Deel

advertentie

Lezers met een mening: Kranenburgh: “Het Bergense COBRA?”

Door: Haye van der Werf

Lezers met een mening: Kranenburgh: “Het Bergense COBRA?”

Binnenkort (19-10, 02-11) behandelt de gemeenteraad van Bergen de begroting 2024.
Ongetwijfeld komen dan ook de bedragen voor Cultuur en dus Musea aan de orde.
In die begroting is een bedrag van € 1.081.000 opgenomen voor Musea. Een substantieel deel van dat bedrag is ongetwijfeld voor Kranenburgh. Maar is dat nog wel verantwoord?
Is hier geen sprake van een zogenaamde “Sunk Cost Fallacy”?

Ik leg het u uit:
Het COBRA Museum in Amstelveen dreigt te sluiten.
De situatie van dat museum en Kranenburgh is vergelijkbaar.
In beide gevallen gaat het mogelijk om een geval van wat in het Engels heet “Sunk Cost Fallacy”.
“Sunk Cost Fallacy” (ook wel ‘verzonken kostenmisvatting’  genoemd) is een psychologische barrière die mensen aan mislukte inspanningen bindt inclusief nieuwe bedragen, simpelweg omdat ze er in het verleden al zoveel middelen voor hebben ingezet. Als gevolg van deze drogreden nemen ze irrationele of suboptimale beslissingen.
NB. Even voor de goede orde. Ik heb niets tegen Kranenburgh op zich. Weliswaar kanttekeningen bij het gevoerde beleid maar het museum zelf is ondanks alles wat het in het verleden heeft gekost prachtig!
Maar ik wil wel waarschuwen tegen irrationele en/of suboptimale beslissingen.

Kranenburgh
Kranenburgh in één week tweemaal in het NRC.
Eenmaal met het verhaal over de financiële perikelen en nog geen dag later met twee pagina’s over de meest recente solotentoonstelling van Diana Scherer.
Ook een uur lang op NPO 1 n.a.v. de tentoonstelling van Diana Scherer en recent locatie voor “Tussen Kunst en Kitsch”.
Puck Huitsing, voorzitter Raad van Toezicht: Kranenburgh (vorig jaar 55.000 bezoekers) „een middelgroot museum met ambitie”.
Dat laatste moge zo zijn maar als de personeelskosten – ondanks de >120 vrijwilligers  – per jaar € 836.000 bedragen en ruim 10 procent hoger zijn dan begroot (bron: NRC) dan moet je je toch afvragen hoe je die ambitie kan waarmaken.
Dus zag de Raad van Toezicht het tekort al aankomen: een brandbrief aan de gemeente met de dringende oproep het te verwachten tekort (ruim over de twee ton) aan te vullen om erger te voorkomen.
Niettemin verklaarde wethouder Ernest Briët nog eind september tegenover derden: “Dat het museum financieel gezond is en dat wij ons geen zorgen hoefden te maken.”
Maar het water steeg verder aan de lippen:  per 1 oktober werd de artistiek directeur Colin Huizing ontslagen. Anders dan gesuggereerd werd, is zijn vertrek niet onomstreden. In een brief aan zijn oud-collega’s de zinsnede: “Het abrupte vertrek was niet mijn keuze —“.
Dit werpt de vraag op of je het museum niet juist in het artistieke hart treft als je uitgerekend de artistiek directeur ontslaat?

En nu is het nog maar de vraag of het gemeentebestuur – naast de bestaande subsidie van € 650.000 – nog weer eens in de beurs wil  tasten.
Er zijn immers meer culturele prioriteiten binnen de gemeente: zoals bijvoorbeeld het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef en de instandhouding van De Blinkerd.
Dat ook nog deels in de fusiedorpen die toch al met een schuin oog kijken naar de culturele uitgaven in het dorp Bergen en de vermeende ongelijkheid in aandacht en geldbesteding. We staan dus aan de vooravond van een meer fundamentele discussie over de toekomst van Kranenburgh.
Feitelijk gaat het om meer:  het aanbod van culturele en maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Bergen.
De onderlinge afstemming en de vraag hoe en waar die voorzieningen een bijdrage kunnen leveren aan het geluk van de Bergenaren, de aantrekkingskracht voor toeristen en de lokale economie zijn hierbij van belang.

Pikant: voor de revitalisering van dat Slotkwartier is onlangs een ‘Erfgoed Deal’  toegekend.
Er wordt een bedrag van € 490.000 beschikbaar gesteld.
Dat lijkt mooi maar ik geef u op een briefje dat vervolgens de instandhouding – net zoals bij Kranenburgh – jaarlijks weer meer gemeenschapsgeld gaat kosten. Kortom wellicht een ‘Sunk Cost Fallacy’ erbij?

De toekomst van Kranenburgh
Maar laat ik me maar even tot de toekomst van Kranenburgh beperken.
Nu die toekomst zo onzeker wordt en het voortbestaan op het spel staat, lijkt het me noodzakelijk een openbare discussie te organiseren over dat voortbestaan en de mogelijke alternatieven.
En voor het initiëren van de discussie hier maar vast een paar alternatieven:

 1. Doormodderen.
  Zoals vaak gebeurt binnen het fenomeen ‘Sunk Cost Fallacy’: de gemeente strijkt de hand over het hart en financiert ‘nog éénmaaal’ het tekort van 2023 en geeft de huidige (zakelijke) directie de opdracht de zaken zodanig in te richten, te stroomlijnen dat tekorten in de komende jaren worden voorkomen. En dan maar zien of dat lukt.
 2. Fuseren met het Stedelijk Museum Alkmaar.
  Al twaalf jaar geleden heb ik mij verbaasd over het feit dat toen de burgemeesters van Alkmaar en Bergen (Bruinooge en Hafkamp) niet eens samen geluncht hebben om sluitende afspraken te maken over de taakverdeling tussen de beide musea, de plaats van de Bergense School-collectie en de  mogelijkheden tot organisatorische, facilitaire en publicitaire samenwerking.
  Nu heeft Alkmaar de mooiste zaal met Bergense School en had dat museum deze zomer de mooiste tentoonstelling rond dat thema. Qua directie en curatoren zit daar blijkbaar zoveel  kwaliteit dat ze Kranenburgh er best wel bij kunnen doen.
 3. Verander de scope van het museum.
  In 2012 mocht ik in het KCB op het Plein, samen met Joost Zwagerman, een inleiding houden over wat toen nog “Nieuw Kranenburg” zou gaan heten.
  Daar zei ik o.m. dit: ’s Avonds en vaak ook overdag is die plek onze eigen “Rode Hoed”, “de Balie” (en Pakhuis de Zwijger) tegelijk met lezingen, debatten en thematische bijeenkomsten i.s.m. CinéBergen, de bibliotheek , de boekhandels, de politiek en andere stakeholders waar ik over schreef.’ Dat vult tevens de onderbezette TAQA zaal!
 4. Het ‘grote gebaar’!
  Zoals gedaan is bij het Slotkwartier: vraag als gemeente nog eens relevante subsidies aan en investeer zelf om te komen tot een cultuurpark “Kranenburgh – het HOF”.
  Geen lullig beeldentuintje rond Kranenburgh maar een (her-)ontwikkeling van het hele gebied rond Kranenburgh en het Oude Hof.
  In samenspraak met ‘blooming’, de eigenaren van de Zwarte Schuur, Cinébergen en andere stakeholders een soort Sonsbeek, Museum Insel Hombroich of KRÖLLER-MÜLLER in Bergen West.
  Met verbeterde verbinding/ontsluiting tussen Kranenburgh en ’t Hof, betere wandelpaden langs beelden en een nieuw openluchttheater, aandacht voor duurzaamheid, de heemtuin van blooming en geëigende horeca incl. terrassen en conferentiefaciliteiten.
  Durf te dromen en te investeren op de drempel van de Randstad en spreek daar ook rijke Bergense mecenassen op aan!
 5. Sluiten.
  Mochten de voorgaande alternatieven niet aanspreken dan kan het museum nog altijd gesloten worden of ondergebracht in de Van Reenenschool en het KCB op ‘Plein 7’ in de nieuwbouw aldaar worden teruggebracht.
  Mooi centraal punt als cultureel VVV voor de eigen kunstenaars en als informatief startpunt voor de culturele ‘highlights’ van de gemeente.
  Dan ontstaat in Kranenburgh ruimte voor ateliers, lokaal aan- en uitgiftepunt (geboorte, rijbewijzen etc.) van de gemeente en bij de entree een bordje waarmee de voorbijgangers op het historisch erfgoed wordt gewezen.
  U zegt het maar!

De noodzakelijke discussie
In zo’n discussie over Kranenburgh, maar ook over alle genoemde instellingen binnen het cultureel-maatschappelijk krachtenveld van de gemeente Bergen, zouden alle ‘stakeholders’ hun zegje moeten doen.
Denk dan natuurlijk allereerst aan de directie/RvT van Kranenburgh maar ook aan het NHKC, KCB (verkoop van Plein 7 heeft 1 miljoen euro ingebracht voor de totstandkoming van Museum Kranenburgh!), het Slotkwartier, De Blinkerd, Eerste Bergensche Boekhandel, Stichting Kunstgetij, de Ruïnekerk, het Vredeskerkje, Cinébergen, de Bibliotheek en mogelijk nog andere instellingen.

Geen Poolse Landdag!
De discussie zal moeten plaatsvinden onder deskundige, lokaal ingevoerde leiding en met voorbereide bijdragen.
Over een aantal alternatieven en daarmee een signaal aan de Gemeenteraad en het College.
Drie bijeenkomsten in elk van de belangrijkste dorpen/instellingen van de gemeente.
Dus in Kranenburgh, De Blinkerd en het Slotkwartier. De ‘stakeholders’ maken – ondersteund door een videomaker – een ‘pitchvideo’ waarin hun ideeën over de Bergense cultuur, hun bijdrage en die van andere instellingen.
Hoewel belanghebbende lijkt me de organisatie iets leuks voor het KCB.
Immers de deskundigheid in huis, 75 jaar en de slogan: De Toekomst is NU! 

Bergen heeft “Participatie” hoog in het vaandel staan. Meestal gaat het dan over ruimtelijke ordening, parkeren of recreatiewoningen etc.
Maar moet niet juist ook  ‘maatschappij en cultuur’ onderwerp zijn van het politieke debat.

Haye van der Werf

advertentie

Meer 'Politiek':

Oud-wethouder Klaas Valkering verdacht van sjoemelen met ondertekening…

18 juni 2024

Zonder collegebesluit als grondslag zou eigenlijk geen iok mogelijk moeten zijn...

In tegenstelling tot hoe voormalig wethouder Klaas Valkering het beleefde, intentieovereenkomsten (iok) aangaan zonder een onderbouwd collegebesluit daaraan ten grondslag, is zeker niet gewoon. Dat was wat gemeentesecretaris Martijn Schroor en Burgemeester Lars Voskuil de onderzoekscommissie maandag verzekerden.

Dienstverlening wordt gewaardeerd, maar gemeente wil volgende stap zetten

14 juni 2024

Er liggen nog best wat uitdagingen...

Het college vindt de kwaliteit van het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heel belangrijk. Inwoners van de gemeente waarderen de dienstverlening aan de balies van burgerzaken met gemiddeld een 8,6. Het aantal klachten dat binnenkomt is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022, ook een positieve ontwikkeling, zo ziet het college.

Lezers met een mening: heeft de gemeente geld te veel? Het lijkt er wel op…

14 juni 2024

Door: Gerard Schiering

Om de kruising Landweg en Kerkedijk wat veiliger te maken, zijn er een half jaar geleden drempels aan gebracht. Dit na diverse ongelukken in de laatste jaren. Ook was het een iets veiliger oversteek geworden voor de fietsers van de BSG.  

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen in Groet en Schoorl

14 juni 2024

In Groet werd symbolisch het groen gesnoeid op de locatie van de voormalige Petrusschool...

Wethouder Yvonne Roos-Bakker (links op de foto) en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, zetten hun handtekening onder de anterieure overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van beide nieuwbouwprojecten.

Gemeente Bergen geeft regentonnen en plantjes weg en haalt tegels op

14 juni 2024

Met meer groen beperk je wateroverlast en het biedt meer koelte op warme dagen

Deze periode is ideaal om lekker in de tuin aan de slag te gaan. De gemeente Bergen geeft daarom plantgoed en regentonnen weg om inwoners zo te helpen met de inrichting van de tuin. Aanmelden voor de actie kan vanaf maandag 17 juni vanaf 08.30 uur en duurt uiterlijk tot en met zondag 23 juni tenzij de voorraad eerder op is.

Matige tot slechte respons op vragen via de mail aan gemeenten in NH

14 juni 2024

Bergen doet het goed, want gemiddeld binnen twee werkdagen antwoord...

Vergeleken met andere provincies laten gemeenten in Noord-Holland een eenvoudige vraag per mail het vaakst onbeantwoord. Bovendien antwoordt bijna een kwart van de Noord-Hollandse gemeenten niet op tijd. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon, waarbij alle gemeenten onlangs zijn benaderd met een eenvoudige vraag.

Reactie Partij Ons Dorp op het vertrek van Jan Houtenbos

14 juni 2024

De fractie van ONS DORP is teleurgesteld maar heeft aangegeven liever in kleiner comité door te gaan dan met iemand waar ze niet op kunnen vertrouwen...

Het aangekondigde vertrek van raadslid Jan Houtenbos uit de fractie heeft Partij ONS DORP totaal verrast. Houtenbos neemt zijn zetel tegen alle door hem onderschreven afspraken mee. 

POD-raadslid Jan Houtenbos loopt per direct over naar Kies Lokaal

13 juni 2024

Partijvoorzitter van POD, oprichter en lijstduwer Henk Borst zegt verbijsterd te zijn...

Jan Houtenbos van Partij Ons Dorp heeft in een formele brief aan de griffie en aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Lars Voskuil, zijn collega’s in de lokale politiek laten weten per direct over te stappen naar de fractie van KIES Lokaal.

Hoge opkomst. En zo stemde de gemeente Bergen

10 juni 2024

GL-PvdA verliest, maar blijft grootste partij. PVV wint

24.555 kiesgerechtigden. Opkomst 58.4%.

Lezers met een mening: Het lijkt op een Bermuda driehoek…

7 juni 2024

Door: Hans Peter Corbee

Het blijft fascinerend te zien hoe het centrum van Bergen de lokale politiek domineert in welk politiek proces dan ook. Het lijkt op een Bermuda driehoek waarin alle energie verdwijnt. En dat al jaren lang.

Achttien jaar geworden én meteen je stem uit brengen (filmpje)

7 juni 2024

Charlotte hield een helder betoog waarom stemmen zo van belang is...

De Bergense Charlotte werd 6 juni achttien jaar én ging na het eten van een taartje met burgemeester Lars Voskuil en zijn vouw Priska Voskuil-van Dijk direct door naar 't Oude Raethuys om haar stem uit te brengen. En vanmiddag ook nog eens examen moeten doen. Sterkte en succes Charlotte!

Lezers met een mening: bomen en bebouwing op het Plein

7 juni 2024

Door: Jan de Boer

Toen ik als inspreker op 23 mei jl. tijdens de algemene commissievergadering mijn bezwaren tegen met name het “P gebouw” op het Plein uitte, kreeg ik een vraag van de heer Peter van Huissteden van de PvdA.

Inzet drone bij natuurbrandmeldingen en nieuwe uniformen voor Bergense brandweer

7 juni 2024

Afgelopen donderdag 6 juni: we trainden vrijwilligers tot observator...

Het moderniseren van onze brandweerzorg is essentieel omdat de uitdagingen in onze moderne samenleving steeds veranderen. We kijken daarom naar innovatieve methoden, zoals drones, kunstmatige intelligentie en data-analyse, die iets toevoegen aan de inzet van onze brandweer.

Wie wordt onze kinderburgemeester in schooljaar 2024-2025?

31 mei 2024

Kinderen uit groep 7 kunnen tot 24 juni a.s. solliciteren naar de rol van kinderburgemeester van de gemeente Bergen

Op dit moment vervult Tygo Fontijn van basisschool De Windhoek nog met vol enthousiasme de rol van kinderburgemeester in de gemeente Bergen. Na de zomervakantie gaat hij naar de middelbare school en zit zijn periode van een jaar als kinderburgemeester erop. Het is daarom tijd om een opvolger te zoeken! 

Doe mee aan de Week tegen Eenzaamheid

31 mei 2024

Honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen...

Dat is de Week tegen Eenzaamheid, die dit jaar loopt van 26 september tot en met 2 oktober. Het ministerie van VWS faciliteert de Week als onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

En nu gaan wij écht bouwen voor onze jongeren. Doe jij mee?

31 mei 2024

Door: Philip, raadslid GroenLinks Bergen

Raadslid en jongere Philip Garcia Hoogland heeft een plan om snel tijdelijke jongerenwoningen te realiseren. Deze sociale huurwoningen zijn bedoeld om de druk op de woningmarkt voor jongeren te verlichten. Nu zoekt Philip naar input van jonge woningzoekenden om het project verder te ontwikkelen.

Dorpsplein moet!

31 mei 2024

Sinds de jaren negentig zit ons dorp wat woningbouw betreft op slot...

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2024 heeft de fractie van het CDA een krachtig pleidooi gehouden om na vijftig jaar de inwoners perspectief te bieden!

Nieuwe energiecoaches gezocht

31 mei 2024

Energiecoaches zijn lokale vrijwilligers die bruikbare tips over energiebesparing geven aan mede-inwoners

De gemeente Bergen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten als energiecoach. Dit vanwege het grote succes van het energiecoach-initiatief, waarbij inwoners gratis een energiegesprek aan huis kunnen aanvragen. Binnenkort start er een nieuwe opleidingsronde voor energiecoaches om het team te versterken.

Getuigen uitgenodigd voor de verhoren van de onderzoekscommissie gemeente Bergen NH

24 mei 2024

Een van getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering

In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente.

Gemeenten in Regio Alkmaar zetten volgende stap in toeristische samenwerking

24 mei 2024

Marco Wiesehahn-Vrijman, wethouder Bergen: “In de gemeente Bergen zijn we gastvrij en genieten we zelf ook van de prachtige natuur als we wandelen, fietsen of sporten

De zes gemeenten in Regio Alkmaar hebben samen een nieuwe visie op toerisme en recreatie opgesteld. Het doel is om bezoekers beter over de regio te verspreiden en door het hele jaar heen te verwelkomen. De colleges van Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest leggen deze visie voor aan hun gemeenteraden. 

Recreatiestrand Hondsbossche duinen voorlopig behouden

24 mei 2024

Wethouders Marco Wiesehahn-Vrijman (gemeente Bergen) en Simco Kruijer (gemeente Schagen) lichten toe...

De toekomst van het recreatieve strand bij de Hondsbossche duinen is onzeker. Een vooroeversuppletie door Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt ervoor dat het strand voorlopig breed genoeg blijft voor de vele strandbezoekers.

Gemeenten zijn nodig voor nadere uitwerking coalitieakkoord

24 mei 2024

Samen werken aan uitvoerbare ambities

Het akkoord op hoofdlijnen ‘Hoop, lef en trots’ biedt een goede basis voor het verdere gesprek met het nieuwe kabinet. Het betrekken van gemeenten bij de nadere uitwerking is nodig om zeker te kunnen zijn dat beleid uitvoerbaar is en het inwoners verder helpt. 

In gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

24 mei 2024

Onderwerpen: de Europese verkiezingen op 6 juni a.s.

Afgelopen woensdag 22 juni sprak Harry Steunenberg van de Flessenpost met burgemeester Lars Voskuil in het pittoreske Witte Kerkje in Groet.

Veteranenmiddag 22 juni voor Bergense veteranen

24 mei 2024

Het is actueler dan ooit: oorlog en de gevolgen daarvan.

Op zaterdag 22 juni 2024 organiseert de gemeente Bergen een veteranenmiddag voor onze veteranen. De bijeenkomst is van 15.30 tot 18.00 uur in Restaurant Studlers, Breelaan 26 te Bergen.

Gemeenten en Kennemer Wonen ondertekenen convenant voor Toekomstbestendige Woningbouw

24 mei 2024

Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, legt uit: Kennemer Wonen gaat hier nieuwe sociale huurwoningen bouwen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben samen met Wooncorporatie Kennemer Wonen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend.

Als u stemt, bepaalt u mee wie de komende vijf jaar lid is van het Europees Parlement

24 mei 2024

Zo heeft u invloed op de besluiten die Europa neemt. Gebruik de stemwijzer!

Op 6 juni zijn de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Burgemeester Lars Voskuil roept alle stemgerechtigde inwoners op om naar de stembus te gaan. Fotografie: Ernest Selleger.

De zwijgende meerderheid wil woningen in centrum Bergen, aldus D66

24 mei 2024

Luister naar onze nieuwe generatie en laat de bouw van de woningen in het centrum van Bergen eindelijk doorgang vinden!

Vanuit de gehele gemeente waren er inwoners die niet meer zwijgend wilden afwachten wat de raad zou besluiten over de nieuwe woningen in het centrum van Bergen. Vele insprekers eisten donderdagavond 23/5 "doorbreking van de impasse" tijdens de Algemene Raadscommissievergadering.

Onderzoekscommissie gaat openbare verhoren houden in onderzoek naar intentieovereenkomst tussen Bergen en ‘Het Bijzondere Huis’

17 mei 2024

Openbare verhoren...

De gemeenteraad van Bergen heeft op 6 juli 2023 een onderzoekscommissie opdracht gegeven om een raadsonderzoek uit te voeren. Deze commissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende.

Verkiezing Europees Parlement 6 juni

17 mei 2024

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

In Nederland zijn op 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Met uw stem bepaalt u mee wie er in het Europees Parlement komen.

De Blauwe Vlag wordt weer gehesen: veilig genieten van schone stranden in de gemeente Bergen

17 mei 2024

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin wappert ook dit jaar de Blauwe vlag. Alle stranden in de gemeente ontvingen dit jaar een Blauwe Vlag.

Straatnamen in nieuwe woonwijk De Beeck vernoemd naar bekende Bergense vrouwen

17 mei 2024

De bouw van ruim 150 woningen in Park de Beeck is inmiddels gestart

Wie straks een woning betrekt in het in aanbouw zijnde Park de Beeck, komt te wonen aan straten die genoemd zijn naar vrouwen die voor Bergen een bijzondere betekenis hebben.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl

17 mei 2024

‘Een levendige, groene entree voor het duindorp’

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Lezers met een mening: ook aan de rand van Bergen ervaart men overlast…

10 mei 2024

Door: Edo, Heleen en Reinder. Evenementen Geestmerambacht

'Het was 00.00 uur, eindelijk was de diepe dreun die vanaf het middaguur hoor- en voelbaar was, over. Om 01.00 uur schrik ik wakker, vertrekkende bezoekers toeteren nog even naar elkaar.'

Lezers met een mening: de drempels kruispunt Landweg – Kerkedijk – Koninginneweg – Russenweg

10 mei 2024

Door: Mark Elzinga, vader van twee schoolgaande kinderen

Ik schrijf deze brief als vader van twee schoolgaande kinderen van negen en elf jaar oud, mijn kinderen zitten op de Willem Alexander School, Kapelweidtje 2 in Bergen. Wij zelf wonen op de Emmalaan, aan de buitenzijde van de Koninginneweg, ik noem het ook wel de buitenring van Bergen.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl ‘een levendige, groene entree voor ons duindorp’

10 mei 2024

Wethouder Ernest Briët opent de tijdelijke inrichting van de Paardenmarkt in Schoorl op maandag 13 mei

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Provincie maakt meer ruimte voor woningbouw mogelijk

10 mei 2024

In Noord-Holland zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig

Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden.

Geef mobiliteit voldoende prioriteit in nieuw beleid

3 mei 2024

Betaalbare en gelijkwaardige alternatieven voor de auto ...

Voor de aanpak van grote opgaven zoals woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid, zijn goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid essentiële randvoorwaarden. Het nieuwe kabinet moet daarom mobiliteit onlosmakelijk onderdeel maken van nieuw beleid.

Actuele informatie over het Dorpsplein Bergen

3 mei 2024

Over de herontwikkeling van het centrum van Bergen wordt al decennialang gesproken...

De gemeente heeft op de website actuele informatie geplaatst over het Dorpsplein in Bergen Centrum. Onlangs werd bekend dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om de juiste procedure te volgen. De raad wordt daarom gevraagd om twee verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) af te geven.

Gemeenten niet bezorgd, wel alert bij herdenkingen…

3 mei 2024

Gemeenten treffen wel maatregelen, maar meestal niet meer dan in andere jaren

Veel gemeenten en comités die herdenkingen op 4 mei organiseren, treffen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Bij geen enkele gemeente die het ANP voor een rondvraag benaderde, zijn demonstraties aangekondigd en de meeste gemeenten verwachten geen ongeregeldheden.

Voor in de agenda: 6 juni verkiezingen Europees Parlement

3 mei 2024

In mei kunt u de digitale Stemwijzer invullen via www.stemwijzer.nl

In Nederland zijn op 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement.

‘Overheid moet ook relationele waarde van natuur erkennen’

26 april 2024

Illustratief zijn de protesten de afgelopen jaren tegen de bomenkap door natuurorganisaties in het duingebied boven Bergen aan Zee

Onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving: wordt natuurbeleid te formalistisch en juridisch, dan kan het draagvlak verdwijnen.

Gemeenten ontvingen meer signalen van betalingsachterstanden. Hoe zit dat in de gemeente Bergen?

26 april 2024

Een reactie van wethouder Marco Wiesehahn, portefeuillehouder Sociaal domein...

Wiesehahn, "Zaffier is onder andere voor de gemeente Bergen verantwoordelijk voor werk, geldzaken en inburgering.

Krijgen we deze zomer een Plein dat past bij de allure van Bergen?

21 april 2024

Liselotte Verwaaijen zal namens de VVD de wethouder vragen of deze het ook de hoogste tijd vindt voor een ‘upgrade’...

Bielzen, houtsnippers en een paar picknickbanken sieren sinds vorig jaar het Plein van de Heerlijkheid Bergen. De plank is flink misgeslagen! Het oogt armoedig, Bergen onwaardig. Tot deze conclusie komt de VVD samen met Ons Dorp.

Subsidie voor inwoners voor meer groen en opvangen van regenwater

19 april 2024

Er zijn steeds vaker hevige regenbuien en langere periodes van droogte...

Vanaf nu biedt de gemeente Bergen een subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een groen dak, het afkoppelen van een regenpijp of het verwijderen van tegels om plaats te maken voor groen.

Grote meerderheid Bergenaren wil een gemeentelijk vuurwerkverbod

12 april 2024

Politiek stuurt aan op centraal vuurwerk in de verschillende dorpskernen...

Uit een door de Verenigde Noordhollandse Dagbladen georganiseerde enquête onder 8.273 lezers blijkt dat driekwart van de inwoners van onze provincie voorstander is van een gemeentelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling.

BBC wil één grote parkeerkelder onder centrum Bergen

6 april 2024

Ook het Parkhotel van Dirk Kat kan hier haar tekort aan parkeerplekken gaan ophalen met een ondergrondse doorgang naar het nieuwe hotel

De Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft een visie gedeeld met het gemeentebestuur om de toekomstige nieuwbouw in het centrum te faciliteren met één grote parkeerkelder.

Terug