Deel

Lezers met een mening: Anita van der Stap

Onrust in Schoorlse bossen

Lezers met een mening: Anita van der Stap

Het is onrustig in en rond de Schoorlse bossen. Steeds meer bewoners van de duinstreek verzetten zich tegen de plannen van Staatsbosbeheer om de komende jaren grote delen van het bos om te vormen tot ‘embryonale stuifduinen’.

De strijd om het behoud van de bossen verhevigt zich deze laatste zomerdagen: in september zal Staatsbosbeheer de gemeenteraadsleden van Bergen toestemming vragen voor verdere kap en afgraving van de heide. Als de gemeente hiermee instemt, zal bos plaats moeten maken voor stuifduin. In totaal gaat het hier om 110.000 gezonde bomen, verspreid over 95 hectare (zie kaartje onder).
1. Totale kap van Steijnbos
2. Totale kap van Leeuwenkuilbos
3. Totale kap Baaknolbos
4. Totale kap Frederiksbos
5. “Omvorming” =verwijderen van 80 procent van de dennen

Heel veel bewoners van de duinstreek zijn tegen deze plannen van Staatsbosbeheer.
Het ‘hart’ van het verzet tegen deze kap wordt gevormd door Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied. Eén van de mensen die al drie jaar actie voert is Jan Engelbregt, voorzitter van de stichting. Hij is vol onbegrip over de gang van zaken. “We hebben brochures geschreven, presentaties gehouden, overlegd en gedemonstreerd. We hebben de verantwoordelijke bestuurders gewezen op de vele zeldzame en bedreigde soorten flora en fauna in de bossen. Niets helpt. Zelfs de 17.400 handtekeningen die wij hebben verzameld tegen de boskap maken geen indruk.”
Ook Aard Mors van Stichting is teleurgesteld. “Er is al bijna geen bos meer over in Noord Holland. Dit stukje prachtige natuur moeten we koesteren.” Maar Staatsbosbeheer doet dit toch om de natuur te herstellen en om meer diversiteit in de duinen te creëren? “Natuurherstel? Och laat je toch niet beduvelen”, verzucht Aard. “Het is ze te doen om de bomen die ze voor veel geld verkopen aan de biomassacentrale. Ze zijn aan het experimenteren met hun afgravingen. Niemand weet hoe de natuur zich gaat ontwikkelen na de kap, dat geeft Staatsbosbeheer zelf ook toe. Natuur bedacht op de tekentafel. Maar het ziet er niet uit. Kijk eens naar de Zeeweg waar ze heidevelden hebben weg gegraven. Grasvlaktes worden het.” Jan Engelbregt licht toe: “Dit komt doordat de hoeveelheid stikstof die tegenwoordig uit de lucht komt veel te groot is voor de natuur die ze willen maken!”

Laatste redmiddel
De strijd lijkt nog niet gestreden. Inmiddels is Jan een burgerinitiatief gestart, volgens hem het laatste redmiddel om de kap te stoppen. “Daarmee kunnen we de Provincie Noord Holland wettelijk dwingen om hun besluit opnieuw in stemming te brengen.” Jan heeft al ruim de helft van de 5000 benodigde steunbetuigingen binnen en houdt de moed er in. “Ik weet zeker dat we de drempel gaan halen!”

Ondertussen zijn ook in het bos zelf tekenen van onrust te bespeuren. Daar hebben anonieme actievoerders met witkalk figuren gespoten op bomen. Vooral veel harten rondom de gewraakte oranje stippen, die aangeven dat de betreffende boom moet worden gekapt. Ook zien we hier en daar dat de gewraakte stippen door boomvrienden worden weggehaald of overgespoten.
Op Facebookpagina schoorlsebosblijft gonst het eveneens van de verontwaardiging over de plannen van Staatsbosbeheer: “Iedereen weet dat we de bomen hard nodig hebben om CO2 af te vangen en opwarming tegen te gaan. Wat een idiote actie van Staatsbosbeheer”, aldus een verontwaardigde bezoeker.

Wijze raad?
Net voor het zomerreces heeft Staatsbosbeheer de heren en dames raadsleden uitgenodigd om een fietstocht te maken teneinde haar plannen nog eens toe te lichten. Volgens hen is, zo staat op hun website te lezen, “herstel van het duinsysteem hard nodig om de voor de duinen kenmerkende soorten te behouden en terug te laten keren. Daarvoor is het nodig om de natuurlijke invloed van wind te laten terugkeren.“ De argumenten van Staatsbosbeheer worden door de Duinstichting op alle punten bestreden en weerlegd. Ook met steun van natuurwetenschappers, ex-managers en zelfs een oud-directeur van Staatsbosbeheer. De Bergense raadsleden dragen een flinke last op hun schouders. Kiezen zij voor behoud van het bos of voor het stuifduin experiment? Het wordt nog een hete herfst in Schoorl…

Meer info via
www.duinstichting.nl
www.schoorlsebosmoetblijven.nl
Facebookpagina Schoorlsebosblijft
www.staatsbosbeheer.nl

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Lezers met een mening: Anita van der Stap Lezers met een mening: Anita van der Stap

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug