Lezers met een mening: cluster-fuck-plaatsen…

Je moet in Bergen een krantenwijk hebben gelopen of bij POST NL werken, want anders is het niet te begrijpen

Lezers met een mening: cluster-fuck-plaatsen…

Duidelijke en klantvriendelijke communicatie blijkt voor de gemeente Bergen nog altijd een niet te nemen horde. Soms denk ik dat ik in een buitenwijk van Lagos, de oudste en grootste stad van Nigeria woon. Terwijl ik het hier opschrijf realiseer ik mij dat het feitelijk een belediging is van het gemeentebestuur en inwoners van Lagos. Wat een chaos?! Een clusterfuck dus, in de betekenis van: “Een probleem dat vergroot wordt doordat meerdere personen er tegelijk aan werken, dikwijls omdat ze niet op de hoogte zijn van de acties die door de anderen ondernomen worden.”

Rolcontainers
Eind 2022 kregen we de volgende mededeling in devbus: “Vanaf 1 januari 2023 haalt de gemeente uw afval op. In veel straten komen de clusterplaatsen voor de rolcontainers. Dat komt omdat we werken met zijladers en de rolcontainers naast elkaar moeten staan. Dit kan niet overal; sommige straten zijn te smal. Voor de clusterplaats(en) in uw straat kijken we naar bijvoorbeeld loopafstand vanaf de huizen. Streefafstand vanaf huis is maximaal 250 meter. Verder houden we rekening met voorkomen van hinder voor inwoners, veiligheid en bereikbaarheid voor de wagens.”

Bier
Voor de bewoners van het westelijke deel van de Notweg was het duidelijk. Die nieuwe vuilniswagen 2.0 past voor geen mogelijkheid door de straat. Prima, we dronken een bier, deden een plas en alles zou blijven zoals het was..!

Of toch niet? Maandag 14 augustus hing er ineens een cluster-fuck-label aan de oranje PDM-bak:
“! Let op ! Vanaf volgende week gebruikt u de nieuwe clusterplaats voor uw rolcontainer.” Op de achterzijde werd in Jip en Janneke taal en op een gebiedende wijze duidelijk gemaakt hoe de bak op de cluster-fuck-plaats moest worden neergezet.

Waar dan en hoe dan?! Nou, op de website van de gemeente vond ik een aantal PDF-bestanden met plattegronden van de Bergense wijken met minuscuul ingetekend  de cluster-fuck-plaatsen. Je moet in Bergen een krantenwijk hebben gelopen of bij POST NL werken, want anders is het niet te begrijpen. Je krijgt van de wethouder Communicatie & Logistiek een cluster-fuck-plaats toegewezen, maar je mag er zelf een zoekplaatje van maken?

Loempi
Woensdag 16 augustus wordt er door een ‘mens’ van POST NL een brief van de gemeente Bergen bezorgd. Gericht aan o.a. de bewoners van Notweg 12 en met als aanhef: “Beste bewoner, We rijden vanaf volgende week een nieuwe route met onze huisvuilwagens. Uw ophaaldag wordt nu elke woensdag. Op 23 augustus legen wij uw GFT-bak. Zet uw container alstublieft op tijd (vóór 07:30 uur) op uw clusterplaats.”
Maar nog steeds geen enkele mededeling wat en waar mijn cluster-fuck-plaats is gevestigd. Moet ik naar Schoorl? Op die parkeerplaats waar Loempi niet mocht staan omdat er ‘gecluster-fucked’ moet worden?

Blunders
Mijn buurvrouw Michelle was zo wijs om maar even met de gemeente Bergen te bellen…
“Ja, uh nee mevrouw Michelle, de cluster-fuck-plaats-label-ophanger was te overijverig, Hij had die cluster-fuck-labels niet in heel Bergen mogen bevestigen aan de rolcontainers…”

Oké, dat kan! In de gemeente Bergen gaan wel vaker dingen anders dan de bedoeling is. Maar waarom doet mevrouw Tessa Meijer, teammanager Afvalinzameling met haar onterechte schrijfsel van de 16e augustus nog een extra duit in het zakje met communicatieve cluster-fuck-plaats-blunders?
In een ambtelijke organisatie komt het vaker voor dat de verantwoordelijkheden worden afgeschoven naar een onderknuppel die in dit geval de cluster-fuck-plaats-labels prematuur zou hebben opgehangen…

Dronken aardbei
Nee, gemeente Bergen, die cluster-fuck-plaats-labels zijn op bevel van de bovenknuppels opgehangen omdat iemand anders heeft zitten slapen en geen enkel idee had dat de Notweg-West niet geschikt is voor die cluster-fuck-plaats-huisvuilbakwagens 2.0.
Gelul dus van een dronken aardbei.

Weet u het nog: 80% van een succes zit in de… VOORBEREIDING !!!

Helaas is dit verhaal over de afvalinzameling van onze gemeente geen incident. Het is symptomatisch hoe de bestuurders, ambtenaren en communicatiemedewerker in Bergen met elkaar samenwerken.

Kwalitatief Uitermate Teleurstellend! Gewoon K#T dus.

Razende Robbie