Lezers met een mening: Gerard Kohler Statenlid PNH

Totaal verbijsterd en met groeiende ergernis heb ik het alarmistische interview met boswachter Samuelle van Deutekom over dreigende bosbranden gelezen

Geachte redactie,

Nu kan ik de wereld verklaren en vertellen hoe het werkelijk zit, maar daar is de ruimte voor een ingezonden brief tekort voor, Ik zal het artikel in de Provinciale Staten agenderen en roep de mensen van de Duinstichting opnieuw op om daar te komen inspreken.

Ik houd het nu bij een paar feitelijke waarheden:
De bosbranden in 2009 en 2011 zijn aangestoken
De bomen en bosjes (buizerdbosje, Leeuwenkuilbos) die zijn blijven staan, dienen niet als monument, maar vanwege inzet van de Duinstichting. Staatsbosbheer wilde ze wel degelijk kappen om natuur te vormen. Wat is dat trouwens natuur vormen?  Dat lijkt me een contradictie in terminus.  Door inzet van de Duinstichting heeft de provincie bepaald de bomen (voorlopig) te laten staan.

Kennelijk leest de boswachter haar vakliteratuur onvoldoende, in het vakblad Natuur Bos en Landschap van notabene  januari dit jaar, wordt veel aandacht besteed aan de Schoorlse Duinen en de bosbranden. Eén van de conclusies, loofbomen doen het niet zo goed en de natuur zijn gang laten gaan betekent uitzaaiing van de grove den.

Dan de koeien als duinbeheerdes. Ook hiervan is recent wetenschappelijk vastgesteld, dat de exotische koeien en de Poolse paardjes contraproductief zijn. De enige goede duinbeheerder is het duinkonijn. Daar is men inmiddels ook een beetje achter en er wordt wat geëxperimenteerd met halftamme konijntjes. Die inmiddels grotendeels door de vos zijn opgepeuzeld. De enige oplossing is het importeren van zo’n 30.000 resistente konijnen uit Australië. Daar zegt men, “hoeveel wil t u er hebben , we pakken ze wel in en zetten ze op het vliegtuig”.

Dat voorlopig wat betreft de Schoorlse duinen.
Laat ik afsluiten met dat uit een recent overzicht van satellietgegevens blijkt dat het mondiale verbrande areaal tussen 1998 en 2015 met 16 tot 33% is afgenomen (zie grafiek). En dat uit diezelde satelietstudie blijkt dat de aarde vergroent en niet verdroogt.

Met vriendelijke groet,

Gerard Kohler
Statenlid PNH

Klik op de foto voor een uitvergroting