Deel

Lezers met een mening: André Thomsen

Parkhotel. Weerwoord aan mevrouw Roos

Lezers met een mening: André Thomsen

Op 20 juli jl. vroeg mevrouw Hanneke Roos in deze rubriek wat dhr. Tompson en dhr. Zeiler beogen met het tegenhouden van de bouw van het nieuwe Parkhotel. Naar ik aanneem richt mevrouw Roos zich daarmee tot de Zeiler Stichting en mij omdat wij – overigens los van elkaar – beroep hebben ingesteld tegen de sloop van het voormalige Pension Erica. Die zaak is nu onder de rechter.
Ik heb daarom enige tijd geaarzeld met een reactie. De weinig vriendelijke toon van haar niet erg zorgvuldige stukje – In Bergen helaas geen uitzondering – is ook niet mijn manier van communiceren.
Anderzijds is de vraag van mevrouw Roos volkomen terecht: Hoe is het mogelijk dat een befaamd 4-sterren hotel op zo’n mooie beeldbepalende plek al zo lang leeg staat? Ook ik maak mij daar zorgen over. Daarom eerst maar even de feiten.

Het Parkhotel staat leeg omdat de eigenaar, de heer Dirk Kat, het pand direct na aankoop heeft ontruimd en het personeel naar huis heeft gestuurd. Dat was ruim voordat hij zijn bouwplannen voor een nieuw hotel bekend maakte met de uitdrukkelijke belofte om het monumentale Pension Erica te behouden en in oude luister te herstellen. Het direct na aankoop ‘leegtrekken” van panden was in de jaren ’60 een methode waarmee vastgoedspeculanten druk achter hun plannen zetten, vaak ook om fiscale redenen. Professionele vastgoedontwikkelaars doen dat allang niet meer, omdat het onnodige risico’s met zich meebrengt, voor de omgeving, voor het draagvlak en voor hun goede naam. Planontwikkeling in bestaand stedelijk gebied is nu eenmaal een langdurig en onzeker proces en dan is het beter om leegstand te voorkomen door tijdelijke verhuur en pop-up activiteiten zoals de succesvolle Stadskantine in de Alkmaarse Ringers-fabriek. Waarom de heer Kat het hotel desondanks direct ontmanteld heeft weet ik niet. Hij had moeten weten dat het plan- en bouwproces de nodige tijd vraagt en dat het daarom beter is om een goedlopend hotel zo lang mogelijk draaiende te houden in plaats van zinloos en verwaarloosd leeg te laten staan. Met het last minute wijzigen van de bouwaanvraag van de beloofde renovatie in algehele sloop nam hij bovendien zelf een voorzienbaar risico op vertraging; ik ben bepaald niet de enige die daarin bewuste misleiding ziet.

Ook ik vind het overigens onbegrijpelijk waarom het allemaal zo lang duurt. In november vorig jaar heeft de heer Kat via een tussenpersoon voorgesteld om in overleg tot een oplossing te komen. Maar hoewel de Zeiler Stichting en ik daar direct positief op gereageerd hebben is het sindsdien stil gebleven. En de in het voorjaar door de rechtbank vastgestelde zittingsdatum van 21-08-2018 is op verzoek van/namens partij Kat tot nader order uitgesteld vanwege de aanstelling van een nieuwe advocaat.
Ik ben nog steeds bereid om in goed overleg naar een oplossing te zoeken; niet alleen met de heer Kat maar vooral ook met de gemeente Bergen die minstens even verantwoordelijk is. Want ondertussen gaat de verloedering door, zeker nu inmiddels ook restaurant Fabbrica weer leeg staat omdat de zoveelste exploitant ondanks hard en succesvol werken de vaste lasten niet op kon brengen. Ook dat pand is eigendom van een Bergense vastgoedexploitant die het deze keer nodig vond om het pand nogal intimiderend dicht te laten timmeren.

De verontrusting van mevrouw Roos is dus terecht en die deel ik. Maar wat mij stoort in haar Flessenpost-stukje, en vooral in sommige reacties, is de suggestie dat er van mijn kant sprake zou zijn van halsstarrig eigenbelang. Gelukkig weten de meeste mensen die mijn juiste naam en mijn strijd tegen onnodige sloop in de afgelopen halve eeuw kennen wel beter.

André Thomsen.


Geachte meneer Thomsen,

Laat ik beginnen met uw opmerking :“De weinig vriendelijke toon van haar en niet erg zorgvuldige stukje – In Bergen helaas geen uitzondering – is ook niet mijn manier van communiceren.” U toont in deze zin direct uw manier van communiceren, namelijk laatdunkend en aanmatigend. Mijn stukje is een aanklacht tegen dwingelandij. Door u en uw mede klager wordt het centrum van Bergen gekaapt. De vervallen staat van Parkhotel ligt volledig aan u en uw mede klager. Dat u schrijft dat u het ook onbegrijpelijk vind dat het allemaal zo lang duurt moet haast wel ironisch bedoeld zijn.
U schrijft verder dat het u stoort dat er de suggestie bestaat dat van uw kant sprake zou zijn van halstarig eigenbelang. Dat is er zeker niet, want u heeft werkelijk geen enkel belang in deze situatie rond het Parkhotel, behalve die van notoire dwarsligger. Dat u bereid bent om nog steeds, in goed overleg, naar een oplossing te zoeken is vriendelijk bedoeld, maar wat aan de late kant.

Hanneke Roos


Naschrift red: Beste heer Thomson, bij toeval was ondergetekende op uitnodiging aanwezig bij een presentatieavond m.b.t. de nieuwe plannen voor het Parkhotel. Eigenaar D.Kat, bouwkundigen, architecten en omwonenden waren aanwezig. Er werden vragen gesteld. En daar was de avond ook voor bedoeld. Totdat u om aandacht vroeg, verliep de avond normaal en informatief. U eiste op hoge toon direct uitleg en verklaringen op voornamelijk technische details. Terecht… maar, toen de bouwkundigen u uitnodigden om een afspraak te maken om u daarover te informeren, liep u stampvoetend het hotel uit, iedereen in verbijstering achterlatend. Kijkt u svp nog eens goed naar de sfeerimpressie. Het moge duidelijk zijn dat dit is wat de inwoners van Bergen wensen. Op uw vraag waarom het hotel direct bij overname gesloten is, het volgende. Als u tijdens de afgelopen Kunst10Daagse een bezoekje aan het hotel had afgelegd, dan had u zich als bouwkundige afgevraagd, waarom het hotel om veiligheidsreden niet al jaren daarvoor was dichtgespijkerd. Of u handelt uit halsstarrigheid of eigenbelang kan ik niet beoordelen, maar wie bent U om dit prachtige project als een van de weinigen in Bergen tegen te houden?

Harry Steunenberg
Uitgever Flessenpost uit Bergen


Reactie: Dirk Kat

Het Parkhotel is inderdaad een zorg, echter hebben de bezwaren van de dhr. Thomsen en de Stichting mr. Frits Zeiler tot deze vertraging geleid. Deze vertraging heeft mede tot gevolg gehad dat sinds de voorgenomen start van de nieuwbouw in februari 2017 de bouwkosten enorm zijn toegenomen hetgeen mij heeft gedwongen met een gewijzigd plan te komen.

Het bouwteam is sindsdien ontbonden en de Gemeente Bergen (lees: Buch) heeft het dossier Parkhotel onder op de stapel gelegd zodat de bezwaren niet door de rechter konden worden behandeld. Ik wacht nog steeds op een zittingsdatum want ik ga niet bouwen met een vergunning onder bezwaar. Het plan dat voorzag in de herbouw van het pand Erica,  zal er ook niet meer komen omdat de bouwkosten een zinvolle exploitatie met slecht 42 kamers onrendabel maken.

Ik ben nu bezig met het indienen van een principeverzoek voor een aangepast plan.

Met vriendelijke groet,

Dirk E. Kat


André Thomsen ? Zit in zijn volledige voornaam soms ook Josef of Jezus ? “Who the Hell is that man?”
Die zinssnede : ik ben nog steeds bereid om in goed overleg naar een oplossing te zoeken….
Een glashelder voorbeeld van stuitend megalomaan gedrag.
De zelfingenomenheid van dit soort mensen verblindt ze om normaal democratisch te denken en te handelen. Abject.

Met vriendelijke groet,
Ruud de Bree


Wat ik zo schattig vind is dat “ik ben best bereid te praten” gedeelte. Waar is het dan met je mis gegaan. Hahahaha…

Jan Roos


Het is een groot schandaal dat in het centrum van onze mooie gemeente zo’n, gab is ontstaan! Nota  bene op kosten van de burgerij. Ziekelijk dwarsbomen is dit!
Mijn mening: We moeten blij zijn dat een zakenman brood zag in het Parkhotel en het aanzien van ons centrum eer aan zou doen!!!
Maar nee, typisch Bergens gez…
en het aanzien wordt er niet beter op. De heer Kat had ook kunnen besluiten om het pand dicht te timmeren met hechthoutenplaten, beetje graffiti en hoe zou het centrum er dan uitzien???
Een beetje respect en waardering voor de manier waarop Dhr. Kat het aanzien van het dorp wilde verbeteren zou echt op zijn plaats geweest zijn. Ten slotte gaat het om grote investeringen !
Ook waardering voor het geduld van de heer Kat.
Het ergste is dat alles wordt uitgeprocedeerd op kosten van de gemeenschap!!!
Hier hebben wij Bergenaren niet om gevraagd, misschien tijd voor iemand om achter z’n oren te krabben? Al met al erg jammer.
Will Mos

André Thomson geeft in de vorige Flessenpost een weerwoord aan mevrouw Roos over de situatie m.b.t. het Parkhotel. Vervolgens laat De Flessenpost niet mevrouw Roos aan het woord, maar daarop reageert de uitgever van De Flessenpost Harry Steunenberg.
De uitgever!
Zoiets maak je zelden mee in de professionele journalistiek in Nederland.

Bob Polak

Red: Mevrouw Roos reageert wel degelijk! En als u de moeite wil nemen om naar Wikipedia te gaan en “hoofdredactionele commentaar ” in typt, bent ook u weer bij de les!


Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Voorstel college: recreatieve verhuur van juni tot en met augustus met mogelijkheid tot ontheffing

31 mei 2019

Periode opgerekt van twee naar drie maanden

Om de leefbaarheid en het woningtekort in de gemeente Bergen aan te pakken stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen.

College stelt borgstelling Tennis Club Bergen voor aan raad

24 mei 2019

Renovatie van één van de grootste verenigingen van Bergen

Het tenniscomplex van Tennis Club Bergen is na 37 jaar aan een renovatie toe. De totaalsom van de renovatie staat begroot op € 615.000,-

Ondernemers komen in opstand tegen afsluiting Kerkstraat tijdens zaterdagmarkt

Voor én tegenstanders

Een aantal ondernemers is een petitie gestart tegen het afsluiten van de Kerkstraat op zaterdagen tijdens de markt rond de Ruïnekerk.

Open brief wethouders aan partijgenoten in kabinet

24 mei 2019

Door de tekorten in de jeugdzorg en GGZ is een 'onverantwoorde' situatie ontstaan

276 wethouders die lid zijn van coalitiepartijen CDA, VVD, CU en D66 vragen hun partijgenoten in het kabinet om 'de handschoen op te pakken...

Terug