Lezers met een mening: Dirk Kat geeft een reactie op de briefwisseling tussen Rob van de Pas & André Thomsen

Heren bezwaarmakers, stop met jullie ongebreidelde zucht naar de bevrediging van jullie ego!

Laat ik niet onder stoelen en banken steken dat ik een echte fan ben van Robbie en zeker niet van emeritus-hoogleraar André Thomsen, die ik dan ook niet zal aanduiden met zijn koosnaam “Dreetje”!

Ik zal U uitleggen waarom!

Democratie
We leven in een democratisch land, dat wil zeggen: wij worden o.a. gevraagd om een dagelijks bestuur te kiezen. Dit bestuur vormt meestal een representatieve meerderheid voor ons land, provincie of gemeente, zolang er bij de vorming van dat bestuur niet al te veel concessies over en weer moeten worden gedaan, mag je ervan uitgaan dat besluiten van het bestuur ook door de bevolking worden gesteund. Er is immers een meerderheid zou U denken. Echter het tegendeel is waar, zeker in Bergen waar een (linkse) minderheid regeert via (protest) stichtingen.

Parkhotel
Zo is ook de omgevingsvergunning voor het Parkhotel tot stand gekomen met heel veel steun van de gemeente, ambtenaren, winkeliers en bewoners in onze woonplaats Bergen. Ik schat dat 98% van de inwoners de plannen voor het Parkhotel steunen, een overgrote democratische meerderheid dus zou je mogen zeggen!

Toch is het in dit land mogelijk dat je ZONDER financieel risico en juridische bijstand bezwaar kunt maken tegen een afgegeven omgevingsvergunning. Het begint met een hoorzitting bij de beroepscommissie van de gemeente, daarna naar de rechtbank en vervolgens naar de Raad van State. Kortom minimaal twee-drie jaar vertraging en inmiddels gaan de kosten gewoon door, wordt de bouw duurder en mis je de inkomsten uit je exploitatie.

Nog los van de economische schade die de bezwaren veroorzaken, want het Parkhotel zou goed zijn voor jaarlijks 4-6 miljoen extra omzet voor onze winkeliers, horeca en de gemeentekas. En de tegenpartij dan? Die haalt na drie jaar de schouders op en zegt of denkt: “Jammer, we hebben het geprobeerd!” De ondernemers en de gemeente Bergen met het verlies achterlatend!

Uit goede bron weet ik dat 70% van alle juridische kosten in de gezamenlijke BUCH-gemeenten voor rekening komen van de gemeente Bergen!! Ja, U leest het goed! 70% van alle juridische kosten van alle BUCH-gemeenten tezamen! Dat is kennelijk de prijs die, een met meerderheid en democratisch gekozen, bestuur moet betalen. Wij, de inwoners van de gezamenlijke BUCH-gemeenten betalen dus met z’n allen de juridische kosten waar slechts drie stichtingen in Bergen verantwoordelijk voor zijn!

Op nummer 1 staat emeritus-hoogleraar André Thomsen (stichting LOSBB), gevolgd door mijn buurman Wouter Hubers (Stichting Behoud Bouwkunst Bergen) en Stichting Mr. Frits Zeiler. Deze drie stichtingen worden bijgestaan door de (fors gesubsidieerde) landelijke Stichting Heemschut (cultuurbehoud). Allen wonen overigens op een prachtige plek in Bergen!

Emeritus-hoogleraar Thomson vermeldde in zijn artikel apetrots te zijn op zijn ridderorde, die je krijgt op voordracht van vrienden voor je bijzondere inspanningen voor maatschappelijk verantwoorde acties die op je naam staan. Ook die vrienden zijn natuurlijk in de absolute minderheid! Voor ondernemers zijn dergelijke onderscheidingen vaak niet weggelegd want wij ondernemers maken immers nooit bezwaar tegen de vooruitgang.

Ontwikkeling Bergen
Op dit moment zijn deze drie bezwaarmakers verantwoordelijk voor het oponthoud in de realisatie van het project Bibliotheek, het project Bakemaflat en het project Parkhotel (al zeven jaar!!). In het project Parkhotel hebben de heren al eerder bakzeil gehaald bij de Raad van State, die zelfs emeritus-hoogleraar Thomsen niet ontvankelijk heeft verklaard in zijn bezwaren; nota bene ook als NIET-belanghebbend. Op 5 juli aanstaande staan we weer eens voor de rechter in Haarlem voor nagenoeg dezelfde bezwaren als vier jaar geleden!!

In de Flessenpost, jaargang 17 editie 629 van 13 mei jl. lezen wij dat columnist Rob van de Pas bijkans een hartaanval kreeg toen hij las dat de (protest) Stichting LOSBB (André Thomsen) bezwaar had gemaakt tegen de sloop van de Bakemaflat. U moet dat ff lezen! Helemaal waar, alleen zijn voorstel om bezwaarmakers op voorhand te belasten met € 2500,00 procedurekosten is veel te weinig. Dat moet makkelijk naar € 100.000,00 kunnen. En dat is ook nodig gezien de kosten waarmee ze de inwoners van Bergen (BUCH) opzadelen!

Vervolgens in de Flessenpost, jaargang 17, editie 630 van 20 mei kunnen we kennis nemen van een ietwat boze emeritus Hoogleraar André Thomsen die reageert op de column van Robbie. De met een lintje gelauwerde Thomsen blijkt reuze trots op zijn prestaties en concludeert dat Robbie lijdt aan excessieve afgunst of rancune. Ik trek dezelfde conclusie: professor André Thomsen stikt van de linkse jaloezie op ondernemers die het beste met ons dorp voor hebben.

In één ding heeft Thomsen overigens wel gelijk. Ook ik vind dat we zuinig moeten zijn op markante gebouwen, maar wees wel realistisch. We kunnen niet alles behouden wat oud en versleten is! Het Parkhotel is op! De Bakemaflat met de omringende bebouwing is op! De inwoners van Bergen hebben besloten dat deze gebouwen niet langer een aanwinst zijn voor ons dorp.

Heren bezwaarmakers, stop met jullie ongebreidelde zucht naar de bevrediging van jullie ego!

Bergen is een prachtig dorp om in te leven, maar ongeschikt om in te ondernemen!

De hetze die zeven jaar heeft geduurd en wellicht nog twee jaar langer gaat duren, heeft nu zijn tol geëist. Ik vind het welletjes geweest!

Dirk E. Kat
Emeritus Ondernemer