Deel

Reactie’s op lezers met een mening: Hanneke Roos

Het mooie dorp Bergen, waar ik al ruim 60 jaar woon is niet meer zo heel mooi meer

Reactie’s op lezers met een mening: Hanneke Roos

 

Buiten de vele bomen, die sneuvelen en de slechte nieuwbouw plannen is mij vooral het sloopbeleid een doorn in het oog. ‘Nieuwe Bergenaren’ met veel geld kopen voor een godsvermogen een Bergens huis gooien het tegen de vlakte en bouwen er een giga witte namaakvilla met rieten kap op. Er staan er al velen. Vaak verkopen ze het onding binnen een paar jaar, strijken de winst op en verdwijnen.

Typische Bergense huizen zouden moeten blijven bestaan om Bergen, Bergen te laten blijven! Verbied de sloop ervan! Het is niet een kwestie “over smaak valt niet te twisten” maar behoud van de identiteit van het dorp. Van de welstandscommissie vroeger mocht je niets, maar het is totaal de andere kant uit geslagen. Ook het totaal leeg trekken van tuinen, die Nb grenzen aan het bos en beleggen met grote tegels zijn een onbegrijpelijk nieuw fenomeen. Deze mensen hadden beter in Heerhugowaard of Almere kunnen neerstrijken.

Hanneke Roos


 

Reactie’s:

Helemaal mee eens! Het is verbijsterend tot wat een toestemmingsbeleid de gemeente Bergen in haar ‘schoonheids’-commissie komt. Er worden op kleden kavels tweede huizen gebouwd onder het motto ‘garage’ of in een klein lommerijk laantje zoals de Jan Torropweg – wel op een groot kavel – nu tussen al de oude leuke huizen een giga-paleis aan het ontstaan is.
Men zoekt nu alleen nog maar kavels om dan een mega-huis (spreek paleis) te kunnen bouwen!

Isabel Schnabel


Ook ik ben het helemaal eens met Hanneke. Laatst hoorde ik zo’n ‘behangen tiepje’ zeggen : Bergen is zo’n mooi dorp, jammer dat er van die  gedateerde huizen staan. Deze dame is op zoek naar een huis. Tsja, en dan krijg je dus die te grote uniforme karakterloze huizen met tegeltuinen op veel te kleine kavels. Weg balans en harmonie, weg sfeer onder de bomen, weg geschiedenis. Zo verschrikkelijk jammer, waar stopt dit?

Elsbeth Hemmink


Beste Hanneke,

Zoals ik al eens eerder heb geschreven ligt de verantwoordelijkheid en de uitwerking bij de (gekozen) Gemeenteraad en het College. Beide hebben gebrek aan liefde en het juiste hart voor Bergen dat eens echt Bergen was. Zij maken geen deel uit van de bevolking van het “het vroegere” Bergen. Zij maken/doen harteloze beslissingen zonder enige empathie voor het unieke Bergen zelf en de oorspronkelijke bevolking.  
 
Vroeger had je een bestuur en raad met het juiste gevoel voor de waarde van kunstenaarsdorp Bergen. Zij hielden van de kunstenaars en koesterden het Bergens imago. Overigens ook van de kunstenaars die buiten de oorspronkelijke Bergense grens woonden. De import van bestuurders en raadsleden met gebrek aan deze oer-waarden verpest het imago dat Bergen en Bergen aan Zee ooit hadden. De titels van de boeken  ‘Hier is het paradijs niet verloren”  en “Hier scheen ’t geluk bereikbaar” Van Gorter tot Van Dis verhalen met liefde over deze periode en waarom Bergen zo geliefd was. Dit imago verdwijnt ten behoeve van nieuwe bewoners met een heel ander beoogd imago. Een imago van protserigheid. Het oer-Bergen kennen zij niet eens. Laat staan te weten hoe de oude waarden te bewaren. Niet elke gemeente behoeft vernieuwing. 
Eric Frank

Hanneke, je haalt de woorden uit onze mond. Al zoveel mooie karakteristieke huizen verdwenen en daarvoor in de plaats een te groot huis op een te klein stukje grond. En wat betreft de tuinen: ivm de klimaat verandering en de daarmee gepaard gaande wateroverlast (op dit moment hier niets van te merken) hebben we juist veel groen nodig, om het water te verwerken.
Kees en Lenie Pastoor

Helemaal mee eens Hanneke !
Echter het lijkt onomkeerbaar, want van de welstandscommissie en de politiek zal geen ommekeer meer komen, dan hadden ze al eerder aan de bel getrokken.
Zij hebben overduidelijk belang bij de huidige gang van zaken.
Al vele prachtige oude panden zijn verdwenen, het idyllische en pittoreske Bergen verandert meer en meer  in een patserige, schreeuwerige enclave waar gedogen de norm is en geld de rode draad.
Niet alleen de huizenbouw, ook de bestratingen, de schreeuwerige uitstallingen van winkeliers op de stoepen, het winkelaanbod, het aanbod op de zgn. kunstmarkten getuigt hiervan.
De arrogantie van de macht heerst en elke allure en respect voor wat Bergen eens was verdwijnt langzamerhand.
Ik herinner me in elk geval nog goed jullie sfeervolle hotelletje met liefde en kunst ingericht, ook van dat pand is de bezieling verdwenen.
Jammer!
Marijke Kingma


Helemaal mee eens. Dit beleid wordt verkocht onder het mom van ‘meegaan met
de nieuwe tijd’. Terwijl het authentieke van Bergen wordt vernield. Bergen
is juist niet zomaar een villadorp aan zee. Het heeft iets geheimzinnigs.
Waar is de schoonheids commissie of hoe het ook heten mag. Wat de bomen
betreft, bomen zijn gemeenschappen van dieren, vogels en insecten (bijna 80
% van de insecten is verdwenen), zij schijnen met elkaar te communiceren
via de wortels; onder bomen is het ’s zomers koeler en ’s winters warmer.
En zij leveren ons allemaal zuurstof.

Josine Noord


Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

advertentie

Meer 'Politiek':

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Gemeentelijke noodmaatregelen

1 mei 2020

Betalingsregelingen en tegemoetkomingen

De gemeente Bergen heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Herstelfonds om economie na corona op gang te krijgen

28 april 2020

Taskforce voor Bergen, de Egmonden en Schoorl. 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen

Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen...

Digitale participatie voor structuurvisie en bestemmingsplan Bergen

24 april 2020

Op dit moment liggen twee belangrijke besluiten ter inzage

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

24 april 2020

De stand van zaken in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

24 april 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Klaas Valkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

17 april 2020

De stand van zaken in tijden van de corona-crisis

Hoe staat het er nu voor in de gemeente Bergen met betrekking tot de coronacrisis?

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Klaas Valkering?

17 april 2020

Aankomende week is er weer een interview met Ruud Bredewold

U kunt uw vragen mailen naar [email protected]

Terug