Deel

advertentie

Lezers met een mening: Kees de Bakker

Hoe komt het dat politici bij provincie en gemeente zo slecht communiceren met kiezers?

Deze week werd ik gebeld door een radioprogramma om mijn mening over provinciale politiek te geven in verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart. De afgelopen jaren heb ik daar voldoende ervaringen mee opgedaan als voorzitter van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied, kortweg Duinstichting, met als zorgenkindjes de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat, prachtige natuur, maar politici en ecologen kunnen er niet vanaf blijven.

Laat de natuur met rust!
Wanneer Mark Rutte zegt dat we niet meer terug moeten naar de tijd van Joop den Uyl, dan bestrijd ik dat. Want toen, in de periode 1973-1977, brachten Joop, Max van der Stoel en Jos van Kemenade hoop en het idee dat alles kon veranderen. Zelf was ik al op mijn achttiende op bezoek geweest bij dr. Willem Drees om over de Politionele Acties te praten na een discussie met mijn vader over de vraag wat Nederland nog in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog te zoeken had. Ik wist nog niets van de 30.000 vrouwen, mannen en kinderen die gedood waren door de Pemoeda’s (een groep van criminelen en jonge opstandelingen) tijdens de Bersiap-periode in 1945-1946 en kende alleen het vrijheidsideaal van Soekarno.

Bij ons thuis was alles rood: we waren lid van de PvdA, abonnee van de VARA-gids en Het Vrije Volk en mijn moeder had een abonnement voor mij op de jeugdboekenserie van De Arbeiderspers. Mijn grootmoeder Neeltje van Maarleveld ging op zondag op de fiets demonstreren voor het vrouwenkiesrecht ondanks dat ze een eigen zaak had en het altijd druk had. Met welke politicus heb je tegenwoordig nog direct contact? Joop sprak ik net als Van der Stoel en Vondeling in de verkiezingsbus van de PvdA in Alkmaar. Later zag ik hem toen hij een boek kreeg van VARA’s Ombudsman Frits Bom. Politici waren benaderbaar en aanraakbaar en spraken met je. Toen ik gast was in het Torentje voor een boek van Wieteke van Dort, en ik vertelde dat in de Schoorlse Duinen dennen met kap bedreigd werden (wie haalt het in zijn hoofd in deze tijd om dat te bedenken) verwees Mark Rutte me naar zijn ministers Eric Wiebes van Economie en Klimaat en Schouten van Landbouw en Natuur. Beide ministers hadden geen tijd voor een gesprek. Ik kreeg een nietszeggende brief van de hoogste ambtenaar. Dat is de aandacht die je krijgt van de politiek. Een antwoord van niets. En hoe komt het dat politici in provincie en gemeente zo slecht zijn in communicatie met de burger?

Burgerinitiatief Schoorlse Duinen
De Duinstichting komt voort uit de actiegroep Schoorlse Bos moet Blijven die zich in najaar 2016 onder aanvoering van Joke Volkers roerde. Op een stille avond tegen de dreigende bomenkap in de Schoorlse Duinen liepen zo’n 150 mensen mee door het donkere Baaknolbos met een auto van de Reddingsbrigade erachteraan. Inmiddels hebben 43.420 mensen de petitie tegen de bomenkap ondertekend op de website www.schoorlsebosmoetblijven.nl

In 2019 organiseerde toenmalig voorzitter Jan Engelbregt een Burgerinitiatief, waarmee 8570 geregistreerde handtekeningen werden opgehaald. Deze werden met een dennentak aangeboden aan de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Kort daarop vond een heftige discussie plaats bij de Provinciale Staten, waarbij zelfs mijn eigen partij de PvdA stemde voor bomenkap. De commissaris greep in en zorgde ervoor dat gedeputeerde Esther Rommel voor Natuur – ook al had ze er duidelijk geen zin in – een gesprek had met ons bestuur. Dat leidde tot een compromis, waarin stond dat slechts een deel van het Dr. Van Steijnbos in de Schoorlse Duinen zou worden gekapt over een oppervlakte van 7,6 hectare en (ons sprookjesbos) het Leeuwenkuilbos zou worden gespaard. Maar het Baaknolbos en het Frederiksbos (Frederiksblink) bleven in de gevarenzone. De afgelopen jaren maakte de provincie een ambitiekaart, waarop de bossen zelfs in het geheel waren verdwenen. Als evaluatie aantoonde dat de kap van het Van Steijnbos nadelige gevolgen zou hebben, mochten deze bossen blijven bestaan.

Ik heb daar vaak tegen geageerd en wilde het andersom. Toon maar aan dat ze weg moeten en waarom? Alsof deze bossen steeds hun bestaan moesten bewijzen. Het zijn schitterende bossen, waarvan jaarlijks bijna drie miljoen mensen genieten. Misschien moet dit gebied wel een Nationaal Park worden om veilig te blijven. Toenmalig wethouder Klaas Valkering van gemeente Bergen was er een groot voorstander van, maar Esther Rommel (VVD) van de provincie wil niet. Ze vindt twee Nationale Parken (Zuid-Kennemerland en Texel) genoeg. Ze is weinig communicatief. Misschien een handicap als je belastingspecialiste bent, hoe ga je dan om met natuur?

Noordhollands Duinreservaat
Onder ‘ons’ gebied valt ook het Noordhollands Duinreservaat. Van Bergen aan Zee tot aan Wijk aan Zee. In het compromis met de provincie is bepaald dat er niet in deze beheerperiode (die duurt tot en met 2024) wordt gekapt, noch door Staatsbosbeheer noch door PWN. De gedeputeerde heeft dat eenzijdig doorbroken zonder overleg met de Duinstichting. Door een besluit te nemen om in het duinreservaat bij Bergen aan Zee 13.000 dennen door PWN te laten kappen bij het Lange Vlak aan de Verspyckweg over een gebied van 16,2 hectare.

Niemand doet wat
De gedeputeerde heeft ons geschoffeerd en niemand doet iets om de bomen te redden. Statenleden stellen een paar vragen maar ingezonden brieven worden niet behandeld en inspreken door mijn secretaris Lammert Mesken en mij in december bij commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid levert niets op. De kapvergunning voor Bergen aan Zee ligt nu ter goedkeuring bij het college van B en W van gemeente Bergen en wordt vrijwel zeker verleend. Ook al heeft het ontbreken van een archeologisch onderzoek bij de aanvraag gezorgd voor uitstel van 18 januari tot 17 februari. De nieuwe wethouders daar zeggen ‘boven de partijen te staan’, dat ze geen betrokkenheid hebben bij besluiten omdat ze van elders komen en de burgemeester vanuit de Staten naar Bergen is gekomen. Dan word je als beweging radeloos.

Gemeenteraad machteloos
In een column in het Bergens Nieuwsblad beschreef ik de onmacht van de gemeenteraad bij het verlenen van de kapvergunning. Bijna alle politieke partijen beloofden voor de raadsverkiezingen op 16 maart 2022 alles te doen om de bomenkap tegen te houden. Maar het was een loze belofte, want al in 2019 had de raad van gemeente Bergen een plaatselijke verordening aangenomen, waarin werd afgesproken dat over de aanvraag voor een kapvergunning alleen werd besloten door het college van Burgemeester en Wethouders. De raad had zichzelf buiten spel gezet.

Ombudsman
Misschien wordt het tijd dat politici die niet willen luisteren dat wel moeten doen via een aangestelde ombudsman. Een bij elke provincie en een bij elke gemeente, zodat burgers zich ook gehoord voelen.
Wij zijn als Duinstichting niet zo ondernemend agressief als Extinction Rebellion, waren we het maar. Misschien zijn we wel té netjes, maar daar koop je weinig voor tegenwoordig. We proberen via argumenten, brieven en rapporten ons gelijk te krijgen, maar het is een lange weg. We zijn weliswaar betrokken bij de evaluatie van het nieuwe beheerplan van de provincie 2024-2030. Ik vrees dat we het bos met een indrukwekkend uitzicht over de het duingebied, onder onze handen moeten laten trekken.

Nog een laatste redmiddel: brief en wespendief
Ik heb op 27 december een brief met uitnodiging gestuurd naar koning Willem-Alexander om de 13.000 dennen in het bedreigde bos met eigen ogen te aanschouwen en met mij de noodzaak van de kap te betwijfelen. We hebben iets gemeen en eerder contact gehad, want hebben alle twee sarcoïdose gehad. Van de secretaris bij paleis Noordeinde begreep ik dat mijn brief doorgestuurd is naar het kabinet van de koning. Ik hoop dat de koning met eigen ogen wil zien wat hier dreigt te verdwijnen in een tijd dat het klimaat onder zware druk staat. En iets helemaal niet mag en kan gebeuren. Want de robuuste dennen in Bergen aan Zee zijn nu honderd jaar oud, maar ze kunnen wel vierhonderd jaar worden. Bovendien zijn ze het thuis van de uiterst zeldzame wespendief, waar in Oost-Nederland een aparte regeling voor wordt getroffen omdat hij dat waard is. Er broeden in het bos haviken en buizerds. En er zijn de beschermde vogelsoorten als grauwe vliegenvanger en het paapje. Ondersteun ons protest, doneer en onderteken de petitie tegen de bomenkap op www.schoorlsebosmoetblijven.nl.

Kees de Bakker (72) is 40 jaar uitgever van uitgeverij Conserve en Conserve’s Leessite en sinds 1 juni 2020 voorzitter van de Duinstichting, die probeert de door de overheid bedreigde bossen, zonder echt rekening te houden met de bevolking, in de Schoorlse Duinen en Noordhollands Duinreservaat te beschermen.

Foto: Ingrid Wijnstok

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

advertentie

Meer 'Politiek':

Verschraling in steden en dorpen dreigt door greep uit kas…

21 juni 2024

Zorg, wonen, bestaanszekerheid, leefomgeving, cultuur en veiligheid

Gemeenten doen er alles aan om het leven in dorpen en steden leuk en leefbaar te houden. Maar er dreigt verschraling door de grote bezuiniging op het gemeentefonds. Het kabinet-Schoof staat voor de keus om dit wel of niet te laten gebeuren.

Aangepaste plannen voor Plein Bergen alsnog (nipt) door de raad

21 juni 2024

In plaats van net niet, nu net wel…

Met wat aanpassingen die grotendeels toe te schrijven zijn aan de technische sessie van de raad met de initiatiefnemer en het college komen er toch Verklaringen van Geen Bedenkingen voor de plannen van het Plein in Bergen.

Onderzoek naar openbare toiletten: jouw mening is belangrijk!

21 juni 2024

Wij horen graag uw mening en nodigen u uit om onze vragenlijst in te vullen...

Heeft u ooit moeite gehad om een openbaar toilet te vinden in de gemeente Bergen? De gemeente Bergen staat op plaats 271 van de 342 gemeenten in Nederland wat betreft toiletvriendelijkheid.

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor dorpsfeesten en -evenementen

21 juni 2024

Voor 2025 moet de aanvraag uiterlijk 1 september 2024 zijn ingediend

Er zijn nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar voor dorpsfeesten en -evenementen die de leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen versterken.

Kadernota 2025: blijven bouwen aan vertrouwen

21 juni 2024

Uitgangspunt: financiële zekerheid op lange termijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2025 aan de gemeenteraad aangeboden.

Eerste stap gezet richting de realisatie van 32 grondgebonden woningen binnen het plan Parck de Beeck in Bergen

18 juni 2024

Gemeente Bergen wijst Ooms Bouw & Ontwikkeling en Nova Zembla Lofts aan als winnaars

Begin dit jaar heeft de gemeente Bergen een prijsvraag uitgeschreven voor de realisatie van 32 grondgebonden woningen binnen het plan Parck de Beeck in Bergen. Met trots kunnen wij melden dat Ooms Bouw & Ontwikkeling uit Scharwoude, in samenwerking met Nova Zembla Lofts uit Amsterdam, de prijsvraag heeft gewonnen.

Oud-wethouder Klaas Valkering verdacht van sjoemelen met ondertekening…

18 juni 2024

Mocht het tot een schadeclaim komen van Het Bijzondere Huis, dan zal Bergen die verhalen bij Valkering

In tegenstelling tot hoe voormalig wethouder Klaas Valkering het beleefde, intentieovereenkomsten (iok) aangaan zonder een onderbouwd collegebesluit daaraan ten grondslag, is zeker niet gewoon. Dat was wat gemeentesecretaris Martijn Schroor en burgemeester Lars Voskuil de onderzoekscommissie maandag verzekerden.

Dienstverlening wordt gewaardeerd, maar gemeente wil volgende stap zetten

14 juni 2024

Er liggen nog best wat uitdagingen...

Het college vindt de kwaliteit van het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heel belangrijk. Inwoners van de gemeente waarderen de dienstverlening aan de balies van burgerzaken met gemiddeld een 8,6. Het aantal klachten dat binnenkomt is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022, ook een positieve ontwikkeling, zo ziet het college.

Lezers met een mening: heeft de gemeente geld te veel? Het lijkt er wel op…

14 juni 2024

Door: Gerard Schiering

Om de kruising Landweg en Kerkedijk wat veiliger te maken, zijn er een half jaar geleden drempels aan gebracht. Dit na diverse ongelukken in de laatste jaren. Ook was het een iets veiliger oversteek geworden voor de fietsers van de BSG.  

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen in Groet en Schoorl

14 juni 2024

In Groet werd symbolisch het groen gesnoeid op de locatie van de voormalige Petrusschool...

Wethouder Yvonne Roos-Bakker (links op de foto) en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, zetten hun handtekening onder de anterieure overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van beide nieuwbouwprojecten.

Gemeente Bergen geeft regentonnen en plantjes weg en haalt tegels op

14 juni 2024

Met meer groen beperk je wateroverlast en het biedt meer koelte op warme dagen

Deze periode is ideaal om lekker in de tuin aan de slag te gaan. De gemeente Bergen geeft daarom plantgoed en regentonnen weg om inwoners zo te helpen met de inrichting van de tuin. Aanmelden voor de actie kan vanaf maandag 17 juni vanaf 08.30 uur en duurt uiterlijk tot en met zondag 23 juni tenzij de voorraad eerder op is.

Matige tot slechte respons op vragen via de mail aan gemeenten in NH

14 juni 2024

Bergen doet het goed, want gemiddeld binnen twee werkdagen antwoord...

Vergeleken met andere provincies laten gemeenten in Noord-Holland een eenvoudige vraag per mail het vaakst onbeantwoord. Bovendien antwoordt bijna een kwart van de Noord-Hollandse gemeenten niet op tijd. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon, waarbij alle gemeenten onlangs zijn benaderd met een eenvoudige vraag.

Reactie Partij Ons Dorp op het vertrek van Jan Houtenbos

14 juni 2024

De fractie van ONS DORP is teleurgesteld maar heeft aangegeven liever in kleiner comité door te gaan dan met iemand waar ze niet op kunnen vertrouwen...

Het aangekondigde vertrek van raadslid Jan Houtenbos uit de fractie heeft Partij ONS DORP totaal verrast. Houtenbos neemt zijn zetel tegen alle door hem onderschreven afspraken mee. 

POD-raadslid Jan Houtenbos loopt per direct over naar Kies Lokaal

13 juni 2024

Partijvoorzitter van POD, oprichter en lijstduwer Henk Borst zegt verbijsterd te zijn...

Jan Houtenbos van Partij Ons Dorp heeft in een formele brief aan de griffie en aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Lars Voskuil, zijn collega’s in de lokale politiek laten weten per direct over te stappen naar de fractie van KIES Lokaal.

Hoge opkomst. En zo stemde de gemeente Bergen

10 juni 2024

GL-PvdA verliest, maar blijft grootste partij. PVV wint

24.555 kiesgerechtigden. Opkomst 58.4%.

Lezers met een mening: Het lijkt op een Bermuda driehoek…

7 juni 2024

Door: Hans Peter Corbee

Het blijft fascinerend te zien hoe het centrum van Bergen de lokale politiek domineert in welk politiek proces dan ook. Het lijkt op een Bermuda driehoek waarin alle energie verdwijnt. En dat al jaren lang.

Achttien jaar geworden én meteen je stem uit brengen (filmpje)

7 juni 2024

Charlotte hield een helder betoog waarom stemmen zo van belang is...

De Bergense Charlotte werd 6 juni achttien jaar én ging na het eten van een taartje met burgemeester Lars Voskuil en zijn vouw Priska Voskuil-van Dijk direct door naar 't Oude Raethuys om haar stem uit te brengen. En vanmiddag ook nog eens examen moeten doen. Sterkte en succes Charlotte!

Lezers met een mening: bomen en bebouwing op het Plein

7 juni 2024

Door: Jan de Boer

Toen ik als inspreker op 23 mei jl. tijdens de algemene commissievergadering mijn bezwaren tegen met name het “P gebouw” op het Plein uitte, kreeg ik een vraag van de heer Peter van Huissteden van de PvdA.

Inzet drone bij natuurbrandmeldingen en nieuwe uniformen voor Bergense brandweer

7 juni 2024

Afgelopen donderdag 6 juni: we trainden vrijwilligers tot observator...

Het moderniseren van onze brandweerzorg is essentieel omdat de uitdagingen in onze moderne samenleving steeds veranderen. We kijken daarom naar innovatieve methoden, zoals drones, kunstmatige intelligentie en data-analyse, die iets toevoegen aan de inzet van onze brandweer.

Wie wordt onze kinderburgemeester in schooljaar 2024-2025?

31 mei 2024

Kinderen uit groep 7 kunnen tot 24 juni a.s. solliciteren naar de rol van kinderburgemeester van de gemeente Bergen

Op dit moment vervult Tygo Fontijn van basisschool De Windhoek nog met vol enthousiasme de rol van kinderburgemeester in de gemeente Bergen. Na de zomervakantie gaat hij naar de middelbare school en zit zijn periode van een jaar als kinderburgemeester erop. Het is daarom tijd om een opvolger te zoeken! 

Doe mee aan de Week tegen Eenzaamheid

31 mei 2024

Honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen...

Dat is de Week tegen Eenzaamheid, die dit jaar loopt van 26 september tot en met 2 oktober. Het ministerie van VWS faciliteert de Week als onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

En nu gaan wij écht bouwen voor onze jongeren. Doe jij mee?

31 mei 2024

Door: Philip, raadslid GroenLinks Bergen

Raadslid en jongere Philip Garcia Hoogland heeft een plan om snel tijdelijke jongerenwoningen te realiseren. Deze sociale huurwoningen zijn bedoeld om de druk op de woningmarkt voor jongeren te verlichten. Nu zoekt Philip naar input van jonge woningzoekenden om het project verder te ontwikkelen.

Dorpsplein moet!

31 mei 2024

Sinds de jaren negentig zit ons dorp wat woningbouw betreft op slot...

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2024 heeft de fractie van het CDA een krachtig pleidooi gehouden om na vijftig jaar de inwoners perspectief te bieden!

Nieuwe energiecoaches gezocht

31 mei 2024

Energiecoaches zijn lokale vrijwilligers die bruikbare tips over energiebesparing geven aan mede-inwoners

De gemeente Bergen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten als energiecoach. Dit vanwege het grote succes van het energiecoach-initiatief, waarbij inwoners gratis een energiegesprek aan huis kunnen aanvragen. Binnenkort start er een nieuwe opleidingsronde voor energiecoaches om het team te versterken.

Getuigen uitgenodigd voor de verhoren van de onderzoekscommissie gemeente Bergen NH

24 mei 2024

Een van getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering

In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente.

Gemeenten in Regio Alkmaar zetten volgende stap in toeristische samenwerking

24 mei 2024

Marco Wiesehahn-Vrijman, wethouder Bergen: “In de gemeente Bergen zijn we gastvrij en genieten we zelf ook van de prachtige natuur als we wandelen, fietsen of sporten

De zes gemeenten in Regio Alkmaar hebben samen een nieuwe visie op toerisme en recreatie opgesteld. Het doel is om bezoekers beter over de regio te verspreiden en door het hele jaar heen te verwelkomen. De colleges van Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest leggen deze visie voor aan hun gemeenteraden. 

Recreatiestrand Hondsbossche duinen voorlopig behouden

24 mei 2024

Wethouders Marco Wiesehahn-Vrijman (gemeente Bergen) en Simco Kruijer (gemeente Schagen) lichten toe...

De toekomst van het recreatieve strand bij de Hondsbossche duinen is onzeker. Een vooroeversuppletie door Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt ervoor dat het strand voorlopig breed genoeg blijft voor de vele strandbezoekers.

Gemeenten zijn nodig voor nadere uitwerking coalitieakkoord

24 mei 2024

Samen werken aan uitvoerbare ambities

Het akkoord op hoofdlijnen ‘Hoop, lef en trots’ biedt een goede basis voor het verdere gesprek met het nieuwe kabinet. Het betrekken van gemeenten bij de nadere uitwerking is nodig om zeker te kunnen zijn dat beleid uitvoerbaar is en het inwoners verder helpt. 

In gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

24 mei 2024

Onderwerpen: de Europese verkiezingen op 6 juni a.s.

Afgelopen woensdag 22 juni sprak Harry Steunenberg van de Flessenpost met burgemeester Lars Voskuil in het pittoreske Witte Kerkje in Groet.

Gemeenten en Kennemer Wonen ondertekenen convenant voor Toekomstbestendige Woningbouw

24 mei 2024

Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, legt uit: Kennemer Wonen gaat hier nieuwe sociale huurwoningen bouwen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben samen met Wooncorporatie Kennemer Wonen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend.

Als u stemt, bepaalt u mee wie de komende vijf jaar lid is van het Europees Parlement

24 mei 2024

Zo heeft u invloed op de besluiten die Europa neemt. Gebruik de stemwijzer!

Op 6 juni zijn de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Burgemeester Lars Voskuil roept alle stemgerechtigde inwoners op om naar de stembus te gaan. Fotografie: Ernest Selleger.

De zwijgende meerderheid wil woningen in centrum Bergen, aldus D66

24 mei 2024

Luister naar onze nieuwe generatie en laat de bouw van de woningen in het centrum van Bergen eindelijk doorgang vinden!

Vanuit de gehele gemeente waren er inwoners die niet meer zwijgend wilden afwachten wat de raad zou besluiten over de nieuwe woningen in het centrum van Bergen. Vele insprekers eisten donderdagavond 23/5 "doorbreking van de impasse" tijdens de Algemene Raadscommissievergadering.

Onderzoekscommissie gaat openbare verhoren houden in onderzoek naar intentieovereenkomst tussen Bergen en ‘Het Bijzondere Huis’

17 mei 2024

Openbare verhoren...

De gemeenteraad van Bergen heeft op 6 juli 2023 een onderzoekscommissie opdracht gegeven om een raadsonderzoek uit te voeren. Deze commissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende.

De Blauwe Vlag wordt weer gehesen: veilig genieten van schone stranden in de gemeente Bergen

17 mei 2024

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin wappert ook dit jaar de Blauwe vlag. Alle stranden in de gemeente ontvingen dit jaar een Blauwe Vlag.

Straatnamen in nieuwe woonwijk De Beeck vernoemd naar bekende Bergense vrouwen

17 mei 2024

De bouw van ruim 150 woningen in Park de Beeck is inmiddels gestart

Wie straks een woning betrekt in het in aanbouw zijnde Park de Beeck, komt te wonen aan straten die genoemd zijn naar vrouwen die voor Bergen een bijzondere betekenis hebben.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl

17 mei 2024

‘Een levendige, groene entree voor het duindorp’

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Lezers met een mening: ook aan de rand van Bergen ervaart men overlast…

10 mei 2024

Door: Edo, Heleen en Reinder. Evenementen Geestmerambacht

'Het was 00.00 uur, eindelijk was de diepe dreun die vanaf het middaguur hoor- en voelbaar was, over. Om 01.00 uur schrik ik wakker, vertrekkende bezoekers toeteren nog even naar elkaar.'

Lezers met een mening: de drempels kruispunt Landweg – Kerkedijk – Koninginneweg – Russenweg

10 mei 2024

Door: Mark Elzinga, vader van twee schoolgaande kinderen

Ik schrijf deze brief als vader van twee schoolgaande kinderen van negen en elf jaar oud, mijn kinderen zitten op de Willem Alexander School, Kapelweidtje 2 in Bergen. Wij zelf wonen op de Emmalaan, aan de buitenzijde van de Koninginneweg, ik noem het ook wel de buitenring van Bergen.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl ‘een levendige, groene entree voor ons duindorp’

10 mei 2024

Wethouder Ernest Briët opent de tijdelijke inrichting van de Paardenmarkt in Schoorl op maandag 13 mei

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Provincie maakt meer ruimte voor woningbouw mogelijk

10 mei 2024

In Noord-Holland zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig

Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden.

Geef mobiliteit voldoende prioriteit in nieuw beleid

3 mei 2024

Betaalbare en gelijkwaardige alternatieven voor de auto ...

Voor de aanpak van grote opgaven zoals woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid, zijn goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid essentiële randvoorwaarden. Het nieuwe kabinet moet daarom mobiliteit onlosmakelijk onderdeel maken van nieuw beleid.

Actuele informatie over het Dorpsplein Bergen

3 mei 2024

Over de herontwikkeling van het centrum van Bergen wordt al decennialang gesproken...

De gemeente heeft op de website actuele informatie geplaatst over het Dorpsplein in Bergen Centrum. Onlangs werd bekend dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om de juiste procedure te volgen. De raad wordt daarom gevraagd om twee verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) af te geven.

Gemeenten niet bezorgd, wel alert bij herdenkingen…

3 mei 2024

Gemeenten treffen wel maatregelen, maar meestal niet meer dan in andere jaren

Veel gemeenten en comités die herdenkingen op 4 mei organiseren, treffen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Bij geen enkele gemeente die het ANP voor een rondvraag benaderde, zijn demonstraties aangekondigd en de meeste gemeenten verwachten geen ongeregeldheden.

Voor in de agenda: 6 juni verkiezingen Europees Parlement

3 mei 2024

In mei kunt u de digitale Stemwijzer invullen via www.stemwijzer.nl

In Nederland zijn op 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement.

‘Overheid moet ook relationele waarde van natuur erkennen’

26 april 2024

Illustratief zijn de protesten de afgelopen jaren tegen de bomenkap door natuurorganisaties in het duingebied boven Bergen aan Zee

Onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving: wordt natuurbeleid te formalistisch en juridisch, dan kan het draagvlak verdwijnen.

Gemeenten ontvingen meer signalen van betalingsachterstanden. Hoe zit dat in de gemeente Bergen?

26 april 2024

Een reactie van wethouder Marco Wiesehahn, portefeuillehouder Sociaal domein...

Wiesehahn, "Zaffier is onder andere voor de gemeente Bergen verantwoordelijk voor werk, geldzaken en inburgering.

Terug