Deel

advertentie

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om ‘recht op verstening’.
Daarmee wordt de handelwijze omtrent deze verstening behoorlijk opgepoetst ten opzichte van de werkelijkheid.

Naast een bestemmingsplan waarin dit ‘recht’ zou zijn vastgelegd gelden er ook nog een landelijke wetgeving betrekkinghebbende op:
biodiversiteits- en duurzaamheids bevorderende maatregelen,
uitvoeren van een deugelijke stikstofcalculatie
uitvoeren van een natuurtoets,
correcte afhandeling van inspraakprocedures.
aanvragen kapvergunning
Dit zijn allemaal onderdelen die met betrekking tot DuynDomein geen schoonheidsprijs verdienen mocht men het geen wetsovertredingen willen noemen.

Dit terrein is op eeuwenoude bosgrond. Dat is een bodemschat/asset van de gemeente. Zo gemarkeerd op oude kaarten maar ook terug te vinden op de provinciewebsite. De biodiversiteit en bijbehorende bodemfauna zijn een reflectie van een proces van eeuwen. Een camping mag daarin niet ideaal zijn geweest maar grond blijft onverhard en vormt daarin een basis.

Deze basis is op ecologisch onverantwoorde wijze aangepast zonder voorafgaand onderzoek naar de daar levende soorten. En zonder een goede toets vooraf kun je niet zeggen wat je wint of verliest laat staan aan de wettelijke verplichting voor de daar levende soorten voldoen. Bij de illegale kap van bomen en het verwijderen van vegetatie werden niet alleen de verblijfplaatsen maar ook verbindingszones aangetast.

Die eeuwenoude bosgrond met bijbehorende fauna is met honderden vrachtwagen afgevoerd. Daarna zijn honderden vrachtwagen met kalkrijkzand teruggereden en is een groot deel van het terrein opgehoogd met bijna een meter (reken dat maar eens uit in kuubs zand). Al dat vervoer hoort in een AERIUS (stikstof) calculatie opgenomen te worden. Ik kan u wel vertellen als alle vervoersbewegingen daarin waren opgenomen was het plan op basis van landelijke wetgeving afgekeurd.

Mocht u aanwezig zijn geweest bij de omgevingsvisie bespreking van Schoorl werd daar ook een andere kant van de Luxe Villa’s benoemd. Namelijk die van energieverslindende. Wasmachine, afwasmachine, permanente warme jaccuzi, vuurplaats, buitenkeuken (op gasfles maar die tellen we niet mee??) om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Deze werden in het gesprek gekoppeld aan hoeveel zonneweides, windmolens we willen plaatsen om deze wijze van toerisme te bevorderen. Het verhaal van het is goed voor de ondernemers verliest zijn kracht na nog een bakker, supermarkt, ijssalon en dat toont een tijd als deze maar meer dan eens aan. Want wie doen hier nu tijdens COV-19 boodschappen in Schoorl? Dat zijn toch echt inwoners. Daarom moet men het nu niet hebben over dan plaatsen we elders wel weer campings. Dat is ruimtelijk tweemaal betalen. En dan zeur ik niet voor een beetje diversificatie bij de boer met 10 plekjes of zo. De oude camping laten bestaan en/of die terreinen daadwerkelijk natuurinclusief invullen met bebouwing voor de via democratische processen bepaalde doelgroepen. .

Dit gaat over politieke daadkracht als de kans zich voordoet en dan kan men toch echt een aantal speerpunten in het bestemmingsplan noemen die bevestigd zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kun je denken aan passende lint bebouwing geschikt voor jonge gezinnen, starters op de woningmarkt. In het centrum hadden prima doorstroomwoningen voor senioren kunnen worden gecreëerd.

Bestemmingsplan pagina 59

Bij nieuwe woningbouwmogelijkheden in het gebied dienen in het bijzonder de doelgroepen ouderen, jongeren en lage inkomensgroepen centraal te staan. maar ook door middel van het inzetten op doorstroming van bewoners vanuit voor de doelgroepen geschikte woningen.

In het interview proces is de start soms kritisch maar worden de politieke oppoets praktijken wel erg makkelijk als waarheid aangenomen. Ik ben zelf niet bij dit project betrokken geweest maar gaan kijken toen de zandwagens maar bleven komen en gaan. Daar 10 minuten staan leverde een aantal passanten op die zeer verbolgen waren over de gang van zaken. Onderkent in hun terechte bezwaren. En dit is helaas niet de enige locatie waar incorrect is gehandeld. Dan wordt het interview eerder een politiek promotiefilmpje en dat is jammer. Ik begrijp dat voor die kritische noot tijdens een interview soms wat meer tijdrovend journalistiek vooronderzoek is verreisd. Tijd die er misschien niet is maar toch iets om over na te denken nu u dit zo leest. Veel succes met de Flessenpost.

Met vriendelijke groet,

Lonneke Klein-Aarts

advertentie

Meer 'Politiek':

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Gemeentelijke noodmaatregelen

1 mei 2020

Betalingsregelingen en tegemoetkomingen

De gemeente Bergen heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Herstelfonds om economie na corona op gang te krijgen

28 april 2020

Taskforce voor Bergen, de Egmonden en Schoorl. 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen

Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen...

Digitale participatie voor structuurvisie en bestemmingsplan Bergen

24 april 2020

Op dit moment liggen twee belangrijke besluiten ter inzage

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

24 april 2020

De stand van zaken in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

24 april 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Klaas Valkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Terug