Deel

advertentie

Lezers met een mening: Dick van Hoeve

Een Pleindroom...

Lezers met een mening: Dick van Hoeve

Ik heb al eerder op “burgerlijke” titel en niet als bestuurslid van de BBC een visie geschreven op de invulling van het Plein. Dat was toen Botbouwbedrijf BV met zijn plannen voor de vervanging van de Bakemaflat naar buiten trad. Het toenmalige gemeentebestuur beloofde dat bewoners bij de verdere aanpak van de herinrichting van het centrum betrokken zou worden middels een presentatiebijeenkomst.  De BBC heeft, toen dit uitbleef, Botbouwbedrijf, die behoefte had aan een draagvlak, de gelegenheid geboden hun plannen te presenteren.

Omgevingsvergunning

De adder die boven het gras uit stak was dat er al weer, zoals bij het Harmonieterrein, een anterieure overeenkomst was gesloten. Op basis waarvan er een omgevingsvergunning werd afgegeven. Inmiddels is deze gang van zaken door de Raad van State afgeschoten. Hierover is elders al info te vinden. Ook dat het BBC bestuur het huidige gemeentebestuur (College en Raad ) heeft gevraagd een adequaat participatietraject te starten.

In dit stuk wil ik mijn “visioen” neerleggen waar we als gemeenschap, alle bewoners, niet alleen die van het centrum, en ondernemers die een belang hebben bij een economisch heldere visie op wat rendeert en wenselijk is, volgens mij behoefte aan hebben.

Het bijzondere van de situatie in het hart van het dorp Bergen is dat men allerlei functies wil integreren; winkelen en doorgaand verkeer, recreëren en wonen. Of dit allemaal kan is een vraag die tot heden nooit ter discussie heeft gestaan. Het gegeven is dat het allemaal moet kunnen wel aan de orde lijkt.

We praten over iets dat een ‘plein’ heet maar dat niet echt is. Een klassieke markt bijvoorbeeld is er nooit geweest. Daar was het oorspronkelijke dorp te klein voor. Er is wel soort stationsplein gekomen toen Bello werd aangelegd, maar dat is door de mini-lijnbaan van Bakema verdwenen. De naam Stationsstraat had te maken met de bus en niet met Bello voor zo ver ik mij dat herinner. Ook een dorp als Bergen is voortdurend in ”transitie.”
Dus kijken we uit naar een andere toekomst.

Het is 2030.

We komen aanrijden met ons elektrisch automaatvoertuig over de Dreef richting centrum. We vergalopperen ons niet langer door met vijftig kilometer per uur een onduidelijke kruising te naderen. Een kleine honderd meter ervoor gaan we over een met groen versmalde verhoging naar een rijbaan voor 30 kilometer per uur met daarnaast een duidelijke afslag rechts richting de privéparkeergarage.

Een mooi ( kunst)bord vertelt ons dat we een locatie naderen die ingericht is als dorpshart.
Voor ons verschijnt op een smaakvolle groene minirotonde een klein kunstwerk.
Uiteraard gekozen via een bewonersenquête die ons meerdere keuzes bood.

Sociale functies
Links zien we enkele, met moderne en duurzame materialen opgetrokken, gebouwtjes van twee tot drie bouwlagen rond een binnenpleintje met sociale functies.  Zoals bijvoorbeeld een serviceloket van de gemeente voor toeristische info (VVV-kantoor 2.0) en een gemeenschapsruimte waar de Harmonie en koren kunnen oefenen en er boven en omheen is plaats voor sociaal wonen. Rechts rijden we langs een staanplaats voor de openbaarvervoersbusjes en taxi’s met een wachtruimte en aan de andere (achter)zijde een muziekpodium voor akoestische of licht versterkte muziekuitvoeringen. Een 21-eeuwse versie van een vroegere klassieke muziekkoepel. Reeds eerder door de BBC voorgesteld.  Het ligt aan een besloten ruimte geschikt voor publiek bij uitvoeringen of voor verblijf met bankjes. Hier springt een klein waterwerk in het oog.

Winkels en horeca
Ernaast verrijst een samengesteld pand van uitdagende architectuur. Wisselend in hoogte en een aansprekend accent als hoogste punt met beneden winkels en horeca. Met elkaar verbonden door een passage en/of een klein atrium om toegang te geven aan de daarbinnen gelegen locaties de achterliggende straten. Een dwaalfunctie!

Nadat we de rotonde zijn gepasseerd zien we links en rechts in groen verscholen wandelpromenades met ingepaste toegangen naar de parkeergarages. Deze doorgang noemen we de ‘halter. Dit is het handvat dat zorgt voor intimiteit.

Amsterdamse School
Verderop komen we op het volgende plein met zicht op de terrassen van de omliggende horeca. Een opvallende moderne stadsvilla naast de klassieke pensionarchitectuur en retro en originele Amsterdamse schoolbouw zorgt voor een rustgevend beeld. We hebben zicht op de overzijde en een herbouwd Parkhotel in originele sfeer.  Zoals de schepper van het Centre Ville in zijn nieuwe boek “De Amsterdamse school voorbij” aangeeft vraagt het dorp om durfarchitectuur.

Kenmerkend van voortschrijdend ecologisch inzicht is de dat de glasgedachte met transparantie in deze stadsvilla gecombineerd kan worden met duurzame materialen.
Het kleurenpalet is dan de huidige mode van rood en donkergrijs voorbij. De bestrating met een combinatie van groen en geel en sluit aan bij het nieuwe pand en de bomen.

We kunnen alleen rechtsaf tussen de bomen door naar de Breelaan en dan weer linksaf de Stationsstraat in. Daar kunnen we doorsteken naar het van Reenenpark of terugkeren om in ons levendige centrum te winkelen en te genieten van de horecavoorzieningen.

Draagvlak
Alles is het resultaat van de samenwerking tussen de eigenaren van de oorspronkelijke bebouwing en onze gemeente, met draagvlak van de betrokken bevolking. Het resultaat past op herkenbare wijze in de gedifferentieerde panden die er al waren.

Allen hebben ingezien dat kwaliteit van de omgeving het kapitaal is dat zich uiteindelijk terugverdient doordat het dorp Bergen eigenzinnig anders is dan andere met een (standaard) kerk plus toren en een parkeerplein. Door een nieuwe aantrekkelijkheid die publiek trekt en daardoor de economie versterkt.

De financiering is natuurlijk de strikfactor die deze droom doet verdampen in gelikte labradorbouw.  We mogen hopen dat het college, net zoals uiteindelijk bij het Harmonieterrein inziet, dat er nu een gelegenheid is om te onderzoeken of er ruimte kan worden gevonden om met name de plek van de Bakemaflat niet op te vullen met steen. En de eigenaren van het overige deel van de noordzijde van het plein te stimuleren tot een samenhangend plan te komen.

advertentie

Meer 'Politiek':

Lezers met een mening: Judith Tipping. “Een soort Speakers  Corner zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.”

22 september 2023

Ik heb een uitgebreid plan gemaakt met verschillende leuke plekjes en gezellige hoekjes voor op het Plein

Ook was een van mijn ideeën een podium voor poëzie en/of verhalenvertellers(sters) te creëren, een soort „Speakers  Corner“ zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.

Groen in de Buurt start weer

22 september 2023

Op 3 oktober is er een ideeënavond...

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

College denkt alsnog dat plan Aldi en woningbouw aan de Bergerweg mogelijk is

22 september 2023

De raad gaat zich daar aankomende week over buigen...

Een plan om op het terrein van horecagroothandel Scholten een Aldi-supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 woningen te bouwen, sneuvelde eerder bij de Raad van State en de provincie was ertegen, omdat die vindt dat het perceel in landelijk gebied ligt.

Bergen kiest voor een Plein met allure!

22 september 2023

Fractievoorzitter VVD Arend Jan van den Beld: ’Het is uniek voor een dorp dat er zo’n grote betrokkenheid is

De Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft een huzarenstuk geleverd. Meer dan 500 inwoners heeft de vereniging gevraagd hoe het Plein in het centrum ingericht kan worden. Het is een zeer professionele enquête. De resultaten zijn betrouwbaar en representatief.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: D66 gemeente Bergen (filmpje)

22 september 2023

Interview met fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap

In de vierde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de gemeenteraad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap van D66 Bergen.

GroenLinks ontmoet elkaar in belevingskas in Schoorl

22 september 2023

De Noorderhoeve over het belang van de gezonde kringloop van de boerderij en daarbuiten

GroenLinks fractievoorzitter Froukje kwam enige tijd geleden tijdens het flyeren GroenLinks-lid Petra tegen op het Plein in Bergen.

Lezers met een mening: Reactie op “Ik wil van mijn kliko af!”

15 september 2023

Een aantal oplet/aandachtspunten...

Vandaag 14 september 2023 vind ik ten aanzien van de restafvalcontainer een brief van de gemeente in onze brievenbus waaromtrent je uiterlijk 15 september – dus morgen – kan reageren.

Kiesraad gaat gemeenten ondersteunen bij verkiezingen

15 september 2023

De Kiesraad krijgt ook extra bevoegdheden om te beoordelen of verkiezingen op de juiste manier verlopen...

Straks is niet langer het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeenten bij de organisatie van verkiezingen, maar de Kiesraad.

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen

15 september 2023

Betrokken Bergense bevolking wijst bouwplannen Dorpsplein Bergen af

Dit voorjaar heeft de ledenvergadering van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het initiatief genomen om middels een participatiecommissie de mening van de Bergenaren te vragen over de definitieve invulling van het Dorpsplein Bergen.

Bewonersbijeenkomsten over vluchtelingen in Bergen aan Zee en Schoorl

15 september 2023

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de gelegenheid te geven vragen te stellen rondom deze opvang, organiseren wij een informatiebijeenkomst. Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker en collega’s van het projectteam Oekraïne zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 3: VVD gemeente Bergen (filmpje)

15 september 2023

Ruud Bredewold ging in gesprek met de raadsleden Arend Jan van den Beld en Liselotte Verwaaijen van de Bergense VVD-fractie.

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Opvang Oekraïners in Hotel Nassau gaat door

8 september 2023

Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen.

Lezers met een mening: Ik wil van mijn kliko af!

8 september 2023

Dirk is niet blij

Na maanden van weerzin gaven wij ons gewonnen, we besloten om die afvalcontainer met zijn oranje klep ook maar te gaan gebruiken.

Eindrapport Inwonersraadpleging Bergen overhandigd

8 september 2023

537 Bergenaren hebben enquête ingevuld!

Afgelopen dinsdag heeft voorzitter Jan Apotheker van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het langverwachte Eindrapport Inwonersraadpleging (64 pagina’s) uit handen van Participatiecommissie-voorzitter Mareike Naumann in ontvangst genomen.

Maak werk van participatie vindt Partij ONS DORP (filmpje)

8 september 2023

Partij ONS DORP ontevreden over mogelijkheden meedenken inwoners

Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken.

Lezers met een mening: Voor een rechtvaardige en duurzame toekomst

8 september 2023

Nederland staat op een kruispunt...

Voor ons liggen belangrijke keuzes die de koers van onze samenleving bepalen.

Open Monumentendagen op 9 en 10 september

8 september 2023

Wethouder cultuurhistorie en monumenten Ernest Briët opende de bijeenkomst in de Abdij

In het weekend van 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen in Bergen. Het thema dit jaar is Levend erfgoed. De aftrap vond afgelopen maandag plaats met een speciale bijeenkomst in de Abdij van Egmond.

Nieuwe opvanglocaties in Egmond en Schoorl voor asielzoekers

7 september 2023

Het COA heeft onder andere overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

De Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

1 september 2023

Veiligheid: hoe zit dat in onze gemeente. U bent uitgenodigd om daarover mee te praten

Tijdens de inwonersavonden over veiligheid kunt u in gesprek gaan met de burgemeester, politie en de lokale gebiedsregisseur.

Partij Ons Dorp stelt vragen over clusterplaatsen

1 september 2023

Opstelpunten kliko’s

Met de overstap van de HVC als afvalinzamelaar naar de BUCH worden in de gemeente Bergen stapsgewijs zijladers geïntroduceerd.

College houdt zich niet aan de wettelijke termijnen van de WABO-wetgeving

25 augustus 2023

Fractie Koos Bruin tekent protest aan...

Opnieuw werd Fractie Bruin onaangenaam verrast  bij openbare bekendmakingen  in het gemeentenieuws. 

KIES Lokaal wil extra raadsvergadering over centrum Schoorl!!

18 augustus 2023

Het volledige document met alle vragen is te lezen op de website van kieslokaal.nu

Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de ontwikkeling van centrum Schoorl heeft KIES Lokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lezers met een mening: clusterplaatsen

18 augustus 2023

Op reis met de grijze, groene en oranje bak...

Via een heel 'vriendelijke' mededeling van de 'tekentafelclusterplaatsmanager' van de Gemeente is mij, maar ook mede-buurtbewoners, te kennen gegeven dat wij vanaf volgende week de nieuwe clusterplaats (hoe bedenk je zo'n omschrijving) moeten gebruiken om onze rolcontainers te laten legen.

Lezers met een mening: ‘hoera een nieuwe tijdelijke inrichting van het Plein’

11 augustus 2023

Door Jantina Bruin

Na jarenlang tegen een steeds meer verloederde Bakemaflat aan te hebben gekeken, waar zelfs de vleermuizen geen domicilie meer kozen, was dan eindelijk de kogel door de kerk.

Stranddrukte: gemeente roept op niet met de auto te komen

18 augustus 2023

We verwachten dat veel mensen gaan genieten op onze stranden in Egmond, Bergen, Schoorl, Camperduin en Hargen

Het belooft komende dagen mooi weer te worden. De verwachting is dat veel mensen gaan genieten op de stranden in de gemeente Bergen.

Gaat voormalig VVD-wethouder Bergen de Tweede Kamer in?

11 augustus 2023

VVD BUCH houdt op donderdag 10 augustus om 20:00 Algemene Ledenvergadering

Fractievoorzitter Arend Jan van den Beld van de VVD Bergen NH is door het bestuur van de VVD BUCH voorgedragen voor een verkiesbare plaats op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023.

Uitdagingen voor lokale stroomnet: dit kunnen gemeenten doen…

4 augustus 2023

Breng allereerst de situatie en mogelijkheden van het lokale net in beeld met de regionale netbeheerder

Verduurzaming van gebouwen, het toenemend aantal zonnepanelen en het opladen van elektrische voertuigen vragen om uitbreiding van het lokale stroomnet. Dit zorgt voor uitdagingen in de gebouwde omgeving. De handreiking 'Ruimtelijke inpassing van energie-infra' biedt gemeenten hiertoe praktische handvaten.  

Aanbestedingsproces Schoorl centrum vertraagd

28 juli 2023

De vertraging heeft tot gevolg dat de start van de werkzaamheden naar het voorjaar van 2024 verschuift

De aanbesteding voor de herinrichting van Schoorl centrum heeft vertraging opgelopen. De verwachting was dat het aanbestedingsproces deze zomer werd afgerond, maar vanwege te hoge biedingen neemt het proces nu meer tijd in beslag.

Definitief besluit clusterplaatsen kern Bergen

28 juli 2023

Op de website www. bergen-nh.nl/afval vindt u de nieuwe kaarten met de vastgestelde locaties

Kortgeleden nam het college een definitief besluit over de locaties van de clusterplaatsen in de kern Bergen.

Nog steeds veel vragen bij gemeenten over derdelanders

28 juli 2023

De grootste zorg bij gemeenten zit in het beëindigen van de opvang...

Er is nog steeds veel onduidelijkheid bij gemeenten over de aanpak derdelanders. De opvang voor deze groep niet-Oekraïners eindigt op 4 september 2023.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug