Lezers met een mening: Nico Ris

Parkhotel en plan Mooi Bergen

In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw kwamen er plannen om het centrum van ons dorp aantrekkelijker te maken en o.a. die foeilelijke creatie van Van Den Broek en Bakema door een passend ontwerp te vervangen. Die na-oorlogse architectuur die in het platgebombardeerde hart van Rotterdam leidde tot een Lijnbaan, moest toch ook in een dorp passen? Die architectuur ontstond uit armoede door snel en goedkoop te bouwen. Alles recht en hoeken uitsluitend 90 graden.

De heer A. Thomsen en E. Bausch willen dit vod het liefst behouden.

Diezelfde heer Thomsen komen we ook tegen bij de herbouw van de locatie Parkhotel en ook daar heeft hij een plan getorpedeerd in een ware vendetta tot aan de provincie en de Raad van State toe.  Het plan van de ondernemer, de heer D. Kat, die de bereidheid heeft een iconisch pand geheel voor zijn kosten steen voor steen te herbouwen. Het ontwerp van deze nieuwbouw was een aanwinst voor ons dorpscentrum en ik hoorde alleen maar positieve reacties.

Want ja, zoals in zijn betoog in antwoord op een schrijven van Rob van de Pas onlangs in de Flessenpost, heeft Thomsen er verstand van want hij heeft immers op zijn titel al wat resultaten her en der geboekt. De heer Thomsen denkt waarschijnlijk dat als je er voor gestudeerd hebt, je automatisch er ook een goede smaak van architectuur op nahoudt. De praktisch gehele bevolking van Bergen die de achterhaalde Bakema allang geleden had willen zien verdwijnen en het Parkhotel al vier jaar geleden gerealiseerd had willen zien, heeft er natuurlijk zonder die studie geen verstand van. Toch?

Dan hebben we ook de heer L. Schrama die voor geheel zijn kosten de Harmonielocatie wilde ontwikkelen. We hadden ten tijde van wethouder Jan Stam het ontwerp Mooi Bergen 1.0 en we mochten middels uitgebreide presentaties en formulieren reageren. Het zag ernaar uit dat de reacties positief waren op slechts enkele details na. We dachten allemaal dat het eindelijk wat ging worden. Realisatie in afzienbare tijd en streefdatum in 2017 gerealiseerd. Mis!!

We vergaten dat kleine groepje azijnpissers en bezwaarmakers, in mijn optiek een verwaarloosbaar deeltje van de Bergense bevolking die niet aflatend tegen de wind in blèren en er met gestrekt been in gaan. Ze kwamen met een alternatief plan waarvan niemand wist wie dat nou zou gaan financieren. Over wel of geen supermarkt werd eindeloos gesteggeld. In Bergen zijn ze daar goed in. Het escaleerde zelfs zover, dat er een particulier is die er een vermogen voor over heeft gehad en zo een stuk grond wegkocht om Schrama dwars te liggen. Bezwaarmakers, dankzij jullie staat als voorbeeld het Parkhotel al bijna zeven jaar leeg en als jullie stampvoetend jullie zin willen doorzetten, dan zal het Parkhotel misschien nog tien jaar leegstaan omdat het gerucht gaat dat de heer Kat er helemaal klaar mee is. Wie anders durft dit project nog aan als men weet hoe het er in Bergen aan toe gaat? Laten we hopen dat Kat toch nog op zijn schreden terugkeert en voorlopig het Fabbrica-gebeuren ervan loskoppelt.

Op de Harmonielocatie komt… Niets! Een ‘eclatant succes’ waarvoor elk begrip ontbreekt.

Op de Bakemalocatie wordt over het plan van Bot Bouw geklaagd over de hoogte. De bouwkosten en kosten van bouwmaterialen zijn de laatste tijd sterk toegenomen. Aangezien Bot niet tegen kostprijs gaat bouwen (en dat doet niemand! ), is de derde woonlaag onontbeerlijk om de kostbare verplichte parkeerkelder te realiseren. Let op: geen derde woonlaag… geen parkeerkelder, geen nieuwbouw. Schiet lekker op.

Deze soap in ons dorp is onderhand zó beschamend dat het voer voor een televisiedocumentaire zou kunnen zijn. Enkelen hebben met misbruik van de democratie en inspraak de Bergense bevolking opgescheept met het jarenlange aangezicht van rotte kiezen in ons centrum.

Dertig jaar plannen voor het centrum en alleen de ‘Texacolocatie’ hebben we gerealiseerd. Pfffft…

Nico Ris