Deel

advertentie

Lezers met een mening: Dick van Hoeve

Een Pleindroom...

Lezers met een mening: Dick van Hoeve

Ik heb al eerder op “burgerlijke” titel en niet als bestuurslid van de BBC een visie geschreven op de invulling van het Plein. Dat was toen Botbouwbedrijf BV met zijn plannen voor de vervanging van de Bakemaflat naar buiten trad. Het toenmalige gemeentebestuur beloofde dat bewoners bij de verdere aanpak van de herinrichting van het centrum betrokken zou worden middels een presentatiebijeenkomst.  De BBC heeft, toen dit uitbleef, Botbouwbedrijf, die behoefte had aan een draagvlak, de gelegenheid geboden hun plannen te presenteren.

Omgevingsvergunning

De adder die boven het gras uit stak was dat er al weer, zoals bij het Harmonieterrein, een anterieure overeenkomst was gesloten. Op basis waarvan er een omgevingsvergunning werd afgegeven. Inmiddels is deze gang van zaken door de Raad van State afgeschoten. Hierover is elders al info te vinden. Ook dat het BBC bestuur het huidige gemeentebestuur (College en Raad ) heeft gevraagd een adequaat participatietraject te starten.

In dit stuk wil ik mijn “visioen” neerleggen waar we als gemeenschap, alle bewoners, niet alleen die van het centrum, en ondernemers die een belang hebben bij een economisch heldere visie op wat rendeert en wenselijk is, volgens mij behoefte aan hebben.

Het bijzondere van de situatie in het hart van het dorp Bergen is dat men allerlei functies wil integreren; winkelen en doorgaand verkeer, recreëren en wonen. Of dit allemaal kan is een vraag die tot heden nooit ter discussie heeft gestaan. Het gegeven is dat het allemaal moet kunnen wel aan de orde lijkt.

We praten over iets dat een ‘plein’ heet maar dat niet echt is. Een klassieke markt bijvoorbeeld is er nooit geweest. Daar was het oorspronkelijke dorp te klein voor. Er is wel soort stationsplein gekomen toen Bello werd aangelegd, maar dat is door de mini-lijnbaan van Bakema verdwenen. De naam Stationsstraat had te maken met de bus en niet met Bello voor zo ver ik mij dat herinner. Ook een dorp als Bergen is voortdurend in ”transitie.”
Dus kijken we uit naar een andere toekomst.

Het is 2030.

We komen aanrijden met ons elektrisch automaatvoertuig over de Dreef richting centrum. We vergalopperen ons niet langer door met vijftig kilometer per uur een onduidelijke kruising te naderen. Een kleine honderd meter ervoor gaan we over een met groen versmalde verhoging naar een rijbaan voor 30 kilometer per uur met daarnaast een duidelijke afslag rechts richting de privéparkeergarage.

Een mooi ( kunst)bord vertelt ons dat we een locatie naderen die ingericht is als dorpshart.
Voor ons verschijnt op een smaakvolle groene minirotonde een klein kunstwerk.
Uiteraard gekozen via een bewonersenquête die ons meerdere keuzes bood.

Sociale functies
Links zien we enkele, met moderne en duurzame materialen opgetrokken, gebouwtjes van twee tot drie bouwlagen rond een binnenpleintje met sociale functies.  Zoals bijvoorbeeld een serviceloket van de gemeente voor toeristische info (VVV-kantoor 2.0) en een gemeenschapsruimte waar de Harmonie en koren kunnen oefenen en er boven en omheen is plaats voor sociaal wonen. Rechts rijden we langs een staanplaats voor de openbaarvervoersbusjes en taxi’s met een wachtruimte en aan de andere (achter)zijde een muziekpodium voor akoestische of licht versterkte muziekuitvoeringen. Een 21-eeuwse versie van een vroegere klassieke muziekkoepel. Reeds eerder door de BBC voorgesteld.  Het ligt aan een besloten ruimte geschikt voor publiek bij uitvoeringen of voor verblijf met bankjes. Hier springt een klein waterwerk in het oog.

Winkels en horeca
Ernaast verrijst een samengesteld pand van uitdagende architectuur. Wisselend in hoogte en een aansprekend accent als hoogste punt met beneden winkels en horeca. Met elkaar verbonden door een passage en/of een klein atrium om toegang te geven aan de daarbinnen gelegen locaties de achterliggende straten. Een dwaalfunctie!

Nadat we de rotonde zijn gepasseerd zien we links en rechts in groen verscholen wandelpromenades met ingepaste toegangen naar de parkeergarages. Deze doorgang noemen we de ‘halter. Dit is het handvat dat zorgt voor intimiteit.

Amsterdamse School
Verderop komen we op het volgende plein met zicht op de terrassen van de omliggende horeca. Een opvallende moderne stadsvilla naast de klassieke pensionarchitectuur en retro en originele Amsterdamse schoolbouw zorgt voor een rustgevend beeld. We hebben zicht op de overzijde en een herbouwd Parkhotel in originele sfeer.  Zoals de schepper van het Centre Ville in zijn nieuwe boek “De Amsterdamse school voorbij” aangeeft vraagt het dorp om durfarchitectuur.

Kenmerkend van voortschrijdend ecologisch inzicht is de dat de glasgedachte met transparantie in deze stadsvilla gecombineerd kan worden met duurzame materialen.
Het kleurenpalet is dan de huidige mode van rood en donkergrijs voorbij. De bestrating met een combinatie van groen en geel en sluit aan bij het nieuwe pand en de bomen.

We kunnen alleen rechtsaf tussen de bomen door naar de Breelaan en dan weer linksaf de Stationsstraat in. Daar kunnen we doorsteken naar het van Reenenpark of terugkeren om in ons levendige centrum te winkelen en te genieten van de horecavoorzieningen.

Draagvlak
Alles is het resultaat van de samenwerking tussen de eigenaren van de oorspronkelijke bebouwing en onze gemeente, met draagvlak van de betrokken bevolking. Het resultaat past op herkenbare wijze in de gedifferentieerde panden die er al waren.

Allen hebben ingezien dat kwaliteit van de omgeving het kapitaal is dat zich uiteindelijk terugverdient doordat het dorp Bergen eigenzinnig anders is dan andere met een (standaard) kerk plus toren en een parkeerplein. Door een nieuwe aantrekkelijkheid die publiek trekt en daardoor de economie versterkt.

De financiering is natuurlijk de strikfactor die deze droom doet verdampen in gelikte labradorbouw.  We mogen hopen dat het college, net zoals uiteindelijk bij het Harmonieterrein inziet, dat er nu een gelegenheid is om te onderzoeken of er ruimte kan worden gevonden om met name de plek van de Bakemaflat niet op te vullen met steen. En de eigenaren van het overige deel van de noordzijde van het plein te stimuleren tot een samenhangend plan te komen.

advertentie

Meer 'Politiek':

Klanten van Zaffier met bijstandsuitkering krijgen voortaan de individuele inkomenstoeslag automatisch

24 maart 2023

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor inwoners die al minstens drie jaar van een minimuminkomen leven

Wetten en regels kunnen ingewikkeld zijn. Dat geldt ook voor veel inwoners in een financieel kwetsbare situatie. Hierdoor maken zij niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen waar ze wel recht op hebben.

Start werkzaamheden vernieuwing Paddenpad in Bergen

24 maart 2023

Tijdens het inloopspreekuur zijn de projectleider en aannemer aanwezig om u meer te vertellen over de planning...

Op dinsdag 11 april starten de werkzaamheden voor de vernieuwing van het Paddenpad (het fietspad tussen de Meerweg en de Sluislaan) in Bergen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting (afhankelijk van het weer) drie weken. Het Paddenpad moet vernieuwd worden omdat het niet meer veilig en van slechte kwaliteit is.

Tegemoetkoming energiekosten MKB en verenigingen in de gemeente Bergen

24 maart 2023

De TEK is open van 21 maart tot en met 2 oktober 2023

Gaat minimaal zeven procent van de omzet naar energiekosten, dan komen bedrijven en wellicht verenigingen en stichtingen in aanmerking voor de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling wordt een deel van het bedrag dat meer wordt betaald voor energie teruggestort.

Pop-up galerie Klein Zwitserland moet mogelijk plaatsmaken voor Oekraïense vluchtelingen

22 maart 2023

De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar van het pand...

Er is volgens burgemeester Lars Voskuil meer capaciteit nodig om Oekraïners in de gemeente onderdak te bieden. Op dit moment zitten er zo'n 350 vluchtelingen in hotels, pensions en bij mensen thuis in tuinhuizen en vakantiewoningen.

Bergen in de media: hoteliers blijken zonder medeweten van gemeenten te worden benaderd voor asielopvang

23 maart 2023

Burgemeester Lars Voskuil: "wanneer gemeenten en inwoners ’voor het blok worden gezet’ zal dit eerder leiden tot weerstand dan draagvlak"

Hoteleigenaren in Noord-Holland Noord worden geregeld benaderd door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om vluchtelingen onderdak te bieden.

Leden BBC stemmen unaniem tegen tekenen ‘VVGB’ Dorpsplein Bergen

17 maart 2023

Op korte termijn alle partijen bijeen brengen om zo spoedig mogelijk te komen tot een eerste aanzet voor een totaalplan voor Bergen Centrum

De algemene ledenvergadering van de Bewonersverenging Bergen Centrum heeft met een motie de gemeenteraad van Bergen opgeroepen om géén zogenaamde ‘Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven voor de bouwplannen voor Dorpsplein Bergen.

Gemeente Bergen ondertekent Woondeal 2.0 NH Noord voor meer én betaalbare woningen

17 maart 2023

In 2030 moeten er maar liefst 40.000 nieuwe woningen bijkomen...

Afgelopen woensdag zette wethouder Yvonne Roos-Bakker (Ruimtelijke Ordening en Wonen) namens gemeente Bergen haar handtekening onder de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord voor meer én betaalbare woningen.

Dialoogtafel over duingebied

17 maart 2023

Deze avond vindt plaats op 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal in De Beeck

Ons mooie duingebied ligt vele inwoners en organisaties na aan het hart. Vanuit die gedachte organiseert de gemeenteraad op 28 maart een dialoogtafel. U kunt deze bijeenkomst live volgen via www.raadbergen-nh.nl.

Start renovatie Hoeve Overslot Egmond aan den Hoef

17 maart 2023

De renovatie duurt ongeveer een jaar...

De gemeente wil van het Slotkwartier een aantrekkelijk gebied maken, waar de belangrijke geschiedenis van deze locatie en de betekenis ervan tot leven wordt gebracht. Omdat Hoeve Overslot een Rijksmonument is, is er in de voorbereiding van de restauratie intensief contact geweest met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Verder is er afgestemd met de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. In juni vorig jaar verstrekte de gemeente de omgevingsvergunning.

Vandaag 18 geworden… en meteen stemmen (filmpje)

15 maart 2023

Kobe van der Laarse werd opgehaald door burgemeester Lars Voskuil

Vandaag werd Kobe opgehaald door burgemeester Lars Voskuil vanuit Egmond aan Zee. Ze wilde graag in Bergen stemmen en wel in 't Oude Raedhuys.

Minister (woningbouw) Hugo de Jonge en CDA-statenlid Dennis Heijen bezochten Bergen (filmpje)

14 maart 2023

Krachtige oproep: provincie moet voet van het woningbouw rempedaal halen

Ondernemers en bewoners van de gemeente Bergen luidden de noodklok over het tekort aan woningen in hun dorpen. Dat deden ze in de Ruïnekerk tijdens een CDA-bijeenkomst waarbij Noord-Hollands statenlid Dennis Heijen en minister Hugo de Jonge het woord voerden en vragen beantwoordden.

VVD-coryfee Ed Nijpels bezoekt *restaurant Merlet in Schoorl

10 maart 2023

Door: Rob van de Pas

Soms heb je van die bijeenkomsten die als een prachtige puzzel naadloos in elkaar vallen. Afgelopen woensdag 8 maart was er zo een. In sterrenrestaurant Merlet in Schoorl was Martin van Bourgonje gastheer voor de lokale VVD.

Ineke Aronds, “We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentiehotel met appartementen, van de baan is”

10 maart 2023

De gemeente Bergen is hard afgestraft voor...

Advocatenkantoor vanEijck/Heslinga heeft aangegeven dat de gemeente Bergen nu aan zet is voor een betere regeling in plaats van grote/kleine plannen.

Energiecoaches van start

10 maart 2023

Vraag een gratis energiegesprek bij de gemeente aan

Woningeigenaren in Bergen kunnen vanaf nu een gratis energiegesprek aanvragen met een energiecoach. De vrijwillige energiecoaches van de Noord-Hollandse Energiecoöperatie hebben onlangs een opleiding gevolgd, en staan klaar om hun dorpsgenoten tips te geven over energiebesparing in woningen.

Reactie Bergens college op uitspraak Raad van State inzake Hotel Nassau

8 maart 2023

De Raad van State geeft aan dat de gemeente een procedurefout heeft gemaakt

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State inzake Hotel Nassau in Bergen aan Zee vanmorgen. Het plan voorziet in het vervangen van het huidige hotel door een nieuw hotel met 60 hotelkamers en 21 appartementen.

College verleent omgevingsvergunningen Eyssenstein en Hotel Prins Maurits Bergen aan Zee

8 maart 2023

Bouw bijna zeventig recreatieappartementen Bergen aan Zee is stap dichterbij

Tot en met 12 oktober 2022 lagen de ontwerpbesluiten voor de vergunningen voor Hotel Prins Maurits en voor Eyssenstein Appartementen ter inzage. Hierop zijn vijf zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Met het vaststellen van de Nota van Zienswijzen door het college zijn de vergunningen nu verleend. Het gaat om de omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan en het aanleggen van een uitrit.

Geen stem wijzer…

10 maart 2023

Column: JoMo

Wat en wie moet je kiezen bij de Provincie en het Waterschap? Ik heb verschillende stemwijzers ingevuld en geprobeerd om een beetje uit het midden weg te blijven.

Centrum van duindorp Schoorl wordt vernieuwd

3 maart 2023

Uitvoering van de plannen zal naar verwachting vanaf 2024 plaatsvinden

Het centrum van het Noord-Hollandse dorp Schoorl staat aan de vooravond van een grootschalige vernieuwing. Er komen 150 nieuwe woningen, het aantal vierkante meters aan winkelruimte wordt teruggeschroefd.

Landelijke Opschoondag op 18 maart

3 maart 2023

Opschoonpakket krijgt u van de gemeente

De gemeente Bergen ondersteunt ook dit jaar weer van harte de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart.

Schoorl krijgt er zestien huurwoningen bij

3 maart 2023

Op het terrein van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg

Er komen zestien woningen bij in Schoorl. Kennemer Wonen laat twee blokken van acht huurhuizen bouwen op de plek van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg.

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

3 maart 2023

Verkiezingen: wat, wie en hoe?

Op wie kan ik stemmen?

Grensaanpassingen van het natuurnetwerk in Noord-Holland ter inzage

24 februari 2023

De grensaanpassingen liggen van 1 maart tot en met 11 april 2023 ter inzage

Om te komen tot een aaneengesloten natuurnetwerk heeft Noord-Holland een concept-besluit genomen over 61 verzoeken om de grenzen aan te passen.

Beter omgaan met mislukkingen in gemeenten…

24 februari 2023

Waarom mislukken projecten?

De faalpatronen van eerdere mislukkingen vormen een bron van kennis voor controllers en risicomanagers.

Bergense ondernemers… komt u ook mee discussiëren op 13 maart?

24 februari 2023

Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de Ruïnekerk

Maandagavond 13 maart komt Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, naar Bergen om in een speciale bijeenkomst in gesprek te gaan over woningbouw. Immers dorpen verschralen, voorzieningen vallen weg en een toekomst voor de jeugd is er nauwelijks.

Jeugdlintje aanvragen kan tot 1 maart a.s.

17 februari 2023

Helden tussen de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd, kunnen een jeugdlintje krijgen

Dit moet aangevraagd worden voor 1 maart 2023. Het lintje wordt dan met de lintjesregen rond Koningsdag uitgereikt. 

Update: herinrichting Schoorl-Centrum

17 februari 2023

We verplaatsen de informatieavond, die eerst dit voorjaar gepland stond, naar het najaar

Het centrum van Schoorl wordt opnieuw ingericht en vriendelijker en gezelliger gemaakt. We geven je graag een update over de laatste stand van zaken en nieuwe planning.

Wethouder Ernest Briët over het belang van inwonersparticipatie

17 februari 2023

“We moeten continu blijven zoeken naar mogelijkheden om inwoners te betrekken”

Wie op zoek gaat naar wat participatie precies betekent, komt uit bij termen als ‘het meedoen aan de samenleving’ of ‘alle vormen van beleid waar één of meer burgers bij betrokken zijn’.

Misschien toch nog nieuwe woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

8 februari 2023

Gedeputeerde Cees Loggen: 'Er is geen enkel taboe.'

Het uitgestelde werkbezoek van gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland bracht (onverwacht) toch wat hoop in de harten van de inwonersvertegenwoordigers uit Groet en Egmond-Binnen. Woningbouw in een BPL wordt niet op voorhand uitgesloten.

Meis de Jongh neemt afscheid als VVD-raadslid

6 februari 2023

De Jongh: ‘Met veel enthousiasme heb ik mij onder andere ingezet voor bouwen en duurzaamheid...

Raadslid Meis de Jongh zal in februari 2023 haar rol als lid van de Bergense gemeenteraad beëindigen. Het is een persoonlijk besluit van Meis. Meis geeft aan dat het raadslidmaatschap niet meer te combineren is met haar drukke gezinsleven en nieuwe baan. Meis was raadslid en fractievoorzitter voor de VVD. Haar aandacht ging vooral uit naar de portefeuille ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Lezers met een mening: Haye van der Werf

10 februari 2023

De Olifant in de Raadszaal...

Geachte Gemeenteraad

Partij Ons Dorp
close-link
Terug