Deel

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd negatief in het nieuws gekomen. Een van de klachten is, dat er geen enkele communicatie plaatsvindt met de bewoners. Er wordt top-down geregeerd zonder enige inspraak.

Onze Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. is opgericht in 1994 en heeft de afgelopen 25 jaar zijn nut bewezen. 25 jaar lang hebben wij weten te voorkomen dat de gemeente de Eeuwigelaan onnodig haar lommerrijke karakter afpakt, maar het dreigt nu echt menens te worden.
Wij hebben enige maanden geleden gevraagd om een onderhoud met de gemeente naar aanleiding van de voorgenomen plannen. De reactie hierop waren een telefoontje en een mailtje op een vrijdagmiddag 6 september aan onze secretaris, die toen in het buitenland verbleef, dat wij de volgende maandag 9 september gehoord konden worden. Dat bericht heeft ons uiteraard niet tijdig bereikt. Nu worden we uitgenodigd voor een ‘informatieavond’ met een eenzijdig verhaal van de gemeente. Ja, er is gelegenheid voor vragen stellen en kritische opmerkingen, maar eerdere ervaringen in de klankbordgroep voorspellen dat iedere suggestie van tafel zal worden geveegd of eenvoudig zal worden afgedaan als niet mogelijk, zonder verder onderzoek. Getuige hiervan zijn de vele suggesties die onze vereniging heeft gedaan om bijvoorbeeld bromfietsers op de rijbaan te krijgen, betere bewegwijzering te laten aanleggen, een aanpassing van de verkeersroutes alsmede een aanbod om bomen te planten op kosten van de vereniging.

Het plan
Het plan voor een tweede fietspad op de Eeuwigelaan is een bijzonder slecht plan. Het heeft geen enkel nut, kost veel geld, is in strijd met de verkeersveiligheid en tast de karakteristieke sfeer van de Eeuwigelaan aan. Het is een prestigeobject van de ambtenaren en een enkele wethouder geworden, nu allerlei andere plannen bij de Raad van State gesneuveld zijn.

Noodzaak
Een gerenommeerd bureau (Royal DHV Haskoning) heeft een deskundig rapport uitgebracht, waarin wordt vastgesteld dat het huidige fietspad aan de wettelijke vereisten voldoet. Er is geen enkele noodzaak om een tweede fietspad aan te leggen. Gedurende 90% van de tijd is het fietspad gewoon leeg. Alleen op dagen met topdrukte (tijdens weekenden in de zomer met mooi weer) is er iets van drukte te merken. In het historische stadshart van een oude stad heeft men ook met verkeersbeperkingen te maken. Daar past men zich begripvol aan. Dat zou over deze 1.5 kilometer toch ook moeten kunnen op die paar drukke dagen?

Verkeersveiligheid
De bedoeling is om het bestaande voetpad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan op te offeren aan het tweede fietspad. Voor de talrijke voetgangers levert dat levensgevaarlijke situaties op, temeer daar de fietsers op de dubbele breedte en het eenrichtingverkeer op het fietspad nog eens extra hard zullen gaan rijden. Op verschillende plaatsen in Nederland heeft een gecombineerd voet-/wandelpad al voor (zeer) ernstige ongevallen gezorgd, terwijl op het fietspad in zijn huidige vorm bij de politie slechts een handvol ongevallen zijn gerapporteerd. Het politierapport is bekend bij de gemeente, maar wordt nimmer vermeld.

Aantasting karakter
Een laan is een weg met bomen, waar men kan wandelen. Liesje leerde Lotje lopen op de lange Lindenlaan. Bij realisatie van het plan zal men daar niet meer veilig kunnen lopen. De Eeuwigelaan wordt een eeuwige racebaan. De tien Roggeveen-banken, die al honderd jaar bestaan, dienden als rustplaats voor de voetgangers, maar die kunnen hierna naar het grofvuil.

Bomen
Uit een recent deskundigenrapport dat de gemeente heeft laten opstellen, is gebleken dat de aanleg van het fietspad gepaard kan gaan met het levensbedreigend aantasten van vele honderden (!) bomen. Een boom, die er 150 jaar over gedaan heeft om groot te worden, kan in een half uur omgezaagd zijn. Het kan toch niemands bedoeling zijn om voor een enkele drukke zomerdag het leven van zoveel bomen te bedreigen en een hele leefomgeving aan te tasten? De korte samenvatting van het rapport luidt: “De voorgenomen plannen hebben op 275 bomen een licht negatieve invloed. Op 276 bomen is de invloed negatief en op 32 bomen zeer negatief.” Waarbij negatief en zeer negatief staan voor levensbedreigend!

Wijze van totstandkoming plan
De gemeenteraad heeft in 2018 met overgrote meerderheid besloten dat het plan tweede fietspad niet zou doorgaan, en dat eerst alternatieven zouden worden bekeken. De gemeenteambtenaren hebben zich van dit raadsbesluit niets aangetrokken en zijn gewoon voortgegaan met de voorbereiding van het plan. In maart 2019 is met bedrog en manipulatie een coalitieakkoord tot stand gekomen, waarbij het plan er toch doorgedrukt is. De partijen, die eerst tegen het plan hadden gestemd, hebben kiezersbedrog gepleegd. De partijen die met ons van mening zijn dat dit plan moet worden geschrapt, zijn Gemeentebelangen en BBB. Maar deze partijen worden door de huidige coalitie bewust buiten spel gezet.

Tijdplan
Het is bekend dat burgemeester Hafkamp in maart 2020 zal opstappen. Er zal dan een ‘zwaargewicht’ worden benoemd om puin te ruimen. Wij zijn van mening dat de besluitvorming over dit omstreden plan in ieder geval zal moeten worden uitgesteld tot die tijd, en dat de gemeente intussen gestopt moet worden met de uitvoering hiervan.
Wij doen een dringend beroep op u allen om u met ons massaal tegen dit plan te verzetten en ons te steunen in deze strijd. Het is ons bekend dat wij door de gemeente worden weggezet alsof wij alleen bezig zijn met het onveranderd laten van onze omgeving. Niets is minder waar. Het gaat om het voorkomen van een verkeersonveilige situatie en het behoud van een karakteristiek stuk infrastructuur in Bergen, en dat is juist in het belang van alle inwoners.

Laten we samen een herstel van de Eeuwigelaan nastreven met prachtige bomen, goede verlichting en een goede rijbaan, waar iedereen (in alle rust) van kan genieten.

Bergen, oktober 2019
Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o.

Meer 'Politiek':

Fractievoorzitter Kies Lokaal, Janina Swart stapt uit de politiek

8 november 2019

Donderdag 12 december neemt de oprichtster van KiesLokaal afscheid van de gemeenteraad

Janina Swart: "Na de onrustige tijd na de laatste verkiezingen is er nu een stabiele raad, een stabiele coalitie...

Bergen onderzoekt reparatie Egmondse bestemmingsplannen

8 november 2019

De gemeente gaat de onderwerpen onderzoeken waarop - volgens de Raad van State - de bestemmingsplannen tekort schoten

De gemeente Bergen onderzoekt of reparatie mogelijk is van de bestemmingsplannen voor de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef en...

Bergenaren in de media: John Bok wint rechtszaak Lex Schrama

8 november 2019

De vergunning voor de dakopbouw is volgens de RvS onherroepelijk

Bergenaar John Bok krijgt ook groen licht van de Raad van State voor het realiseren van een tweede recreatiewoning bij zijn woning.

Recreatief verhuur van woningen in Bergen alleen nog in juli en augustus

5 november 2019

Besluit kan leiden tot 1100 extra woningen die worden toegevoegd aan de woningmarkt

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de huisvestingverordening (HVV) aan te passen om recreatief verhuur van...

"Zie politici niet als leugenaars en graaiers", zegt filosoof, schrijver en tv-maker Alicja Gescinska

8 november 2019

"Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken, dan is de democratie dood"

Het is zeer gevaarlijk als er op grote schaal getwijfeld wordt aan politici. "Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken...

Startschot voor lokaal sportakkoord (filmpje)

8 november 2019

Sociale en vitale gemeente door aantrekkelijk sportklimaat

Afgelopen dinsdag 5 november jl. ondertekenden in het gemeentehuis van Bergen wethouder Sport Antoine Tromp en vertegenwoordigers...

Gemeente Bergen actualiseert parkeerbeleid

1 november 2019

‘inbreng ervaring inwoners en ondernemers onmisbaar’

De gemeente Bergen gaat het parkeerbeleid actualiseren. Inwoners kunnen hun mening geven en ervaringen en ideeën inbrengen op www.argu.co/parkereninbergen.

Vijf BUCH ambtenaren geschorst

1 november 2019

Zij zijn geschorst in afwachting van hun ’onvoorwaardelijk ontslag’

De BUCH werkorganisatie heeft vijf ambtenaren geschorst omdat zij misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

1 november 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan VVD-wethouder Jan Houtenbos

U kunt iedere vraag stellen die betrekking heeft op de portefeuille van de wethouder. Stuur uw vraag naar...

Bergen in de media: Kwartiermaker moet orde op zaken stellen in Bergen

1 november 2019

Arend Jan van den Beld van de VVD vergelijkt de kwartiermaker met de coach van een voetbalteam

Er komt een kwartiermaker die een einde moet maken aan de politieke onrust in Bergen. Dat heeft de gemeenteraad...

Het Paddenpad in Bergen is toe aan vernieuwing. En de inwoners van Bergen bepalen zelf hoe het er uit gaat zien.

1 november 2019

U kunt meedenken door de enquête in te vullen. U kunt aangeven welk ontwerp uw voorkeur heeft.

Het Paddenpad is het fietspad dat loopt tussen de Meerweg en de Sluislaan. Het ligt in een gevoelig natuurgebied (Natura 2000).

Bergenaren in de media: Memoires van een oud-burgemeester - Niet bezig om iedereen te vriend te houden

1 november 2019

Ivo Opstelten was al op zijn 28ste burgemeester

Deze week verschijnen de memoires van oud-burgemeester en oud-VNG-voorzitter Ivo Opstelten.

Gemeentebelangen is op vakantie en kan niet aanwezig zijn tijdens gemeenteraadsvergaderingen

27 oktober 2019

Vanaf 18 november a.s. is M. van Kranenburg weer present

Gemeentebelangen acht openheid en transparantie van cruciaal belang en daarom wil ik graag het onderstaande met u delen.

Informatieavond over jongerenhuisvesting in de gemeente Bergen

25 oktober 2019

Waar en wanneer: Jongerencentrum de Kazerne op woensdag 20 november

Het sociaal team Bergen organiseert in samenwerking met Kennemer Wonen een informatieve bijeenkomst over jongerenhuisvesting.

Bergen in de media: Ex-wethouder GroenLinks, ’Bestuurscultuur in gemeente is verziekt’

25 oktober 2019

’Blaas in de raad je spieren niet zo op’

"Zo mooi als de gemeente Bergen is, zo ziek is de bestuurscultuur.” Met deze tweet kijkt Yolan Koster...

Voordelige zonnepanelen-actie voor inwoners Bergen

25 oktober 2019

Collectieve inkoop = scherpe prijs

Een collectief van regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen...

Warm welkom voor nieuwe inwoners

25 oktober 2019

Voor de eerste bijeenkomst zijn ruim vijfhonderd nieuwe inwoners uitgenodigd

Vanaf dit jaar vinden bijeenkomsten met nieuwe inwoners plaats in de gemeente Bergen. “Het college wil nieuwe inwoners een warm welkom geven...

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Terug