Deel

advertentie

Lezers met een mening: Kranenburgh: “Het Bergense COBRA?”

Door: Haye van der Werf

Lezers met een mening: Kranenburgh: “Het Bergense COBRA?”

Binnenkort (19-10, 02-11) behandelt de gemeenteraad van Bergen de begroting 2024.
Ongetwijfeld komen dan ook de bedragen voor Cultuur en dus Musea aan de orde.
In die begroting is een bedrag van € 1.081.000 opgenomen voor Musea. Een substantieel deel van dat bedrag is ongetwijfeld voor Kranenburgh. Maar is dat nog wel verantwoord?
Is hier geen sprake van een zogenaamde “Sunk Cost Fallacy”?

Ik leg het u uit:
Het COBRA Museum in Amstelveen dreigt te sluiten.
De situatie van dat museum en Kranenburgh is vergelijkbaar.
In beide gevallen gaat het mogelijk om een geval van wat in het Engels heet “Sunk Cost Fallacy”.
“Sunk Cost Fallacy” (ook wel ‘verzonken kostenmisvatting’  genoemd) is een psychologische barrière die mensen aan mislukte inspanningen bindt inclusief nieuwe bedragen, simpelweg omdat ze er in het verleden al zoveel middelen voor hebben ingezet. Als gevolg van deze drogreden nemen ze irrationele of suboptimale beslissingen.
NB. Even voor de goede orde. Ik heb niets tegen Kranenburgh op zich. Weliswaar kanttekeningen bij het gevoerde beleid maar het museum zelf is ondanks alles wat het in het verleden heeft gekost prachtig!
Maar ik wil wel waarschuwen tegen irrationele en/of suboptimale beslissingen.

Kranenburgh
Kranenburgh in één week tweemaal in het NRC.
Eenmaal met het verhaal over de financiële perikelen en nog geen dag later met twee pagina’s over de meest recente solotentoonstelling van Diana Scherer.
Ook een uur lang op NPO 1 n.a.v. de tentoonstelling van Diana Scherer en recent locatie voor “Tussen Kunst en Kitsch”.
Puck Huitsing, voorzitter Raad van Toezicht: Kranenburgh (vorig jaar 55.000 bezoekers) „een middelgroot museum met ambitie”.
Dat laatste moge zo zijn maar als de personeelskosten – ondanks de >120 vrijwilligers  – per jaar € 836.000 bedragen en ruim 10 procent hoger zijn dan begroot (bron: NRC) dan moet je je toch afvragen hoe je die ambitie kan waarmaken.
Dus zag de Raad van Toezicht het tekort al aankomen: een brandbrief aan de gemeente met de dringende oproep het te verwachten tekort (ruim over de twee ton) aan te vullen om erger te voorkomen.
Niettemin verklaarde wethouder Ernest Briët nog eind september tegenover derden: “Dat het museum financieel gezond is en dat wij ons geen zorgen hoefden te maken.”
Maar het water steeg verder aan de lippen:  per 1 oktober werd de artistiek directeur Colin Huizing ontslagen. Anders dan gesuggereerd werd, is zijn vertrek niet onomstreden. In een brief aan zijn oud-collega’s de zinsnede: “Het abrupte vertrek was niet mijn keuze —“.
Dit werpt de vraag op of je het museum niet juist in het artistieke hart treft als je uitgerekend de artistiek directeur ontslaat?

En nu is het nog maar de vraag of het gemeentebestuur – naast de bestaande subsidie van € 650.000 – nog weer eens in de beurs wil  tasten.
Er zijn immers meer culturele prioriteiten binnen de gemeente: zoals bijvoorbeeld het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef en de instandhouding van De Blinkerd.
Dat ook nog deels in de fusiedorpen die toch al met een schuin oog kijken naar de culturele uitgaven in het dorp Bergen en de vermeende ongelijkheid in aandacht en geldbesteding. We staan dus aan de vooravond van een meer fundamentele discussie over de toekomst van Kranenburgh.
Feitelijk gaat het om meer:  het aanbod van culturele en maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Bergen.
De onderlinge afstemming en de vraag hoe en waar die voorzieningen een bijdrage kunnen leveren aan het geluk van de Bergenaren, de aantrekkingskracht voor toeristen en de lokale economie zijn hierbij van belang.

Pikant: voor de revitalisering van dat Slotkwartier is onlangs een ‘Erfgoed Deal’  toegekend.
Er wordt een bedrag van € 490.000 beschikbaar gesteld.
Dat lijkt mooi maar ik geef u op een briefje dat vervolgens de instandhouding – net zoals bij Kranenburgh – jaarlijks weer meer gemeenschapsgeld gaat kosten. Kortom wellicht een ‘Sunk Cost Fallacy’ erbij?

De toekomst van Kranenburgh
Maar laat ik me maar even tot de toekomst van Kranenburgh beperken.
Nu die toekomst zo onzeker wordt en het voortbestaan op het spel staat, lijkt het me noodzakelijk een openbare discussie te organiseren over dat voortbestaan en de mogelijke alternatieven.
En voor het initiëren van de discussie hier maar vast een paar alternatieven:

 1. Doormodderen.
  Zoals vaak gebeurt binnen het fenomeen ‘Sunk Cost Fallacy’: de gemeente strijkt de hand over het hart en financiert ‘nog éénmaaal’ het tekort van 2023 en geeft de huidige (zakelijke) directie de opdracht de zaken zodanig in te richten, te stroomlijnen dat tekorten in de komende jaren worden voorkomen. En dan maar zien of dat lukt.
 2. Fuseren met het Stedelijk Museum Alkmaar.
  Al twaalf jaar geleden heb ik mij verbaasd over het feit dat toen de burgemeesters van Alkmaar en Bergen (Bruinooge en Hafkamp) niet eens samen geluncht hebben om sluitende afspraken te maken over de taakverdeling tussen de beide musea, de plaats van de Bergense School-collectie en de  mogelijkheden tot organisatorische, facilitaire en publicitaire samenwerking.
  Nu heeft Alkmaar de mooiste zaal met Bergense School en had dat museum deze zomer de mooiste tentoonstelling rond dat thema. Qua directie en curatoren zit daar blijkbaar zoveel  kwaliteit dat ze Kranenburgh er best wel bij kunnen doen.
 3. Verander de scope van het museum.
  In 2012 mocht ik in het KCB op het Plein, samen met Joost Zwagerman, een inleiding houden over wat toen nog “Nieuw Kranenburg” zou gaan heten.
  Daar zei ik o.m. dit: ’s Avonds en vaak ook overdag is die plek onze eigen “Rode Hoed”, “de Balie” (en Pakhuis de Zwijger) tegelijk met lezingen, debatten en thematische bijeenkomsten i.s.m. CinéBergen, de bibliotheek , de boekhandels, de politiek en andere stakeholders waar ik over schreef.’ Dat vult tevens de onderbezette TAQA zaal!
 4. Het ‘grote gebaar’!
  Zoals gedaan is bij het Slotkwartier: vraag als gemeente nog eens relevante subsidies aan en investeer zelf om te komen tot een cultuurpark “Kranenburgh – het HOF”.
  Geen lullig beeldentuintje rond Kranenburgh maar een (her-)ontwikkeling van het hele gebied rond Kranenburgh en het Oude Hof.
  In samenspraak met ‘blooming’, de eigenaren van de Zwarte Schuur, Cinébergen en andere stakeholders een soort Sonsbeek, Museum Insel Hombroich of KRÖLLER-MÜLLER in Bergen West.
  Met verbeterde verbinding/ontsluiting tussen Kranenburgh en ’t Hof, betere wandelpaden langs beelden en een nieuw openluchttheater, aandacht voor duurzaamheid, de heemtuin van blooming en geëigende horeca incl. terrassen en conferentiefaciliteiten.
  Durf te dromen en te investeren op de drempel van de Randstad en spreek daar ook rijke Bergense mecenassen op aan!
 5. Sluiten.
  Mochten de voorgaande alternatieven niet aanspreken dan kan het museum nog altijd gesloten worden of ondergebracht in de Van Reenenschool en het KCB op ‘Plein 7’ in de nieuwbouw aldaar worden teruggebracht.
  Mooi centraal punt als cultureel VVV voor de eigen kunstenaars en als informatief startpunt voor de culturele ‘highlights’ van de gemeente.
  Dan ontstaat in Kranenburgh ruimte voor ateliers, lokaal aan- en uitgiftepunt (geboorte, rijbewijzen etc.) van de gemeente en bij de entree een bordje waarmee de voorbijgangers op het historisch erfgoed wordt gewezen.
  U zegt het maar!

De noodzakelijke discussie
In zo’n discussie over Kranenburgh, maar ook over alle genoemde instellingen binnen het cultureel-maatschappelijk krachtenveld van de gemeente Bergen, zouden alle ‘stakeholders’ hun zegje moeten doen.
Denk dan natuurlijk allereerst aan de directie/RvT van Kranenburgh maar ook aan het NHKC, KCB (verkoop van Plein 7 heeft 1 miljoen euro ingebracht voor de totstandkoming van Museum Kranenburgh!), het Slotkwartier, De Blinkerd, Eerste Bergensche Boekhandel, Stichting Kunstgetij, de Ruïnekerk, het Vredeskerkje, Cinébergen, de Bibliotheek en mogelijk nog andere instellingen.

Geen Poolse Landdag!
De discussie zal moeten plaatsvinden onder deskundige, lokaal ingevoerde leiding en met voorbereide bijdragen.
Over een aantal alternatieven en daarmee een signaal aan de Gemeenteraad en het College.
Drie bijeenkomsten in elk van de belangrijkste dorpen/instellingen van de gemeente.
Dus in Kranenburgh, De Blinkerd en het Slotkwartier. De ‘stakeholders’ maken – ondersteund door een videomaker – een ‘pitchvideo’ waarin hun ideeën over de Bergense cultuur, hun bijdrage en die van andere instellingen.
Hoewel belanghebbende lijkt me de organisatie iets leuks voor het KCB.
Immers de deskundigheid in huis, 75 jaar en de slogan: De Toekomst is NU! 

Bergen heeft “Participatie” hoog in het vaandel staan. Meestal gaat het dan over ruimtelijke ordening, parkeren of recreatiewoningen etc.
Maar moet niet juist ook  ‘maatschappij en cultuur’ onderwerp zijn van het politieke debat.

Haye van der Werf

advertentie

Meer 'Politiek':

Voor de eerste keer stemmen… (filmpje)

24 november 2023

Een nieuwe Bergenaar neemt gebakjes mee naar het stemlokaal

Negen jaar geleden gevlucht uit Syrië en drie weken geleden de nationalisatieceremonie en nu Bergenaar. En meteen met burgemeester Lars Voskuil naar de stembus.

Bergens Harmonie neemt juridische stappen tegen betonblokken-beleid gemeente Bergen

24 november 2023

Kortgeding in aantocht...

Tot mij wendde zich de vereniging Bergens Harmonie, gevestigd te Bergen, met het verzoek haar belangen te behartigen.

VVD blijft grootste partij in gemeente Bergen, maar levert flink in… (4386)

23 november 2023

PVV tweede partij

De getoonde uitslagen zijn voorlopig en zijn gebaseerd op de eerste ronde tellingen door gemeenten. Deze data zijn door het ANP gepubliceerd. Op dit moment (donderdag 23 november 2023, 08:15 uur) is de voorlopige uitslag voor 335 van de 342 gemeenten waar verkiezingen zijn gehouden bekend. De gegevens worden bijgewerkt zodra er nieuwe uitslagen bekend zijn.

Mentale gezondheid jongeren en inclusiviteit centraal bij bezoek onderwijsminister (filmpje)

21 november 2023

“We hadden als raad en college van Bergen écht wat te vertellen aan de minister,” stelt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman"

Op uitnodiging van het college van B&W reisde demissionair minister Mariëlle Paul afgelopen maandag 20 november af naar Bergen.

Banenbeurs voor Oekraïense inwoners groot succes

17 november 2023

Meedraaien in de maatschappij...

Voor de tweede keer dit jaar organiseerden de BUCH-gemeenten een banenbeurs voor Oekraïners. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo maakten op 8 november kennis met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus. 

Dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op Broekakkers in Egmond-Binnen

17 november 2023

U kunt met ze kennismaken...

De groep meisjes wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving.

Veiligheid in uw buurt…

17 november 2023

Dit najaar vroegen wij inwoners om hun mening over de veiligheid in de gemeente Bergen

Tijdens drie inwonersavonden en met een online vragenlijst stelden wij vragen als: Voelt u zich veilig? Hoe kan de gemeente de veiligheid verbeteren?

Leerlingen Adriaan Roland Holstschool in debat met de burgemeester en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (filmpje)

17 november 2023

Onder andere over het verbod op mobiele telefoons

De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool gingen afgelopen maandag in debat met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Onderwijs).

Vrijwilligers bedankt! (filmpjes)

10 november 2023

Burgemeester Lars Voskuil bedankte een groep vrijwilligers in De Beeck in Bergen...

Afgelopen week werden vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Harmonielocatie in Bergen centrum, tweede fase verkoopprocedure

10 november 2023

Wilt u meedenken over de Harmonielocatie?

Op 31 oktober heeft de gemeente de leidraad aan drie geselecteerde ontwikkelaars verstuurd.

Groen in de Buurt gaat verder…

10 november 2023

Tot donderdag 23 november kunnen inwoners hun plannen verder uitwerken of nog indienen

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

Gemeente Bergen is geluidsoverlast van met name motoren in de zomer helemaal zat…

10 november 2023

Maar hoe pak je dat aan?

Tot de mogelijkheden behoort een speciaal opgeleide BOA, die met meetapparatuur kan constateren of een motor teveel lawaai maakt.

Tweede Kamerverkiezing 22 november

10 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Klimaat- en Energiekieskompas is gestart

10 november 2023

Klimaat en energie zijn niet meer weg te denken uit het politieke debat...

Sinds deze week staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl. Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen.

Bijna 2 miljard aan bijzondere bijstand in 2022

3 november 2023

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen de belangrijkste verklaring van de stijging...

Vorig jaar gaven gemeenten 1.972 miljoen euro uit aan bijzondere bijstand. Dat is ruim driemaal zoveel als in 2021, toen was dat 647 miljoen euro. 

Partij ONS DORP stelt vragen over bewoning Bergen Centrum

3 november 2023

Als de uitlatingen van de woordvoerster op een vergissing berusten, heeft de gemeente dit ter rectificatie aan de Raad van State vermeld?

In het Noordhollands Dagblad van 28 oktober staat een verslag van de rechtszaak tussen de heer Kat en mevrouw Wallagh m.b.t. Breelaan 21A.

Feestelijke openingsweek buurtcentrum T&O in Bergen

3 november 2023

Het is een prachtig gebouw geworden, dat beheerd wordt door Welzijn Bergen en waar zeven dagen in de week de gezellige buurtkamer geopend wordt

Op maandag 13 november 2023 opent het nieuwe buurtcentrum Tuin- en Oostdorp (T&O) aan de Jaap Veldheerhof 1 in Bergen zijn deuren!

Lezers met een mening: blokkade erf Harmoniegebouw

3 november 2023

Door: Jan Apotheker

De gemeente Bergen heeft zonder enige nadere toelichting de toegang tot het erf van het Harmoniegebouw geblokkeerd.

Kijkje achter de schermen bij Hoeve Overslot en Slotweg 44

3 november 2023

De gemeente maakt het Slotkwartier tot een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en toeristen

De gemeente Bergen houdt woensdag 22 november van 15.00 tot 17.00 uur weer een inloopmoment bij het Slotkwartier.

Tweede Kamerverkiezing 22 november a.s.

3 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Werken aan een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Bergen

3 november 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het bereikbaar, leefbaar en tegelijkertijd ook veilig houden van de verschillende dorpen in onze gemeente is van groot belang

Een veilige, leefbare én duurzaam bereikbare gemeente voor iedereen. Hoe gaan we hiervoor zorgen en wat is hiervoor nodig? Denk mee!

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen Elkshove in Bergen

30 oktober 2023

De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw is dan in het najaar van 2025...

Een nieuwe fase voor de ontwikkeling en bouw van elf sociale huurwoningen aan de Elkshove in Bergen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, hebben hun handtekening gezet onder de anterieure overeenkomst.

Meedenkagenda 2023

27 oktober 2023

Denkt u graag constructief mee over grote en kleine uitdagingen?

Denk, schrijf en doe mee! Contact? Mail naar [email protected]

Tweede Kamerverkiezing 2023 – StemWijzer is nu online

27 oktober 2023

Mocht je nog twijfels hebben... Ga goed voorbereid stemmen!

Eerder deze week is in Nieuwspoort de StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november gelanceerd. Verschillende lijsttrekkers en andere partijprominenten mochten als eerste de StemWijzer invullen.

Eenmalige subsidie voor maatschappelijke organisaties in financiële nood

27 oktober 2023

Regeling voor maatschappelijke organisaties met geldproblemen

Vier van de vijf maatschappelijke organisaties in de gemeente Bergen blijken in financiële nood te verkeren door de gestegen energiekosten.

Leerlingen Matthieu Wiegmanschool ontbijten met burgemeesters gemeente Bergen

25 oktober 2023

De kinderen en burgemeesters kregen een ontbijt dat is samengesteld door de diëtiste en dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum

Om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken, ontbeten burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn afgelopen week samen met kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de Matthieu Wiegmanschool in de raadzaal in De Beeck.

Wijziging betaald parkeren Bergen aan Zee en Egmond aan Zee

20 oktober 2023

In de winter niet meer gratis...

In Bergen aan Zee en Egmond aan Zee zijn per 1 januari 2023 de regels voor betaald parkeren veranderd. Van november tot en met januari moet er hier op zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 uur parkeergeld betaald worden. Voorheen was dat in de wintermaanden gratis.

Voorbereidingen bouw Park de Beeck gestart

13 oktober 2023

Er komen 32 woningen te koop voor maximaal 400.000 euro

Op de oude sportaccommodatie verrijst over enige tijd een compleet nieuwe woonwijk. Een duurzame, groene en waterrijke wijk met 42 huizen en vijf woongebouwen met totaal 110 appartementen.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 9: Fractie Bruin (gemeente Bergen)

13 oktober 2023

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

Bergense begroting 2024 in een oogopslag

13 oktober 2023

Het jaarlijkse overzicht van inkomsten en uitgaven van de gemeente Bergen

De begroting voor 2024 wordt op 19 oktober besproken in de Algemene Raadscommissie en op 2 november in de gemeenteraad. Net als voorgaande jaren is de begroting sluitend. “De gemeente Bergen is vooralsnog financieel gezond”, aldus wethouder Marco Wiesehahn (Financiën en Sociale en Economische Zaken).

Kennemer Wonen en BUCH-gemeenten gaan samen de strijd aan tegen woonfraude

13 oktober 2023

“Oneigenlijk gebruik van de woning zoals het ‘niet-bewonen’ van de gehuurde woning en deze leeg laten staan, onderverhuur en hennepkwekerijen, dat kun je melden

De woningnood is hoog. Het duurt jaren voordat woningzoekenden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Slotkwartier Egmond aan den Hoef ontvangt € 490.000,-

6 oktober 2023

Erfgoed Deal toegekend

Vandaag werd bekend dat aan de revitalisering van het Slotkwartier een Erfgoed Deal is toegekend. De gemeente had hiervoor een aanvraag ingediend. Met de Erfgoed Deal wordt een bedrag van € 490.000 beschikbaar gesteld om het project te ondersteunen.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug