Deel

advertentie

Lezers met een mening: Gerard Kohler

Ondoordacht, onverwacht, ongewenst...

Lezers met een mening: Gerard Kohler

Jaarlijks stelt de provincie ongeveer 150 miljoen beschikbaar voor beschermen en beheren van de groenstructuur in onze provincie. Het overgrote deel daarvan gaat naar het Natuur Netwerk Nederland en Natura2000. Bij elkaar ruim 50.000 te beheren hectare.

Voor elk beheertype zijn tarieven vastgesteld. Zo ontvangt een beheerder van houtwallen bijna 5000 euro per hectare per jaar, die van voedselarm trilveen ruim 3000 euro per jaar en die van schraal grasland 2600 per jaar. Voor duinbos ontvangt een beheerder 124 euro per jaar. Als het productiebos is 50 euro meer.
Voor Open Duin is het tarief 368 euro per jaar. Maar voor een vochtige duinvallei bijna 5x zoveel. Ruim 1600 euro. Een cynicus zou op de talloze  recent uitgegraven ‘duinmeertjes’ kunnen wijzen. Temeer omdat voor het uitgraven van zo’n meertje een flinke subsidie uit weer een ander potje beschikbaar is. In dat potje zit nog weer 30 miljoen per jaar.

Uit dat potje gaat de komende jaren bijna 10% naar het “Aanvalsplan Grutto”.  Daarvoor worden in onze provincie 2 gebiedjes ingericht voor de gewenste 25 in plaats van 10 broedparen. Iedereen kan op z’n klompen aanvoelen dat dit niet gaat lukken. Niet in de laatste plaats omdat de jacht in het gruttozomerverblijf Afrika op onze nationale vogel verhevigd is. Ze vreten daar de rijstaanplant op en worden door de boeren gehaat en intensief bejaagd. Een goedbelegde boterham van belanghebbenden bij het omvormen en beheren van lokale natuur gaat soms zomaar ten koste van een karig belegde boterham elders. Daarbij is door experts de grutto al min of meer opgegeven. En er loopt nog een eerder ‘aanvalsplan weidevogels’ dat tot nu toe weinig resultaten laat zien.

In Nederland zijn talloze ingenieursbureaus, adviesbureaus en loonbedrijven betrokken bij het natuurbeheer. Geliefd bij de meesten van hen is het Waddenfonds dat als een grabbelton te boek staat. Maar er zijn dus heel wat meer van die fondsen en budgetten. Gesteund door allerlei andere ‘aanvalsplannen’, waarvan het Brusselse Natura2000 wel bij iedereen bekend is, worden jaarlijks nieuwe plannen gesmeed om uit geschiedenisboeken geputte, gewenste, op de tekentafel ontworpen natuur te vormen. Liefst natuur van eeuwen geleden die al jaren niet meer bestaat. Voorbij wordt gegaan aan demografische, infrastructurele (Schiphol) en industriële (Tata) invloeden.  En dat de natuur zijn eigen plan trekt.
We kennen allen het voorbeeld van de Kerf. Doel hier een Texelse slufter aan te leggen. De kerf is dichtgewaaid. Evenals de recentere sleuven in Zuid-Kennemerland. Daar is men zelfs verbaasd over de snelheid waarmee zich dat dichtwaaien voltrekt. In de Putten werden dwergganseieren uit Noorwegen gehaald en in nesten van grauwe ganzen gelegd. Daarna werd de Putten N2000 gebied. De dwergganzen hebben zich elders gevestigd. Ze zijn vervangen door de aalscholvers, die op hun beurt samen met de lepelaars, die er al meer dan 100 jaar verbleven, door ganzen uit het Zwanenwater zijn verdreven. Een nieuw project is om de inmiddels ernstig vervuilde meertjes (een gans poept om de drie minuten) in het Zwanenwater te lijf te gaan. Een paar weken geleden hebben we kunnen lezen dat de exotische koeien en paardjes in onze duinen geheel niks toevoegen aan de verschralings- en verstuivingsplannen. Sterker,  ze blijken zelfs contraproductief.

De zestien hectare bos in het NHD bij Bergen aan Zee die gekapt moet worden, zal niet leiden tot wensnatuur. Wel wordt het mooiste wandelpad in het NHD geslachtofferd. Wat er voor terug gaat keren, kunnen we honderd meter verder aanschouwen. Een kunstmatig met Europese subsidie aangelegd wandelend duin. Het is mooi, maar doods en er groeit en leeft niks. Wel wat helm. En vogelkers. Die gaan de slag winnen en nog dit decennium het gewenste wandelende duin een halt toeroepen.

Pleit ik er nu voor om helemaal niets te doen? Integendeel. Onze mooie duinen worden overgenomen door exoten. De vogelkers, de nijlganzen, de rivierkreeften en nog veel anderen. Pak die aan. Doe wat nuttigs. Bestrijd die vogelkers niet met Glyfosaat, maar met terreurbegrazing door geiten en zorg ervoor dat konijnen hun eeuwenoude rol weer op zich kunnen nemen. Geen gewichtig plan, niet flitsend en je hebt er geen zware machines voor nodig en er komt geen dik belegde boterham voor terug. Maar het werkt bewezen. En het houdt ons geliefde duingebied beter in stand dan de zaagmachine.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Lezers met een mening: Gerard Kohler Lezers met een mening: Gerard Kohler Lezers met een mening: Gerard Kohler Lezers met een mening: Gerard Kohler
advertentie

Meer 'Politiek':

Voor de eerste keer stemmen… (filmpje)

24 november 2023

Een nieuwe Bergenaar neemt gebakjes mee naar het stemlokaal

Negen jaar geleden gevlucht uit Syrië en drie weken geleden de nationalisatieceremonie en nu Bergenaar. En meteen met burgemeester Lars Voskuil naar de stembus.

Bergens Harmonie neemt juridische stappen tegen betonblokken-beleid gemeente Bergen

24 november 2023

Kortgeding in aantocht...

Tot mij wendde zich de vereniging Bergens Harmonie, gevestigd te Bergen, met het verzoek haar belangen te behartigen.

VVD blijft grootste partij in gemeente Bergen, maar levert flink in… (4386)

23 november 2023

PVV tweede partij

De getoonde uitslagen zijn voorlopig en zijn gebaseerd op de eerste ronde tellingen door gemeenten. Deze data zijn door het ANP gepubliceerd. Op dit moment (donderdag 23 november 2023, 08:15 uur) is de voorlopige uitslag voor 335 van de 342 gemeenten waar verkiezingen zijn gehouden bekend. De gegevens worden bijgewerkt zodra er nieuwe uitslagen bekend zijn.

Mentale gezondheid jongeren en inclusiviteit centraal bij bezoek onderwijsminister (filmpje)

21 november 2023

“We hadden als raad en college van Bergen écht wat te vertellen aan de minister,” stelt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman"

Op uitnodiging van het college van B&W reisde demissionair minister Mariëlle Paul afgelopen maandag 20 november af naar Bergen.

Banenbeurs voor Oekraïense inwoners groot succes

17 november 2023

Meedraaien in de maatschappij...

Voor de tweede keer dit jaar organiseerden de BUCH-gemeenten een banenbeurs voor Oekraïners. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo maakten op 8 november kennis met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus. 

Dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op Broekakkers in Egmond-Binnen

17 november 2023

U kunt met ze kennismaken...

De groep meisjes wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving.

Veiligheid in uw buurt…

17 november 2023

Dit najaar vroegen wij inwoners om hun mening over de veiligheid in de gemeente Bergen

Tijdens drie inwonersavonden en met een online vragenlijst stelden wij vragen als: Voelt u zich veilig? Hoe kan de gemeente de veiligheid verbeteren?

Leerlingen Adriaan Roland Holstschool in debat met de burgemeester en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (filmpje)

17 november 2023

Onder andere over het verbod op mobiele telefoons

De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool gingen afgelopen maandag in debat met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Onderwijs).

Vrijwilligers bedankt! (filmpjes)

10 november 2023

Burgemeester Lars Voskuil bedankte een groep vrijwilligers in De Beeck in Bergen...

Afgelopen week werden vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Harmonielocatie in Bergen centrum, tweede fase verkoopprocedure

10 november 2023

Wilt u meedenken over de Harmonielocatie?

Op 31 oktober heeft de gemeente de leidraad aan drie geselecteerde ontwikkelaars verstuurd.

Groen in de Buurt gaat verder…

10 november 2023

Tot donderdag 23 november kunnen inwoners hun plannen verder uitwerken of nog indienen

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

Gemeente Bergen is geluidsoverlast van met name motoren in de zomer helemaal zat…

10 november 2023

Maar hoe pak je dat aan?

Tot de mogelijkheden behoort een speciaal opgeleide BOA, die met meetapparatuur kan constateren of een motor teveel lawaai maakt.

Tweede Kamerverkiezing 22 november

10 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Klimaat- en Energiekieskompas is gestart

10 november 2023

Klimaat en energie zijn niet meer weg te denken uit het politieke debat...

Sinds deze week staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl. Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen.

Bijna 2 miljard aan bijzondere bijstand in 2022

3 november 2023

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen de belangrijkste verklaring van de stijging...

Vorig jaar gaven gemeenten 1.972 miljoen euro uit aan bijzondere bijstand. Dat is ruim driemaal zoveel als in 2021, toen was dat 647 miljoen euro. 

Partij ONS DORP stelt vragen over bewoning Bergen Centrum

3 november 2023

Als de uitlatingen van de woordvoerster op een vergissing berusten, heeft de gemeente dit ter rectificatie aan de Raad van State vermeld?

In het Noordhollands Dagblad van 28 oktober staat een verslag van de rechtszaak tussen de heer Kat en mevrouw Wallagh m.b.t. Breelaan 21A.

Feestelijke openingsweek buurtcentrum T&O in Bergen

3 november 2023

Het is een prachtig gebouw geworden, dat beheerd wordt door Welzijn Bergen en waar zeven dagen in de week de gezellige buurtkamer geopend wordt

Op maandag 13 november 2023 opent het nieuwe buurtcentrum Tuin- en Oostdorp (T&O) aan de Jaap Veldheerhof 1 in Bergen zijn deuren!

Lezers met een mening: blokkade erf Harmoniegebouw

3 november 2023

Door: Jan Apotheker

De gemeente Bergen heeft zonder enige nadere toelichting de toegang tot het erf van het Harmoniegebouw geblokkeerd.

Kijkje achter de schermen bij Hoeve Overslot en Slotweg 44

3 november 2023

De gemeente maakt het Slotkwartier tot een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en toeristen

De gemeente Bergen houdt woensdag 22 november van 15.00 tot 17.00 uur weer een inloopmoment bij het Slotkwartier.

Tweede Kamerverkiezing 22 november a.s.

3 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Werken aan een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Bergen

3 november 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het bereikbaar, leefbaar en tegelijkertijd ook veilig houden van de verschillende dorpen in onze gemeente is van groot belang

Een veilige, leefbare én duurzaam bereikbare gemeente voor iedereen. Hoe gaan we hiervoor zorgen en wat is hiervoor nodig? Denk mee!

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen Elkshove in Bergen

30 oktober 2023

De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw is dan in het najaar van 2025...

Een nieuwe fase voor de ontwikkeling en bouw van elf sociale huurwoningen aan de Elkshove in Bergen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, hebben hun handtekening gezet onder de anterieure overeenkomst.

Meedenkagenda 2023

27 oktober 2023

Denkt u graag constructief mee over grote en kleine uitdagingen?

Denk, schrijf en doe mee! Contact? Mail naar [email protected]

Tweede Kamerverkiezing 2023 – StemWijzer is nu online

27 oktober 2023

Mocht je nog twijfels hebben... Ga goed voorbereid stemmen!

Eerder deze week is in Nieuwspoort de StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november gelanceerd. Verschillende lijsttrekkers en andere partijprominenten mochten als eerste de StemWijzer invullen.

Eenmalige subsidie voor maatschappelijke organisaties in financiële nood

27 oktober 2023

Regeling voor maatschappelijke organisaties met geldproblemen

Vier van de vijf maatschappelijke organisaties in de gemeente Bergen blijken in financiële nood te verkeren door de gestegen energiekosten.

Leerlingen Matthieu Wiegmanschool ontbijten met burgemeesters gemeente Bergen

25 oktober 2023

De kinderen en burgemeesters kregen een ontbijt dat is samengesteld door de diëtiste en dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum

Om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken, ontbeten burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn afgelopen week samen met kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de Matthieu Wiegmanschool in de raadzaal in De Beeck.

Wijziging betaald parkeren Bergen aan Zee en Egmond aan Zee

20 oktober 2023

In de winter niet meer gratis...

In Bergen aan Zee en Egmond aan Zee zijn per 1 januari 2023 de regels voor betaald parkeren veranderd. Van november tot en met januari moet er hier op zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 uur parkeergeld betaald worden. Voorheen was dat in de wintermaanden gratis.

Lezers met een mening: Kranenburgh: “Het Bergense COBRA?”

20 oktober 2023

Door: Haye van der Werf

Binnenkort (19-10, 02-11) behandelt de gemeenteraad van Bergen de begroting 2024.

Voorbereidingen bouw Park de Beeck gestart

13 oktober 2023

Er komen 32 woningen te koop voor maximaal 400.000 euro

Op de oude sportaccommodatie verrijst over enige tijd een compleet nieuwe woonwijk. Een duurzame, groene en waterrijke wijk met 42 huizen en vijf woongebouwen met totaal 110 appartementen.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 9: Fractie Bruin (gemeente Bergen)

13 oktober 2023

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

Bergense begroting 2024 in een oogopslag

13 oktober 2023

Het jaarlijkse overzicht van inkomsten en uitgaven van de gemeente Bergen

De begroting voor 2024 wordt op 19 oktober besproken in de Algemene Raadscommissie en op 2 november in de gemeenteraad. Net als voorgaande jaren is de begroting sluitend. “De gemeente Bergen is vooralsnog financieel gezond”, aldus wethouder Marco Wiesehahn (Financiën en Sociale en Economische Zaken).

Kennemer Wonen en BUCH-gemeenten gaan samen de strijd aan tegen woonfraude

13 oktober 2023

“Oneigenlijk gebruik van de woning zoals het ‘niet-bewonen’ van de gehuurde woning en deze leeg laten staan, onderverhuur en hennepkwekerijen, dat kun je melden

De woningnood is hoog. Het duurt jaren voordat woningzoekenden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug