Deel

advertentie

Lezers met een mening: André Thomsen

Parkhotel. Weerwoord aan mevrouw Roos

Lezers met een mening: André Thomsen

Op 20 juli jl. vroeg mevrouw Hanneke Roos in deze rubriek wat dhr. Tompson en dhr. Zeiler beogen met het tegenhouden van de bouw van het nieuwe Parkhotel. Naar ik aanneem richt mevrouw Roos zich daarmee tot de Zeiler Stichting en mij omdat wij – overigens los van elkaar – beroep hebben ingesteld tegen de sloop van het voormalige Pension Erica. Die zaak is nu onder de rechter.
Ik heb daarom enige tijd geaarzeld met een reactie. De weinig vriendelijke toon van haar niet erg zorgvuldige stukje – In Bergen helaas geen uitzondering – is ook niet mijn manier van communiceren.
Anderzijds is de vraag van mevrouw Roos volkomen terecht: Hoe is het mogelijk dat een befaamd 4-sterren hotel op zo’n mooie beeldbepalende plek al zo lang leeg staat? Ook ik maak mij daar zorgen over. Daarom eerst maar even de feiten.

Het Parkhotel staat leeg omdat de eigenaar, de heer Dirk Kat, het pand direct na aankoop heeft ontruimd en het personeel naar huis heeft gestuurd. Dat was ruim voordat hij zijn bouwplannen voor een nieuw hotel bekend maakte met de uitdrukkelijke belofte om het monumentale Pension Erica te behouden en in oude luister te herstellen. Het direct na aankoop ‘leegtrekken” van panden was in de jaren ’60 een methode waarmee vastgoedspeculanten druk achter hun plannen zetten, vaak ook om fiscale redenen. Professionele vastgoedontwikkelaars doen dat allang niet meer, omdat het onnodige risico’s met zich meebrengt, voor de omgeving, voor het draagvlak en voor hun goede naam. Planontwikkeling in bestaand stedelijk gebied is nu eenmaal een langdurig en onzeker proces en dan is het beter om leegstand te voorkomen door tijdelijke verhuur en pop-up activiteiten zoals de succesvolle Stadskantine in de Alkmaarse Ringers-fabriek. Waarom de heer Kat het hotel desondanks direct ontmanteld heeft weet ik niet. Hij had moeten weten dat het plan- en bouwproces de nodige tijd vraagt en dat het daarom beter is om een goedlopend hotel zo lang mogelijk draaiende te houden in plaats van zinloos en verwaarloosd leeg te laten staan. Met het last minute wijzigen van de bouwaanvraag van de beloofde renovatie in algehele sloop nam hij bovendien zelf een voorzienbaar risico op vertraging; ik ben bepaald niet de enige die daarin bewuste misleiding ziet.

Ook ik vind het overigens onbegrijpelijk waarom het allemaal zo lang duurt. In november vorig jaar heeft de heer Kat via een tussenpersoon voorgesteld om in overleg tot een oplossing te komen. Maar hoewel de Zeiler Stichting en ik daar direct positief op gereageerd hebben is het sindsdien stil gebleven. En de in het voorjaar door de rechtbank vastgestelde zittingsdatum van 21-08-2018 is op verzoek van/namens partij Kat tot nader order uitgesteld vanwege de aanstelling van een nieuwe advocaat.
Ik ben nog steeds bereid om in goed overleg naar een oplossing te zoeken; niet alleen met de heer Kat maar vooral ook met de gemeente Bergen die minstens even verantwoordelijk is. Want ondertussen gaat de verloedering door, zeker nu inmiddels ook restaurant Fabbrica weer leeg staat omdat de zoveelste exploitant ondanks hard en succesvol werken de vaste lasten niet op kon brengen. Ook dat pand is eigendom van een Bergense vastgoedexploitant die het deze keer nodig vond om het pand nogal intimiderend dicht te laten timmeren.

De verontrusting van mevrouw Roos is dus terecht en die deel ik. Maar wat mij stoort in haar Flessenpost-stukje, en vooral in sommige reacties, is de suggestie dat er van mijn kant sprake zou zijn van halsstarrig eigenbelang. Gelukkig weten de meeste mensen die mijn juiste naam en mijn strijd tegen onnodige sloop in de afgelopen halve eeuw kennen wel beter.

André Thomsen.


Geachte meneer Thomsen,

Laat ik beginnen met uw opmerking :“De weinig vriendelijke toon van haar en niet erg zorgvuldige stukje – In Bergen helaas geen uitzondering – is ook niet mijn manier van communiceren.” U toont in deze zin direct uw manier van communiceren, namelijk laatdunkend en aanmatigend. Mijn stukje is een aanklacht tegen dwingelandij. Door u en uw mede klager wordt het centrum van Bergen gekaapt. De vervallen staat van Parkhotel ligt volledig aan u en uw mede klager. Dat u schrijft dat u het ook onbegrijpelijk vind dat het allemaal zo lang duurt moet haast wel ironisch bedoeld zijn.
U schrijft verder dat het u stoort dat er de suggestie bestaat dat van uw kant sprake zou zijn van halstarig eigenbelang. Dat is er zeker niet, want u heeft werkelijk geen enkel belang in deze situatie rond het Parkhotel, behalve die van notoire dwarsligger. Dat u bereid bent om nog steeds, in goed overleg, naar een oplossing te zoeken is vriendelijk bedoeld, maar wat aan de late kant.

Hanneke Roos


Naschrift red: Beste heer Thomson, bij toeval was ondergetekende op uitnodiging aanwezig bij een presentatieavond m.b.t. de nieuwe plannen voor het Parkhotel. Eigenaar D.Kat, bouwkundigen, architecten en omwonenden waren aanwezig. Er werden vragen gesteld. En daar was de avond ook voor bedoeld. Totdat u om aandacht vroeg, verliep de avond normaal en informatief. U eiste op hoge toon direct uitleg en verklaringen op voornamelijk technische details. Terecht… maar, toen de bouwkundigen u uitnodigden om een afspraak te maken om u daarover te informeren, liep u stampvoetend het hotel uit, iedereen in verbijstering achterlatend. Kijkt u svp nog eens goed naar de sfeerimpressie. Het moge duidelijk zijn dat dit is wat de inwoners van Bergen wensen. Op uw vraag waarom het hotel direct bij overname gesloten is, het volgende. Als u tijdens de afgelopen Kunst10Daagse een bezoekje aan het hotel had afgelegd, dan had u zich als bouwkundige afgevraagd, waarom het hotel om veiligheidsreden niet al jaren daarvoor was dichtgespijkerd. Of u handelt uit halsstarrigheid of eigenbelang kan ik niet beoordelen, maar wie bent U om dit prachtige project als een van de weinigen in Bergen tegen te houden?

Harry Steunenberg
Uitgever Flessenpost uit Bergen


Reactie: Dirk Kat

Het Parkhotel is inderdaad een zorg, echter hebben de bezwaren van de dhr. Thomsen en de Stichting mr. Frits Zeiler tot deze vertraging geleid. Deze vertraging heeft mede tot gevolg gehad dat sinds de voorgenomen start van de nieuwbouw in februari 2017 de bouwkosten enorm zijn toegenomen hetgeen mij heeft gedwongen met een gewijzigd plan te komen.

Het bouwteam is sindsdien ontbonden en de Gemeente Bergen (lees: Buch) heeft het dossier Parkhotel onder op de stapel gelegd zodat de bezwaren niet door de rechter konden worden behandeld. Ik wacht nog steeds op een zittingsdatum want ik ga niet bouwen met een vergunning onder bezwaar. Het plan dat voorzag in de herbouw van het pand Erica,  zal er ook niet meer komen omdat de bouwkosten een zinvolle exploitatie met slecht 42 kamers onrendabel maken.

Ik ben nu bezig met het indienen van een principeverzoek voor een aangepast plan.

Met vriendelijke groet,

Dirk E. Kat


André Thomsen ? Zit in zijn volledige voornaam soms ook Josef of Jezus ? “Who the Hell is that man?”
Die zinssnede : ik ben nog steeds bereid om in goed overleg naar een oplossing te zoeken….
Een glashelder voorbeeld van stuitend megalomaan gedrag.
De zelfingenomenheid van dit soort mensen verblindt ze om normaal democratisch te denken en te handelen. Abject.

Met vriendelijke groet,
Ruud de Bree


Wat ik zo schattig vind is dat “ik ben best bereid te praten” gedeelte. Waar is het dan met je mis gegaan. Hahahaha…

Jan Roos


Het is een groot schandaal dat in het centrum van onze mooie gemeente zo’n, gab is ontstaan! Nota  bene op kosten van de burgerij. Ziekelijk dwarsbomen is dit!
Mijn mening: We moeten blij zijn dat een zakenman brood zag in het Parkhotel en het aanzien van ons centrum eer aan zou doen!!!
Maar nee, typisch Bergens gez…
en het aanzien wordt er niet beter op. De heer Kat had ook kunnen besluiten om het pand dicht te timmeren met hechthoutenplaten, beetje graffiti en hoe zou het centrum er dan uitzien???
Een beetje respect en waardering voor de manier waarop Dhr. Kat het aanzien van het dorp wilde verbeteren zou echt op zijn plaats geweest zijn. Ten slotte gaat het om grote investeringen !
Ook waardering voor het geduld van de heer Kat.
Het ergste is dat alles wordt uitgeprocedeerd op kosten van de gemeenschap!!!
Hier hebben wij Bergenaren niet om gevraagd, misschien tijd voor iemand om achter z’n oren te krabben? Al met al erg jammer.
Will Mos

André Thomson geeft in de vorige Flessenpost een weerwoord aan mevrouw Roos over de situatie m.b.t. het Parkhotel. Vervolgens laat De Flessenpost niet mevrouw Roos aan het woord, maar daarop reageert de uitgever van De Flessenpost Harry Steunenberg.
De uitgever!
Zoiets maak je zelden mee in de professionele journalistiek in Nederland.

Bob Polak

Red: Mevrouw Roos reageert wel degelijk! En als u de moeite wil nemen om naar Wikipedia te gaan en “hoofdredactionele commentaar ” in typt, bent ook u weer bij de les!


Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

advertentie

Meer 'Politiek':

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

14 februari 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal.

Geen succes voor college in procedure tegen gaswinning

14 februari 2020

De uitspraak betekent niet het einde van het verzet tegen de gaswinning

De Raad van State is niet meegegaan met de bezwaren van de gemeente Bergen tegen de gaswinning onder de dorpen...

Lezers met een mening: Fred Valkering

14 februari 2020

Einde museumhoeve Overslot?

De gemeente Bergen wil ca. 4 miljoen euro uitgeven aan een ijssalon en een Bourgondisch restaurant in het Slotkwartier...

Lezers met een mening: Fred Valkering

Politiek, is dat een carrière dan…

14 februari 2020

Elske Doets, zakenvrouw en jurylid van de Ribbius Peletier-penning

De provincie Noord-Holland zoekt een rolmodel voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Wie verdient de Ribbius Peletier-penning dit jaar?

Lezers met een mening: Dirk Blaauboer

14 februari 2020

Aparte status verhuur Bergen aan Zee

Hierbij reageer ik op het voornemen van de gemeente Bergen om Bergen aan Zee een aparte status te geven voor de verhuur van een tweede woning.

Andere data voor gespreksavonden parkeerbeleid in drie kernen

7 februari 2020

Inwoners en ondernemers zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan een van de drie avonden

De gemeente organiseert drie avonden om samen met inwoners en ondernemers na te denken over de actualisatie van het parkeerbeleid.

Bergen in de media: De strijd over de bouw van het nieuwe dorpshart in Bergen lijkt gestreden

7 februari 2020

"Als de raad akkoord gaat, kunnen we de strijdbijl begraven"

De strijd over de bouw van het nieuwe dorpshart in Bergen lijkt gestreden. Het plan waarbij er naast appartementen ook een grote supermarkt wordt gebouwd...

Bergen in de media: Besluit bomenkap Schoorlse duinen uitgesteld

7 februari 2020

"We hopen dat van uitstel afstel komt"

Voor de tegenstanders van de bomenkap in de Schoorlse Duinen was het de dag des oordeels.

Emotioneel interview met ex-VVD wethouder Jan Houtenbos

31 januari 2020

Nieuwbouwplan en financiering De Beeck unaniem door raad aangenomen

Gemeenteraadsvergadering 30 januari 2020

Verzoek om uitstel bespreking Huisvestingsverordening

31 januari 2020

‘Amsterdamse’ uitspraak Raad van State vraagt om aanpassing door college

De behandeling van de huisvestingsverordening in de gemeenteraad van Bergen wordt als het aan het college ligt uitgesteld.

Suggestie voor de gemeente Bergen

30 januari 2020

Containertuintjes zorgen voor minder afval rondom ondergrondse containers

Het is een probleem in veel steden en dorpen: afval dat geplaatst wordt naast ondergrondse containers.

Gespreksavonden parkeerbeleid in Bergen, Egmond en Schoorl

31 januari 2020

In Bergen op maandag 24 februari 19:00-22:30 in de Bibliotheek

De gemeente organiseert drie avonden om samen met inwoners en ondernemers na te denken over de actualisatie van het parkeerbeleid.

VVD pleit voor uitstel van Huisvestingsverordening

31 januari 2020

Betoog van VVD tijdens de raadsvergadering van donderdag Jl bij motie over Bergen aan Zee & recreatieve verhuur

Afgelopen periode heeft de VVD vele brieven en mails mogen ontvangen van verontruste bewoners in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee.

Gemeenten halen 117 miljoen euro meer toeristenbelasting binnen

31 januari 2020

In Amsterdam betalen hotels € 3,- per overnachting per gast. In Bergen is dat €1.80

In 2020 halen gemeenten naar verwachting in totaal 411 miljoen euro toeristenbelasting binnen, wat 117 miljoen meer is dan in 2019.

Mediapartner NHNieuws houdt een peiling. Doet u ook mee?

31 januari 2020

D66 wil soepeler drugsbeleid in Nederland...

D66 heeft samen met verslavingsdeskundigen een manifest opgesteld voor een soepeler drugsbeleid in Nederland. In plaats van hard optreden tegen nu nog verboden drugs als xtc...

College gaat voor duurzame herbouw De Beeck

24 januari 2020

Door de grote inspanning van voormalig wethouder Jan Houtenbos kunnen we de Beeck te herbouwen

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen De Beeck te herbouwen. In het voorstel staat dat het gebouw...

Fonds voor toerisme, innovatie en evenementen

24 januari 2020

De gemeente stelt jaarlijks maximaal € 50.000 beschikbaar

Gemeente Bergen beschikt sinds maart 2014 over een toerisme-en innovatiefonds. Dit fonds is bedoeld voor innovatieve initiatieven...

Heeft u ‘Prangende vragen aan het college?’

24 januari 2020

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

U kunt iedere vraag stellen die betrekking heeft op de portefeuille van de wethouder. Stuur uw vraag naar: [email protected]

Ook Bergen tekent bezwaar aan tegen voortdurende nachtelijke vlieghinder Schiphol

24 januari 2020

Lang niet alle nachtvluchten van belang

Sinds de sluiting van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute (kortweg Artip2C) op de Polderbaan van Schiphol in 2015 ervaart de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar...

Toelichting op verhoging verblijfsrecreanten- en strandhuisjes vergunningen

24 januari 2020

Onterecht gebruik openbare parkeerplaatsen

Op 12 december heeft de gemeenteraad de nieuwe tarieven voor het parkeren vastgesteld. De prijzen zijn gemiddeld met 1,5 procent verhoogd.

Gemeente Bergen opteert voor waarnemend burgemeester

23 januari 2020

De bedoeling is dat de waarnemend burgemeester op 3 maart 2020 kan starten in Bergen

Zoals u bekend is, neemt mevrouw Hetty Hafkamp op 2 maart 2020 afscheid als burgemeester van de gemeente Bergen.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt ouderen tot zondebok

17 januari 2020

De gemeenten hebben gelijk dat de vergrijzing tot hogere kosten voor de ouderenzorg leidt

Het is onaanvaardbaar dat de VNG ouderen tot zondebok én sluitpost van de gemeentebegroting maakt.

Bergenaar Gerard Kohler Statenlid voor FvD

17 januari 2020

Ik ga me concentreren op Natura 2000. We moeten de ambitie daar echt bijstellen

Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in de Provinciale Staten?

Er komt nogal wat bij kijken: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid van een burgemeester

17 januari 2020

In maart neemt burgemeester Hetty Hafkamp afscheid

De rol van een burgemeester. Die uitdagingen brengen verwachtingen met zich mee. Zo krijgt de rolinvulling van de burgemeester als bestuurder op het terrein van openbare orde...

Denk mee over zonneparken en windmolens

17 januari 2020

Waar en wanneer: De Blinkerd op woensdag 22 januari van 18:45 - 21:45 uur

Op termijn krijgt iedereen te maken met het verdwijnen van aardgas en het grootschalig opwekken van energie.

Geheim stuk wordt niet door raadsleden gelezen

17 januari 2020

Wethouder Valkering toont aan dat het wel degelijk ter inzage lag

Eerder deze week melde het NHD dat niet een lid van de commissie bestemmingsplannen van Bergen afgelopen dinsdag het geheime document heeft...

De rust is inmiddels wedergekeerd, na oud en nieuw, maar…

10 januari 2020

Vuurwerkverbod voor consumenten wint aan steun. Komt er in Bergen ook een vuurwerkverbod?

Een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten krijgt steeds meer steun. Uit een representatief onderzoek van bureau Citisens onder 7000 mensen...

Nieuwjaarswensen fractievoorzitters politieke partijen gemeente Bergen NH voor 2020

10 januari 2020

Filmverslag van Mediapartner RTV80

Ruud Bredewold interviewt fractievoorzitters van Bergense politieke partijen.

Nieuwjaarstoespraak 2020 burgemeester Hetty Hafkamp

10 januari 2020

Met dank aan cameraman Cor Dekker en mediapartner RTV80

Burgemeester Hafkamp: "Bestuurscultuurschaamte is het woord van het jaar." En "Wat een zegen dat 2019 achter ons ligt."

126 wethouders kwamen in 2019 ten val, waarvan 4 in de gemeente Bergen

10 januari 2020

Reactie: Columnist Rob van de Pas

Het afgelopen jaar zijn 126 van de 1144 wethouders in Nederland gedwongen om af te treden.

Officiële opening wandelroute Zanegeest

3 januari 2020

Rondje Zanegeest weer mogelijk na sanering voormalige vuilstort

Weidevogels, de eeuwenoude strandwal, iconische stolpboerderijen: wandelaars genieten van natuur en historie in het weidegebied tussen...

Bergense ex-wethouder Odile Rasch neemt het op voor Alkmaarse burgemeester Bruinooge

3 januari 2020

Aanleiding is een artikel in het Noord Hollands Dagblad

Beste redactie, wat een wonderlijke timing voor een hoofdredactionele bespiegeling op het functioneren van de burgemeester.

Lezers met een mening: Open brief aan Raad en College van B&W

3 januari 2020

Wat gebeurt er met het Paddenpad?

Ergens binnen onze gemeente is het afgelopen jaar een plan opgekomen iets te doen aan het Paddenpad. Dat bleek in maart toen...

Terug