Deel

advertentie

Lezers met een mening: André Thomsen

Parkhotel. Weerwoord aan mevrouw Roos

Lezers met een mening: André Thomsen

Op 20 juli jl. vroeg mevrouw Hanneke Roos in deze rubriek wat dhr. Tompson en dhr. Zeiler beogen met het tegenhouden van de bouw van het nieuwe Parkhotel. Naar ik aanneem richt mevrouw Roos zich daarmee tot de Zeiler Stichting en mij omdat wij – overigens los van elkaar – beroep hebben ingesteld tegen de sloop van het voormalige Pension Erica. Die zaak is nu onder de rechter.
Ik heb daarom enige tijd geaarzeld met een reactie. De weinig vriendelijke toon van haar niet erg zorgvuldige stukje – In Bergen helaas geen uitzondering – is ook niet mijn manier van communiceren.
Anderzijds is de vraag van mevrouw Roos volkomen terecht: Hoe is het mogelijk dat een befaamd 4-sterren hotel op zo’n mooie beeldbepalende plek al zo lang leeg staat? Ook ik maak mij daar zorgen over. Daarom eerst maar even de feiten.

Het Parkhotel staat leeg omdat de eigenaar, de heer Dirk Kat, het pand direct na aankoop heeft ontruimd en het personeel naar huis heeft gestuurd. Dat was ruim voordat hij zijn bouwplannen voor een nieuw hotel bekend maakte met de uitdrukkelijke belofte om het monumentale Pension Erica te behouden en in oude luister te herstellen. Het direct na aankoop ‘leegtrekken” van panden was in de jaren ’60 een methode waarmee vastgoedspeculanten druk achter hun plannen zetten, vaak ook om fiscale redenen. Professionele vastgoedontwikkelaars doen dat allang niet meer, omdat het onnodige risico’s met zich meebrengt, voor de omgeving, voor het draagvlak en voor hun goede naam. Planontwikkeling in bestaand stedelijk gebied is nu eenmaal een langdurig en onzeker proces en dan is het beter om leegstand te voorkomen door tijdelijke verhuur en pop-up activiteiten zoals de succesvolle Stadskantine in de Alkmaarse Ringers-fabriek. Waarom de heer Kat het hotel desondanks direct ontmanteld heeft weet ik niet. Hij had moeten weten dat het plan- en bouwproces de nodige tijd vraagt en dat het daarom beter is om een goedlopend hotel zo lang mogelijk draaiende te houden in plaats van zinloos en verwaarloosd leeg te laten staan. Met het last minute wijzigen van de bouwaanvraag van de beloofde renovatie in algehele sloop nam hij bovendien zelf een voorzienbaar risico op vertraging; ik ben bepaald niet de enige die daarin bewuste misleiding ziet.

Ook ik vind het overigens onbegrijpelijk waarom het allemaal zo lang duurt. In november vorig jaar heeft de heer Kat via een tussenpersoon voorgesteld om in overleg tot een oplossing te komen. Maar hoewel de Zeiler Stichting en ik daar direct positief op gereageerd hebben is het sindsdien stil gebleven. En de in het voorjaar door de rechtbank vastgestelde zittingsdatum van 21-08-2018 is op verzoek van/namens partij Kat tot nader order uitgesteld vanwege de aanstelling van een nieuwe advocaat.
Ik ben nog steeds bereid om in goed overleg naar een oplossing te zoeken; niet alleen met de heer Kat maar vooral ook met de gemeente Bergen die minstens even verantwoordelijk is. Want ondertussen gaat de verloedering door, zeker nu inmiddels ook restaurant Fabbrica weer leeg staat omdat de zoveelste exploitant ondanks hard en succesvol werken de vaste lasten niet op kon brengen. Ook dat pand is eigendom van een Bergense vastgoedexploitant die het deze keer nodig vond om het pand nogal intimiderend dicht te laten timmeren.

De verontrusting van mevrouw Roos is dus terecht en die deel ik. Maar wat mij stoort in haar Flessenpost-stukje, en vooral in sommige reacties, is de suggestie dat er van mijn kant sprake zou zijn van halsstarrig eigenbelang. Gelukkig weten de meeste mensen die mijn juiste naam en mijn strijd tegen onnodige sloop in de afgelopen halve eeuw kennen wel beter.

André Thomsen.


Geachte meneer Thomsen,

Laat ik beginnen met uw opmerking :“De weinig vriendelijke toon van haar en niet erg zorgvuldige stukje – In Bergen helaas geen uitzondering – is ook niet mijn manier van communiceren.” U toont in deze zin direct uw manier van communiceren, namelijk laatdunkend en aanmatigend. Mijn stukje is een aanklacht tegen dwingelandij. Door u en uw mede klager wordt het centrum van Bergen gekaapt. De vervallen staat van Parkhotel ligt volledig aan u en uw mede klager. Dat u schrijft dat u het ook onbegrijpelijk vind dat het allemaal zo lang duurt moet haast wel ironisch bedoeld zijn.
U schrijft verder dat het u stoort dat er de suggestie bestaat dat van uw kant sprake zou zijn van halstarig eigenbelang. Dat is er zeker niet, want u heeft werkelijk geen enkel belang in deze situatie rond het Parkhotel, behalve die van notoire dwarsligger. Dat u bereid bent om nog steeds, in goed overleg, naar een oplossing te zoeken is vriendelijk bedoeld, maar wat aan de late kant.

Hanneke Roos


Naschrift red: Beste heer Thomson, bij toeval was ondergetekende op uitnodiging aanwezig bij een presentatieavond m.b.t. de nieuwe plannen voor het Parkhotel. Eigenaar D.Kat, bouwkundigen, architecten en omwonenden waren aanwezig. Er werden vragen gesteld. En daar was de avond ook voor bedoeld. Totdat u om aandacht vroeg, verliep de avond normaal en informatief. U eiste op hoge toon direct uitleg en verklaringen op voornamelijk technische details. Terecht… maar, toen de bouwkundigen u uitnodigden om een afspraak te maken om u daarover te informeren, liep u stampvoetend het hotel uit, iedereen in verbijstering achterlatend. Kijkt u svp nog eens goed naar de sfeerimpressie. Het moge duidelijk zijn dat dit is wat de inwoners van Bergen wensen. Op uw vraag waarom het hotel direct bij overname gesloten is, het volgende. Als u tijdens de afgelopen Kunst10Daagse een bezoekje aan het hotel had afgelegd, dan had u zich als bouwkundige afgevraagd, waarom het hotel om veiligheidsreden niet al jaren daarvoor was dichtgespijkerd. Of u handelt uit halsstarrigheid of eigenbelang kan ik niet beoordelen, maar wie bent U om dit prachtige project als een van de weinigen in Bergen tegen te houden?

Harry Steunenberg
Uitgever Flessenpost uit Bergen


Reactie: Dirk Kat

Het Parkhotel is inderdaad een zorg, echter hebben de bezwaren van de dhr. Thomsen en de Stichting mr. Frits Zeiler tot deze vertraging geleid. Deze vertraging heeft mede tot gevolg gehad dat sinds de voorgenomen start van de nieuwbouw in februari 2017 de bouwkosten enorm zijn toegenomen hetgeen mij heeft gedwongen met een gewijzigd plan te komen.

Het bouwteam is sindsdien ontbonden en de Gemeente Bergen (lees: Buch) heeft het dossier Parkhotel onder op de stapel gelegd zodat de bezwaren niet door de rechter konden worden behandeld. Ik wacht nog steeds op een zittingsdatum want ik ga niet bouwen met een vergunning onder bezwaar. Het plan dat voorzag in de herbouw van het pand Erica,  zal er ook niet meer komen omdat de bouwkosten een zinvolle exploitatie met slecht 42 kamers onrendabel maken.

Ik ben nu bezig met het indienen van een principeverzoek voor een aangepast plan.

Met vriendelijke groet,

Dirk E. Kat


André Thomsen ? Zit in zijn volledige voornaam soms ook Josef of Jezus ? “Who the Hell is that man?”
Die zinssnede : ik ben nog steeds bereid om in goed overleg naar een oplossing te zoeken….
Een glashelder voorbeeld van stuitend megalomaan gedrag.
De zelfingenomenheid van dit soort mensen verblindt ze om normaal democratisch te denken en te handelen. Abject.

Met vriendelijke groet,
Ruud de Bree


Wat ik zo schattig vind is dat “ik ben best bereid te praten” gedeelte. Waar is het dan met je mis gegaan. Hahahaha…

Jan Roos


Het is een groot schandaal dat in het centrum van onze mooie gemeente zo’n, gab is ontstaan! Nota  bene op kosten van de burgerij. Ziekelijk dwarsbomen is dit!
Mijn mening: We moeten blij zijn dat een zakenman brood zag in het Parkhotel en het aanzien van ons centrum eer aan zou doen!!!
Maar nee, typisch Bergens gez…
en het aanzien wordt er niet beter op. De heer Kat had ook kunnen besluiten om het pand dicht te timmeren met hechthoutenplaten, beetje graffiti en hoe zou het centrum er dan uitzien???
Een beetje respect en waardering voor de manier waarop Dhr. Kat het aanzien van het dorp wilde verbeteren zou echt op zijn plaats geweest zijn. Ten slotte gaat het om grote investeringen !
Ook waardering voor het geduld van de heer Kat.
Het ergste is dat alles wordt uitgeprocedeerd op kosten van de gemeenschap!!!
Hier hebben wij Bergenaren niet om gevraagd, misschien tijd voor iemand om achter z’n oren te krabben? Al met al erg jammer.
Will Mos

André Thomson geeft in de vorige Flessenpost een weerwoord aan mevrouw Roos over de situatie m.b.t. het Parkhotel. Vervolgens laat De Flessenpost niet mevrouw Roos aan het woord, maar daarop reageert de uitgever van De Flessenpost Harry Steunenberg.
De uitgever!
Zoiets maak je zelden mee in de professionele journalistiek in Nederland.

Bob Polak

Red: Mevrouw Roos reageert wel degelijk! En als u de moeite wil nemen om naar Wikipedia te gaan en “hoofdredactionele commentaar ” in typt, bent ook u weer bij de les!


Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

College Bergen presenteert meerjarig sluitende begroting

22 september 2020

Het terughoudende financiële beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen

Wethouder Arend Jan van den Beld: “Dit laat onverlet dat het een tijd is van onzekerheden. Het bestuur is zich hiervan bewust en kiest ervoor om juist nu koers te houden.

Bestemmingsplan Voetbalfusie aangeboden aan raad

18 september 2020

Op 29 september vraagt het college de gemeenteraad om opnieuw in te stemmen met het plan

Het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef moest op vier punten worden aangepast, oordeelde de Raad...

Verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan gepubliceerd

21 september 2020

Aan elke kant een fietspad

We hebben een lange, warme zomer achter de rug. De stranden werden druk bezocht, waarbij -gelukkig- veel mensen met de fiets kwamen.

Wethouder Erik Bekkering maakt statement over nieuwe coronamaatregelen (filmpje)

18 september 2020

Duitsland en België adviseren ga niet naar Noord-Holland

Reactie wethouder Erik Bekkering op code rood, ingesteld door Duitsland voor o.a. onze gemeente. Het regent annuleringen bij hotels en huizenverhuurders.

Onderzoek ‘BUCH-gemeenten Samen in zee’

18 september 2020

Colleges bieden evaluatie BUCH-samenwerking aan raden aan

Sinds 1 januari 2017 zijn de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gefuseerd tot de Werkorganisatie BUCH.

Rijk komt met meer coronageld voor gemeenten

18 september 2020

Totale steun vanuit het Rijk op ruim 1,5 miljard euro in 2020

De coronacrisis heeft een flinke stempel gedrukt op het uitgavepatroon van gemeenten. Zo is op verschillende plaatsen...

Burgemeester Peter Rehwinkel was aanwezig op Prinsjesdag in Den Haag en deed verslag

18 september 2020

Anders, dan anders...

Geen Ridderzaal, geen koets (de gouden, noch de glazen), geen balkonscène, geen Oranjefans (hoopt de gemeente Den Haag althans)

Lezers met een mening: Onrechtmatig verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan

18 september 2020

De Belangenvereniging Eeuwigelaan gaat bezwaar maken

Het gemeentebestuur van Bergen heeft aangekondigd dat op 11 september een verkeersbesluit zou worden gepubliceerd...

Samen zorgen voor veiligheid met regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

18 september 2020

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland

De colleges van burgemeester en wethouders van vijftien gemeenten in Noord-Holland Noord hebben de nieuwe regiovisie aanpak...

KIES Lokaal wil duidelijkheid over subsidies voor Museum Kranenburgh

11 september 2020

Kranenburgh mag geen “Bodemloze Put” worden

Tijdens de Algemene Raads Commissie van donderdag 10 september heeft KIES Lokaal aangegeven behoefte te hebben om op zeer korte termijn...

Een verslag van Peter Rehwinkel en zijn eerste zes maanden als waarnemend burgemeester in Bergen

11 september 2020

Over de enorme inzet van raads- en collegeleden alsook ambtenaren...

1. Gedurende een half jaar burgemeesterschap, dat bijna geheel samenviel met de uitdaging waarvoor de coronacrisis (ook) de gemeente Bergen NH stelde...

College legt klimaatambitie voor aan raad

11 september 2020

Draagvlak, lokale initiatieven en betaalbare oplossingen voorop

Gemeenten krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

11 september 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Gemeente en inwoners Egmond-Binnen kritisch op ontwerp luchtvaartnota

8 september 2020

Regionale zienswijze ingediend om gezamenlijke belangen te behartigen

De gemeente Bergen sluit aan bij twee zienswijzen op de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050; een regionale zienswijze van acht omliggende gemeenten...

Extra vergadering bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond ad Hoef

11 september 2020

Wanneer: op 22 september

Op 22 september is om 19.30 uur een extra vergadering van de Algemene Taadscommissie (ARC) gemeente Bergen.

Culturele sector hard getroffen door corona. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden

8 september 2020

Financiële steun voor Cinebergen, International Holland Music Sessions en Kunst10Daagse

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de culturele sector. Ook in Bergen is dat het geval. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden.

Nieuw besluit tegen komst extra supermarkt (Lidl) in Bergen

8 september 2020

Het bestemmingsplan is al zo goed als klaar en zal voor het einde van het jaar worden vastgesteld

Donderdagavond heeft de gemeenteraad opnieuw een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen voor het centrum van Bergen.

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland maken zich grote zorgen

7 september 2020

Wat besluit gemeenteraad met plannen om windturbines, en zonnevelden, te plaatsen op het grondgebied Bergen?

Op 8 september bespreekt u het concept van de Regionale Energiestrategie. In dit plan zijn zoekgebieden voor wind en zon opgenomen langs het Noord-Hollands kanaal...

Parkeerterreinen Hargen en Schoorlse Duinen in beheer van gemeente Bergen

4 september 2020

Parkeerterreinen mogelijk overdekt met zonnepanelen

Staatsbosbeheer en gemeente Bergen hebben op woensdag 2 september in het Buitencentrum Schoorlse Duinen...

Gemeentebelangen doet klemmend beroep op coalitie, het college en het bestuur

4 september 2020

Omdenken...

In tijden van Corona is het in veel gevallen van essentieel belang dat we niet krampachtig vasthouden aan vastgeroeste ideeën en gedrag.

Nieuwbouw zwembad De Beeck van start!

28 augustus 2020

Het gebouw wordt onder architectuur gebouwd en is bijna vier meter lager dan het vorige gebouw

De nieuwbouw van het in 2017 afgebrande zwembad De Beeck kan beginnen.

Culturele sector hard getroffen door corona

28 augustus 2020

Collegevoorstel voor financiële steun Kranenburgh

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de culturele sector. Ook in Bergen is dat het geval. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden.

Participatie: Denk en doe mee!

28 augustus 2020

Drie data voor Bergen, Egmond en Schoorl

In gesprek over participatie. Wat vinden jullie belangrijk? Waar wil je over meedenken? Hoe wil jij participeren? Graag willen we hierover met je in gesprek.

Gemeente Bergen zet nieuwe positieve stap in ontwikkeling Plan Buitenduin Schoorl

28 augustus 2020

Jeu de Boulesvereniging verplaatst clubgebouw en maakt plaats voor parkeerterrein

De ontwikkeling van Plan Buitenduin in Schoorl is een stap dichterbij. De Jeu de Boulesvereniging Schoorl verplaatst haar clubgebouw…

Lezers met een mening: Klimaatbeleid schiet zwaar tekort

28 augustus 2020

Door: Ernst-Jan Kuiper en Lucas Winnips

Terwijl Nederland bijkomt van wéér een hittegolf, spreken de raadsleden van de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)...

Tweede nieuwbouwproject in Bergen krijgt compensatie

21 augustus 2020

Stikstofoplossing voor nieuwbouw Delversduin in Egmond aan de Hoef

Het woningbouwproject Delversduin in Egmond aan den Hoef is door de provincie Noord-Holland als tweede Bergense project geselecteerd voor stikstofcompensatie.

Startschot afval scheiden op Bergense basisscholen (Filmpje)

27 augustus 2020

Wethouder Bekkering en leerlingen ondertekenen contract

Na de zomervakantie is de gemeente Bergen samen met afvalverwerkingsbedrijf HVC gestart met het scheiden van plastic, blik en drinkpakken op de basisscholen in Bergen.

Voor wie houd jij 1,5 meter afstand?

21 augustus 2020

Beste inwoner van Noord-Holland Noord, help een nieuwe lockdown voorkomen

Een vraag aan jou: voor wie houd jij anderhalve meter afstand? Ik doe dat bijvoorbeeld voor mijn eigen familie. Op de verjaardagen van mijn dochters deze maand...

Bergen koploper groene energie regio Alkmaar

21 augustus 2020

Geen windmolens in Bergens duingebied

Het college van Bergen stemde op 18 augustus in met het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord.

Vlaggen en signalen, waar kan ik op letten?

14 augustus 2020

Volg altijd de aanwijzingen en adviezen op van de reddingsbrigade.

Op alle stranden in de gemeente Bergen wappert dit jaar ook weer de Blauwe Vlag, een teken van een mooi en schoon strand.

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Antoine Tromp?

14 augustus 2020

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

U kunt uw vragen mailen naar [email protected]

De redactie krijgt met enige regelmaat de vraag, “hoe staat het nu met de herbouw van De Beeck?”

7 augustus 2020

Bij deze herplaatsen we het artikel van 24 januari jl. met een korte verklaring van wethouder Klaas Valkering

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen De Beeck te herbouwen. In het voorstel staat dat het gebouw op dezelfde plek moet terugkomen.

Wethouder Erik Bekkering doet oproep aan Bergense ondernemers

7 augustus 2020

We zien de afgelopen weken in Nederland het aantal besmettingen toenemen

Beste ondernemer,

Corona actueel (filmpje)

7 augustus 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel doet oproep aan (met name jonge) Bergenaren

Ik ben geen Influencer, maar hoop toch een beetje invloed op jullie te kunnen uitoefenen...

Terug