Deel

Lezers met een mening: Jantina Bruin

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Lezers met een mening: Jantina Bruin

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken. Er kwam een treinverbinding, Bello, en er kwamen meer mensen naar de uitspanning. Die wilden iets meer dan een kop thee. Dus er kwam uitbreiding, een nieuw pand, en de realisatie van Duinvermaak was een feit. Buiten de dagjesmensen kwamen er busladingen schoolkinderen voor de speeltuin en een glas limonade. Bejaarden met honderden tegelijk. Het tegenover gelegen parkeerterrein stond vol met bussen. Ze kwamen voor een advocaatje, maar ook voor schnitzel met appelmoes en doperwtjes en zaten aan lange schragentafels. Dat was de periode dat mijn grootouders en later mijn ouders Duinvermaak exploiteerden.

Op een bepaald moment werden de schoolreisje naar de speeltuin tripjes naar het buitenland, ook de bejaarden stelden andere eisen aan hun dagje uit.
Duinvermaak was destijds een seizoensbedrijf en alleen in de zomer open. ’s Winters werden de terrasstoeltjes geschilderd en de speeltuin opgeknapt.
Door de veranderende markt was alleen in de zomer open geen haalbare kaart meer. En zie: Duinvermaak is onder de bezielende leiding van Hans Weber al 40 jaar een zaak die 7 dagen in de week open is het hele jaar door. Geen schnitzels meer maar pannenkoeken en pizza’s.

Ooit verhuurden inwoners van Bergen hun garage of schuur als vakantiewoning of hadden logies met ontbijt. Soms gewoon in hun rijtjeshuis. Er was vraag en er werd op ingespeeld door de bewoners. Er ontstonden vakantieparken met eenvoudige huisjes in een landelijk gebied.

Maar ook dat is anders geworden. Toeristen gingen andere eisen stellen. Wilden op vakantie net zoveel comfort als in hun eigen huis. Of misschien wel meer. Dicht in de buurt van allerlei voorzieningen. Verschillende partijen zagen hier een markt. Namelijk de verhuur van particuliere huizen aan toeristen. Huizen waarvan de eigenaar gewoon de gemeentelijke belastingen betaalt en als het een tweede huis is ook vermogensbelasting.

Dit brengt andere toeristen naar ons dorp. Mensen die iets te verteren hebben en dat in ons dorp doen. Ze bezoeken de horeca, gaan naar de winkels. Wees er als gemeente trots op dat deze toeristen van heinde en ver komen om hier van de mooie omgeving te genieten. Het hele jaar door.

Dit zijn ontwikkelingen, net als Uber en Airbnb die niet tegen te houden zijn. Het is anders dan in 1860. Is dat erg? Nee. Het is alleen maar goed voor de middenstand en de leefbaarheid van onze gemeente. We moeten mee met de tijd. We hebben toeristen iets te bieden en laten we daar ten volle gebruik van maken.

De plannen die nu voorliggen? De recreatieve verhuur door particulieren beperken tot twee maanden is een slechte zaak voor ons dorp. Wie bedenkt zoiets? Ons gemeentebestuur.

Jantina Bruin
commissielid Gemeentebelangen

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Reactie: 

Helemaal mee eens, het is toch belachelijk dat de gemeente vergunning geeft voor 77 recreatie woningen in onze gemeente die, verkocht worden om vervolgens het hele jaar verhuurd te worden terwijl de verhuur van inwoners aan banden worden gelegd, dit zal ons dorp geen goed doen. Rekron heeft op een of de andere manier veel invloed ,dat er meer naar deze organisatie word geluisterd dan naar de eigen burger!
Dirk Blaauboer

advertentie

Meer 'Politiek':

College past doelgroepenverordening aan

30 november 2021

Wethouder Klaas Valkering: "Zodra de wetswijziging van kracht is, kan de Bergense voorrangsregel opnieuw worden ingevoerd"

In samenspraak met het Ministerie van BZK is de doelgroepenverordening van de gemeente aangepast. Deze aanpassing was nodig nadat het ministerie oordeelde dat een Bergense regel om inwoners voorrang te geven bij de bouw van nieuwe koopwoningen niet paste binnen de huidige huisvestingswet. De aangepaste verordening is ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd.

Lezers met een mening: Zie, de maan schijnt door de monumentale bomen

26 november 2021

Het betreft de boomsoort Pinus sylvestris oftewel de Grove Den

Zie, de maan schijnt door de bomen’ klinkt op dit moment met grote regelmaat op schoolpleinen, vanuit kinderzitjes, bakfietsen en midden in de supermarkt.

Meer aandacht voor natuur bij omgevingsvergunning Hotel Nassau

26 november 2021

Wethouder Klaas Valkering: “Hotel Nassau is gesitueerd op een beeldbepalende locatie op het duin bij de strandopgang

De herontwikkeling van Hotel Nassau in Bergen aan Zee is weer een stap verder. In oktober 2020 heeft de ontwerp omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegen. Mede door ingestuurde zienswijzen is het plan aangescherpt en kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Lezers met een mening: Nieuwe parkeervergunning

27 november 2021

Ik roep op om de ervaringen te delen via Flessenpost

Afgelopen zondag mijn parkeervergunning proberen te regelen. Lang aan de telefoon gehangen en veel mensen aan de lijn gehad die er geen verstand van hebben. De meest onzinnige antwoorden gekregen.

Wonen en winkelen aan Dorpsplein Bergen Centrum

24 november 2021

De sloop van de Bakemaflat en het bouwrijp maken starten begin 2022

De gemeente Bergen heeft een anterieure overeenkomst gesloten met Bot Bouw uit Heerhugowaard voor de herontwikkeling van het Dorpsplein in Bergen Centrum.

Samen stappen zetten naar energiebesparing

19 november 2021

Online informatieavonden energiebesparing woningen

De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo organiseren samen met het Duurzaam Bouwloket verschillende digitale informatieavonden voor hun inwoners om energie te besparen. Samen optrekken om stappen te zetten naar een verduurzaming van de woning. De webinars gaan over de inkoopactie woningisolatie, het verduurzamen van een vooroorlogse woning en een jaren 90-2000 woning.

Lezers met een mening: Kunstenaar John Ory reageert op subsidieregeling voor makers in de kunst

19 november 2021

Het is in de eerste plaats positief te noemen dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor professionele "makers in de kunst"

Het is in de eerste plaats positief te noemen dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor professionele "makers in de kunst". Maar zelf heb ik net als zeker 98% (of meer) van de professionele "makers in de kunst" gewoon een inkomen.

De uitrol van PMD-containers in de gemeente Bergen

19 november 2021

In een vlog licht wethouder Bekkering de brieven en de reden voor de komst van de PMD-container toe

Deze en komende week ontvangen 12.500 huishoudens een brief van de gemeente Bergen over de komst van de rolcontainer voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en...

Akkoord over herontwikkeling winkelhart (Plein) Bergen

16 november 2021

Nieuwe invulling verbrande panden een stap dichterbij

De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) hebben een akkoord bereikt over de herontwikkeling van het winkelhart in het centrum van Bergen.

College wil onduidelijkheid wegnemen over voorrangsregels bij nieuwbouwprojecten voor Bergenaren

12 november 2021

Aanpassing van de Doelgroepen-verordening gebeurt in nauwe afstemming met het Ministerie

Naar aanleiding van het interpellatiedebat over de Doelgroepenverordening staan twee punten open. De eerste is de aanpassing van de Doelgroepenverordening op basis van de brief van het Ministerie van BZK.

Afvalinzameling vanaf 2023 in eigen beheer

10 november 2021

Wethouder Erik Bekkering: “We hebben hoge ambities wanneer het gaat om het terugbrengen van onze kilo’s restafval"

Nog ruim een jaar neemt HVC de afvalinzameling in Bergen voor zijn rekening, daarna neemt de werkorganisatie BUCH het stokje over. Dat besluit nam de gemeenteraad gisteravond. Het huidige contract met HVC loopt eind 2022 af.

Gemeenten: wijs huurders op optie huurverlaging

12 november 2021

Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen

Huurders van een sociale huurwoning kunnen een eenmalige huurverlaging aanvragen, als zij na 2019 een inkomensdaling hebben gehad. Omdat veel huurders hiervan niet op de hoogte zijn, vraagt de VNG aan gemeenten om dit bij huurders onder de aandacht te brengen.

VVD Bergen wil bomen van het Oude Hof terug als bosmeubilair

12 november 2021

Afgelopen week is een begin gemaakt met het herstel van de laanstructuur bij het Oude Hof. Dit heeft als noodzakelijk gevolg dat 23 bomen rond de conferentielocatie Het Hof zullen worden gekapt. Volgens de VVD mag het kappen van de oude bomen niet leiden tot een oneervolle crematie in een van de bio-centrales. De bomen, het hout, moeten op een andere, meer respectvolle wijze worden hergebruikt.

Reactie GroenLinks…

5 november 2021

Eerlijkheid is een vereiste

Recht op een woning is een grondrecht. In onze gemeente waar huizen schaars of onbetaalbaar zijn wil GroenLinks binnen wettelijke mogelijkheden, onze woningzoekenden voorrang geven. De gemeente mag echter nooit beloven dat inwoners sowieso voorrang krijgen. Niet voor Schoorlaars, Bergenaren, Egmonders. Dat is in strijd met de wet en zeer beperkt mogelijk. En wie dat belooft, vertelt de waarheid niet. Dat is de reden dat we een motie van wantrouwen hebben ingediend tegen wethouder Valkering.

Lezers met een mening: Hans Peter Corbee

5 november 2021

Van huppelkut en wijvenvenijn. Een klucht in twee bedrijven...

Het was op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bergen toen het gebeurde. De Zilte Zoen in Schoorl was de locatie. Ik stond daar als burger in de functie van cultureel ondernemer op eigen dorp met een  glas wijn in de hand samengepakt tussen andere bezoekers want corona was er nog niet en de consumpties waren gratis.

Gemeenten winnen voucher voor ontwerp meest duurzame milieustraat

5 november 2021

Bergens wethouder Erik Bekkering: “Zo ontwerpen we door participatie de meest duurzame milieustraat van Nederland.”

De gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo hebben samen een voucher gewonnen van het stimuleringsfonds creatieve industrie. Met de voucher onderzoeken de gemeenten hoe de meest duurzame milieustraat eruit kan zien. Een milieustraat die niet alleen gericht is op hergebruik en reparatie, maar dit ook uitstraalt.

Meedenken over de Milieustraat van de Toekomst…

5 november 2021

Vul de enquête in op www.ikdenkmeeoverbergen.nl en win een leuke prijs!

Vaak brengen mensen iets naar het grofvuil, dat misschien nog best opgeknapt kan worden; een apparaat dat eigenlijk met een kleine reparatie nog jaren mee zou kunnen of een bank die best opnieuw gestoffeerd kan worden.

Groen licht voor digitale parkeervergunningen

5 november 2021

Vergunninghouders kunnen sinds deze week vergunning aanvragen

Vanaf 1 januari 2022 stapt de gemeente Bergen definitief over naar digitale parkeervergunningen. Het papieren vignet maakt dan plaats voor een digitale vergunning op kenteken. Sinds deze week kunnen alle vergunninghouders via

Gevraagd: kennis en een frisse blik

5 november 2021

Inwonerpanel voor iedereen die in de gemeente Bergen woont en 16 jaar of ouder is

De gemeente Bergen is gestart met een inwonerpanel. Inwoners die zich hiervoor aanmelden, worden een aantal keer per jaar actief benaderd om mee te denken over actuele thema’s. Dat kan gaan over onderwerpen die spelen in de hele gemeente of voor een specifieke kern. Aanmelden voor het panel kan via www.ikdenkmeeoverbergen.nl.

Burgercommissieleden benoemd in gemeenteraad Bergen

29 oktober 2021

Versterking van de gelederen

In alle hectiek van de raadsvergadering van donderdagavond lukte het in ieder geval wel nog een aantal zaken af te ronden die vooraf gingen aan het spoeddebat. Onder meer de benoeming van drie burgercommissieleden.

De nieuwe Partij ONS DORP organiseert in november in de kernen verschillende “inloop-inspraak sessies”.

29 oktober 2021

ONS DORP wil op deze wijze met de inwoners invulling geven aan het verkiezingsprogramma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen

De data en locaties zijn:

VVD BERGEN tegen extra autoblik en bomenkap bij Duinvermaak

29 oktober 2021

Foto: fractievoorzitter Meis de Jongh

De VVD in Bergen wil géén geld vrijmaken om 62 parkeerplaatsen te creëren langs de Duinweg in Bergen, zoals het college van Bergen wel heeft voorgesteld. Het grootste bezwaar zit bij de Bergense liberalen in de kap van bomen en groen ten behoeve van parkeren.

Hoe gaan wij samen in de gemeente Bergen de energietransitie realiseren?

29 oktober 2021

Alle inwoners en andere belangstellenden zijn welkom vrijdag 29 oktober vanaf 15:30 uur

Op deze vrijdag organiseert het CDA een bijeenkomst over het thema klimaat, duurzaamheid en energietransitie. Onderwerpen die volop in de belangstelling staan en waarbij de inwoners van de gemeente Bergen zich veelal afvragen wat de gemeente kan doen om hen te helpen.

Meer inzet mogelijk op ondersteuning boa’s

29 oktober 2021

€ 200 miljoen voor toezicht en handhaving. De (wijk)agent en de (groene) boa

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft haar steun uitgesproken voor de motie Hermans. Deze motie maakt structureel € 200 miljoen vrij voor toezicht en handhaving en verwijst daarbij specifiek naar de (wijk)agent en de (groene) boa.

GroenLinks vraagt om opheldering van het college over toewijzingsbeleid

27 oktober 2021

Interpellatiedebat wordt als middel ingezet. De vergadering begint donderdag 28 oktober om 19.30 uur in De Blinkerd

GroenLinks Bergen heeft middels een aanvraag voor een interpellatiedebat om opheldering gevraagd over de uitlatingen van het college over het toewijzingsbeleid van (koop)woningen aan Egmonders. De gevraagde informatie moet voor donderdag aanstaande om 16.00 uur bij de raadsleden binnen zijn.

CDA wil dat college vier miljoen besteedt aan kernen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Schoorl

26 oktober 2021

De inwoners moeten kunnen rekenen op het voortbestaan van de dorpshuizen...

De dorpshuizen in de gemeente zijn de aankomende jaren toe aan renovatie. Vooral voor De Schulp is dringend actie gewenst.

Voorrang geven aan eigen inwoners m.b.t. woningen mag niet van Binnenlandse Zaken, maar…

22 oktober 2021

Volgens wethouder Klaas Valkering is er uitgebreid overleg geweest met het ministerie

De gemeente Bergen mag projectontwikkelaars niet verplichten om koopwoningen eerst aan inwoners van de eigen gemeente aan te bieden.

Ron Karels nieuwe lijsttrekker KIES Lokaal Bergen

24 oktober 2021

Zijn no-nonsense benadering past uitstekend bij de manier zoals KIES Lokaal zich politiek profileert

Ron Karels wordt de nieuwe lijsttrekker van KIES Lokaal van de gemeente Bergen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Verenigingen van Eigenaars (VVE’s) organiseert webinars over verduurzaming

22 oktober 2021

Aansluitend is er nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus

Veel Verenigingen van Eigenaars willen hun gebouwen klaar maken voor de toekomst. Voor een energiezuinige, comfortabele toekomst, om precies te zijn. Want iedereen wil wonen in een gebouw dat comfortabel en energiezuinig is. En waarvan de appartementen hun waarde behouden – of waarvan de waarde zelfs wordt verhoogd. Maar waar begin je? En hoe vind je betrouwbare deskundigen die je écht op weg helpen? Het antwoord op die vragen wordt gegeven tijdens de webinars en een cursus.

Vitaliteitsdebat gemeente Bergen

22 oktober 2021

Het lokaal sport- en beweegakkoord Bergen, gesloten in juni 2020, is het resultaat van een intensief proces van samenwerking tussen diverse partijen uit de gemeente Bergen

Dinsdagavond 9 november as. organiseren de buurtsportcoaches van de gemeente Bergen, namens Holland Sport, in samenwerking met sportraad BES een vitaliteitsdebat.

150 nieuwe fracties bij lokale politieke partijen

22 oktober 2021

Hoewel afsplitsingen niet verboden zijn volgens de Kieswet, gaan er wel stemmen op om dit te bemoeilijken

Het aantal afsplitsingen in de lokale politiek is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat schrijft NRC op basis van eigen onderzoek. De afgelopen 3,5 jaar zijn in 45,6 procent van de gemeenteraden een of meerdere raadsleden vertrokken bij hun partij om een nieuwe fractie te beginnen. Dat heeft geleid tot een toename van 150 fracties ten opzichte van 2018.

Tijdelijk subsidieloket voor makers in de kunst

22 oktober 2021

Het college van Bergen stelt 90.000 euro ter beschikking voor de subsidieregeling Makersloket Kunst gemeente Bergen 2021

Het betekent dat professionele kunstenaars en professionele makers uit het kunstveld tot 15 november 2021 eenmalig een subsidie kunnen aanvragen voor activiteiten van februari 2022 tot september 2022.

CDA vraagt aandacht voor gastvrij parkeren en gemak bij nieuw parkeerbeleid

15 oktober 2021

Het CDA wil de papieren bezoekerskaarten voor de parkeerduur van maximaal vier uur handhaven

In het voorgestelde nieuwe parkeerbeleid door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ziet het CDA de noodzaak niet voor het invoeren van betaald parkeren in de wintermaanden in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee.

Onderzoek naar impact coronamaatregelen op cultuursector

15 oktober 2021

Voor het derde kwartaal is € 51,5 miljoen gereserveerd voor schade en inkomstenderving van de culturele sector

De VNG heeft met het ministerie van BZK afgesproken onderzoek te laten doen over deze periode om beter inzicht te krijgen. Dit is nodig om de gereserveerde middelen ook daadwerkelijk te krijgen.

Terug