Deel

advertentie

Lezers met een mening: Kees de Bakker

Hoe komt het dat politici bij provincie en gemeente zo slecht communiceren met kiezers?

Lezers met een mening: Kees de Bakker

Deze week werd ik gebeld door een radioprogramma om mijn mening over provinciale politiek te geven in verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart. De afgelopen jaren heb ik daar voldoende ervaringen mee opgedaan als voorzitter van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied, kortweg Duinstichting, met als zorgenkindjes de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat, prachtige natuur, maar politici en ecologen kunnen er niet vanaf blijven.

Laat de natuur met rust!
Wanneer Mark Rutte zegt dat we niet meer terug moeten naar de tijd van Joop den Uyl, dan bestrijd ik dat. Want toen, in de periode 1973-1977, brachten Joop, Max van der Stoel en Jos van Kemenade hoop en het idee dat alles kon veranderen. Zelf was ik al op mijn achttiende op bezoek geweest bij dr. Willem Drees om over de Politionele Acties te praten na een discussie met mijn vader over de vraag wat Nederland nog in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog te zoeken had. Ik wist nog niets van de 30.000 vrouwen, mannen en kinderen die gedood waren door de Pemoeda’s (een groep van criminelen en jonge opstandelingen) tijdens de Bersiap-periode in 1945-1946 en kende alleen het vrijheidsideaal van Soekarno.

Bij ons thuis was alles rood: we waren lid van de PvdA, abonnee van de VARA-gids en Het Vrije Volk en mijn moeder had een abonnement voor mij op de jeugdboekenserie van De Arbeiderspers. Mijn grootmoeder Neeltje van Maarleveld ging op zondag op de fiets demonstreren voor het vrouwenkiesrecht ondanks dat ze een eigen zaak had en het altijd druk had. Met welke politicus heb je tegenwoordig nog direct contact? Joop sprak ik net als Van der Stoel en Vondeling in de verkiezingsbus van de PvdA in Alkmaar. Later zag ik hem toen hij een boek kreeg van VARA’s Ombudsman Frits Bom. Politici waren benaderbaar en aanraakbaar en spraken met je. Toen ik gast was in het Torentje voor een boek van Wieteke van Dort, en ik vertelde dat in de Schoorlse Duinen dennen met kap bedreigd werden (wie haalt het in zijn hoofd in deze tijd om dat te bedenken) verwees Mark Rutte me naar zijn ministers Eric Wiebes van Economie en Klimaat en Schouten van Landbouw en Natuur. Beide ministers hadden geen tijd voor een gesprek. Ik kreeg een nietszeggende brief van de hoogste ambtenaar. Dat is de aandacht die je krijgt van de politiek. Een antwoord van niets. En hoe komt het dat politici in provincie en gemeente zo slecht zijn in communicatie met de burger?

Burgerinitiatief Schoorlse Duinen
De Duinstichting komt voort uit de actiegroep Schoorlse Bos moet Blijven die zich in najaar 2016 onder aanvoering van Joke Volkers roerde. Op een stille avond tegen de dreigende bomenkap in de Schoorlse Duinen liepen zo’n 150 mensen mee door het donkere Baaknolbos met een auto van de Reddingsbrigade erachteraan. Inmiddels hebben 43.420 mensen de petitie tegen de bomenkap ondertekend op de website www.schoorlsebosmoetblijven.nl

In 2019 organiseerde toenmalig voorzitter Jan Engelbregt een Burgerinitiatief, waarmee 8570 geregistreerde handtekeningen werden opgehaald. Deze werden met een dennentak aangeboden aan de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Kort daarop vond een heftige discussie plaats bij de Provinciale Staten, waarbij zelfs mijn eigen partij de PvdA stemde voor bomenkap. De commissaris greep in en zorgde ervoor dat gedeputeerde Esther Rommel voor Natuur – ook al had ze er duidelijk geen zin in – een gesprek had met ons bestuur. Dat leidde tot een compromis, waarin stond dat slechts een deel van het Dr. Van Steijnbos in de Schoorlse Duinen zou worden gekapt over een oppervlakte van 7,6 hectare en (ons sprookjesbos) het Leeuwenkuilbos zou worden gespaard. Maar het Baaknolbos en het Frederiksbos (Frederiksblink) bleven in de gevarenzone. De afgelopen jaren maakte de provincie een ambitiekaart, waarop de bossen zelfs in het geheel waren verdwenen. Als evaluatie aantoonde dat de kap van het Van Steijnbos nadelige gevolgen zou hebben, mochten deze bossen blijven bestaan.

Ik heb daar vaak tegen geageerd en wilde het andersom. Toon maar aan dat ze weg moeten en waarom? Alsof deze bossen steeds hun bestaan moesten bewijzen. Het zijn schitterende bossen, waarvan jaarlijks bijna drie miljoen mensen genieten. Misschien moet dit gebied wel een Nationaal Park worden om veilig te blijven. Toenmalig wethouder Klaas Valkering van gemeente Bergen was er een groot voorstander van, maar Esther Rommel (VVD) van de provincie wil niet. Ze vindt twee Nationale Parken (Zuid-Kennemerland en Texel) genoeg. Ze is weinig communicatief. Misschien een handicap als je belastingspecialiste bent, hoe ga je dan om met natuur?

Noordhollands Duinreservaat
Onder ‘ons’ gebied valt ook het Noordhollands Duinreservaat. Van Bergen aan Zee tot aan Wijk aan Zee. In het compromis met de provincie is bepaald dat er niet in deze beheerperiode (die duurt tot en met 2024) wordt gekapt, noch door Staatsbosbeheer noch door PWN. De gedeputeerde heeft dat eenzijdig doorbroken zonder overleg met de Duinstichting. Door een besluit te nemen om in het duinreservaat bij Bergen aan Zee 13.000 dennen door PWN te laten kappen bij het Lange Vlak aan de Verspyckweg over een gebied van 16,2 hectare.

Niemand doet wat
De gedeputeerde heeft ons geschoffeerd en niemand doet iets om de bomen te redden. Statenleden stellen een paar vragen maar ingezonden brieven worden niet behandeld en inspreken door mijn secretaris Lammert Mesken en mij in december bij commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid levert niets op. De kapvergunning voor Bergen aan Zee ligt nu ter goedkeuring bij het college van B en W van gemeente Bergen en wordt vrijwel zeker verleend. Ook al heeft het ontbreken van een archeologisch onderzoek bij de aanvraag gezorgd voor uitstel van 18 januari tot 17 februari. De nieuwe wethouders daar zeggen ‘boven de partijen te staan’, dat ze geen betrokkenheid hebben bij besluiten omdat ze van elders komen en de burgemeester vanuit de Staten naar Bergen is gekomen. Dan word je als beweging radeloos.

Gemeenteraad machteloos
In een column in het Bergens Nieuwsblad beschreef ik de onmacht van de gemeenteraad bij het verlenen van de kapvergunning. Bijna alle politieke partijen beloofden voor de raadsverkiezingen op 16 maart 2022 alles te doen om de bomenkap tegen te houden. Maar het was een loze belofte, want al in 2019 had de raad van gemeente Bergen een plaatselijke verordening aangenomen, waarin werd afgesproken dat over de aanvraag voor een kapvergunning alleen werd besloten door het college van Burgemeester en Wethouders. De raad had zichzelf buiten spel gezet.

Ombudsman
Misschien wordt het tijd dat politici die niet willen luisteren dat wel moeten doen via een aangestelde ombudsman. Een bij elke provincie en een bij elke gemeente, zodat burgers zich ook gehoord voelen.
Wij zijn als Duinstichting niet zo ondernemend agressief als Extinction Rebellion, waren we het maar. Misschien zijn we wel té netjes, maar daar koop je weinig voor tegenwoordig. We proberen via argumenten, brieven en rapporten ons gelijk te krijgen, maar het is een lange weg. We zijn weliswaar betrokken bij de evaluatie van het nieuwe beheerplan van de provincie 2024-2030. Ik vrees dat we het bos met een indrukwekkend uitzicht over de het duingebied, onder onze handen moeten laten trekken.

Nog een laatste redmiddel: brief en wespendief
Ik heb op 27 december een brief met uitnodiging gestuurd naar koning Willem-Alexander om de 13.000 dennen in het bedreigde bos met eigen ogen te aanschouwen en met mij de noodzaak van de kap te betwijfelen. We hebben iets gemeen en eerder contact gehad, want hebben alle twee sarcoïdose gehad. Van de secretaris bij paleis Noordeinde begreep ik dat mijn brief doorgestuurd is naar het kabinet van de koning. Ik hoop dat de koning met eigen ogen wil zien wat hier dreigt te verdwijnen in een tijd dat het klimaat onder zware druk staat. En iets helemaal niet mag en kan gebeuren. Want de robuuste dennen in Bergen aan Zee zijn nu honderd jaar oud, maar ze kunnen wel vierhonderd jaar worden. Bovendien zijn ze het thuis van de uiterst zeldzame wespendief, waar in Oost-Nederland een aparte regeling voor wordt getroffen omdat hij dat waard is. Er broeden in het bos haviken en buizerds. En er zijn de beschermde vogelsoorten als grauwe vliegenvanger en het paapje. Ondersteun ons protest, doneer en onderteken de petitie tegen de bomenkap op www.schoorlsebosmoetblijven.nl.

Kees de Bakker (72) is 40 jaar uitgever van uitgeverij Conserve en Conserve’s Leessite en sinds 1 juni 2020 voorzitter van de Duinstichting, die probeert de door de overheid bedreigde bossen, zonder echt rekening te houden met de bevolking, in de Schoorlse Duinen en Noordhollands Duinreservaat te beschermen.

Foto: Ingrid Wijnstok

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Lezers met een mening: Kees de Bakker
advertentie

Meer 'Politiek':

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente

29 september 2023

Hoog Nodig... (filmpje)

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente Bergen.

Rechter doet op 9 oktober uitspraak over bomenkap Bergen aan Zee

29 september 2023

Volgens de provincie en PWN is de bomenkap nodig om verstuiving van de duinen in het gebied achter de bomen te realiseren

Provinciaal Waterleidingbedrijf (PWN), de provincie Noord-Holland en de Duinstichting stonden maandagmiddag in de rechtbank in Haarlem lijnrecht tegenover elkaar. PWN en de provincie verdedigden hun besluit om in de duinen van Bergen aan Zee 13.000 dennen te kappen. De Duinstichting, die naar de rechter stapte om de kap te voorkomen, is hier fel op tegen.

Burgemeester Lars Voskuil op het NOS Journaal (filmpje)

29 september 2023

Zorgen om verblijf asielzoekers

De reacties op het tijdelijke verblijf van 55 minderjarige alleenstaande vluchtelingen in Klein Zwitserland aan de Duinweg in Schoorl liepen maandagavond uiteen van positief naar zeer kritisch en afwijzend.

Klimaatplein zet alles op een rij

29 september 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het Klimaatplein vormt voor ons een belangrijk communicatiemiddel naar onze inwoners...

De gemeente Bergen heeft sinds afgelopen week een digitaal Klimaatplein waar inwoners eenvoudig hun weg kunnen vinden richting verduurzaming.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: PvdA gemeente Bergen (filmpje)

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

In de vijfde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de Raad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Peter van Huissteden en burgercommissielid Johanne Hendriks van PvdA Bergen.

Camperduin kreeg afgelopen donderdag voor derde keer op rij de Groene Strand Wimpel

29 september 2023

Wat is de Groene Strand Wimpel?

In drie jaar tijd is er veel gebeurd op het strand in Camperduin. Voor de natuurliefhebbers is het succes van de bontbekplevier met vijf nesten en twee uitvliegende kuikens het meest aansprekend.

Lezers met een mening: Judith Tipping. “Een soort Speakers  Corner zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.”

22 september 2023

Ik heb een uitgebreid plan gemaakt met verschillende leuke plekjes en gezellige hoekjes voor op het Plein

Ook was een van mijn ideeën een podium voor poëzie en/of verhalenvertellers(sters) te creëren, een soort „Speakers  Corner“ zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.

Groen in de Buurt start weer

22 september 2023

Op 3 oktober is er een ideeënavond...

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

College denkt alsnog dat plan Aldi en woningbouw aan de Bergerweg mogelijk is

22 september 2023

De raad gaat zich daar aankomende week over buigen...

Een plan om op het terrein van horecagroothandel Scholten een Aldi-supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 woningen te bouwen, sneuvelde eerder bij de Raad van State en de provincie was ertegen, omdat die vindt dat het perceel in landelijk gebied ligt.

Bergen kiest voor een Plein met allure!

22 september 2023

Fractievoorzitter VVD Arend Jan van den Beld: ’Het is uniek voor een dorp dat er zo’n grote betrokkenheid is

De Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft een huzarenstuk geleverd. Meer dan 500 inwoners heeft de vereniging gevraagd hoe het Plein in het centrum ingericht kan worden. Het is een zeer professionele enquête. De resultaten zijn betrouwbaar en representatief.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: D66 gemeente Bergen (filmpje)

22 september 2023

Interview met fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap

In de vierde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de gemeenteraad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap van D66 Bergen.

GroenLinks ontmoet elkaar in belevingskas in Schoorl

22 september 2023

De Noorderhoeve over het belang van de gezonde kringloop van de boerderij en daarbuiten

GroenLinks fractievoorzitter Froukje kwam enige tijd geleden tijdens het flyeren GroenLinks-lid Petra tegen op het Plein in Bergen.

Lezers met een mening: Reactie op “Ik wil van mijn kliko af!”

15 september 2023

Een aantal oplet/aandachtspunten...

Vandaag 14 september 2023 vind ik ten aanzien van de restafvalcontainer een brief van de gemeente in onze brievenbus waaromtrent je uiterlijk 15 september – dus morgen – kan reageren.

Kiesraad gaat gemeenten ondersteunen bij verkiezingen

15 september 2023

De Kiesraad krijgt ook extra bevoegdheden om te beoordelen of verkiezingen op de juiste manier verlopen...

Straks is niet langer het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeenten bij de organisatie van verkiezingen, maar de Kiesraad.

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen

15 september 2023

Betrokken Bergense bevolking wijst bouwplannen Dorpsplein Bergen af

Dit voorjaar heeft de ledenvergadering van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het initiatief genomen om middels een participatiecommissie de mening van de Bergenaren te vragen over de definitieve invulling van het Dorpsplein Bergen.

Bewonersbijeenkomsten over vluchtelingen in Bergen aan Zee en Schoorl

15 september 2023

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de gelegenheid te geven vragen te stellen rondom deze opvang, organiseren wij een informatiebijeenkomst. Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker en collega’s van het projectteam Oekraïne zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 3: VVD gemeente Bergen (filmpje)

15 september 2023

Ruud Bredewold ging in gesprek met de raadsleden Arend Jan van den Beld en Liselotte Verwaaijen van de Bergense VVD-fractie.

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Opvang Oekraïners in Hotel Nassau gaat door

8 september 2023

Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen.

Lezers met een mening: Ik wil van mijn kliko af!

8 september 2023

Dirk is niet blij

Na maanden van weerzin gaven wij ons gewonnen, we besloten om die afvalcontainer met zijn oranje klep ook maar te gaan gebruiken.

Eindrapport Inwonersraadpleging Bergen overhandigd

8 september 2023

537 Bergenaren hebben enquête ingevuld!

Afgelopen dinsdag heeft voorzitter Jan Apotheker van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het langverwachte Eindrapport Inwonersraadpleging (64 pagina’s) uit handen van Participatiecommissie-voorzitter Mareike Naumann in ontvangst genomen.

Maak werk van participatie vindt Partij ONS DORP (filmpje)

8 september 2023

Partij ONS DORP ontevreden over mogelijkheden meedenken inwoners

Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken.

Lezers met een mening: Voor een rechtvaardige en duurzame toekomst

8 september 2023

Nederland staat op een kruispunt...

Voor ons liggen belangrijke keuzes die de koers van onze samenleving bepalen.

Open Monumentendagen op 9 en 10 september

8 september 2023

Wethouder cultuurhistorie en monumenten Ernest Briët opende de bijeenkomst in de Abdij

In het weekend van 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen in Bergen. Het thema dit jaar is Levend erfgoed. De aftrap vond afgelopen maandag plaats met een speciale bijeenkomst in de Abdij van Egmond.

Nieuwe opvanglocaties in Egmond en Schoorl voor asielzoekers

7 september 2023

Het COA heeft onder andere overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

De Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

1 september 2023

Veiligheid: hoe zit dat in onze gemeente. U bent uitgenodigd om daarover mee te praten

Tijdens de inwonersavonden over veiligheid kunt u in gesprek gaan met de burgemeester, politie en de lokale gebiedsregisseur.

Partij Ons Dorp stelt vragen over clusterplaatsen

1 september 2023

Opstelpunten kliko’s

Met de overstap van de HVC als afvalinzamelaar naar de BUCH worden in de gemeente Bergen stapsgewijs zijladers geïntroduceerd.

College houdt zich niet aan de wettelijke termijnen van de WABO-wetgeving

25 augustus 2023

Fractie Koos Bruin tekent protest aan...

Opnieuw werd Fractie Bruin onaangenaam verrast  bij openbare bekendmakingen  in het gemeentenieuws. 

KIES Lokaal wil extra raadsvergadering over centrum Schoorl!!

18 augustus 2023

Het volledige document met alle vragen is te lezen op de website van kieslokaal.nu

Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de ontwikkeling van centrum Schoorl heeft KIES Lokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lezers met een mening: clusterplaatsen

18 augustus 2023

Op reis met de grijze, groene en oranje bak...

Via een heel 'vriendelijke' mededeling van de 'tekentafelclusterplaatsmanager' van de Gemeente is mij, maar ook mede-buurtbewoners, te kennen gegeven dat wij vanaf volgende week de nieuwe clusterplaats (hoe bedenk je zo'n omschrijving) moeten gebruiken om onze rolcontainers te laten legen.

Lezers met een mening: ‘hoera een nieuwe tijdelijke inrichting van het Plein’

11 augustus 2023

Door Jantina Bruin

Na jarenlang tegen een steeds meer verloederde Bakemaflat aan te hebben gekeken, waar zelfs de vleermuizen geen domicilie meer kozen, was dan eindelijk de kogel door de kerk.

Stranddrukte: gemeente roept op niet met de auto te komen

18 augustus 2023

We verwachten dat veel mensen gaan genieten op onze stranden in Egmond, Bergen, Schoorl, Camperduin en Hargen

Het belooft komende dagen mooi weer te worden. De verwachting is dat veel mensen gaan genieten op de stranden in de gemeente Bergen.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug