Lezers met een mening: Joke Volkers, voorzitter Duinstichting

Honingzwam geen reden voor rigoureuze boskap! Volgens deskundigen Duinstichting

‘Onze Stichting ter behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied, kortweg Duinstichting, reageert bij deze op het artikel van dinsdag 18 april van Henk-Jan den Ouden in de Alkmaarsche Courant over de boskap in Bergen aan Zee waar vanwege honingzwam gekapt moet worden.

Het is onthutsend dat het publiek zulke ongenuanceerde uitlatingen als voorlichting voorgeschoteld krijgt door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Door bossen te kappen, die ten zeerste gewaardeerd worden door burgers en toeristen, blijft het gat tussen politiek en burger groot en wordt het vertrouwen zéker niet hersteld. Nuancering op het artikel is daarom hard nodig.

Onze deskundige bosbouwers en plaatselijke onderzoekers hebben, zoals verwacht, geen honingzwam aangetroffen. Tijdens een rondtoer met PWN zo’n vijf jaar geleden werd aan ons uitgelegd dat honingzwam vooral bij dennen voorkwamen die te vochtig stonden. Dat is met dit bos aan het Lange vlak niet aan de orde. Mocht een enkele boom besmet zijn, dan is er nog steeds geen reden om hiervoor een heel bos te kappen (zegt Leffert Oldenkamp, bosbouw Wageningen).

In plaats van dankbaarheid jegens de dennen die de gebieden van het Noord-Hollands Duinreservaat en de Schoorlse Duinen in de staat hebben gebracht waarin zij nu verkeren, worden ze als ‘monotoon’ neergezet. Dat is zeer bevooroordeeld, tendentieus en allesbehalve deskundig! Juist de zwarte Corsicaanse dennenbossen zonder ondergroei vormen vanaf hun 60ste jaar de kraamkamer van de beschermde dennenorchis (beschermd vanuit Europa) en habitat van de grauwe vliegenvanger (kwetsbaar omdat er te weinig oudere dennenbossen zijn). In die 13.000 te kappen dennen bevinden zich de beschermde soorten zoals eekhoorns, bunzing, boommarter, havik, wespendief, vleermuizen en vele andere soorten. (Bron: rapporten ontvangen van gemeente Bergen.)

Stikstof en verzuring als argument.

Onder dennenbossen is juist minder verzuring aanwezig. Een zeer gerenommeerde hydroloog P.J.Stuyfzand (KIWA. afd. Winning en Bodem) en L.Reiniers (Prov.Noord-Holland dienst Milieu en Water) 1990  concludeerden dat: ‘De verzuring is onder naaldbos, ondanks een hogere zuurbelasting, minder voortgeschreden dan onder schraal begroeid terrein.’

Dat houdt in dat dennenbossen dus een zeer belangrijke taak vervullen en speciaal in dit waterwingebied. Bovendien bevinden zich in het te kappen bos geen stikstofindicatoren. Er is geen begroeiing zoals haakjesmos, brandnetel en braam die kunnen duiden op een stikstofbelasting.

Herplant elders maakt het verlies van onze bossen niet goed. Allemaal in onze stikstofauto op weg naar ‘elders’.

Natura 2000 geeft haar lidstaten alle ruimte om bos toch op te nemen: op zichzelf is het bos geen kernhabitat voor een door de EU beschermde soort of habitattype, maar het is belangrijk voor de algemene ecologische samenhang van het Natura 2000-gebied […].‘

Joke Volkers, voorzitter Duinstichting

Foto: de honingzwam is mooi, maar een lastige en opdringerige parasiet.