Deel

advertentie

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om ‘recht op verstening’.
Daarmee wordt de handelwijze omtrent deze verstening behoorlijk opgepoetst ten opzichte van de werkelijkheid.

Naast een bestemmingsplan waarin dit ‘recht’ zou zijn vastgelegd gelden er ook nog een landelijke wetgeving betrekkinghebbende op:
biodiversiteits- en duurzaamheids bevorderende maatregelen,
uitvoeren van een deugelijke stikstofcalculatie
uitvoeren van een natuurtoets,
correcte afhandeling van inspraakprocedures.
aanvragen kapvergunning
Dit zijn allemaal onderdelen die met betrekking tot DuynDomein geen schoonheidsprijs verdienen mocht men het geen wetsovertredingen willen noemen.

Dit terrein is op eeuwenoude bosgrond. Dat is een bodemschat/asset van de gemeente. Zo gemarkeerd op oude kaarten maar ook terug te vinden op de provinciewebsite. De biodiversiteit en bijbehorende bodemfauna zijn een reflectie van een proces van eeuwen. Een camping mag daarin niet ideaal zijn geweest maar grond blijft onverhard en vormt daarin een basis.

Deze basis is op ecologisch onverantwoorde wijze aangepast zonder voorafgaand onderzoek naar de daar levende soorten. En zonder een goede toets vooraf kun je niet zeggen wat je wint of verliest laat staan aan de wettelijke verplichting voor de daar levende soorten voldoen. Bij de illegale kap van bomen en het verwijderen van vegetatie werden niet alleen de verblijfplaatsen maar ook verbindingszones aangetast.

Die eeuwenoude bosgrond met bijbehorende fauna is met honderden vrachtwagen afgevoerd. Daarna zijn honderden vrachtwagen met kalkrijkzand teruggereden en is een groot deel van het terrein opgehoogd met bijna een meter (reken dat maar eens uit in kuubs zand). Al dat vervoer hoort in een AERIUS (stikstof) calculatie opgenomen te worden. Ik kan u wel vertellen als alle vervoersbewegingen daarin waren opgenomen was het plan op basis van landelijke wetgeving afgekeurd.

Mocht u aanwezig zijn geweest bij de omgevingsvisie bespreking van Schoorl werd daar ook een andere kant van de Luxe Villa’s benoemd. Namelijk die van energieverslindende. Wasmachine, afwasmachine, permanente warme jaccuzi, vuurplaats, buitenkeuken (op gasfles maar die tellen we niet mee??) om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Deze werden in het gesprek gekoppeld aan hoeveel zonneweides, windmolens we willen plaatsen om deze wijze van toerisme te bevorderen. Het verhaal van het is goed voor de ondernemers verliest zijn kracht na nog een bakker, supermarkt, ijssalon en dat toont een tijd als deze maar meer dan eens aan. Want wie doen hier nu tijdens COV-19 boodschappen in Schoorl? Dat zijn toch echt inwoners. Daarom moet men het nu niet hebben over dan plaatsen we elders wel weer campings. Dat is ruimtelijk tweemaal betalen. En dan zeur ik niet voor een beetje diversificatie bij de boer met 10 plekjes of zo. De oude camping laten bestaan en/of die terreinen daadwerkelijk natuurinclusief invullen met bebouwing voor de via democratische processen bepaalde doelgroepen. .

Dit gaat over politieke daadkracht als de kans zich voordoet en dan kan men toch echt een aantal speerpunten in het bestemmingsplan noemen die bevestigd zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kun je denken aan passende lint bebouwing geschikt voor jonge gezinnen, starters op de woningmarkt. In het centrum hadden prima doorstroomwoningen voor senioren kunnen worden gecreëerd.

Bestemmingsplan pagina 59

Bij nieuwe woningbouwmogelijkheden in het gebied dienen in het bijzonder de doelgroepen ouderen, jongeren en lage inkomensgroepen centraal te staan. maar ook door middel van het inzetten op doorstroming van bewoners vanuit voor de doelgroepen geschikte woningen.

In het interview proces is de start soms kritisch maar worden de politieke oppoets praktijken wel erg makkelijk als waarheid aangenomen. Ik ben zelf niet bij dit project betrokken geweest maar gaan kijken toen de zandwagens maar bleven komen en gaan. Daar 10 minuten staan leverde een aantal passanten op die zeer verbolgen waren over de gang van zaken. Onderkent in hun terechte bezwaren. En dit is helaas niet de enige locatie waar incorrect is gehandeld. Dan wordt het interview eerder een politiek promotiefilmpje en dat is jammer. Ik begrijp dat voor die kritische noot tijdens een interview soms wat meer tijdrovend journalistiek vooronderzoek is verreisd. Tijd die er misschien niet is maar toch iets om over na te denken nu u dit zo leest. Veel succes met de Flessenpost.

Met vriendelijke groet,

Lonneke Klein-Aarts

advertentie

Meer 'Politiek':

De redactie krijgt met enige regelmaat de vraag, “hoe staat het nu met de herbouw van De Beeck?”

7 augustus 2020

Bij deze herplaatsen we het artikel van 24 januari jl. met een korte verklaring van wethouder Klaas Valkering

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen De Beeck te herbouwen. In het voorstel staat dat het gebouw op dezelfde plek moet terugkomen.

Wethouder Erik Bekkering doet oproep aan Bergense ondernemers

7 augustus 2020

We zien de afgelopen weken in Nederland het aantal besmettingen toenemen

Beste ondernemer,

Corona actueel (filmpje)

7 augustus 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel doet oproep aan (met name jonge) Bergenaren

Ik ben geen Influencer, maar hoop toch een beetje invloed op jullie te kunnen uitoefenen...

Veilig welkom op het strand, maar… zoek de ruimte!

5 augustus 2020

De komende dagen wordt het zonnig en warm. Ideaal strandweer om te genieten

De gemeente Bergen heet bezoekers veilig welkom op de stranden van Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, Hargen/Camperduin en Schoorl aan Zee.

Woningen op het BSV-terrein zullen voor 50% procent bestaan uit sociale huurwoningen…

30 juli 2020

Bergense stikstofoplossing betaalt zich uit, BSV-velden kunnen verder

Eind vorig jaar heeft de gemeente Bergen een oplossing bedacht voor de stikstofproblematiek. Deze oplossing bestond uit een registratiesysteem waarin...

Gemeenten krijgen 450 tot 800 euro per Tozo-besluit

31 juli 2020

Tozo staat voor: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding...

Gastcolumn augustus 2020 commissaris van de Koning Arthur van Dijk op websites Duinstichting.nl en Schoorlsebosmoetblijven.nl

31 juli 2020

Arthur van Dijk vertelt in zijn gastcolumn van augustus over zijn passie voor de duinen

Arthur van Dijk (57, lid VVD) is sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland en daarmee voorzitter van zowel Provinciale Staten als...

Bergen in het nieuws: NPO1, coronacrisis in Bergen en hoe nu verder…

29 juli 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel maakt zich zorgen over het aantal toegenomen coronabesmettingen

De gemeente Bergen had in korte tijd twaalf nieuwe besmettingen. Zijn de burgemeesters nu aan zet? Een vervroegde bijeenkomst van het veiligheidsberaad... Worden mondkapjes in Bergen verplicht?

Interview: Een kijkje in de keuken bij het Klantcontactcentrum van de gemeente

24 juli 2020

Aanpassingen tijdens corona

Het is momenteel erg druk bij het Klantcontactcentrum (KCC) en u moet misschien langer wachten dan u van ons gewend bent.

De Flessenpost spreekt met burgemeester Peter Rehwinkel over de coronacrisis

24 juli 2020

Na een periode van stabiliteit, grijpt het virus sinds een week, ook landelijk weer sterker om zich heen

In één week tijd zijn er zes nieuwe corona patiënten in de gemeente Bergen bijgekomen.

Digitale inwonersavond over aardgasvrij Bergen druk ‘bezocht’

24 juli 2020

www.ikdenkmeeoverbergen.nl

Vorige maand was er een digitale inwonersavond van de gemeente Bergen over aardgasvrij Bergen. De oorspronkelijke plannen...

Subsidie energiebesparende maatregelen in gemeente Bergen

23 juli 2020

Woningeigenaren kunnen tot 31 maart 2021 subsidie aanvragen

Vanaf maandag 20 juli kan in de gemeente Bergen een subsidie voor energiebesparing van zeventig euro worden aangevraagd.

Flyers voor buitenlandse toeristen over coronamaatregelen in Nederland

17 juli 2020

In het Nederlands, Duits en Engels

In de zomermaanden bezoeken veel binnen- en buitenlandse toeristen de kustdorpen in Noord-Holland. Er gelden in Nederland een aantal basisregels...

Structuurvisie Bergen-Oost: doorpraten over verkeersstructuur en beeldkwaliteit

17 juli 2020

Bewoners bijeenkomsten in september op 2 en 9 september

Tot en met 29 mei lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de eerste participatieronde gaven inwoners aan...

Piet Bruinooge is burgemeester van Alkmaar en voorzitter van de veiligheidsregio

10 juli 2020

‘Waar het kon, heb ik buiten de lijntjes gekleurd’

In deze functie heeft hij het sinds half maart op veel terreinen voor het zeggen in Noord-Holland Noord. Vanaf dat moment staat hij, zoals hij het zelf zegt, ook “24/7 op standje aan'”.

BUCH neemt maatregelen tegen ambtenaar

10 juli 2020

Dagvaarding vier partijen op verdenking van fraude

In de zaak van de frauderende ambtenaar gaat de BUCH-werkorganisatie vier partijen dagvaarden.

Krappe beurs?

10 juli 2020

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen uw kinderen meedoen

Kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve...

Regio’s in Noord-Holland Noord zetten stappen in aanpak om verblijfsrecreatie te versterken

10 juli 2020

Het uitgevoerde onderzoek is onderdeel van het regionale plan van aanpak om te komen tot een samenhangende en integrale regionale programmering

De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben samen de ambitie om in 2030 de beste verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben.

Burgercommissieleden gemeente Bergen leggen eed/belofte af

19 juni 2020

Het integriteitsbeleid en voorkomen van belangenverstrengeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders

Burgemeester Peter Rehwinkel heeft gisteravond kennisgemaakt met de burgercommissieleden in de gemeente Bergen.

Recreatieve verhuur van het eigen huis mag straks negen weken, en de eigenaar mag kiezen wanneer

19 juni 2020

Zelf bepalen wanneer die 63 dagen vallen en die hoeven ook niet aaneengesloten te zijn

Het gaat alleen om mensen die een eigen huis hebben en die zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie in Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

19 juni 2020

Corona-actueel...de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

BUCH-gemeenten werken aan programma Klimaat

19 juni 2020

Erik Bekkering, wethouder gemeente Bergen: “Duurzaamheid is van ons allemaal

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan:

In de gemeente Bergen is er een inwonersinitiatief opgestaan uit alle kernen van de gemeente

15 juni 2020

Burgemeester Rehwinkel en participatie wethouder Arend Jan van den Beld gaan kennismaken

De groep heeft ideeën over bewonersparticipatie en burgerinitiatieven. Hun doel is door inspireren, co-creëren en meebeslissen professionele...

College past structuurvisie Bergen Oost aan na participatie

Wethouder Klaas Valkering: “Als college hebben we goed geluisterd naar de wensen van de inwoners uit Bergen Oost

Tot en met 29 maart lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de eerste participatieronde – inwoners konden een digitale enquête invullen...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

12 juni 2020

Ruud Bredewold interviewt de kersverse VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Bewoners tekenen bezwaar aan tegen structuurvisie Bergen Oost

12 juni 2020

De bewoners menen dat de structuurvisie in onvoldoende mate de belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied in bescherming neemt

Bewoners van de Kerkedijk, de Oudtburghweg en de 9 Nessen in Bergen NH tekenen bezwaar aan tegen de door de gemeente uitgegeven structuurvisie Bergen Oost.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

12 juni 2020

Corona-actueel... met o.a. het nieuws dat de Kunst10Daagse voor dit jaar gacancelled is

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Gemeente Bergen is financieel stabiel én heeft een ambitieuze agenda

12 juni 2020

Nieuwe wethouder Arend Jan van den Beld: "de lastenstijging blijft beperkt, maar er zijn ook onzekerheden”

Het college van Bergen biedt de Kadernota 2021 en de Jaarrekening 2019 ter vaststelling aan de raad aan.

Denk mee over een aardgasvrij Bergen! (filmpje)

12 juni 2020

De gemeente Bergen wil graag op 23 juni met u in gesprek over een aardgasvrij Bergen

Wij onderzoeken momenteel welke alternatieven er zijn, en in welke volgorde de wijken in Bergen, de Egmonden en Schoorl van het aardgas af gaan.

Bergenaren met een mening: Carina Nan

12 juni 2020

Huisvestingsverordening

Met nodige betrokkenheid volg ik al enige tijd het nieuws met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. Het baart mij echt grote zorgen...

BUCH-gemeenten doen aangifte wegens vermoedens fraude door ambtenaar

6 juni 2020

De Werkorganisatie BUCH heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheden

Op basis van de uitkomst van dit onderzoek denkt de Werkorganisatie BUCH (Bergen -Uitgeest - Castricum -Heiloo) dat er is gefraudeerd met facturen die betrekking hadden op onze bedrijfsvoering.

Verslag ARC Huisvestingsverordening recreatieve verhuur

5 juni 2020

Iets wat velen binnen de gemeente Bergen bezig houdt

Dinsdag 2 juni werd de Huisvestingsverordening recreatieve verhuur uitgebreid besproken tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC).

Komt u naar het gemeentehuis? Maak dan eerst even een afspraak

5 juni 2020

Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uittreksel nodig of geboorte aangifte doen?

Het mag weer! Het kon altijd al, maar we hadden het tijdelijk beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf nu wel net even anders:

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

5 juni 2020

Corona-actueel: Hoe verliep het afgelopen maandag in de horeca en hoe denkt u over de demonstratie op de Dam?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Terug