Deel

Lezers met een mening: Haye van der Werf

Nieuw College: Stop de vervreemding!

Lezers met een mening: Haye van der Werf

Volgens de laatste berichten is de heer Blase aan de slag om, zij het vooral met de vier voormalige oppositiepartijen, een nieuw college en idealiter een Raadsbreed Programma in elkaar te timmeren.
Waarom dat in Merlet moet is mij overigens een raadsel: kan dat niet gewoon in de Blinkerd, de Beuk of de Prins Hendrik Stichting. Scheelt een paar centen!
Getuige eerdere berichten, de Facebook pagina en de brief van de nu buitenspel gezette partijen (Kies Lokaal, CDA, D66 en PvdA) draait het vooral om de onderlinge verhoudingen in de Raad en de 4
heikele punten die overgebleven zijn uit de vorige periode: de 7 Dorpelingen, de locatie van de (fusie) voetbalvereniging in de Egmonden, de sporthal aldaar en het fietspad langs de Eeuwigelaan.
Dat is jammer want onderliggend is veel belangrijker, vooral als oorzaak van al die geschilpunten en de sfeer in de Raad: de vervreemding die vanaf de fusie van de 3 gemeenten is ingezet.

Niet die 4 geschil punten zijn de immers oorzaak van de vervreemding maar juist omgekeerd: door de vervreemding konden deze strijdpunten ontstaan!

Dus maar even een analyse achteraf:
Voorafgaand aan die fusie is nooit een duidelijke visie geformuleerd over de wijze waarop de samenvoeging vorm zou krijgen.
Destijds heeft Maarten Min een notitie geschreven over de karakteristiek van de onderscheiden kernen gelegen langs de ‘heerweg’ (heirbaan, in het Latijn ‘via’ genoemd, is een verharde langeafstandsweg) van Camperduin tot Bakkum. (zie 1)
Niets mee gedaan maar verdwenen in een la!
Natuurlijk: er zijn organisatieschema’s gemaakt, begrotingen samengevoegd en afspraken gemaakt over logo en naamgeving.
Maar ook en vooral: het gemeentehuis in een naburige stad, nergens steunpunten, geformaliseerde Dorpsraden o.i.d.
Dus een echte visie op het specifieke karakter van de onderscheiden dorpen en kernen, de onderlinge verhouding en de daaruit voortvloeiende bejegening is nooit geformuleerd laat staan geïmplementeerd als basis voor beleid.
En ook in de jaren daarna is die discussie nooit gevoerd.
Te druk met de dagelijkse dingen, geen burgemeester of fractievoorzitter in staat om op metaniveau een dergelijke discussie aan de orde te stellen.
Kies Lokaal moet dan ook gezien worden als een logische reactie op de veroorzaakte vervreemding. Alleen triest dat de personifiëring van die club in ‘politieke amateurs’ de situatie alleen maar heeft verergerd!

En nu hebben we dan te maken met de Buch. Daar zijn we ingerommeld als destijds de Nederlandse betrokkenheid in Irak, en wordt de vervreemding alleen maar erger.
Weliswaar zou er slechts sprake zijn van een ‘ambtelijke fusie’, een soort ‘back office-operatie’ maar inmiddels weten we wel beter.
Ik noem u een aantal voorbeelden:
– onlangs ontvingen wij thuis een enveloppe van (dachten wij) de gemeente Bergen.
Maar nee hoor: op diezelfde enveloppe voorop groots het logo van de Buch met daaronder in een
fletse kleur – als voorbode van het verdwijnen – de logo’s van de 4 onderscheiden gemeenten;
– nog duidelijker bij een bericht van de gemeente m.b.t de voorbereiding van de ‘Open
Monumentendag’. Daarin is elke gêne weggevallen en staat doodleuk: “De folder wordt door de
gemeente BUCH verzorgt (met een -t!) en er is natuurlijk ook aandacht voor de nodige publiciteit.”
– Onlangs vond in de Blinkerd een discussieavond plaats over een nieuwe concept horecanota.
Sluitingstijden, para-commerciële activiteiten; alles kwam aan de orde.
Maar wie schetst mijn verbazing: in de conceptnota staat na elke paragraaf vermeld wat de
betreffende regelingen zijn in Uitgeest, Castricum en Heiloo.
Waarom? Hoezo? Vraag je je dan af.
Wekt in ieder geval de schijn van uniformering binnen de Buch gemeenten.
– Het werd nog erger: toen het ging over de sluitingstijd van de strandtenten (voorstel 02.00 uur am)
hielden bewoners van Camperduin – m.i. terecht – een pleidooi voor een gedifferentieerde aanpak
per badplaats (Camperduin is anders dan Bergen aan Zee of Egmond aan Zee).
Maar desgevraagd liet burgemeester H. Hafkamp weinig ruimte voor een gedifferentieerde aanpak
die recht doet aan de specifieke karakteristiek van elk badplaats. Het liefst heeft zij één regeling en–
gegeven de conceptnota – wellicht ook met Castricum aan Zee.
Allemaal voorbeelden van de wijze waarop de afgelopen jaren de ‘vervreemding’ is of wordt uitgebouwd.
Eén ontembare behoefte aan schaalvergroting, uniformering en efficiency.
Daarmee de burger in de onderscheiden kernen verweesd achterlatend.
Daar moet dus iets aan gebeuren, dat heeft de prioriteit.
En dat moet de nieuw gekozen Raad zich aanrekenen en de oplossing voorbereiden.
Die 4 heikele geschilpunten kunnen overigens voortvarend worden opgelost.
Laat Blase een snelle analyse (‘quick scan’ in het jargon) maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van verandering en verbetering: inhoudelijk, bestuurlijk, juridisch en financieel.
Stop alle nieuw gekozen Raadsleden (maar dan ook alle incl. de burgemeester) één dag in de Blinkerd, de Beuk of de regentenkamer van de Prins Hendrik Stichting.
En dan : “Niemand de deur uit voordat een akkoord is bereikt!”
En daarna kan de echte formatie beginnen:

‘From scratch’ maar zonder de, inmiddels opgeloste, strijdpunten en met maar één vraag: wie is bereid met wie iets te doen aan de vervreemding?

Wie geeft inhoud aan de ‘eenheid in verscheidenheid’? (zie credo Berlage)

Haye van der Werf

  1. Commentaar Maarten Min.
    “Schoorl bestaat uit 9 buurtschappen, Bergen uit van oudsher 5, plus Bergen aan Zee, de Egmonden uit 3 dorpen plus Wimmenum , ik had deze 20 buurtschappen getekend als een kettingsnoer langs de heirweg, Zo zou ook de ambtsketen van de burgemeester kunnen zijn. Concept en beeld tegelijk.”2
  2. Idem
    “Het sterke van je verhaal is dat je begint bij de “eenheid in verscheidenheid”, (volgens mij was dit een credo van de architect/stedenbouwkundige Berlage,) en daarna de resterende problemen samen gaat oplossen.”

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

19 juli 2019

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan.

De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester Bernt Schneiders in een interview in de Volkskrant

19 juli 2019

Sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid

De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps...

Voetbal bij de buren...

19 juli 2019

Stand van zaken Project Voetbalfusie Egmond

De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.

Staatsbosbeheer trekt vergunning boskap in

19 juli 2019

Er wordt gewerkt aan een compromis waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven

Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Terug