Deel

Lezers met een mening: Frank Bilsen

Uitgaande van de dingen waar we het met z’n allen over eens zijn, draagt Frank Bilsen een alternatieve invulling aan voor Nieuw Nassau Bergen. Alleen een breed gedragen plan heeft kans van slagen

Lezers met een mening: Frank Bilsen

Als lid van de inmiddels opgeheven reflectiegroep Nassau Bergen en als dorpsbewoner van Bergen aan Zee, wil ik graag met deze woorden een alternatieve invulling van Nieuw Nassau Bergen aandragen waarmee iedereen zou kunnen leven. Mission impossible? We zullen zien.

Wat is het probleem?
Het huidige Hotel Nassau Bergen met haar 43 kamers is sterk verouderd, slecht geïsoleerd, een operationele ramp, kortom: tijd voor verandering. Renovatie schijnt kostbaar te zijn en waarom niet iets nieuws bouwen? De huidige mede-eigenaren Henk Deen en Bastiaan Smit hebben hun tanden hierin gezet. Architect Bjarne Mastenbroek van Bureau Search heeft vervolgens een schets ontworpen en dit met veel enthousiasme getoond aan de bewoners van Bergen aan Zee. So far so good.
Er is in het dorp echter ook een flink aantal verontruste bewoners. Want waarom in plaats van 1 hotel ineens 2 gebouwen, namelijk een hotel en een apart gebouw met 20 appartementen? Bouwen we daarmee het duingebied niet te vol en ontstaat er niet een geweldig tochtgat tussen de 2 gebouwen? En waarom moet het hotel zo dicht op het Rode Plein staan, wat hierdoor grotendeels in de schaduw komt te liggen? En wat is met het open karakter van Bergen aan Zee wat zal veranderen als vanaf de bocht in de Zeeweg pontificaal het nieuwe hotel te zien is, in plaats van niks? Het verzet is hevig. Initiatiefnemers maakt uw borst maar nat, dat gaat een lange weg worden voordat e.e.a. gerealiseerd kan worden, als het al gaat lukken in the first place. Willen we dat? Nee natuurlijk niet!

Waarover zijn we het met elkaar eens?
Voor- en tegenstanders van het nieuwe plan staan niet eens zo ver uit elkaar. We zijn het over de belangrijkste 3 dingen namelijk met elkaar eens:
1. We willen een mooi hotel (noem het voor mijn part esthetisch of iconisch), wat past binnen de Structuurvisie van Bergen aan Zee als kleinschalige (gevaarlijk woord) familiebadplaats. Bjarne heeft laten zien dat hij goede smaak heeft en een prachtig eerste ontwerp gemaakt voor een nieuw hotel met 60 kamers. Een hotel waar Bergen aan Zee trots op kan zijn. Wellness area, grand café erbij, duurzaam, prefab-bouw (dus korte bouwperiode), veel glas en hout…prachtig.

2. Het is logisch dat de projectontwikkelaars geld willen verdienen aan dit project. Ze steken hun nek uit, investeren en proberen openheid van zaken te geven en de discussie met het dorp aan te gaan. Ondernemerschap mag beloond worden. De ongelukkige presentatie van een foeilelijk plan B op de website van Nieuw Nassau Bergen moeten we maar gauw vergeten. Dat moet hem niet gaan worden. Om het hoogwaardige niveau van het hotel te bereiken is verkoop van een aantal recreatie-appartementen blijkbaar nodig. Financiële onderbouwing hiervan is niet openbaar, maar de redenering valt enigszins te begrijpen.
3. Rechtszaken, ellenlange procedures, tweestrijd in ons kleine dorpje tussen voor- en tegenstanders, jarenlange onzekerheid, een hotel wat niet meer exploitabel is en leeg komt te staan (Monsmarem 2)….Willen we dat? Nee, dat niet in Godsnaam. Slecht voor je hart.

Dus?
Realiseer naast 50 hotelkamers tevens 10 fraaie appartementen/penthouses op de bovenste etage van het nieuwe hotel uit het plan Mastenbroek en verkoop die zodat daarmee dezelfde of nagenoeg dezelfde opbrengst gerealiseerd kan worden als met het losstaande appartementengebouw wat nu bedacht is. Schuif desnoods wat met die getallen of maak een kleine aanpassing van de gevellengtes.
Dan heb je 1 gebouw en kan dat op de plek komen te staan waar nu het huidige hotel staat (geen schaduw- en zichtlijnproblemen meer). Hoogwaardige architectuur gegarandeerd, beduidend lagere bouwkosten omdat het nog maar om 1 gebouw gaat, exploitatie van de appartementen door het hotel als de eigenaren er zelf geen gebruik van maken (dus feitelijk nog steeds 60 hotelkamers/appartementen), veel eenvoudigere logistiek in 1 dan verdeeld over 2 gebouwen…

Bijkomend voordeel: de benodigde aanpassingen van het huidige bestemmingsplan zijn in deze opzet beduidend kleiner dan in het originele plan, wat dus een snelle realisatie kan bevorderen.
En laat de gemeente dan meteen eens kijken naar een herinrichting van het Rode Plein en het liefst ook naar het van der Wijckplein (remember enkele verrassende ideëen van Sjoerd Soeters). Het winkeltje kan blijven bestaan op de huidige plaats (laten we dan wel even werken aan de uitstraling daarvan!), ook de locatie van de ingang van het hotel hoeft niet te veranderen. Deze zou aantrekkelijker kunnen worden gemaakt en ook de verbinding van het hotel naar het rode plein zou uitnodigend gemaakt kunnen worden, zodat het hotel echt betrokken wordt bij het dorp (wat nu niet het geval is).

Concreet?

Laten we de handen ineen slaan. Neuzen dezelfde kant op. Harmonie (ook een gevaarlijk woord in het Bergense) in plaats van conflict.
Ik heb in augustus mijn voorstel in 2 sessies besproken met Henk Deen en Bastiaan Smit. Ook heeft wethouder Frits Westerkamp het idee ontvangen en hierop positief gereageerd. De verontruste bewoners zijn ook enthousiast. Mijn teleurstelling is dan ook groot dat er toch wordt vastgehouden aan het plan met de 2 gebouwen, waarvan het hoofdgebouw zowat boven op het Rode Plein komt de staan. De aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan wordt (of is) ingediend. Een zinloze operatie en zonde van de tijd. Waarom nu niet een gesprek vooraf en samen proberen eruit te komen? Het kan nog steeds.

Onderstaande tekst hoort bij de middelste foto.

rood=geplande parkeergarage
bruin= het huidige hotel
bruine driehoeken=het hoofdgebouw en de annex met appartementen
lichtblauwe driehoek=gecombineerd hotel- en appartementengebouw

De foto rechtsonder is aangeleverd door de initiatiefnemers: Om aan alle verwarring en verkeerde beeldvorming een einde te maken, heeft Bjarne Mastenbroek van SeARCH de afmetingen van het door hem ontworpen Nieuw Nassau Bergen in het juiste perspectief geplaatst. Hieronder geven drie visuals aan wat de exacte maatvoering is van de nieuwe gebouwen.

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Lezers met een mening: Frank Bilsen Lezers met een mening: Frank Bilsen Lezers met een mening: Frank Bilsen
advertentie

Meer 'Politiek':

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Gemeentelijke noodmaatregelen

1 mei 2020

Betalingsregelingen en tegemoetkomingen

De gemeente Bergen heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Herstelfonds om economie na corona op gang te krijgen

28 april 2020

Taskforce voor Bergen, de Egmonden en Schoorl. 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen

Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen...

Digitale participatie voor structuurvisie en bestemmingsplan Bergen

24 april 2020

Op dit moment liggen twee belangrijke besluiten ter inzage

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

24 april 2020

De stand van zaken in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Terug