Deel

advertentie

Lezers met een mening: Kees de Bakker

Hoe komt het dat politici bij provincie en gemeente zo slecht communiceren met kiezers?

Lezers met een mening: Kees de Bakker

Deze week werd ik gebeld door een radioprogramma om mijn mening over provinciale politiek te geven in verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart. De afgelopen jaren heb ik daar voldoende ervaringen mee opgedaan als voorzitter van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied, kortweg Duinstichting, met als zorgenkindjes de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat, prachtige natuur, maar politici en ecologen kunnen er niet vanaf blijven.

Laat de natuur met rust!
Wanneer Mark Rutte zegt dat we niet meer terug moeten naar de tijd van Joop den Uyl, dan bestrijd ik dat. Want toen, in de periode 1973-1977, brachten Joop, Max van der Stoel en Jos van Kemenade hoop en het idee dat alles kon veranderen. Zelf was ik al op mijn achttiende op bezoek geweest bij dr. Willem Drees om over de Politionele Acties te praten na een discussie met mijn vader over de vraag wat Nederland nog in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog te zoeken had. Ik wist nog niets van de 30.000 vrouwen, mannen en kinderen die gedood waren door de Pemoeda’s (een groep van criminelen en jonge opstandelingen) tijdens de Bersiap-periode in 1945-1946 en kende alleen het vrijheidsideaal van Soekarno.

Bij ons thuis was alles rood: we waren lid van de PvdA, abonnee van de VARA-gids en Het Vrije Volk en mijn moeder had een abonnement voor mij op de jeugdboekenserie van De Arbeiderspers. Mijn grootmoeder Neeltje van Maarleveld ging op zondag op de fiets demonstreren voor het vrouwenkiesrecht ondanks dat ze een eigen zaak had en het altijd druk had. Met welke politicus heb je tegenwoordig nog direct contact? Joop sprak ik net als Van der Stoel en Vondeling in de verkiezingsbus van de PvdA in Alkmaar. Later zag ik hem toen hij een boek kreeg van VARA’s Ombudsman Frits Bom. Politici waren benaderbaar en aanraakbaar en spraken met je. Toen ik gast was in het Torentje voor een boek van Wieteke van Dort, en ik vertelde dat in de Schoorlse Duinen dennen met kap bedreigd werden (wie haalt het in zijn hoofd in deze tijd om dat te bedenken) verwees Mark Rutte me naar zijn ministers Eric Wiebes van Economie en Klimaat en Schouten van Landbouw en Natuur. Beide ministers hadden geen tijd voor een gesprek. Ik kreeg een nietszeggende brief van de hoogste ambtenaar. Dat is de aandacht die je krijgt van de politiek. Een antwoord van niets. En hoe komt het dat politici in provincie en gemeente zo slecht zijn in communicatie met de burger?

Burgerinitiatief Schoorlse Duinen
De Duinstichting komt voort uit de actiegroep Schoorlse Bos moet Blijven die zich in najaar 2016 onder aanvoering van Joke Volkers roerde. Op een stille avond tegen de dreigende bomenkap in de Schoorlse Duinen liepen zo’n 150 mensen mee door het donkere Baaknolbos met een auto van de Reddingsbrigade erachteraan. Inmiddels hebben 43.420 mensen de petitie tegen de bomenkap ondertekend op de website www.schoorlsebosmoetblijven.nl

In 2019 organiseerde toenmalig voorzitter Jan Engelbregt een Burgerinitiatief, waarmee 8570 geregistreerde handtekeningen werden opgehaald. Deze werden met een dennentak aangeboden aan de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Kort daarop vond een heftige discussie plaats bij de Provinciale Staten, waarbij zelfs mijn eigen partij de PvdA stemde voor bomenkap. De commissaris greep in en zorgde ervoor dat gedeputeerde Esther Rommel voor Natuur – ook al had ze er duidelijk geen zin in – een gesprek had met ons bestuur. Dat leidde tot een compromis, waarin stond dat slechts een deel van het Dr. Van Steijnbos in de Schoorlse Duinen zou worden gekapt over een oppervlakte van 7,6 hectare en (ons sprookjesbos) het Leeuwenkuilbos zou worden gespaard. Maar het Baaknolbos en het Frederiksbos (Frederiksblink) bleven in de gevarenzone. De afgelopen jaren maakte de provincie een ambitiekaart, waarop de bossen zelfs in het geheel waren verdwenen. Als evaluatie aantoonde dat de kap van het Van Steijnbos nadelige gevolgen zou hebben, mochten deze bossen blijven bestaan.

Ik heb daar vaak tegen geageerd en wilde het andersom. Toon maar aan dat ze weg moeten en waarom? Alsof deze bossen steeds hun bestaan moesten bewijzen. Het zijn schitterende bossen, waarvan jaarlijks bijna drie miljoen mensen genieten. Misschien moet dit gebied wel een Nationaal Park worden om veilig te blijven. Toenmalig wethouder Klaas Valkering van gemeente Bergen was er een groot voorstander van, maar Esther Rommel (VVD) van de provincie wil niet. Ze vindt twee Nationale Parken (Zuid-Kennemerland en Texel) genoeg. Ze is weinig communicatief. Misschien een handicap als je belastingspecialiste bent, hoe ga je dan om met natuur?

Noordhollands Duinreservaat
Onder ‘ons’ gebied valt ook het Noordhollands Duinreservaat. Van Bergen aan Zee tot aan Wijk aan Zee. In het compromis met de provincie is bepaald dat er niet in deze beheerperiode (die duurt tot en met 2024) wordt gekapt, noch door Staatsbosbeheer noch door PWN. De gedeputeerde heeft dat eenzijdig doorbroken zonder overleg met de Duinstichting. Door een besluit te nemen om in het duinreservaat bij Bergen aan Zee 13.000 dennen door PWN te laten kappen bij het Lange Vlak aan de Verspyckweg over een gebied van 16,2 hectare.

Niemand doet wat
De gedeputeerde heeft ons geschoffeerd en niemand doet iets om de bomen te redden. Statenleden stellen een paar vragen maar ingezonden brieven worden niet behandeld en inspreken door mijn secretaris Lammert Mesken en mij in december bij commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid levert niets op. De kapvergunning voor Bergen aan Zee ligt nu ter goedkeuring bij het college van B en W van gemeente Bergen en wordt vrijwel zeker verleend. Ook al heeft het ontbreken van een archeologisch onderzoek bij de aanvraag gezorgd voor uitstel van 18 januari tot 17 februari. De nieuwe wethouders daar zeggen ‘boven de partijen te staan’, dat ze geen betrokkenheid hebben bij besluiten omdat ze van elders komen en de burgemeester vanuit de Staten naar Bergen is gekomen. Dan word je als beweging radeloos.

Gemeenteraad machteloos
In een column in het Bergens Nieuwsblad beschreef ik de onmacht van de gemeenteraad bij het verlenen van de kapvergunning. Bijna alle politieke partijen beloofden voor de raadsverkiezingen op 16 maart 2022 alles te doen om de bomenkap tegen te houden. Maar het was een loze belofte, want al in 2019 had de raad van gemeente Bergen een plaatselijke verordening aangenomen, waarin werd afgesproken dat over de aanvraag voor een kapvergunning alleen werd besloten door het college van Burgemeester en Wethouders. De raad had zichzelf buiten spel gezet.

Ombudsman
Misschien wordt het tijd dat politici die niet willen luisteren dat wel moeten doen via een aangestelde ombudsman. Een bij elke provincie en een bij elke gemeente, zodat burgers zich ook gehoord voelen.
Wij zijn als Duinstichting niet zo ondernemend agressief als Extinction Rebellion, waren we het maar. Misschien zijn we wel té netjes, maar daar koop je weinig voor tegenwoordig. We proberen via argumenten, brieven en rapporten ons gelijk te krijgen, maar het is een lange weg. We zijn weliswaar betrokken bij de evaluatie van het nieuwe beheerplan van de provincie 2024-2030. Ik vrees dat we het bos met een indrukwekkend uitzicht over de het duingebied, onder onze handen moeten laten trekken.

Nog een laatste redmiddel: brief en wespendief
Ik heb op 27 december een brief met uitnodiging gestuurd naar koning Willem-Alexander om de 13.000 dennen in het bedreigde bos met eigen ogen te aanschouwen en met mij de noodzaak van de kap te betwijfelen. We hebben iets gemeen en eerder contact gehad, want hebben alle twee sarcoïdose gehad. Van de secretaris bij paleis Noordeinde begreep ik dat mijn brief doorgestuurd is naar het kabinet van de koning. Ik hoop dat de koning met eigen ogen wil zien wat hier dreigt te verdwijnen in een tijd dat het klimaat onder zware druk staat. En iets helemaal niet mag en kan gebeuren. Want de robuuste dennen in Bergen aan Zee zijn nu honderd jaar oud, maar ze kunnen wel vierhonderd jaar worden. Bovendien zijn ze het thuis van de uiterst zeldzame wespendief, waar in Oost-Nederland een aparte regeling voor wordt getroffen omdat hij dat waard is. Er broeden in het bos haviken en buizerds. En er zijn de beschermde vogelsoorten als grauwe vliegenvanger en het paapje. Ondersteun ons protest, doneer en onderteken de petitie tegen de bomenkap op www.schoorlsebosmoetblijven.nl.

Kees de Bakker (72) is 40 jaar uitgever van uitgeverij Conserve en Conserve’s Leessite en sinds 1 juni 2020 voorzitter van de Duinstichting, die probeert de door de overheid bedreigde bossen, zonder echt rekening te houden met de bevolking, in de Schoorlse Duinen en Noordhollands Duinreservaat te beschermen.

Foto: Ingrid Wijnstok

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Lezers met een mening: Kees de Bakker Lezers met een mening: Kees de Bakker
advertentie

Meer 'Politiek':

Klanten van Zaffier met bijstandsuitkering krijgen voortaan de individuele inkomenstoeslag automatisch

24 maart 2023

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor inwoners die al minstens drie jaar van een minimuminkomen leven

Wetten en regels kunnen ingewikkeld zijn. Dat geldt ook voor veel inwoners in een financieel kwetsbare situatie. Hierdoor maken zij niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen waar ze wel recht op hebben.

Start werkzaamheden vernieuwing Paddenpad in Bergen

24 maart 2023

Tijdens het inloopspreekuur zijn de projectleider en aannemer aanwezig om u meer te vertellen over de planning...

Op dinsdag 11 april starten de werkzaamheden voor de vernieuwing van het Paddenpad (het fietspad tussen de Meerweg en de Sluislaan) in Bergen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting (afhankelijk van het weer) drie weken. Het Paddenpad moet vernieuwd worden omdat het niet meer veilig en van slechte kwaliteit is.

Tegemoetkoming energiekosten MKB en verenigingen in de gemeente Bergen

24 maart 2023

De TEK is open van 21 maart tot en met 2 oktober 2023

Gaat minimaal zeven procent van de omzet naar energiekosten, dan komen bedrijven en wellicht verenigingen en stichtingen in aanmerking voor de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling wordt een deel van het bedrag dat meer wordt betaald voor energie teruggestort.

Pop-up galerie Klein Zwitserland moet mogelijk plaatsmaken voor Oekraïense vluchtelingen

22 maart 2023

De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar van het pand...

Er is volgens burgemeester Lars Voskuil meer capaciteit nodig om Oekraïners in de gemeente onderdak te bieden. Op dit moment zitten er zo'n 350 vluchtelingen in hotels, pensions en bij mensen thuis in tuinhuizen en vakantiewoningen.

Bergen in de media: hoteliers blijken zonder medeweten van gemeenten te worden benaderd voor asielopvang

23 maart 2023

Burgemeester Lars Voskuil: "wanneer gemeenten en inwoners ’voor het blok worden gezet’ zal dit eerder leiden tot weerstand dan draagvlak"

Hoteleigenaren in Noord-Holland Noord worden geregeld benaderd door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om vluchtelingen onderdak te bieden.

Leden BBC stemmen unaniem tegen tekenen ‘VVGB’ Dorpsplein Bergen

17 maart 2023

Op korte termijn alle partijen bijeen brengen om zo spoedig mogelijk te komen tot een eerste aanzet voor een totaalplan voor Bergen Centrum

De algemene ledenvergadering van de Bewonersverenging Bergen Centrum heeft met een motie de gemeenteraad van Bergen opgeroepen om géén zogenaamde ‘Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven voor de bouwplannen voor Dorpsplein Bergen.

Gemeente Bergen ondertekent Woondeal 2.0 NH Noord voor meer én betaalbare woningen

17 maart 2023

In 2030 moeten er maar liefst 40.000 nieuwe woningen bijkomen...

Afgelopen woensdag zette wethouder Yvonne Roos-Bakker (Ruimtelijke Ordening en Wonen) namens gemeente Bergen haar handtekening onder de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord voor meer én betaalbare woningen.

Dialoogtafel over duingebied

17 maart 2023

Deze avond vindt plaats op 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal in De Beeck

Ons mooie duingebied ligt vele inwoners en organisaties na aan het hart. Vanuit die gedachte organiseert de gemeenteraad op 28 maart een dialoogtafel. U kunt deze bijeenkomst live volgen via www.raadbergen-nh.nl.

Start renovatie Hoeve Overslot Egmond aan den Hoef

17 maart 2023

De renovatie duurt ongeveer een jaar...

De gemeente wil van het Slotkwartier een aantrekkelijk gebied maken, waar de belangrijke geschiedenis van deze locatie en de betekenis ervan tot leven wordt gebracht. Omdat Hoeve Overslot een Rijksmonument is, is er in de voorbereiding van de restauratie intensief contact geweest met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Verder is er afgestemd met de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. In juni vorig jaar verstrekte de gemeente de omgevingsvergunning.

Vandaag 18 geworden… en meteen stemmen (filmpje)

15 maart 2023

Kobe van der Laarse werd opgehaald door burgemeester Lars Voskuil

Vandaag werd Kobe opgehaald door burgemeester Lars Voskuil vanuit Egmond aan Zee. Ze wilde graag in Bergen stemmen en wel in 't Oude Raedhuys.

Minister (woningbouw) Hugo de Jonge en CDA-statenlid Dennis Heijen bezochten Bergen (filmpje)

14 maart 2023

Krachtige oproep: provincie moet voet van het woningbouw rempedaal halen

Ondernemers en bewoners van de gemeente Bergen luidden de noodklok over het tekort aan woningen in hun dorpen. Dat deden ze in de Ruïnekerk tijdens een CDA-bijeenkomst waarbij Noord-Hollands statenlid Dennis Heijen en minister Hugo de Jonge het woord voerden en vragen beantwoordden.

VVD-coryfee Ed Nijpels bezoekt *restaurant Merlet in Schoorl

10 maart 2023

Door: Rob van de Pas

Soms heb je van die bijeenkomsten die als een prachtige puzzel naadloos in elkaar vallen. Afgelopen woensdag 8 maart was er zo een. In sterrenrestaurant Merlet in Schoorl was Martin van Bourgonje gastheer voor de lokale VVD.

Ineke Aronds, “We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentiehotel met appartementen, van de baan is”

10 maart 2023

De gemeente Bergen is hard afgestraft voor...

Advocatenkantoor vanEijck/Heslinga heeft aangegeven dat de gemeente Bergen nu aan zet is voor een betere regeling in plaats van grote/kleine plannen.

Energiecoaches van start

10 maart 2023

Vraag een gratis energiegesprek bij de gemeente aan

Woningeigenaren in Bergen kunnen vanaf nu een gratis energiegesprek aanvragen met een energiecoach. De vrijwillige energiecoaches van de Noord-Hollandse Energiecoöperatie hebben onlangs een opleiding gevolgd, en staan klaar om hun dorpsgenoten tips te geven over energiebesparing in woningen.

Reactie Bergens college op uitspraak Raad van State inzake Hotel Nassau

8 maart 2023

De Raad van State geeft aan dat de gemeente een procedurefout heeft gemaakt

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State inzake Hotel Nassau in Bergen aan Zee vanmorgen. Het plan voorziet in het vervangen van het huidige hotel door een nieuw hotel met 60 hotelkamers en 21 appartementen.

College verleent omgevingsvergunningen Eyssenstein en Hotel Prins Maurits Bergen aan Zee

8 maart 2023

Bouw bijna zeventig recreatieappartementen Bergen aan Zee is stap dichterbij

Tot en met 12 oktober 2022 lagen de ontwerpbesluiten voor de vergunningen voor Hotel Prins Maurits en voor Eyssenstein Appartementen ter inzage. Hierop zijn vijf zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Met het vaststellen van de Nota van Zienswijzen door het college zijn de vergunningen nu verleend. Het gaat om de omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan en het aanleggen van een uitrit.

Geen stem wijzer…

10 maart 2023

Column: JoMo

Wat en wie moet je kiezen bij de Provincie en het Waterschap? Ik heb verschillende stemwijzers ingevuld en geprobeerd om een beetje uit het midden weg te blijven.

Centrum van duindorp Schoorl wordt vernieuwd

3 maart 2023

Uitvoering van de plannen zal naar verwachting vanaf 2024 plaatsvinden

Het centrum van het Noord-Hollandse dorp Schoorl staat aan de vooravond van een grootschalige vernieuwing. Er komen 150 nieuwe woningen, het aantal vierkante meters aan winkelruimte wordt teruggeschroefd.

Landelijke Opschoondag op 18 maart

3 maart 2023

Opschoonpakket krijgt u van de gemeente

De gemeente Bergen ondersteunt ook dit jaar weer van harte de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart.

Schoorl krijgt er zestien huurwoningen bij

3 maart 2023

Op het terrein van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg

Er komen zestien woningen bij in Schoorl. Kennemer Wonen laat twee blokken van acht huurhuizen bouwen op de plek van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg.

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

3 maart 2023

Verkiezingen: wat, wie en hoe?

Op wie kan ik stemmen?

Grensaanpassingen van het natuurnetwerk in Noord-Holland ter inzage

24 februari 2023

De grensaanpassingen liggen van 1 maart tot en met 11 april 2023 ter inzage

Om te komen tot een aaneengesloten natuurnetwerk heeft Noord-Holland een concept-besluit genomen over 61 verzoeken om de grenzen aan te passen.

Beter omgaan met mislukkingen in gemeenten…

24 februari 2023

Waarom mislukken projecten?

De faalpatronen van eerdere mislukkingen vormen een bron van kennis voor controllers en risicomanagers.

Bergense ondernemers… komt u ook mee discussiëren op 13 maart?

24 februari 2023

Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de Ruïnekerk

Maandagavond 13 maart komt Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, naar Bergen om in een speciale bijeenkomst in gesprek te gaan over woningbouw. Immers dorpen verschralen, voorzieningen vallen weg en een toekomst voor de jeugd is er nauwelijks.

Jeugdlintje aanvragen kan tot 1 maart a.s.

17 februari 2023

Helden tussen de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd, kunnen een jeugdlintje krijgen

Dit moet aangevraagd worden voor 1 maart 2023. Het lintje wordt dan met de lintjesregen rond Koningsdag uitgereikt. 

Update: herinrichting Schoorl-Centrum

17 februari 2023

We verplaatsen de informatieavond, die eerst dit voorjaar gepland stond, naar het najaar

Het centrum van Schoorl wordt opnieuw ingericht en vriendelijker en gezelliger gemaakt. We geven je graag een update over de laatste stand van zaken en nieuwe planning.

Tentoonstelling WIJ… reist ook in 2023 nog door het land

17 februari 2023

Oproep: doorbreek de ‘cirkel van geweld'

De multimediale tentoonstelling 'WIJ... doorbreken de cirkel van geweld', die tot doel heeft huiselijk geweld en kindermishandeling beter bespreekbaar te maken, reist ook dit jaar nog door het land. Gemeenten die interesse hebben, kunnen contact opnemen met Stichting Open mind.

Wethouder Ernest Briët over het belang van inwonersparticipatie

17 februari 2023

“We moeten continu blijven zoeken naar mogelijkheden om inwoners te betrekken”

Wie op zoek gaat naar wat participatie precies betekent, komt uit bij termen als ‘het meedoen aan de samenleving’ of ‘alle vormen van beleid waar één of meer burgers bij betrokken zijn’.

Misschien toch nog nieuwe woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

8 februari 2023

Gedeputeerde Cees Loggen: 'Er is geen enkel taboe.'

Het uitgestelde werkbezoek van gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland bracht (onverwacht) toch wat hoop in de harten van de inwonersvertegenwoordigers uit Groet en Egmond-Binnen. Woningbouw in een BPL wordt niet op voorhand uitgesloten.

Meis de Jongh neemt afscheid als VVD-raadslid

6 februari 2023

De Jongh: ‘Met veel enthousiasme heb ik mij onder andere ingezet voor bouwen en duurzaamheid...

Raadslid Meis de Jongh zal in februari 2023 haar rol als lid van de Bergense gemeenteraad beëindigen. Het is een persoonlijk besluit van Meis. Meis geeft aan dat het raadslidmaatschap niet meer te combineren is met haar drukke gezinsleven en nieuwe baan. Meis was raadslid en fractievoorzitter voor de VVD. Haar aandacht ging vooral uit naar de portefeuille ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Lezers met een mening: Haye van der Werf

10 februari 2023

De Olifant in de Raadszaal...

Geachte Gemeenteraad

14 dagen lopen voor Noord-Hollandse natuur en milieu etappe 6: van Camperduin naar Sint Maarten

10 februari 2023

Iedereen is welkom om mee te lopen of fietsen...

Op zondag 12 februari loopt de Partij voor de Dieren een etappe van Camperduin naar Sint Maarten, als onderdeel van haar veertiendaagse estafette.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug