Deel

advertentie

Lezers met een mening: Kees de Bakker

Hoe komt het dat politici bij provincie en gemeente zo slecht communiceren met kiezers?

Deze week werd ik gebeld door een radioprogramma om mijn mening over provinciale politiek te geven in verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart. De afgelopen jaren heb ik daar voldoende ervaringen mee opgedaan als voorzitter van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied, kortweg Duinstichting, met als zorgenkindjes de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat, prachtige natuur, maar politici en ecologen kunnen er niet vanaf blijven.

Laat de natuur met rust!
Wanneer Mark Rutte zegt dat we niet meer terug moeten naar de tijd van Joop den Uyl, dan bestrijd ik dat. Want toen, in de periode 1973-1977, brachten Joop, Max van der Stoel en Jos van Kemenade hoop en het idee dat alles kon veranderen. Zelf was ik al op mijn achttiende op bezoek geweest bij dr. Willem Drees om over de Politionele Acties te praten na een discussie met mijn vader over de vraag wat Nederland nog in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog te zoeken had. Ik wist nog niets van de 30.000 vrouwen, mannen en kinderen die gedood waren door de Pemoeda’s (een groep van criminelen en jonge opstandelingen) tijdens de Bersiap-periode in 1945-1946 en kende alleen het vrijheidsideaal van Soekarno.

Bij ons thuis was alles rood: we waren lid van de PvdA, abonnee van de VARA-gids en Het Vrije Volk en mijn moeder had een abonnement voor mij op de jeugdboekenserie van De Arbeiderspers. Mijn grootmoeder Neeltje van Maarleveld ging op zondag op de fiets demonstreren voor het vrouwenkiesrecht ondanks dat ze een eigen zaak had en het altijd druk had. Met welke politicus heb je tegenwoordig nog direct contact? Joop sprak ik net als Van der Stoel en Vondeling in de verkiezingsbus van de PvdA in Alkmaar. Later zag ik hem toen hij een boek kreeg van VARA’s Ombudsman Frits Bom. Politici waren benaderbaar en aanraakbaar en spraken met je. Toen ik gast was in het Torentje voor een boek van Wieteke van Dort, en ik vertelde dat in de Schoorlse Duinen dennen met kap bedreigd werden (wie haalt het in zijn hoofd in deze tijd om dat te bedenken) verwees Mark Rutte me naar zijn ministers Eric Wiebes van Economie en Klimaat en Schouten van Landbouw en Natuur. Beide ministers hadden geen tijd voor een gesprek. Ik kreeg een nietszeggende brief van de hoogste ambtenaar. Dat is de aandacht die je krijgt van de politiek. Een antwoord van niets. En hoe komt het dat politici in provincie en gemeente zo slecht zijn in communicatie met de burger?

Burgerinitiatief Schoorlse Duinen
De Duinstichting komt voort uit de actiegroep Schoorlse Bos moet Blijven die zich in najaar 2016 onder aanvoering van Joke Volkers roerde. Op een stille avond tegen de dreigende bomenkap in de Schoorlse Duinen liepen zo’n 150 mensen mee door het donkere Baaknolbos met een auto van de Reddingsbrigade erachteraan. Inmiddels hebben 43.420 mensen de petitie tegen de bomenkap ondertekend op de website www.schoorlsebosmoetblijven.nl

In 2019 organiseerde toenmalig voorzitter Jan Engelbregt een Burgerinitiatief, waarmee 8570 geregistreerde handtekeningen werden opgehaald. Deze werden met een dennentak aangeboden aan de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Kort daarop vond een heftige discussie plaats bij de Provinciale Staten, waarbij zelfs mijn eigen partij de PvdA stemde voor bomenkap. De commissaris greep in en zorgde ervoor dat gedeputeerde Esther Rommel voor Natuur – ook al had ze er duidelijk geen zin in – een gesprek had met ons bestuur. Dat leidde tot een compromis, waarin stond dat slechts een deel van het Dr. Van Steijnbos in de Schoorlse Duinen zou worden gekapt over een oppervlakte van 7,6 hectare en (ons sprookjesbos) het Leeuwenkuilbos zou worden gespaard. Maar het Baaknolbos en het Frederiksbos (Frederiksblink) bleven in de gevarenzone. De afgelopen jaren maakte de provincie een ambitiekaart, waarop de bossen zelfs in het geheel waren verdwenen. Als evaluatie aantoonde dat de kap van het Van Steijnbos nadelige gevolgen zou hebben, mochten deze bossen blijven bestaan.

Ik heb daar vaak tegen geageerd en wilde het andersom. Toon maar aan dat ze weg moeten en waarom? Alsof deze bossen steeds hun bestaan moesten bewijzen. Het zijn schitterende bossen, waarvan jaarlijks bijna drie miljoen mensen genieten. Misschien moet dit gebied wel een Nationaal Park worden om veilig te blijven. Toenmalig wethouder Klaas Valkering van gemeente Bergen was er een groot voorstander van, maar Esther Rommel (VVD) van de provincie wil niet. Ze vindt twee Nationale Parken (Zuid-Kennemerland en Texel) genoeg. Ze is weinig communicatief. Misschien een handicap als je belastingspecialiste bent, hoe ga je dan om met natuur?

Noordhollands Duinreservaat
Onder ‘ons’ gebied valt ook het Noordhollands Duinreservaat. Van Bergen aan Zee tot aan Wijk aan Zee. In het compromis met de provincie is bepaald dat er niet in deze beheerperiode (die duurt tot en met 2024) wordt gekapt, noch door Staatsbosbeheer noch door PWN. De gedeputeerde heeft dat eenzijdig doorbroken zonder overleg met de Duinstichting. Door een besluit te nemen om in het duinreservaat bij Bergen aan Zee 13.000 dennen door PWN te laten kappen bij het Lange Vlak aan de Verspyckweg over een gebied van 16,2 hectare.

Niemand doet wat
De gedeputeerde heeft ons geschoffeerd en niemand doet iets om de bomen te redden. Statenleden stellen een paar vragen maar ingezonden brieven worden niet behandeld en inspreken door mijn secretaris Lammert Mesken en mij in december bij commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid levert niets op. De kapvergunning voor Bergen aan Zee ligt nu ter goedkeuring bij het college van B en W van gemeente Bergen en wordt vrijwel zeker verleend. Ook al heeft het ontbreken van een archeologisch onderzoek bij de aanvraag gezorgd voor uitstel van 18 januari tot 17 februari. De nieuwe wethouders daar zeggen ‘boven de partijen te staan’, dat ze geen betrokkenheid hebben bij besluiten omdat ze van elders komen en de burgemeester vanuit de Staten naar Bergen is gekomen. Dan word je als beweging radeloos.

Gemeenteraad machteloos
In een column in het Bergens Nieuwsblad beschreef ik de onmacht van de gemeenteraad bij het verlenen van de kapvergunning. Bijna alle politieke partijen beloofden voor de raadsverkiezingen op 16 maart 2022 alles te doen om de bomenkap tegen te houden. Maar het was een loze belofte, want al in 2019 had de raad van gemeente Bergen een plaatselijke verordening aangenomen, waarin werd afgesproken dat over de aanvraag voor een kapvergunning alleen werd besloten door het college van Burgemeester en Wethouders. De raad had zichzelf buiten spel gezet.

Ombudsman
Misschien wordt het tijd dat politici die niet willen luisteren dat wel moeten doen via een aangestelde ombudsman. Een bij elke provincie en een bij elke gemeente, zodat burgers zich ook gehoord voelen.
Wij zijn als Duinstichting niet zo ondernemend agressief als Extinction Rebellion, waren we het maar. Misschien zijn we wel té netjes, maar daar koop je weinig voor tegenwoordig. We proberen via argumenten, brieven en rapporten ons gelijk te krijgen, maar het is een lange weg. We zijn weliswaar betrokken bij de evaluatie van het nieuwe beheerplan van de provincie 2024-2030. Ik vrees dat we het bos met een indrukwekkend uitzicht over de het duingebied, onder onze handen moeten laten trekken.

Nog een laatste redmiddel: brief en wespendief
Ik heb op 27 december een brief met uitnodiging gestuurd naar koning Willem-Alexander om de 13.000 dennen in het bedreigde bos met eigen ogen te aanschouwen en met mij de noodzaak van de kap te betwijfelen. We hebben iets gemeen en eerder contact gehad, want hebben alle twee sarcoïdose gehad. Van de secretaris bij paleis Noordeinde begreep ik dat mijn brief doorgestuurd is naar het kabinet van de koning. Ik hoop dat de koning met eigen ogen wil zien wat hier dreigt te verdwijnen in een tijd dat het klimaat onder zware druk staat. En iets helemaal niet mag en kan gebeuren. Want de robuuste dennen in Bergen aan Zee zijn nu honderd jaar oud, maar ze kunnen wel vierhonderd jaar worden. Bovendien zijn ze het thuis van de uiterst zeldzame wespendief, waar in Oost-Nederland een aparte regeling voor wordt getroffen omdat hij dat waard is. Er broeden in het bos haviken en buizerds. En er zijn de beschermde vogelsoorten als grauwe vliegenvanger en het paapje. Ondersteun ons protest, doneer en onderteken de petitie tegen de bomenkap op www.schoorlsebosmoetblijven.nl.

Kees de Bakker (72) is 40 jaar uitgever van uitgeverij Conserve en Conserve’s Leessite en sinds 1 juni 2020 voorzitter van de Duinstichting, die probeert de door de overheid bedreigde bossen, zonder echt rekening te houden met de bevolking, in de Schoorlse Duinen en Noordhollands Duinreservaat te beschermen.

Foto: Ingrid Wijnstok

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Lezers met een mening: Kees de Bakker
advertentie

Meer 'Politiek':

Een jeugdlintje aanvragen voor jonge helden? Doe dit voor 1 april

16 februari 2024

Helden tussen de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd, kunnen een jeugdlintje krijgen...

Dit moet aangevraagd worden voor 1 april 2024. Het lintje wordt dan met de lintjesregen rond Koningsdag uitgereikt.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dienen het ‘ravijnjaar’ samen op te pakken!

16 februari 2024

Het voorstel van Ons Dorp is unaniem door de raad van Bergen overgenomen

Zoals het er nu uit ziet, krijgen de gemeenten in Nederland vanaf 2026 aanzienlijk minder geld uit het Gemeentefonds. De uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten naast de gemeentelijke belastingen.

De gemeentelijke belastingen komen er weer aan

16 februari 2024

Wat doet de gemeente met uw geld...

In februari ontvangt u een brief over de gemeentelijke belastingen in 2024. U ontvangt de brief van Cocensus. Cocensus voert de belastingtaken van de gemeente uit. In de brief staat informatie over de hoogte van de belastingen, hoe u deze kunt betalen en waar u terecht kunt met vragen. 

Procedure bouw 32 koopwoningen op BSV-terrein [Park de Beeck] van start!

10 februari 2024

Het is nog niet bekend op welke wijze de huizen worden vergund...

Eindelijk! Acht jaar ná de succesvolle fusie tussen de voetbalclubs BSV Bergen en Berdos heeft wethouder Yvonne Roos-Bakker  op 1 februari jongstleden opdracht gegeven voor de ‘verkoop’ van 32 grondgebonden koopwoningen op het voormalige sportcomplex aan de Oudtburghweg in Bergen.

Jonge held of heldin gezocht! Wie verdient er volgens jou een jeugdlintje?

9 februari 2024

Kinderburgemeester Tygo Fontijn heeft de eer om dit jaar het jeugdlintje op te spelden

Dit jaar reiken we weer het jeugdlintje uit aan een jonge held of heldin.

Bergen in de media: villa’s opsplitsen tegen woningnood slaat in Bergen nog niet aan

9 februari 2024

Bergen heeft niet alleen grote huizen, het is bovendien de meest vergrijsde gemeente van Nederland...

De gemeente Bergen heeft de vergunning om woningen te splitsen gratis gemaakt, in de hoop dat Bergenaren hun vaak kasten van huizen in meerdere woningen zouden opdelen om de woningnood tegen te gaan.

Perspectief voor middeninkomens en duidelijkheid voor verhuurders

9 februari 2024

Brede coalitie wil behandeling Wet betaalbare huur...

Diverse partijen doen vandaag een dringend beroep op de Tweede Kamer om de Wet betaalbare huur in behandeling te nemen. Zowel verhuurders, gemeenten, woningzoekenden als huurders hebben behoefte aan meer zekerheid op de woningmarkt. De wet is daarin een belangrijke bouwsteen.

Neem een kijkje achter de schermen bij het historische Slotkwartier

9 februari 2024

Wanneer: woensdag 13 maart van 15.00 – 17.00 uur

De gemeente Bergen houdt op deze woensdag weer een inloopmoment bij het Slotkwartier. Geïnteresseerden krijgen opnieuw een uniek kijkje achter de schermen bij Hoeve Overslot en Slotweg 44.

Breed fractieoverleg CDA

2 februari 2024

Tijdens de fractievergadering bespreken wij de agendapunten van de aankomende gemeenteraadsvergadering...

Inwoners van Bergen, Egmond en Schoorl worden uitgenodigd om deel te nemen aan de fractievergadering van het CDA die op maandag 5 februari om 20:30 uur zal plaatsvinden in het Harmoniegebouw, Plein, Bergen.

Online haat weerhoudt vrouwen van politieke functie

2 februari 2024

De onderzoekers stellen dat het afschrikwekkende effect van online haat de kwaliteit van de Nederlandse democratie bedreigt

De manier waarop vrouwen online bejegend worden, schrikt hen af om de politiek in te gaan. Vanwege haat, geweld, seksisme en racisme twijfelen vrouwen of ze nog wel politiek actief willen worden.

Bergen loopt massaal uit om te kiezen tussen twee opties Harmonielocatie (filmpje)

2 februari 2024

U vindt hier de twee nieuwe plannen voor de Harmonielocatie en uw stem telt mee...

Afgelopen dinsdag was het vollebak in de Ruïnekerk bij de presentatie van de twee plannen voor de Harmonielocatie.

Verbouwingsplannen?

2 februari 2024

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen heeft u een vergunning nodig of moet u daar melding van doen...

Dit kunt u doen via het Omgevingsloket via www.omgevingswet.overheid.nl

CBS: Gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar het hardst sinds 2007

Bergen verwacht 34,1 miljoen euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 4.1 procent meer dan in 2023

Gemeenten verwachten dit jaar 13,3 miljard euro aan gemeentelijke heffingen en leges binnen te krijgen. Dat is 8,5 procent meer dan vorig jaar en betekent de grootste stijging sinds 2007.

Vanaf 1 februari gaat de nieuwe spreidingswet officieel in

2 februari 2024

Wat betekent dit voor Bergen...

Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk over de Nederlandse gemeenten worden verdeeld. De overheid heeft bekendgemaakt hoeveel asielzoekers elke gemeente ongeveer zal moeten opvangen, maar die aantallen liggen nog niet helemaal vast. Gemeenten mogen met elkaar om tafel om te kijken waar veel plek is en waar minder. Hiervoor krijgen ze tot 1 november de tijd.

Wisseling van de wacht bij het CDA in Bergen

26 januari 2024

Johan Mekken verlaat om persoonlijke reden de raad van Bergen...

Het CDA Bergen heeft burgercommissielid Paul Korremans gevraagd om zijn plaats in te nemen.

37 partijen, waaronder Bergen ondertekenen deal circulair slopen gebouwen

26 januari 2024

Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker vertelt...

37 partijen in Noord-Holland, waaronder de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo en Kennemer Wonen, gaan de circulariteit in de bouwsector verbeteren.

De nieuwe Zorgkrant is uit…

26 januari 2024

Er staan o.a. bijzondere verhalen in over mensen die ondersteuning bieden of krijgen

De komende dagen wordt de Zorgkrant 2024 verspreid in de gemeente, met als thema: ‘Zorgen voor elkaar’.

Harmonielocatie centrum Bergen

26 januari 2024

Hoe precies komt het eindresultaat tot stand?

De Harmonielocatie in Bergen wordt herontwikkeld. De Harmonielocatie ligt aan het Plein in het centrum van Bergen. En loopt ongeveer vanaf de oude brandweerkazerne tot aan de DekaMarkt.

Denk mee over recreatie en toerisme in regio Alkmaar

19 januari 2024

Denk met ons mee en vul anoniem de enquête in...

Regio Alkmaar (bestaande uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest) denkt na over de toekomst van recreatie en toerisme in de regio en gaat hiervoor een nieuwe visie opstellen.

Waarstaatjegemeente.nl

19 januari 2024

Cijfers bieden inzicht in het gebruik van de Participatiewet, beschermd wonen, de stapeling van voorzieningen en de woonsituatie van 70-plussers

De stapelingscijfers laten zien hoeveel cliënten of huishoudens meerdere voorzieningen uit de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet ontvangen, wat een indicatie geeft van de complexiteit van de problemen waarmee inwoners te maken hebben. Het rapport Beschermd Wonen is aangevuld met de meest recente cijfers over het eerste halfjaar van 2023. 

Rechter: Bergen moet raadsman barones alsnog betalen

18 januari 2024

Van Wonderen staat de barones juridisch bij in een aantal rechtszaken die ze voerde en heeft gevoerd tegen de gemeente Bergen

De gemeente Bergen moet de adviseur van barones Francisca van Hoëvell, André van Wonderen, ruim 5000 euro betalen voor verleende juridische diensten.

Bericht over Harmonielocatie in Bergen Centrum

17 januari 2024

Eén partij is afgehaakt...

Geachte Raad,

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn (filmpje)

12 januari 2024

De burgemeester sprak o.a. over het belang van woningbouw om de dorpskernen vitaal te houden...

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bergen in de Ruïnekerk in Bergen werd afgelopen maandagavond goed bezocht. Inwoners gaven elkaar de beste wensen en luisterden naar de nieuwjaarsreden van burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn.

Gemeente Bergen heeft € 90.000 beschikbaar in subsidieregeling Kunst in de Kern

9 januari 2024

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 februari 2024

De subsidieregeling Kunst in de Kern van de gemeente Bergen is geopend voor 2024.

Toch weer paaltjes bij het Harmoniegebouw…

5 januari 2024

Maar nu is 'bijna' iedereen tevreden

Er is opnieuw een belemmering opgeworpen bij het Harmoniegebouw. Een zwart/wit paaltje verhindert de willekeurige bezoeker om op het terrein te parkeren. Maar de gebruikers van het gebouw zijn er nu blij mee.

Meedenken over nieuwe visie Toerisme en Recreatie Regio Alkmaar

5 januari 2024

Op donderdag 1 februari 2024 is een participatiebijeenkomst gepland

De Visie Toerisme en Recreatie van Regio Alkmaar wordt vernieuwd. Ook de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken hieraan mee. Daarom hebben wij de mening nodig van onze ondernemers.

Delegatie gemeenteraad Bergen op bezoek bij Voedselbank

15 december 2023

Voor wie is de Voedselbank er?

Op 8 december jl. bezochten een aantal commissieleden en een raadslid uit Bergen de voedselbank in Alkmaar. Zij lieten zich daar informeren door een deel van het 65-koppige team van enthousiaste vrijwilligers en doen verslag.

Twintig sociale huurwoningen en buurtcentrum op T&O terrein

9 december 2023

Het plan bestaat uit twintig sociale huurwoningen: twaalf driekamer eengezinswoningen, vier nultredenwoningen met wonen op de begane grond, aangevuld met vier tweekamerappartementen

Op het Tuin- en Oostdorp (T&O) terrein in Bergen zijn twintig nieuwe sociale huurwoningen en een buurtcentrum gebouwd.

Meer betaalbare en duurzame woningen in Bergen

8 december 2023

Wethouder Yvonne Roos-Bakker (links op de foto): ‘De vraag naar woningen is groot. Met deze prestatieafspraken verzekeren we voldoende betaalbare en duurzame huurwoningen voor de inwoners van onze gemeente.’

De gemeente Bergen, wooncorporatie Kennemer Wonen en de Centrale Huurderskoepel intensiveren hun samenwerking om problemen op de huurwoningmarkt sneller aan te pakken.

Voor de eerste keer stemmen… (filmpje)

24 november 2023

Een nieuwe Bergenaar neemt gebakjes mee naar het stemlokaal

Negen jaar geleden gevlucht uit Syrië en drie weken geleden de nationalisatieceremonie en nu Bergenaar. En meteen met burgemeester Lars Voskuil naar de stembus.

Bergens Harmonie neemt juridische stappen tegen betonblokken-beleid gemeente Bergen

24 november 2023

Kortgeding in aantocht...

Tot mij wendde zich de vereniging Bergens Harmonie, gevestigd te Bergen, met het verzoek haar belangen te behartigen.

VVD blijft grootste partij in gemeente Bergen, maar levert flink in… (4386)

23 november 2023

PVV tweede partij

De getoonde uitslagen zijn voorlopig en zijn gebaseerd op de eerste ronde tellingen door gemeenten. Deze data zijn door het ANP gepubliceerd. Op dit moment (donderdag 23 november 2023, 08:15 uur) is de voorlopige uitslag voor 335 van de 342 gemeenten waar verkiezingen zijn gehouden bekend. De gegevens worden bijgewerkt zodra er nieuwe uitslagen bekend zijn.

Mentale gezondheid jongeren en inclusiviteit centraal bij bezoek onderwijsminister (filmpje)

21 november 2023

“We hadden als raad en college van Bergen écht wat te vertellen aan de minister,” stelt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman"

Op uitnodiging van het college van B&W reisde demissionair minister Mariëlle Paul afgelopen maandag 20 november af naar Bergen.

Leerlingen Adriaan Roland Holstschool in debat met de burgemeester en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (filmpje)

17 november 2023

Onder andere over het verbod op mobiele telefoons

De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool gingen afgelopen maandag in debat met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Onderwijs).

Dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op Broekakkers in Egmond-Binnen

17 november 2023

U kunt met ze kennismaken...

De groep meisjes wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving.

Banenbeurs voor Oekraïense inwoners groot succes

17 november 2023

Meedraaien in de maatschappij...

Voor de tweede keer dit jaar organiseerden de BUCH-gemeenten een banenbeurs voor Oekraïners. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo maakten op 8 november kennis met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus. 

Harmonielocatie in Bergen centrum, tweede fase verkoopprocedure

10 november 2023

Wilt u meedenken over de Harmonielocatie?

Op 31 oktober heeft de gemeente de leidraad aan drie geselecteerde ontwikkelaars verstuurd.

Vrijwilligers bedankt! (filmpjes)

10 november 2023

Burgemeester Lars Voskuil bedankte een groep vrijwilligers in De Beeck in Bergen...

Afgelopen week werden vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Klimaat- en Energiekieskompas is gestart

10 november 2023

Klimaat en energie zijn niet meer weg te denken uit het politieke debat...

Sinds deze week staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl. Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen.

Tweede Kamerverkiezing 22 november

10 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Groen in de Buurt gaat verder…

10 november 2023

Tot donderdag 23 november kunnen inwoners hun plannen verder uitwerken of nog indienen

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

Gemeente Bergen is geluidsoverlast van met name motoren in de zomer helemaal zat…

10 november 2023

Maar hoe pak je dat aan?

Tot de mogelijkheden behoort een speciaal opgeleide BOA, die met meetapparatuur kan constateren of een motor teveel lawaai maakt.

Werken aan een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Bergen

3 november 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het bereikbaar, leefbaar en tegelijkertijd ook veilig houden van de verschillende dorpen in onze gemeente is van groot belang

Een veilige, leefbare én duurzaam bereikbare gemeente voor iedereen. Hoe gaan we hiervoor zorgen en wat is hiervoor nodig? Denk mee!

Partij ONS DORP stelt vragen over bewoning Bergen Centrum

3 november 2023

Als de uitlatingen van de woordvoerster op een vergissing berusten, heeft de gemeente dit ter rectificatie aan de Raad van State vermeld?

In het Noordhollands Dagblad van 28 oktober staat een verslag van de rechtszaak tussen de heer Kat en mevrouw Wallagh m.b.t. Breelaan 21A.

Terug