Deel

advertentie

Lezers met een mening: Anita van der Stap

Onrust in Schoorlse bossen

Lezers met een mening: Anita van der Stap

Het is onrustig in en rond de Schoorlse bossen. Steeds meer bewoners van de duinstreek verzetten zich tegen de plannen van Staatsbosbeheer om de komende jaren grote delen van het bos om te vormen tot ‘embryonale stuifduinen’.

De strijd om het behoud van de bossen verhevigt zich deze laatste zomerdagen: in september zal Staatsbosbeheer de gemeenteraadsleden van Bergen toestemming vragen voor verdere kap en afgraving van de heide. Als de gemeente hiermee instemt, zal bos plaats moeten maken voor stuifduin. In totaal gaat het hier om 110.000 gezonde bomen, verspreid over 95 hectare (zie kaartje onder).
1. Totale kap van Steijnbos
2. Totale kap van Leeuwenkuilbos
3. Totale kap Baaknolbos
4. Totale kap Frederiksbos
5. “Omvorming” =verwijderen van 80 procent van de dennen

Heel veel bewoners van de duinstreek zijn tegen deze plannen van Staatsbosbeheer.
Het ‘hart’ van het verzet tegen deze kap wordt gevormd door Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied. Eén van de mensen die al drie jaar actie voert is Jan Engelbregt, voorzitter van de stichting. Hij is vol onbegrip over de gang van zaken. “We hebben brochures geschreven, presentaties gehouden, overlegd en gedemonstreerd. We hebben de verantwoordelijke bestuurders gewezen op de vele zeldzame en bedreigde soorten flora en fauna in de bossen. Niets helpt. Zelfs de 17.400 handtekeningen die wij hebben verzameld tegen de boskap maken geen indruk.”
Ook Aard Mors van Stichting is teleurgesteld. “Er is al bijna geen bos meer over in Noord Holland. Dit stukje prachtige natuur moeten we koesteren.” Maar Staatsbosbeheer doet dit toch om de natuur te herstellen en om meer diversiteit in de duinen te creëren? “Natuurherstel? Och laat je toch niet beduvelen”, verzucht Aard. “Het is ze te doen om de bomen die ze voor veel geld verkopen aan de biomassacentrale. Ze zijn aan het experimenteren met hun afgravingen. Niemand weet hoe de natuur zich gaat ontwikkelen na de kap, dat geeft Staatsbosbeheer zelf ook toe. Natuur bedacht op de tekentafel. Maar het ziet er niet uit. Kijk eens naar de Zeeweg waar ze heidevelden hebben weg gegraven. Grasvlaktes worden het.” Jan Engelbregt licht toe: “Dit komt doordat de hoeveelheid stikstof die tegenwoordig uit de lucht komt veel te groot is voor de natuur die ze willen maken!”

Laatste redmiddel
De strijd lijkt nog niet gestreden. Inmiddels is Jan een burgerinitiatief gestart, volgens hem het laatste redmiddel om de kap te stoppen. “Daarmee kunnen we de Provincie Noord Holland wettelijk dwingen om hun besluit opnieuw in stemming te brengen.” Jan heeft al ruim de helft van de 5000 benodigde steunbetuigingen binnen en houdt de moed er in. “Ik weet zeker dat we de drempel gaan halen!”

Ondertussen zijn ook in het bos zelf tekenen van onrust te bespeuren. Daar hebben anonieme actievoerders met witkalk figuren gespoten op bomen. Vooral veel harten rondom de gewraakte oranje stippen, die aangeven dat de betreffende boom moet worden gekapt. Ook zien we hier en daar dat de gewraakte stippen door boomvrienden worden weggehaald of overgespoten.
Op Facebookpagina schoorlsebosblijft gonst het eveneens van de verontwaardiging over de plannen van Staatsbosbeheer: “Iedereen weet dat we de bomen hard nodig hebben om CO2 af te vangen en opwarming tegen te gaan. Wat een idiote actie van Staatsbosbeheer”, aldus een verontwaardigde bezoeker.

Wijze raad?
Net voor het zomerreces heeft Staatsbosbeheer de heren en dames raadsleden uitgenodigd om een fietstocht te maken teneinde haar plannen nog eens toe te lichten. Volgens hen is, zo staat op hun website te lezen, “herstel van het duinsysteem hard nodig om de voor de duinen kenmerkende soorten te behouden en terug te laten keren. Daarvoor is het nodig om de natuurlijke invloed van wind te laten terugkeren.“ De argumenten van Staatsbosbeheer worden door de Duinstichting op alle punten bestreden en weerlegd. Ook met steun van natuurwetenschappers, ex-managers en zelfs een oud-directeur van Staatsbosbeheer. De Bergense raadsleden dragen een flinke last op hun schouders. Kiezen zij voor behoud van het bos of voor het stuifduin experiment? Het wordt nog een hete herfst in Schoorl…

Meer info via
www.duinstichting.nl
www.schoorlsebosmoetblijven.nl
Facebookpagina Schoorlsebosblijft
www.staatsbosbeheer.nl

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Lezers met een mening: Anita van der Stap Lezers met een mening: Anita van der Stap
advertentie

Meer 'Politiek':

Verslag ARC Huisvestingsverordening recreatieve verhuur

5 juni 2020

Iets wat velen binnen de gemeente Bergen bezig houdt

Dinsdag 2 juni werd de Huisvestingsverordening recreatieve verhuur uitgebreid besproken tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC).

Komt u naar het gemeentehuis? Maak dan eerst even een afspraak

5 juni 2020

Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uittreksel nodig of geboorte aangifte doen?

Het mag weer! Het kon altijd al, maar we hadden het tijdelijk beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf nu wel net even anders:

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

5 juni 2020

Corona-actueel: Hoe verliep het afgelopen maandag in de horeca en hoe denkt u over de demonstratie op de Dam?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Prangende vragen voor de nieuwe VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

5 juni 2020

Heeft u vragen? Stuur ze naar de redactie van de Flessenpost uit Bergen

Ruud Bredewold stelt binnenkort prangende vragen aan wethouder Arend Jan van den Beld. Tot dinsdag 9 juni 12.00 uur kunt u uw vragen inzenden aan [email protected] De uitzending is vanaf vrijdag 19 juni 12.00 te zien op FlessenpostTV.

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Terug