in Limburg. De kolenmijnen gesloten en huizen worden gelijk in Groningen bedreigd door instortingen.

Wat is er in de duinen rondom Bergen aan de hand? Het Provinciaal Waterleiding Net mag doorgaan met de voorbereidingen om in het najaar 13.000 bomen te gaan kappen in de duinen ten noorden van Bergen aan Zee. De reden is heel simpel: oorspronkelijk kwamen de dennen daar niet voor, werden daar geplant opdat de stammen in de mijnen in Limburg terecht zouden komen. En dat ging toen ten koste van de toenmalige vegetatie. Was een economisch principe, waar jarenlang de vruchten van zijn geplukt. Tegenwoordig belemmert het bos de doorvoer van zand en zout en daardoor verzuurt de bodem in het duingebied. De kap zal negatieve gevolgen hebben voor vegetatie en dieren die zich nu in het bos bevinden, maar gunstig zijn voor andere, cruciale soorten. Waardoor de waarschijnlijkheid van Cruyff weer naar voren komt: ieder nadeel heeft zijn voordeel. Bezwaren van de Duinstichting zijn terzijde geschoven.

De huidige president van Brazilië stelt een kapverbod in. Waardoor de Groene long van de wereld weer op adem kan gaan komen. Om maar eens een tegenstelling naar voren te brengen. Maar er zijn in dat duingebied nog meer mensen die de duinen niet alleen ontdekken, maar ook verkennen door middel van de fiets. En deze lieden zijn bang dat de rijwielpaden door zandverstuivingen niet meer begaanbaar zullen zijn. En wat er met die 13.000 stammen gaat gebeuren? Ook dat wordt nader onderzocht en wanneer de kwaliteit bepalend is voor een duurzame toepassing, zou houtskeletbouw een mogelijkheid kunnen zijn.

Bergen, een gemeente welke regelmatig de krant dan wel het Journaal weet te halen. Niet te klagen heeft over een publieke belangstelling en waar de ‘satellietdorpen’ als Schoorl, de Egmonden dan wel Groet het met minder moeten doen. Groet noem ik met name, want wanneer de dennen zijn verdwenen, kan ook het bordje Dennenweg wel naar het Sterckenhuis. Als herinnering aan dat wat ooit eens was. En de paddenstoelen? Die blijven zichtbaar in Schoorl: voorheen Zandspoor en tegenwoordig de ‘Schoorlse Duinen’. Waar een Groet te vinden valt.

Wik Pijper